Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

burdin - чистовик / 6 РАЗДЕЛ

.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
71.68 Кб
Скачать

6 ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ

6.1 Капітальні вкладення в розробку

 1. Капітальні вкладення в розробку, Кв, грн. визначається за формулою:

Кв = Кр + Ку + Кн , (6.1)

де Кв – капітальні вкладення, грн.;

Кр – власна впроваджена розробка (придбане обладнання), грн.;

Кн – налагодження обладнання (навчання персоналу), грн.

Виконаємо розрахунок Кв = 52720+8061+2300=63081грн.

6.2. Економія електроенергії від впровадження розробки

а) Витрати електроенергії в фізичних показниках визначаються за формулою:

Ев = Мдв х Кг х К д , (6.2)

де Ев – витрати електроенергії, кВт*год;

Мдв – потужність двигуна (або установки), кВт;

Кг - кількість годин роботи на добу, год;

Кд - кількість днів роботи за рік, 1/рік

Визначимо економію електроенергії Ев = 5,5 х 12 х130 = 8580 кВт/год.

Зміна витрат електроенергії визначається за формулою:

Ек = Ев1 – Ев2 , (6.3)

де Ек – зміна витрат електроенергії, (кВт*год)/рік;

Ев1 – витрати електроенергії для базового варіанта, (кВт*год)/рік;

Ев2 – витрати електроенергії для проектного варіанта (кВт*год)/рік;

Виконаємо розрахунки Ек = 11700-8580 = 3120 кВт*год/рік;

б) Витрати електроенергії в грошових одиницях визначається за формулою:

ГЕГ = Ек х 0,73 , (6.4)

де ГЕГ – витрати електроенергії в грошових одиницях, грн./рік;

Ек - зміна витрат електроенергії, (кВт*год.)/рік;

0,73 – тариф на електроенергію, грн./(кВт*год).

Виконаємо розрахунки ГЕГ = 3120 х 0,73 =2277,6 грн./рік;

в) Економія електроенергії в грошових одиницях від впровадження розробки визначається за формулою:

ГЕК.ЕЛ. = ГЕГ1 –ЕЕГ2 , (6.5)

де ГЕК.ЕЛ. – економія електроенергії в грошових одиницях, грн./рік;

ГЕГ1 = ЕВ1 х 0,73, витрати електроенергії для базового варіанта, грн./рік;

ГЕГ1 = 11700 х 0,73 =8541 грн./рік;

ЕЕГ2 = ЕВ2 х 0,73, витрати електроенергії для проектного варіанта,грн./рік;

ГЕГ2 = 8580 х 0,73 =6263,4 грн./рік;

Розрахунки ГЕК.ЕЛ = 8541 – 6263,4 = 2277,6 грн./рік;

  1. Економія на оплаті праці від впровадження розробки.

а) Фонд оплати праці визначається за формулою:

ФОП = Тст х 12 х Кр , (6.6)

де ФОП – фонд заробітної плати, грн./рік;

Тст – тарифна ставка, грн./ місяць ( 1200 грн.);

12 – місяців в році, місяць/рік;

Кр – кількість робітників.

Розрахунки ФОП = 1200 х 12 х2 = 28800 грн./рік;

б) Економія на оплаті праці Фек.оп визначається за формулою:

Фек.оп = Фоп1 – Фоп2 , (6.7)

де Фек.оп – економія на оплаті праці від впровадження розробки, грн./рік;

Фоп1– фонд оплати праці для базового варіанту, грн./рік;

Фоп2 – фонд оплати праці для проектного варіанту, грн./рік;

Визначимо: Фек.оп = 36 672 – 28800 = 7872 грн./рік;

  1. Додатковий прибуток від: якості продукції, підвищення продуктивності обладнання, або інших специфічних чинників.

а) Підвищення ціни за рахунок поліпшення якості продукції визначається за формулою:

Ц(1,2) = Ц1 – Ц2 , (6.8)

де Ц(1,2) – підвищення ціни за рахунок поліпшення якості продукції, грн./т;

Ц1 – ціна проектного варіанта продукції, грн.;

Ц2 – ціна базового варіанта продукції, грн.

Ц(1,2) = 8500 – 8100 = 400 грн./т;

б) Збільшення випуску продукції за рахунок підвищення продуктивності обладнання, Впр , т/рік., визначається за формулою:

Впр = Впр1 – Впр2, (6.9)

де Впр – збільшення валової продукції, т/рік;

Впр1 – валова продукція проектний варіант, т/рік;

Впр2 – валова продукція базовий варіант, т/рік.

Впр = 144-132 = 12 т/рік;

в) Додаткова виручка від специфічних чинників визначається за формулою:

Вр = Ц(1,2) х Впр1, (6.10)

де Вр – додаткова виручка від реалізації більш якісної продукції, грн./рік;

Ц(1,2) – підвищення ціни за рахунок поліпшення якості продукції, грн./рік;

Впр1– валова продукція для проектного варіанта, т/рік..

Вр = 400 х 144 = 57600 грн./рік;

або Вр = Впр х Ц1 (6.11)

де Вр – додаткова виручка від реалізації більшої кількості продукції, грн.;

Впр – збільшення валової продукції, т/рік;

Ц1 – ціна проектного варіанта продукції, грн.

Вр = 12 х 8500 = 102000 грн.

в) Додатковий прибуток від реалізації більш якісної продукції або від підвищення продуктивності обладнання та інших специфічних чинників розраховуються за формулою:

Пдод = Ппр2 - Ппр1, (6.12)

де Пдод – додатковий прибуток від специфічних чинників, грн./рік;

Ппр2 – прибуток для проектного варіанта, грн./рік;

Ппр1– прибуток для базового варіанта, грн./рік;

Пдод =489600 – 472680 = 61920 грн./рік;

Ппр1 = Вр1 –Вр1 х С1, (6.13)

де Вр1– виручка від реалізації базового варіанта, грн./рік;

С1 – собівартість для базового варіанта, (%),

Пр1 = 1069200 – 641520 = 427680 грн./рік;

Пр2 = Вр2 –Вр2 х С2, (6.14)

де Вр2– виручка від реалізації проектного варіанта, грн./рік;

С2 – собівартість для проектного варіанта, (%),

Пр2 = 1224000 -734400 = 489600 грн./рік;

  1. Економічний ефект від впровадження розробки

Ер = ГЕК.ЕЛ. + Фек.оп + Пдод, (6.15)

де Ер – економічний ефект від впровадження розробки, грн./рік;

ГЕК.ЕЛ – економія електроенергії в грошових одиницях, грн./рік;

Фек.оп - економія на оплаті праці від впровадження розробки, грн./рік;

Пдод - додатковий прибуток від специфічних чинників, грн./рік.

Ер = 2277,6 + 7872 + 61920 = 72069,6 грн./рік;

  1. Термін окупності при впровадженні розробки.

То = КВК / Ер, (6.16)

де То – термін окупності при впровадженні розробки, років;

КВК – капітальні вкладення, грн.

Ер – економічний ефект від впровадження розробки, грн./рік.

  1. Строк окупності при впровадженні розробки

Результати розрахунку заносимо до таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 – Економічний ефект та строк окупності при впровадженні розробки

Показник

Базовий

варіант

Проектний

варіант

Відхилення

(+ ; -)

Капітальні

вкладення, грн.

-

63081

Витрати

Електроенергії,

кВт*год/рік

11700

8580

3120

Грошові витрати

на електроенергію,

грн./рік

8541,0

6263,4

2277,6

Фонд оплати праці,

грн./рік

36672

28800

7872

Додатковий

прибуток від: якості

продукції; підвищення

продуктивності

обладнання, або інших специфічних чинників

Ціна реаліз.

Вп1 132 т

Приб.1

427680

Ціна реаліз.

Вп2 144 т

Приб.1

489600

Річний економічний ефект, грн.

72069,6

Термін окупності

2 роки

Висновок: в даному розділі результати розрахунку показали що економічний ефект складає 72069,6 грн., а термін окупності 2 роки.

52

Соседние файлы в папке burdin - чистовик