Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
5 стат.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
510.47 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки і маркетингу курсова робота з дисципліни «Статистика»

на тему : «СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

Виконала

студентка гр. _______________________

(дата) ( підпис) ( П.І.Б.)

Перевірила

к.екон.н. _______________________ Мізіна О.В.

(дата) ( підпис) ( П.І.Б.)

Донецьк 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАІНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет «Економіки» Кафедра «Економіки і маркетингу»

Спеціальність «Маркетинг»

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект студента

1.Тема роботи «Статистичний аналіз показників діяльності підприємства»

2.Термін здачі студентом закінченої роботи: 1 травня 2012 року

3.Вихідні дані до проекту (роботи)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Перелік графічного матеріалу ( з точним зазначенням обов’язкових креслень)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти по проекту (роботі), із зазначенням розділів проекту, що стосуються їх

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

7. Дата видачі завдання 1 лютого 2012 р.___________________

Керівник ______________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання________________________

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

п/п

Назва етапів курсового проекту (роботи)

Термін виконання етапів проекту(роботи)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Студент ________________________

(підпис)

Керівник проекту________________

(підпис)