Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Поняття прибутку підприємства (Восстановлен).docx
Скачиваний:
39
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
60.8 Кб
Скачать

3 Азаренкова г. М. Фінанси підприємств : навч. Посібник [для

самост. вивч. дисципліни]. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Жу-

равель, Р. М. Михайленко. – 3-тє вид., виправл. і доп. – К. :

Знання-Прес, 2009. – 299 с. – ISBN 978-966-311-073-8.

4 Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств

/ М. Д. Білик // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 117–128.

157 Фінансова діяльність підприємства : підручник / О. М. Бан-

дурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова. – 2-ге вид., пе-

рероб. і доп. – К. : Либідь, 2003. – 384 с. – ISBN 966-06-0239-1

69 Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник /

Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. –

К. : Знання, 2005. – 485 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN

966-346-036-9.

15 Непочатенко О.ОФінанси підприємств. : навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2013 - 504с.

1 Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін,

М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін. ; кер. кол. авт. і наук. А. М. По-

ддєрьогін. – 5-те вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 546 с.

159 Фінанси підприємств : підручник / кер. авт. кол. і наук.

ред. А. М. Поддєрьогін. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ,

2001. – 460 с. : іл. – ISBN 966–574–010–5.

8 Кальмук Н.В. Управління прибутком підприємства в сучасних умовах // Науковий вісник. – 2005, вип.15,5 – С. 254-258.

9  Субботович Ю.Л. Прибуток у господарській діяльності підприємницьких структур// Фінанси України. – 1999, № 12. – С. 39-47.

Магістри Гебуза А.В., Іванова Н.Є. Теоретичні засади управління доходом підприємства // Науково-теоретичний журнал “Студентський науковий Вісник Миколаївського державного аграрного університету. – 2011, №6 – С.93-96.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.