Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
вопросы 13-15.курицына.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
225.39 Кб
Скачать

Билет 15.Вопрос 2

Зареєстровані документи передаються на розгляд керівництва установи в день їх надходження або наступного робочого дня у разі надходження документів у неробочий час. Телеграми, телефонограми та інші термінові документи передаються негайно.

Відразу після реєстрації керівнику установи у теці з грифом “Невідкладно” передаються акти органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та доручення вищих посадових осіб, запити, звернення, а також кореспонденція Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, кореспонденція, що надходить від установ вищого рівня.

Документи, розглянуті керівництвом установи, повертаються з відповідною резолюцією службі діловодства, яка здійснює передачу документів на виконання.

Документ, виконавцями якого є кілька структурних підрозділів, може бути переданий виконавцям у порядку визначення їх в резолюції або одночасно у вигляді копій з передачею оригіналу головному виконавцю, визначеному в резолюції першим. У разі впровадження електронного документообігу співвиконавці отримують документ в електронній формі.

Факт передачі документів виконавцям фіксується шляхом проставлення відповідної відмітки в реєстраційній формі із зазначенням інформації про виконавців, яким передано оригінал документа та його копії.

Передача документа з одного структурного підрозділу до іншого в обов’язковому порядку здійснюється через службу діловодства, в якій було зареєстровано документ. Документи, виконання яких перебуває на контролі, передаються до інших структурних підрозділів або іншим виконавцям тільки з повідомленням про це службі контролю.

Передача документів у межах структурного підрозділу здійснюється через особу, відповідальну за діловодство в структурному підрозділі (секретаря).

Облік документів, що передаються з одного структурного підрозділу до іншого, здійснюється шляхом проставлення відповідних відміток у реєстраційних формах, які веде служба діловодства.

Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому документі, резолюції керівника установи, та працівники, яким безпосередньо доручено виконання.

Головний виконавець організовує роботу співвиконавців, зокрема визначає строки подання ними пропозицій, порядок погодження і підготовки проекту документа. Співвиконавці відповідають за підготовку на належному рівні та своєчасне подання головному виконавцю пропозицій. У разі несвоєчасного подання пропозицій співвиконавцями головний виконавець інформує про це керівника, який надав доручення.

Виконання документа передбачає збирання та опрацювання необхідної інформації, підготовку проекту відповіді на документ чи нового документа, його оформлення, узгодження, подання для підписання (затвердження) керівникові установи, а у деяких випадках — керівникові структурного підрозділу, а також у разі потреби — підготовку для пересилання адресату.

Перед поданням проекту документа на підпис відповідному керівникові працівник, який підготував документ, зобов’язаний перевірити правильність його складення та оформлення, посилання на нормативно-правові акти, уточнити цифрові дані, наявність необхідних віз і додатків.

Документ подається на підпис разом з документами, на підставі яких його було складено.

Якщо документ надсилається до кількох установ після його реєстрації виконавець організовує виготовлення необхідної кількості примірників.

Працівник, відповідальний за виконання документа, у разі відпустки, відрядження, звільнення зобов’язаний передати іншому працівникові за погодженням із своїм безпосереднім керівником усі невиконані документи та поінформувати службу контролю про передачу документів, виконання яких перебуває на контролі, іншому виконавцеві.

Типові та індивідуальні терміни виконання документів. Документи можуть

бути із зазначенням і без зазначення терміну виконання. Терміни

виконання можуть бути зазначені в самому документі або встановлені

актами законодавства.

Термін виконання документів обчислюється в календарних днях від дати

підписання (затвердження) документа, а для документів, що надійшли з

інших організацій, — від дати їхнього надходження. Терміни виконання

документів установлені в Типовій інструкції з діловодства, затвердженій

за розпорядженням її уряду. Індивідуальні терміни встановлюються

керівниками. Остаточна дата виконання службових документів зазначається

в їх текстах чи в резолюціях керівника.

Документи без зазначення терміну виконання мають бути виконані не

пізніше як за 3О календарних днів, а документи з відміткою «Терміново» —

протягом 7 робочих днів від дати підписання документа. В цьому разі для

підготовки доручення до документа надається один день.

Термін виконання документа може бути змінений лише за вказівкою

посадової особи, яка його встановила, а в разі її відсутності —

посадової особи, що її заміщає. У разі потреби термін може бути

продовжений за обґрунтованим проханням виконавця, яке подається не

пізніше як за три робочих дні до закінчення встановленого терміну, а

щодо документа без зазначення терміну — до закінчення 30-денного терміну

від дати його отримання.

Термін виконання завдань, визначених законами України, постановами

Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету

Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, розглядає і

встановлює керівник органу виконавчої влади особисто (одразу після

реєстрації документа).

Доопрацювання проектів документів, повернутих Кабінетом Міністрів

України розробнику, проводиться не пізніше ніж у 5-денний термін після

підписання відповідного доручення, якщо в дорученні не зазначено інше.

Пропозиція щодо продовження терміну виконання акта або доручення

Президента України, надісланого Кабінетом Міністрів України, подається

органом виконавчої влади до Секретаріату Кабінету Міністрів України

разом із проектом листа Голові Адміністрації Президента України за сім

днів до закінчення встановленого терміну.

Зміна типових строків виконання документується прийняттям нового акта,

індивідуальних — розпорядженням керівника, що їх установив.

Билет 15.Вопрос 3

Згідно з оригіналомСекретарП.М. МартинчукДата