Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
83.46 Кб
Скачать
Кафедра "Прикладна геометрія інформаційні технології проектування" ТДАТУ

Викладач: доц. Щербина В.М.

Конспект лекції № 11

з дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка"

Тема лекції: Складні розрізи.

Мета та задачі: 1. Закріпити студентам знання по правилам виконання i

оформлення креслень деталей, побудови зображень деталі по двом, які задано, побудови лінії переходу переріз та зрізи.

2. Ознайомити студента зі складними розрізами по ГОСТ 2.305 - 68.

Знання та вміння, які студенти повинні отримати:

Студенти повинні:

Знати: 1. Основні визначення i положення ГОСТ 2.305 - 68.

2. Алгоритм побудови лінії перетину криволінійних поверхонь.

Вміти: Виконувати складні розрізи i оформляти у відповідності до ГОСТ 2. 305-68.

План

  1. Складні розрізи. Положення ГОСТ 2.305 - 68.

  2. Приклад виконання складного розрізу.

Література

/1/ (стор. 39-43)

/2/ (стор. 47-51)

/3/ (стор. 42-54)

/4/ Лектор 2000 (використовувати по ходу читання лекції).

/5/ Плакати ЛЮ-1 - ЛЮ-3

Методичні вказівки кафедри "Проекційне креслення"

11.1. Складні розрізи. Положення ГОСТ 2.305-68.

Залежно від кількості січних площин розрізи розділяються на прості – при одній січні площині; складі – при двох та більше січних площинах.

Складні розрізи бувають ступінчастими, якщо січні площини паралельні (ступінчастий розріз А-А, рис.11.1) та ламаними, якщо січні площини перетинаються (рис. 11.2).

Рис. 11.1 Ступінчатий розріз Рис. 11.2 Ламаний розріз.

Розрізи називаються поздовжніми, якщо січні площини направлені уздовж довжини або висоти предмета, та поперечними, якщо січні площини направлені перпендикулярно до довжини. або висоти предмета. Положення січних площин слід указувати на кресленні лінією перерізу. Для ліній перерізу треба застосовувати розімкнену лінію. :

При складному розрізі штрихи проводять також в місцях перегину лінії перетину. На початковому та кінцевому штрихах слід ставити стрілки, які указують напрям погляду; стрілки треба наносити на відстані 2-3 мм від кінця штриха. Початковий та кінцевий штрихи не повинні перетинати контур відповідного зображення.

На початку i на кінці ліній перетину, а у випадку необхідності та у місцях перегинів вісі лінії ставиться одна i та ж прописна літера українського алфавіту. Літери наносять біля стрілок, які указують напрям погляду, та в місцях перегину з боку зовнішнього кута. Розріз повинен бути позначеним написом А–А (завжди тільки двома літерами через тире).

При складних ламаних розрізах січні площини, як правило, умовно повертаються до сполучення з однією із площин. Якщо сполучені площини виявляться паралельними до однієї з основних площин проекції, то ламаний розріз може бути розміщеним на місці відповідного виду (розріз А-А, рис. 11.2).

11.2. Приклад виконання складного розрізу.

Побудуємо три проекції деталі i виконаємо заданий ступінчатий розріз (рис. 11.3).

Рис. 11.3. Ступінчатий розріз

Соседние файлы в папке Лекції по на черталке