Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
налоги.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
177.15 Кб
Скачать

Список використаних джерел

  • Под Податковий кй кодекс

1. Податковий Кодекс України Із змінами і доповненнями, внесеними  Законами України від 4 липня 2013 року N 422-VII, чинний з 1 жовтня 2013 року

2. Акаєв Ш.М. Податкові перевірки та оцінка їх ефективності в системі податкового контролю // Економіка та організація управління: Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонНУ, Каштан, 2007. – № 2. – с. 192.

3. Василик О.Д. Державні фінанси України. - К.: Вища школа, 1997. - 383 с.

4.    Іванов Ю. Функції податків та податкове регулювання // Формування ринкової економіки в Україні: Науковий журнал. – 2009. – № 19. – с.36-43.

5.    Кендюхов О.В. Проблеми антикризового управління інтелектуальним капіталом підприємства //Вісник Донецького університету економіки та права. – 2006. – № 1. – 178 с. – Серія «Економіка та управління).

6. Лунина И. Налоговая политика Украины в контексте создания условий для экономического роста // Экономика Украины. - 2000. - № 9. - С. 37-47.

7. Мельник П.В.Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. – 362 с. 

8.     Матросова Л.Н. Мировой финансовый  кризис и  его  влияние на  экономику Украины //Вісник  економічної науки України: Науковий журнал. – 2009. – № 1(15).

9.Рикардо Д. Сочинения: В 3-т.: Пер. с англ. - М.: Госполитиздат, 1955. - Т. 1: Начала политической экономии и налогового обложения.

10.Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.: Наука, 1993. - 572 с.

11. Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки.- Тернопіль: Аст., 2001.-362 с.

12.Финансы капитализма / Б.Г. Болдырев, Л.П. Павлова и др. / Под ред. Б.Г. Болдырева. - М.: Финансы и статистика, 1990. - 384 с. 99.

13.Федосов В.М. Налоги в экономике современного капитализма (на примере ФРГ). - К.: Вища школа, 1997. - 192 с.

14.Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М.: Политическая литература, 1992. - 543 с.

15. Семюельсон П.А., Нордгауз В.Д. Макроекономіка. - К.: Основи, 1995. - 544 с.

16.     Сташек С., Ягріч Т.,Шпес Н., Ягріч В. Фінансові  кризи: як упоратись із ними //Журнал Європейської економіки. – ТНЕУ. – 2007. – с .78-92.

17.     Ульянов В.В. Фондовий аспект фінансової кризи в країнах південно-східної Азії //Вісник економічної науки України: Науковий журнал. – 2006. – № 2(10).

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.