Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
781.31 Кб
Скачать

Тема 3. Організація допоміжних господарств підприємства

Склад і призначення забезпечуючих і обслуговуючих господарств підприємства.

Організація ремонтного господарства підприємства. Основні задачі ремонтного господарства підприємства. Система планово-попереджувальних ремонтів, її призначення, змiст і принципи організації. Капітальні і поточні ремонти, їх економічний змiст і джерела фінансування. Ремонтний цикл і його структура. Міжремонтний період. Періодичність ремонтного обслуговування обладнання і мереж промислової енергетики. Трудомісткість ремонтних робіт. Категорія ремонтної складності обладнання. Планування ремонтних заходів. Календарні графіки ревізій і ремонтів обладнання. Планування обсягу ремонтних робіт на промисловому підприємстві. Витрати на ремонти і шляхи їхній зниження. Керування ремонтним господарством.

Організація енергетичного господарства промислового підприємства. Поняття і класифікація енергетичних балансів. Нормування витрат енергії й енергоресурсів. Планування енергетичного балансу промислового підприємства. План енергопостачання промислового підприємства і розрахунок потреб підприємства в паливі й енергії.

Тема 4. Основи наукової організації праці на підприємстві

Задачi й змiст організації праці на підприємстві. Вплив особливостей енергопідприємств на організацію праці в енергетицi. Особливості організації праці в енергетичному господарстві промислового підприємства. Наукова організація праці. Режим праці і відпочинку на промисловому підприємстві. Режим роботи виробництва. Основні положення законодавства про працю в Україні. Графіки виходів на роботу при організації безупинного обслуговування.

Сутність нормування праці. Зміст і задачі технічного нормування праці. Види норм праці. Класифікація витрат робочого часу. Структура технічно обгрунтованої норми часу. Нормативи по праці. Методи встановлення норм праці. Вивчення витрат робочого часу спостереженням. Фотографія робочого дня. Фактичний і нормальний баланси робочого часу протягом зміни. Хронометраж. Показники використання робочого часу. Нормування праці керівних робітників, спеціалістів і службовців. Удосконалювання нормування праці.

Розрахунок річних фондів часу робітників, що обслуговують переривані і безупинні виробничі процеси. Розрахунок чисельності робітників, зайнятих на нормованих і ненормованих роботах. Обліковий і явочний склад робітників. Плановий річний баланс робочого часу середньооблікового робітника.

Тема 5. Організація оплати праці

Принципи й змiст організації оплати праці. Закон України "Про оплату праці". Регулювання оплати праці: державне регулювання, система договірного регулювання. Тарифна угода. Колективний договір.

Тарифна система оплати праці робітників. Елементи тарифної системи (тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно-кваліфікаційні характеристики) і їх призначення. Форми (погодинна, відрядна) і системи оплати праці, умови їх застосування, достоїнства і недолiки. Особливі умови оплати праці, обумовлені трудовим законодавством. Оплата праці керівників, спеціалістів і службовцiв підприємств. Особливості оплати праці в енергетицi. Оплата праці на промислових підприємствах в умовах ринкових відносин. Контрактна система наймання й оплати праці. Прибутковий податок з громадян.

Визначення прямого (тарифного), часового, денного і річного фондів оплати праці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.