Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Политэкономія метод. посібник

.pdf
Скачиваний:
37
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.49 Mб
Скачать

Марин В.С., Солдатенко О.В. Регулювання діяльності торгових підприємство // Фінанси України. - 1999. - №6.

Азаренкова Г. Стан фондового ринку в Україні // Економіка України. – 2004. -

№3.

Контрольні питання, тести, вправи

10.1. Що Ви розумієте під структурою та інфраструктурою ринка?

10.2.Яке завдання виконує інфраструктура ринку? а) формує ринковий попит;

б) здійснює відбір найефективніших підприємницьких структур; в) обслуговує ринок, забезпечує можливості виконання властивих йому функцій.

10.3.Зазначте установи, які формують інфраструктуру ринку:

а) підрозділи Міністерства фінансів у центрі та їх філії на місцях; б) підприємства зв'язку, транспорту, шляхового господарства; в) банки, фондові, товарні, валютні біржі та біржі праці.

10.4.На якому ринку ціна товару формується виключно під впливом ринкових сил? а) на вільному; б) на олігополістичному;

в) на монополізованому.

10.5.Який тип ринків властивий структурі національних ринків розвинутих країн світу?

а) вільні ринки; б) монополізовані та регульовані ринки;

в) всі типи ринків, питома вага яких в різних країнах неоднакова.

10.6.Яке з положень не розкриває практичного значення подальшого розвитку товарних бірж в Україні?

а) воно полягає у сприянні збалансуванню попиту і пропозиції, усередненню й оптимізації цін; б) воно полягає у сприянні спрямуванню коштів, що перебувають в обігу, на

розвиток соціальної сфери; в) воно полягає у сприянні уніфікації товарних і сировинних ресурсів;

г) у сприянні розвитку відносин, за яких замовник продукції авансуватиме виробника коштами під майбутню продукцію.

10.7.Чим визначається рівень конкурентності ринкового середовища?

а) ступенем жорсткості методів боротьби, до яких вдаються конкуруючі ринкові суб'єкти; б) здатністю окремого ринкового суб'єкта впливати на рівень ринкової ціни;

в) рівнем насиченості ринку товарною масою.

10.8.Чим торгують на фондовій біржі? а) опціонними угодами; б) векселями; в) акціями.

10.9.Хто є конкретним суб'єктом власності на фондовій біржі? а) емітенти цінних паперів; б) посередники; в) покупці цінних паперів.

10.10.Яким чином реалізуються відносини власності на товарній біржі? а) через купівлю-продаж продукції;

б) через привласнення доходів від посередницької діяльності при реалізації продукції; в) через привласнення застави.

10.11.Що таке акціонерне товариство і акціонерний капітал?

10.12.Номінальна вартість акції - 100 грн., облігації - 200. Дивіденд на акцію - 6 грн., відсоток на облігацію 10 грн., норма відсотка - 4. Визначте курс акції й облігації, у чому різниця між акціями і облігаціями?

10.13."Материнське" товариство, набувши акцій на 15 млн грн., контролює три "дочірніх" товариства з капіталом у 20 млн., кожне. "Дочірні" товариства у свою чергу беруть контроль над "унучатими" із загальним капіталом у 180 млн. грн. Яке співвідношення контрольного пакета акцій і контрольованого акціонерного капіталу?

10.14.На товарній біржі укладена угода на різницю. Ціна 1 т. алюмінію у мить створення угоди складала 52.5 долл., у мить ліквідації - 540 долл. Яку суму привласнив біржовий ділок, що грає на підвищенні цін, якщо договір укладений на продаж 100 т. алюмінію? Чи завжди за біржовими угодами ховається реальне прямування товарів? Хто головним чином програє від коливання цін?

10.15.Номінал акції - 50 грн., дивіденд - 5 грн., норма позичкового відсотка – 2. Як зміниться курс акцій якщо:

а) норма відсотка підвищиться до 3%; б) дивіденд збільшиться до 15 грн.?

10.16.На фондовій біржі капіталіст купив акції на 10 тис. грн. за курсом 100 грн. за штуку на термін 1 міс. Визначте його виграш або програш якщо до кінця терміна курс акцій складе:

а) 105 грн.;

б) 95 грн.

Поясніть методологію біржової гри.

10.17.Алюмінієва компанія "Рейноддс металз компани" (США) видала 80 тис. привілейованих акцій вартістю по 500 долл., 111 млн. звичайних акцій по 1 долл. Визначте, чому дорівнює акціонерний капітал компанії і контрольний пакет акцій, якщо для забезпечення контролю потрібно 1/3 акцій, що надають право голосу. Чим різняться звичайні і привілеойвані акції?

10.18.Видано 1,6 млн. акцій по 10 грн. кожна, із них 600 тис – привілейованих із фіксованим прибутком у 6%. П'ята частина звичайних акцій, що забезпечує контрольний пакет, придбана засновниками акціонерного товариства. Підприємства даного товариства щорічно приносять зиск у 2 мли. грн., із котрого 1,56 млн. розподіляється в якості дивідендів. Визначите:

а) розмір дивіденду, шо сплачується на кожну звичайну і привілейовану акцію; б) суму притягнутого чужого капіталу.

Чому продаж привілейованих і розпилення звичайних акцій серед дрібних власників вигідні крупним капіталістам - засновникам?

10.19.На фондовій біржі укладена угода на термін: продавши, розраховуючи на зниження, 5000 акцій однієї компанії по 100 грн. кожна, і купивши, розраховуючи на підвищення, 15000 акцій іншої компанії по ціні 50 грн. за штуку. Визначте виграш, якщо наприкінці терміна курсу акцій за штуку. Визначте виграш, якщо наприкінці терміна курс акцій першої і другої компанії складає 80 грн. за штуку. Яким є джерело біржового ризику?

10.20.Банкір дав промисловцю позику 200 тис, грн., сроком на 1 рік з розрахунку 5% річних. Норма прибутку промисловості 10%. Виз-начте прибуток підприємця та позиковий відсоток.

10.21.Власний капітал банку - 2, заємний - 10 млрд. грн. банк сплачує по вкладам 3%, а отримує за наданий кредит 4%. Чому дорівнюе маса та норма прибутку банку, якщо для позичок використовується:

а) увесь капітал; б)тільки заємний капітал?

Учому особливості банківської форми кредиту?

10.22.Схарактеризувати методи економічного панування фінансової олігархії.

10.23.Охарактеризувати специфіку руху позичкового капіталу.

10.24.Що таке позичковий відсоток і чим визначається його норма?

10.25. Які функції виповнюють банки?

10.26.Після того як лихвар позичив 20 грн., через 2 міс. він отримав 40 грн., ці гроші він дав в позику на 5 міс., йому повернули 85 грн., Суму, яку він отримав, знову позичив на 5 міс. Вона зросла до 130 грн. Чому дорівнюється лихварський відсоток та чим пояснити його високу норму? Розкрийте особливості лихварського капіталу як історичного попередника капіталу позикового та його роль у виникненні капіталістичних виробничих відносин?

10.27.Зрівняйте формули виробничого та позикового капіталів: Д-Т-Д' та Д–Д' Розкрийте сутність особливості руху та фетішизм позичкового капіталу. Капіталист - власник "продав" на рік 2000 грн. при 4% річних капіталісту, що функціонує. Чому дорівнюється ціна капітала - товару? Поясніть специфічнкй характер капігала-товару та його "ціни".

10.28.Капіталіст - власник дає 1000 грн. з розрахунком 5% річних капіталисту, що функціонує. Підприємець, пускаючи капітал в оберт, отримує 20% прибутку. Визначьте підприємницький прибуток та позиковий відсоток. Поясніть економічний зміст цих категорій.

10.29.Промисловий капіталіст взяв позику у розмірі 5 млн. грн. під 8% річних. Визначьте гпдприємницький прибуток, якщо середній прибуток дорівнюеться 16;

18; 15%.

10.30.Позичили 1000 грн. Отримали через 2 роки 1100 грн.. Визначьте суму та норму відсотку. Розкрийте сутність відсотку і його джерела.

10.31.Позичили капітал у 100 тис. грн.. Він приносить прибуток у виді відсотку 4 тис. грн.. Знайдіть норму відсотку. Назвіть фактори, що її визначають.

10.32.Чому дорівнюється капітал, який дали в позику, якщо при нормі 5% сума відсотку буде складати 500 дол.

10.33.Капітал у 20 тис. грн., який позичали на 3 міс, приніс прибуток 400 грн.. Це й же капітал дали в позику спочатку на 3 міс., з розрахунком на 5 та 2% річних. Визначте річну норму відсотку.

10.34.Промісловий капіталіст продав у кредит торговому товарів на 15 тис. грн. Яку суму поверне торговець промисловцю через рік, якщо річна норма відсотку - 2; 3 або 5%? У чому полягають особливості комерційного кредиту?

10.35.Власний капітал банку - 2, заємний - 10 млрд. грн. банк сплачує по вкладам 3%, а отримує за наданий кредит 4%. Чому дорівнюе маса та норма прибутку банку,

якщо для позичок використовується: а) увесь капітал; б) тільки заємний капітал?

У чому особливості банківської форми кредиту?

10.36.Капітал банку - 1 млрд. грн., у тому разі власний - 10 млн.. По пасивним операціям банк сплачує 5%, а по активним - отримує 6% річних.

10.37.Підприємець взяв позику на 2 млн. грн. з розрахунком 5% річних. Середня норма прибутку - 20%. Визначьте відсоток та підприємницький прибуток.

10.38.Капітал монополії 500 млн. грн. Середня норма прибутку - 5%. Визначьте загальний прибуток монополії, якщо за рахунок монополізації техничного процесу вона додатково отримує 15 млн. грн., та 10 млн. грн. їй забезпечує монополізація виробництва та збуту продукції. Яка структура монопольного прибутку? Що таке монопольно висока та монопольно низька ціна? На прикладі

промисловості Україні охарактеризуйте ступінь монополізації у провідних галузяі виробництва. Яка економічна основа усевладдя монополії?

10.39. Використовуючі подані елементи, сконструйте монопольно-великий прибуток та ціну на продукцію монополій. Які економічні умови утворення монопольно

великого прибутку та монопольної ціни?

 

Середній прибуток

20

Видобутий прибуток

10

Витрати виробництва

100

Монопольний понад – прибуток

20

10.40.Опираючись на факти, поясніть сутність “власної унії” банків та промисловців. Яка роль “власної унії” у забезпеченні панування фінансової олігархії?

10.41.Визначте змінення в Україні числа банків та їх відділень, власного та залученного капіталу. У чому полягає основа концентрації банківського капіталу, які її виявлення? Визначте частку 4 великих банків України в активах, депозитах та позиках усіх банків. У чому сутність банківських монополій, які їх основні форми?

10.42.Яка роль кредита? Які форми кредита ви знаєте? Що між ними спільне і яка різниця?

10.43.До функцій кредитного підприємництва не належить:

а) акумуляція тимчасово вільних грошових засобів; б) надання кредитів підприємницьким структурам; в) надання споживчого кредиту населенню; г) правильна відповідь відсутня.

10.44.Текстильний фабрикант купив в кредит у машинобудівного фабриканта ткацьких верстатів на 700 тис. грн.. Яку суму поверне позичальник кредитору через рік, якщо норма позичкового відсотку - 3? У чому сутність комерційного кредиту і яка його роль у здійснені промислового капіталу?

10.45.Що становить з себе засновницький прибуток і які способи його отримання?

10.46.Торгове підприємництво сприяє скороченню тривалості обороту авансованих

коштів завдяки тому, що:

а) спеціалізація в галузі торгового підприємництва дозволяє краще враховувати кон’юктуру ринку;

б) скорочується час перебування сировинних ресурсів у виробничих запасах підприємств - виробників;

в) прискорюється впровадження досягнень НТП, що скорочує виробничий процес;

г) правильно вказане у п. а, б; д) правильна відповідь відсутня.

10.47.Для реалізації товарної продукції кожному з чотирьох фабрикантів необхідно авансувати додатковий капітал 15 тис. грн. Як зміниться розмір капіталу у сфері обігу, якщо продаж товарів цих фабрикантів буде здійснювати один торговець, капітал якого дорівнює 30 тис. грн.? Який вплив зчинить на розмір виробничого капіталу та масу додаткової вартості?

10.48.Торговий капітал суспільства робить 3 оберти на рік, річна норма прибутку - 12%. Два індивідуальних торгових капітала 100 і 200 грошових одиніць обертаються перший в 1,5, другий - в 2 рази скоріше суспільного. Визначити річну норму і масу прибутку індивідуальних капіталів, розмір їх додаткової вартості у торговлі.

10.49.Торгівельний капітал – 200 од. Припустимо:

а) обсяг реалізованої продукції збільшиться у 1,5 раза; б) товарні ціни збільшаться на 7%; в) витрати обігу зростуть на 10%; г) число обертів скоротиться на 20%.

Встановіть вплив кожного з цих факторів на величину. Чому з розвитком капіталізму зростають розміри торгівельного капіталізму зростають розміри торгівельного капіталу по відношенню до суспільного?

10.50.Проаналізуйте характер витрат торгівельних капіталістів: витрати з ведіння рахунків, на купівлю товарів, виплату заробітної платні продавцям, зберігання та транспортування товарів, листування з торгівельних праць, утримання торгівельних приміщень, спекулятивні та зустрічні перевози, що були визвані труднощами збута та конкурентною боротьбою, та тому подібне. Які з них є капіталом обігу, додатковими та частковими витратами? У яких випадках додаткові витрати обігу обертаються у чисті. Як змінилися витрати на рекламу по відношенню до чистого прибутку? До якого виду витрат належать витрати на печатну, усну та наглядну рекламу? Про що свідчить швидкий ріст цих витрат?

10.51.Торгівельний капітал дякуючи спеціалізації на продажу товарів скорочує час обігу та збільшує число оборотів промислового капіталу з 2 до 3. Як зміниться річна норма промислового прибутку, якщо р’ за один оберт становить 10%?

10.52.Органічна будова промислового капіталу 7:1. Постійний капітал - 6300 од. Норма додаткової вартості - 200%. Реалізація товарів потребує від виробників додаткових витрат у 450 од. Обособлення торгівельного капіталу скоротило кошти у сфері обігу до 300 од. Визначте, змінилася норма прибутку.

10.53.Промисловий капітал - 3600 од., c:v=8:1, m’=225%. Участь торгівельних капіталістів у реалізації дозволяє скоротити капітал обігу з 400 до 300 од. і збільшити число оборотів промислового капіталу з 4 до 5 од. Визначити на скільки змінилася середня річна норма прибутку.

10.54.Капітал виробника - 5 тис. грн., з них 800 грн. Зайнято у сфері обігу. Органічна будова капіталу, вкладеного у виробництво, дорівнювало 3:1. При одному оберті у рік забезпечувався 21% прибутку. Реалізація продукції капіталістами скоротила капітал обігу вдвічі. Звільнена частина вкладена у виробництво при попередній органічній будові. Як змінилася річна маса та норма прибутку, якщо швидкість обігу всьго капіталу зросла до 1,3 оберту у рік?

10.55.Промисловий капітал - 850 млрд. грн., додадкова вартість - 228 млрд. Торговий капітал – 170 млрд. грн., з ньго 24 млрд. - чисті витрати. Визначити промисловий і торговий прибуток. Пояснити, як відшкодуються чисті витрати обернення.

10.56.Торговий капітал - 600 од., середня норма прибутку - 17%. Визначити торговий прибуток. Яким буде торговий прибуток, якщо:

а) середня норма прибутку зміниться до 15%; б) подвоїться торговий капітал?

Пояснити дію цих факторів.

10.57. Промисловий капітал суспільства - 150 од., торговий - 30, додаткова вартість - 36 од. Визначити середню норму прибутку. Як зміниться норма торгового прибутку, якщо:

а) маса додаткової вартості зросте у 1,5 рази; б) торговий капітал збільшиться на 20 од.?

Які фактори визначають норму торгового прибутку?

10.58.Промисловий капітал суспільства - 500, додаткова вартість - 90, торговий капітал

– 100. Розрахуйте норму торгового прибутку за рік і за один оберт за умовою, що торговий капітал на початку здійснює 3, а потім 5 обертів на рік. Як розраховується річна норма прибутку торгового? Впливає на річну норму прибутку торгового капіталу число його обертів?

10.59.Промисловий капітал - 900 од., торгівельний - 100 од., додаткова вартість - 180 од. Знайдіть середню норму прибутку на весь суспільний капітал, величину промислового та торгівельного прибутку. Чим є торгівельний прибуток по суті і чим він подається на поверхні явищ?

10.60. Промисловий капітал - 425 млрд. грн., додаткова вартість - 102 млрд. Торгівельний капітал - 85 млн. грн. Визначте ціни, по яким продають товари промислові та торгівельні капіталісти. Який механізм розподілу додаткової вартості між промисловцями та торговцями?

10.61.Сукупний промисловий капітал - 400, його органічна будова - 3:1, норма додаткової вартості - 100%. Торгівельний капітал - 100, з них 20 - чисті витрати обігу. Розрахуйте масу додаткової вартості, покажіть, як вона розподіляється між промисловцями та торгівцями. За рахунок чого відшкодовуються чисті витрати обігу?

10.62.Що таке фіктивний капітал?

10.63.Яка роль фінансово - промислових груп в Україні?

ТЕМА 11. Домогосподарства

Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин.

Сектор домогосподарств. Двоїста роль домогосподарств в економіці. Домогосподарства як постачальники ресурсів.

Доходи домогосподарства. Витрати домогосподарства. Розподіл доходів на особисте споживання, податки і заощадження.

Витрати на споживання. місце домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходу.

План практичного заняття

1.Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин. Двоїсна роль домогосподарств в економіці.

2.Доходи домогосподарства. Витрати домогосподарства.

3.Витрати на споживання. місце домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходу.

Реферати

1.Домогосподарства як постачальники ресурсів.

2.Розподіл доходів на особисте споживання, податки і заощадження.

Література

Башнянин Г.І., Медведчук С.В., Шевчук Є.С. та ін. Політична економія. Навчальний посібник / За редакцією д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і к.е.н., доц. Є.С. Шевчук. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2004. – 480 с., с. 242-244.

Г. І. Башнянин, П. Ю. Лазур, В. С. Медведев. Політична економія. – 2000. - с. 84-

122.

Конотоп Г. І., Дорошенко В. Ю.Политическая экономия. Опорный конспект лекций: Учебное пособие.-Донецк, «КИТИС», 2000, с. 84-85.

Основи економічної теорії: Політичний аспект: Підручник/ За ред. Г.М. Климка, В. П. Нестеренка.- К.:Вища шк.,1994, с. 273-286.

Мочерний С. В. Політична економія: Навч. посібник.-К.: Знання-Прес, 2002, с.

253-267.

Політекономія: Підручник/ За ред. Ніколенко Ю. В.-Киів:ЦУЛ, 2003, с. 185-194. Общая экономическая (политэкономия) Учебник / Под ред. акад. В.И.Видяпина,

акад. Г.П.Журавлевой. - М: Промо – Медиа, 1995. с.274-293.

Соколик М. Грошові доходи і витрати населення України: тенденції та структура // Економіка України. - 1999. - № 3.

Шокун В., Пилипенко Л. Платоспроможний попит в економічній системі України // Економіка України. - 1999. - № 6.

Соколик М. Платоспроможний попит населення України // Економіст. - 1999. - №

3.

Петруня Ю.Є. Домашні господарства як суб’єкти спільного інвестування // Фінанси України. - 1999. - № 8.

Олейник А. Домашние хозяйства в переходной экономике: типы и особенности поведения на рынке // Политична думка. – 2000. - №1.

Смовженко Т. Основні мотиви та чинники формування заощаджень домогосподарствами // Вісн. нац. банку України. – 2002. - №5.

Государственная социальная политика и стратегия выживания домохозяйств // Вопросы экономики. - 2004. - №3.

Контрольні питання, тести, вправи

11.1. Доход – це:

а) заробітна плата, яку отримав робітник за певний період; б) обсяг грошових надходжень за певний період;

в) грошові надходження робітників та підприємців, отримані ними за певний період;

г) заробітна плата та інші грошові надходження, отримані робітником за певний період.

11.2.Що не належить до доходів суб’єктів, отриманих в результаті пропозиції економічних ресурсів?

а) заробітна плата; б) процент за надання позики; в) прибуток; г) рента;

д) правильна відповідь не названа.

11.3.Що із зазначеного нижче належить до доходів суб’єктів, отриманих в результаті особливого соціального стану?

а) орендна плата; б) заробітна плата; в) пенсія;

г) заробітна плата державного службовця; д) правильно вказано у п. в, г.

11.4.В якому рядку таблиці допущено помилку?

 

Джерело доходу

Форма доходу

а)

праця

заробітна плата пенсія

б)

підприємництво

прибуток

в)

соціальний стан

виплати по безробіттям

г)

пропозиція грошей

процент

д) помилок немає.

11.5.Обсяг отримуваних доходів не виявляє ніякого впливу на: а) рівень матеріального благополуччя;

б) зацікавленість у збереженні та розвитку економічних ресурсів; в) можливості духовного розвитку людей; г) попит; д) правильна відповідь відсутня.

11.6.Які функції виконує домогосподарство в економіці ?

11.7.У чому полягає значення бюджетного обмеження для домогосподарства ?

11.8.Розкрийте сутність і практичне значення концепції раціонального споживача.

11.9.Які умови визначають оптимальний план споживання домогосподарства ?

11.10.Прелічіть відмінності між кількісною і порядковою концепціями корисності.

11.11.Проаналізуйте, як зміна доходу може впливати на попит домогосподарства.

11.12.Як аналітично виводиться крива попиту домогосподарства ?

11.13.Сформулюйте характерні риси звичайних та гіфенських благ.

ТЕМА 12. Підприємство і підприємництво

Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Сектор ділових підприємств. Форми і види підприємств.

Капітал підприємства. Масштаби підприємства. Концентрація та централізація капіталу. Кругооборот капіталу і його стадії. Функціональні форми капіталу.

Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал. Зношення основного капіталу. Амортизація.

Суть підприємництва і умови його існування. Види та функції підприємництва.

Валовий дохід, його суть та структура. Підприємницький дохід. Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні.

Значення прибутку в розвитку підприємництва. Роль підприємства і підприємництва в ринковій економіці.

План практичного заняття

1.Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Форми і види підприємств.

2.Кругооборот капіталу і його стадії. Функціональні форми капіталу.

3.Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал. Амортизація.

4.Суть підприємництва і умови його існування. Види та функції підприємництва.

5.Валовий дохід, його суть та структура. Підприємницький дохід.

Реферати

1.Масштаби підприємства. Концентрація та централізація капіталу.

2.Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні.

Література

Курс экономической теории: учебник / Под ред. проф. Чепурина М.Н., проф. Киселевой Е.А. – Киров: «АСА», 2004. – 832 с., с. с. 211-219.

Г. І. Башнянин, П. Ю. Лазур, В. С. Медведев. Політична економія, с.256-298. Конотоп Г. І., Дорошенко В. Ю.Политическая экономия. Опорный конспект

лекций: Учебное пособие.-Донецк, «КИТИС», 2000, с.103-119.

Мочерний С. В. Політична економія: Навч. посібник.-К.: Знання-Прес, 2002, с.

268-312.

Бабенко А.Г., Садеков А.А., Шестов С.Н. Основы экономической теории: Учебное пособие. – Донецк: ДонГУЭТ, 2003, - 350 с., с.93-112.

Основи економічної теорії. Підручник. За заг. ред. Ю.В. Ніколенка. 3-тє вид. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 540с., с.262-272; с.286-300.

Політекономія: Підручник/ За ред. Ніколенко Ю. В.-Киів:ЦУЛ, 2003, с. 195-217. Політична економія: Навч. посібник/ За ред. Тарасенко Г.Д.-Донецьк, 2002, с. 93-

104.

Основы экономической теории: политэкономический аспект: Учебник / Отв. ред. Г.Н. Климко. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Знання-Прес, 2001. – 646 с.

Политическая экономия: Учебник / Рук. авт. кол. В.А.Медведев. – М.: Политиздат, 1990, с. 191 – 200.

Общая экономическая (политэкономия): Учебник /Под ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: Промо – Медиа, 1995, с.165 – 184, 224 – 242.

Маркс К. Капитал, т. II , гл. 1,4,7,8,12,13,14,16 – Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е исд. т.24.

Хомяков В., Бєлінська Є. Методіка оцінки впливу амортизаційної політики на окупність капітальних вкладень // Економіка України. - 1999. - № 2.

Орлов П., Орлов С. Прискорена амортизація і прискорення спрацювання основних фондів // Економіка України. - 1999. - № 5.

Береговська Т. Методологія розподілу доходу підприємства в ринкових умовах // Економіст. - 1999. - № 8.

Капустін В. Підприємство як сектор виживання // Економіст. - 1999. - №4. Абрамова І.М., Пенська І.О. Проблеми розвитку підприємництва в Україні //

Фінанси України. - 1999. - № 4.

Білоус Г. Розвиток малого підприємства в Україні // Економіка України. - 2000. -

№ 2.

Задорожная Е. Предприятие на монополистическом рынке // Экономика предприятия. – 2001. - №1.

Чернявская Е.И. Предприятие как организация // Актуальные проблемы экономики. - 2003. - №2.

Обыденев А. Институциональные особенности саморегуляции бизнеса // Вопросы экономики. - 2003. - №11.

Королев В. Королев С. Механизм обеспечения экономического роста фирмы // Экономист. - 2004. - №1.

Хотомлянський О. Колосок В. Амортизаційний фонд як джерело відтворення основних засобів // Економіка України. - 2004. - №3.

Контрольні питання, тести, вправи

12.1. Яке визначення точніше відображає сутність підприємства?

а) підприємство – це відокремлена економічна структура, яка займається виробництвом та реалізацією певних товарів та послуг з метою отримання доходу;

б) підприємство – це господарська одиниця, яка бере участь у поділі праці; в) підприємство – це самостійна економічна структура, яка діє у певній системі

суспільного поділу праці.

12.2.Чим насамперед визначаються мета та характер діяльності підприємства ? а) організаційно – правовою побудовою підприємства; б) господарчим законодавством; в) економічною політикою держави;

г) колективною угодою між адміністрацією та комітетом профспілки підприємства.

12.3.Діяльності приватного підприємства у ринковому середовищі не властиві такі особливості:

а) сомостійне здійснення відтворювального процесу; б) повна економічна відповідальність за результати своєї діяльності;

в) використання, поряд з власними, позичених грошових засобів; г) правильна відповідь відсутня.

12.4.Який вираз найточніше характеризує мету функціонування підприємства?

а) задоволення потреб суспільства; б) задоволення потреб трудового колективу;

в) задоволення потреб власника підприємства; г) задоволення потреб адміністрації підприємства.

12.5.Недоліками одноосібного підприємства не можна вважати: а) обмеженість фінансових ресурсів; б) необмежену відповідальність;

в) відносно невеликий обсяг господарського обороту; г) відсутність потенціального виграшу від спеціалізації в управлінні підприємством.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.