Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
весь.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
427.71 Кб
Скачать

Календарний план

№з/п

Назва етапів дипломного проекту (роботи)

Строк виконання етапів проекту ( роботи )

Примітка

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент _________ _ _

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____________ _ _

( підпис ) (прізвище та ініціали)

РЕФЕРАТ

Дипломна робота:60 с., 5 рис., 8 табл., 16 формул, 2 додатка, перелік посилань –16 джерел.

Об’єкт досліджень система управління прибутком на ТОВ«Донгазбудінвест».

Мета роботи – полягає у дослідженні особливостей процесу управління прибутком на одному із діючих підприємств. 

Методи дослідження – економічні відносини, які виникають в процесі розподілу прибутку підприємства. 

У роботiрозглянутi теоретичні аспекти організації  процесу управління прибутком на підприємстві; дослідижено систему управління прибутком на одному із діючих підприємств;наведено пропозиції щодо розробки комплексної методики управління прибутком підприємства. 

ПРИБУТОК, ЛІКВІДНІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, АКТИВ, ФІНАНСОВI ПОКАЗНИКИ, ДІЛОВААКТИВНIСТЬ, ФОНДОВІДДАЧА, ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

ВСТУП

В умовах ринкових відносин підприємство повинне прагнути якщо не до одержання максимального прибутку, то принаймні до того обсягу прибутку, що дозволяв би йому не тільки міцно утримувати свої позиції на ринку збуту своїх товарів і надання послуг, але і забезпечувати динамічний розвиток його виробництва в умовах конкуренції. В остаточному підсумку це припускає знання джерел формування прибутку і методів по кращому їхньому використанню, а отже потребує від керівництва підприємствам мати довгострокову стратегію щодо управління прибутком підприємства. 

Таким чином, основна мета даної роботи полягає у дослідженні особливостей процесу управління прибутком на одному із діючих підприємств. 

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: 

  • розглянути теоретичні аспекти організації  процесу управління прибутком на підприємстві; 

  • дослідити систему управління прибутком на одному із діючих підприємств; 

  • навести пропозиції щодо розробки комплексної методики управління прибутком підприємства. 

Предметом  роботи є економічні відносини, які виникають в процесі розподілу прибутку підприємства. 

В якості об’єкта  роботи виступає система управління прибутком на ТОВ «Донгазбудінвест».

Робота складається із вступу, теоритичної частини, аналiзу фiнансових показникiв та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження, основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати цього дослідження.