Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Методичка -КП

.pdf
Скачиваний:
13
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

20

 

 

 

 

 

 

Розклад руху автобусів

 

 

 

Таблиця 2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автобусу

Час

Нульовий

 

 

Номери обертів

 

Час

Час

Час обідньої перерви

АТП, год.

рейс

Пункт

 

 

роботи,

до

Час відправлення (В) від

 

1-а

 

2-а

 

відправ-

 

 

 

 

 

 

 

закінчен-

повер-

(розриву), год. хв.

 

лення з

 

 

 

1

 

2

 

і

ня

нення

 

 

 

хв.

хв.

км

 

початкової зупинки і повернення

год. хв.

АТП,

зміна

 

зміна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(П) на цю зупинку

 

 

год. хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.9

Приклад складання розкладу руху автобусів на маршруті

 

 

 

 

Номери обертів

 

 

 

Перерва

Відправлення

автобусу

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

на обід,

в гараж, год.

 

Час

відправлення від початкової зупинки і повернення на цю зупинку, год. хв.

год. хв.

хв.

1

В

700

820

940

 

Обід

1320

1440

1600

1720

1057

1840

 

П

815

935

1055

 

 

1435

1555

1715

1835

1317

 

2

В

727

847

1007

 

1127

Розрив

1627

1747

1244

1907

 

П

842

1002

1122

 

1242

 

 

1742

1902

1624

 

3

В

754

914

1034

 

Обід

1414

1534

1654

1814

1151

1934

 

П

909

1029

1149

 

 

1529

1649

1809

1929

1411

 

19

Таблиця 2.8

Графік роботи водія

"______"________________ 201____ р. (число, місяць, рік)

Графік водія_____________________________

Маршрут________________________________

Виїзд із АТП_____________________________

Заїзд у АТП _____________________________

Час у наряді (г)___________________________

Пробіг (км)______________________________

Відправлення

Прибуття

Відправлення

Прибуття

(ПП)

(КП)

(КП)

(ПП)

ПАРК:

 

 

 

КР:

 

 

 

АТП:

 

 

 

КП – кінцевий пункт; ПП – початковий пункт; КР – кінець роботи.

Після того, як буде складено розклад руху автобусів на маршруті, необхідно заповнити табл. 2.10 та розрахувати динамічний коефіцієнт використання місткості за значенням якого зробити висновок щодо ефективність організації перевезень на маршруті:

 

Рфакт

 

Рфакт

 

 

 

д Рможл

 

 

 

,

(2.22)

 

Амах gвм Lм N р.ср

де Рфакт

- фактичне число пасажиро-кілометрів, пас.км. (ф. 2.4);

 

Рможл

- можливе число пасажиро-кілометрів, пас.км.;

 

 

gвм - номінальна місткість автобусу, пас.;

 

 

N р.ср - середня кількість рейсів на маршруті (табл. 2.10).

 

 

21

 

 

Показники роботи маршруту без керуючих впливів*

 

Таблиця 2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип виходу

Номер

Початок

Закінчення

Час обіду

Час на

Час у

Кількість

ви

 

зміни

роботи на

роботи на

(розриву)

маршруті,

наряді,

рейсів ,

хо

 

 

маршруті,

маршруті,

год. хв.

год.

год.,

 

ду

 

 

год. хв.

год. хв.

 

(Тм )

(Тн )

( N р )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Двозмінний

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Однозмінний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Розривний

 

722

1907

1244 – 1624

8,05

8,15

12

РАЗОМ

*Приклад заповнений на підставі табл. 2.9.

22

23

2.4 Аналіз заходів регулювання руху автобусів і відновлення графіку при збуджуючих чинниках

Внаслідок дії зовнішніх і внутрішніх збуджуючих чинників, не врахованих при розрахунках функціонування транспортної системи, вона може відхилитися від заданого режиму. Найбільш розповсюдженим видом впливів, що збуджують, є відхилення від розкладу, що може виникнути в результаті: неповного випуску і сходу автобусів з маршруту у зв'язку з їх технічною несправністю або хворобою водія; відволікання автобусів з маршруту для виконання рейсів за замовленням; виникнення незапланованого інтенсивного пасажиропотоку на маршруті; запізнення або раннього прибуття автобусу на кінцевий пункт. У курсовому проекті розглядаються два варіанти збуджуючих впливів: сходження автобуса з маршруту; збільшення пасажиропотоку на маршруті. Як часткове усунення наслідків такого порушення функціонування транспортної системи у курсовому проекті використовується корегування розкладу руху через розсунення інтервалів, введення оперативного інтервалу, використання резервних автобусів.

2.4.1 Сходження автобусу з маршруту

При сходженні автобусу з маршруту у курсовому проекті використовуються наступні прийоми регулювання руху автобусів і відновлення графіку їх руху:

а) розсунення інтервалів руху; б) введення оперативного розкладу руху автобусів;

в) використання резервних автобусів.

а) Розсунення інтервалів є зміна інтервалів руху для автобусів, суміжних з автобусом, що зійшов з маршруту. У даному курсовому проекті з маршруту із-за технічної несправності сходить два автобуси (графік №2 і №5) після першого оберту. Необхідно в пояснювальній записці описати сутність методу розсунення інтервалів (затримка відправлення попереднього перед автобусом, що спізнюється або відсутнім, на величину 1/3 інтервалу при одночасному скороченні часу міжрейсового відстою подальшого автобусу) і вказати нові інтервали руху автобусів після їх розсунення за формою (табл. 2.11). На підставі отриманих нових інтервалів скласти новий розклад руху для всіх автобусів і графік роботи водія.

23

 

 

 

 

Таблиця 2.11

 

Інтервали руху автобусів після їх розсунення

 

 

 

 

 

виходу

Час виїзду на

Інтервал

Час виїзду на

Інтервал руху

маршрут

руху

маршрут

фактичний

 

плановий, год.

плановий,

фактичний (після

(після

хв.

хв.

розсунення

розсунення

(табл. 2.7)

(ф. 2.16)

інтервалів), год. хв.

інтервалів), хв.

 

 

 

 

 

 

б) Введення оперативного розкладу руху автобусів є другим заходом регулювання руху автобусів і передбачає зміну інтервалів руху для всіх автобусів, що працюють на маршруті, крім тих, що зійшли з маршруту.

При введенні оперативного розкладу руху, необхідно описати даний метод, розрахувати новий оперативний інтервал, скласти розклад руху для всіх автомобілів і новий графік водія.

Оперативний інтервал, хв.:

 

 

 

Iоп

 

Тоб ,

(2.23)

 

 

 

 

 

Аз

 

де

Аз - кількість автобусів, що залишилась на маршруті після сходження з

нього другого та п’ятого графіку, од.

 

 

 

 

 

Отриманий оперативний інтервал звести до табл. 2.12.

Таблиця 2.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативний інтервал руху автобусів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виходу

 

Час виїзду на

Інтервал

 

Час виїзду на

 

Інтервал руху

 

маршрут

руху

 

маршрут

 

фактичний (після

 

плановий, год.

плановий,

 

фактичний (після

 

введення

 

хв.

хв.

 

введення

 

оперативного

 

(табл. 2.7)

(ф. 2.16)

 

оперативного

 

інтервалу), хв.

 

 

 

 

 

інтервалу), год. хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після складання нових розкладів руху, необхідно визначити показники роботи маршруту при розсуненні інтервалів і введенні оперативного інтервалу (табл. 2.10) та розрахувати динамічний коефіцієнт використання місткості (ф. 2.22).

24

в) Ефективним прийомом регулювання руху автобусів і підвищення надійності перевізного процесу у міському автобусному сполученні є використання резервних автобусів. Тому необхідно навести основні передумови організації резерву двох автобусів і їх організацію роботи на маршруті.

Критерієм ефективності прийнятого управлінського рішення з трьох вищевказаних (розсунення інтервалів руху, введення оперативного розкладу руху автобусів, використання резервних автобусів) є величина зміни

годинного прибутку ( Пг ), за значенням якої необхідно зробити висновок,

яке з керуючих впливів є найбільш вигідним і економічно доцільним для перевізника.

Цільова функція вибору керуючого впливу виглядає:

Пг П Д ПП мін,

(2.24)

де П Д - прибуток АТП до виникнення збуджуючих чинників, грн/год.; ПП – прибуток АТП після впровадження керуючого впливу, грн/год.;

Пг – зміна годинного прибутку АТП внаслідок збуджуючих чинників,

грн/год.

Годинний прибуток АТП, грн/год.:

Пг

П

,

(2.25)

Тм

де Тм – сумарний час роботи всіх автобусів на маршруті за день, год. Балансовий прибуток від перевезення пасажирів, грн.:

П Д В,

(2.26)

де Д - доходи від перевезення пасажирів, грн.:

 

Д Q Т Кб ,

(2.27)

де Q - обсяг перевезень пасажирів на маршруті,

пас. (ф. 2.3). При

25

розширенні інтервалів і введенні нового оперативного інтервалу, обсяг

перевезень

необхідно

розрахувати

за

формулою:

Q g вм д N р

К зм Амах , пасс .;

 

 

 

Кб - коефіцієнт, що враховує вагу пасажирів, що мають пільги на проїзд (прийняти Кб 0,5 0,7 );

Т - тариф на перевезення пасажирів, грн. (прийняти Т = 1 грн.); В - витрати АТП, пов'язані з перевезенням пасажирів, грн.:

В (Спер Lм Cпост Aм tр ) N р.ср ,

(2.28)

де Спер – перемінні витрати, грн/км. (табл. 2.4); Cпост - постійні витрати, грн/год. (табл. 2.4);

N р.ср - середня кількість виконаних рейсів за день всіма автобусами; Aм - кількість автобусів, що працюють на маршруті, од.;

tр - час рейсу, год. (ф. 2.15).

При використанні резервних автобусів, витрати на їх утримання, грн.:

 

 

Врез 2 (Сг.т.с Cпост ) tр ,

(2.29)

де

Сг.т.с

- годинна

тарифна ставка водія,

грн./година

( Сг1.класт.с. 7

грн./ год. , Сг2.тклас.с.

6 грн./ год. ).

 

Витрати на перевезення пасажирів при використанні резервних автобусів, грн.:

В р В Врез .

(2.30)

Значення Пг , П, Д, В визначити при керуючих впливах (розсуненні

інтервалів, введенні оперативного інтервалу, використанні резервних автобусів) та нормальному функціонуванні маршруту. Результати розрахунків звести до табл. 2.13.

26

Таблиця 2.13

Показники перевезення пасажирів на маршруті при керуючих впливах та нормальному його функціонуванні

Показники

 

Без

 

Керуючі впливи

 

 

 

 

керуючого

Розширення

 

Введення

Введення

 

 

 

впливу

інтервалів

 

оперативного

резервних

 

 

 

 

руху

 

розкладу

автобусів

Обсяг перевезень на

 

 

 

 

 

маршруті, пас. ( Q ).

 

 

 

 

 

Доходи від

 

 

 

 

 

 

 

перевезення

 

 

 

 

 

 

пасажирів, грн. (Д).

 

 

 

 

 

Кількість

автобусів

 

 

 

 

 

на маршруті,

од.

 

 

 

 

 

( Aм ).

 

 

 

 

 

 

 

Витрати

АТП

на

 

 

 

 

 

перевезення

 

 

 

 

 

 

пасажирів, грн. (В).

 

 

 

 

 

Прибуток

 

від

 

 

 

 

 

перевезення

 

 

 

 

 

 

пасажирів, грн. ( П ).

 

 

 

 

 

Прибуток

годинний,

 

 

 

 

 

грн/год. ( Пг ).

 

 

 

 

 

 

Зміна

прибутку,

 

 

 

 

 

грн/год. ( Пг ).

 

 

 

 

 

 

За результатами розрахунків необхідно зробити висновок, яке з керуючих впливів буде найбільш вигідним і економічно доцільним для перевізника.

2.4.2 Збільшення пасажиропотоку на маршруті

У даному розділі розглядається ситуація, коли на максимально завантаженому перегоні, найбільш завантаженого напрямку маршруту збільшується пасажиропотік на 20%, тобто

Fмax Qмах 1,2, пас./ год.,

(2.31)

де Fмax – значення пасажиропотоку на максимально

завантаженому

27

перегоні, пас/год.;

Qмах – пасажиропотік у годину пік на найбільш завантаженому перегоні

в одному напрямку, пас/год.

Для задоволення потреб населення у перевезенні виникає необхідність у збільшенні кількості автобусів, що працюють на маршруті. Додаткова

кількість автобусів ( Aдод , од.) необхідна для освоєння пасажиропотоку, од.:

 

 

Aдод Ап Ад ,

(2.32)

де Ад

– кількість автобусів, необхідних для

перевезення пасажирів, до

збільшення пасажиропотоку, од. (ф. 2.9);

 

Ап

- кількість автобусів, що необхідна для перевезення пасажирів, після

збільшення пасажиропотоку, од.:

 

 

А

Fмах Тоб

.

(2.33)

 

 

 

п

 

gвм 60

 

 

 

 

 

Через відсутність резервних автобусів, виникає необхідність зняття додаткової кількості автобусів ( Ап ) з іншого маршруту перевезення пасажирів у місті. Критерієм вибору такого маршруту є мінімальне значення годинного прибутку на маршруті Пг min (ф. 2.25).

Маршрути для порівняння студенту обрати самостійно у довільній формі, де працює аналогічна марка і кількість автобусів. Результати розрахунків звести до табл. 2.14.

 

 

Показники роботи маршрутів

Таблиця 2.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер

Доходи,

 

Витрати АТП на

Прибуток від

 

Прибуток

маршруту

грн.

 

перевезення, грн.

перевезення

 

годинний,

 

 

 

 

пасажирів, грн.

 

грн/год.

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

28

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.