Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лабораторні / 10 Знайомство з середовищем програмування Visual Basic

.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
246.78 Кб
Скачать

6

10 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10

Тема:

Знайомство з середовищем програмування Visual Basic

Мета:

Придбати початкові навички роботи в середовищі Visual Basic. Вивчити елементи середовища програмування, порядок встановлення елементів на форму і управління розміщенням елементів.

Час:

2 год.

  1. Виконання роботи

 • Надати викладачеві, виконане завдання для самопідготовки в п. 102.

 • Вивчити теоретичні відомості.

 • Виконати самостійну роботу.

  1. Завдання для самопідготовки

У процесі підготовки до заняття студент в обов'язковому порядку повинний виконати наступні завдання:

а) За допомогою конспекту лекцій і літератури, що рекомендується, розглянути такі питання:

 1. елементи робочої області;

 2. функціональне призначення пунктів меню;

 3. панель інструментів;

 4. панель елементів керування і компонентів користувача (ToolBox);

 5. вікно Проект (Project);

 6. вікно Властивості (Properties);

 7. вікно Програма (Code).

б) Занести в звіт такі дані:

 1. номер лабораторної роботи;

 2. тему і ціль роботи;

 3. короткий конспект основних теоретичних відомостей.

  1. Теоретичні відомості

П очаток роботи:

Після запуску Visual Basic зявляється вікно New Project з трьома вкладками: New (Нове), Existing (Існуючий), Recent (Минуле) (див. рисунок 1.1).

Створення нового проекту:

New  Standard. EXE  Открыть.

Відкрити існуючий проект:

Existing  Відкрити необхідну папку  Вибрати необхідний проект  Открыть.

Рисунок 1.1 – Вікно програми Visual Basic

Інтерфейс середовища Visual Basic:

Середовище Visual Basic налаштовується за допомогою діалогового вікна, що викликається:

 • Tools  Options (див. рисунок 1.2).

Інтегрована середа Visual Basic має стандартний Windows-інтерфейс: заголовок, меню, панелі інструментів (див. рисунок 1.2).

 1. Кнопка системного меню;

 2. заголовок;

 3. кнопка згортання вікна в піктограму;

 4. кнопка розгортання вікна;

 5. кнопка закриття вікна;

 6. вікно проекту (Project);

 7. вікно властивостей (Properties);

 8. вікно позиціонування форми (Form Layot);

 9. панель елементів управління (Toolbox);

 10. шаблон форми (Form);

 11. конструктор форм;

 12. стандартна панель інструментів (Toolbars);

 13. головне меню (Menu).

Рисунок 1.2 – Вікно програми Visual Basic

Меню (Menu):

Рисунок 1.3 – Меню (Menu)

Рядок Меню містить список команд, призначених для керування розробкою проекту, пункти меню можуть мати декілька рівнів вкладення:

File (Файл) – містить команди для роботи з файлами створюваних додатків, завантаження, збереження, виведення на друк.

Edit (Правка) – містить команди редагування, призначені для створення вихідного тексту програми, включаючи засоби пошуку і заміни.

View (Перегляд) – забезпечує доступ до різних частин додатку і середовища розробки VB.

Project (Проект) – призначений для додавання нових об'єктів VB до проектів, що розробляються, додавання або видалення елементів управління на панель елементів управління, налаштування властивостей проекту.

Format (Формат) – дає доступ до різних настроювань елементів управління, розміщених на створюваних програмістом формах.

Debug (Налагодження) - містить засоби, призначені для налагодження програм або пошуку помилок.

Run (Виконання) – служить для запуску і зупинки програм безпосередньо з середи розробки.

Tools (Інструменти) – забезпечує доступ до роботи з процедурами і меню у програмі. Цей пункт меню має важливу команду Options, яка відкриває однойменну діалогову панель із закладками Options, де налаштовується практично все середовище розробки Visual Basic.

Add-Ins (Додати в ...) – дає доступ до інструментів, які можуть бути додані до оточення VB: майстри, ActiveX - елементи та інше.

Diagram (Діаграми) – містить засоби для оформлення діаграм.

Window (Вікно) – використовується для роботи з вікнами в середовищі розробки.

Query – доступ до зовнішніх баз даних.

Help – довідкова система.

  1. Практична частина

 1. Запустити Visual Basic.

 2. Створити проект типу Standard. EXE.

 3. Закрийте вікна Провідник проекту і Властивості кнопками закриття вікон.

 4. Відкрийте вікна Провідник проекту і Властивості. Знайдіть на стандартній панелі інструментів однойменні кнопки.

 5. Дайте ім'я (Name) – Lab1, найменування (Caption) – Лабораторна робота 1, встановіть розміри форми і її положення у проекті.

 6. Запустіть програму. З'явиться порожня форма.

 7. Закрийте проект.

 8. Встановить положення форми в проекті за допомогою вікна Form Layout. Знову запустіть проект і перевірте положення форми у вікні проекту.

 9. Властивості WindowsState присвоїти значення – 2-Maximized. Знову запустіть проект і перевірте положення форми у вікні проекту.

 10. Встановити на формі елемент мітка (Label) .

 11. Для елемента Label у властивостях вказати Name – Lbl1, Caption – Кафедра Прикладної математики та комп’ютерних технологій.

 12. Для елемента Label змінити шрифт використавши властивість Font: шрифт –Times New Roman, розмір – 22.

 13. Для елемента Label змінити колір фону використавши властивість BackColor (колір фону): білий колір.

 14. Для елемента Label змінити колір тексту використавши властивість ForeColor (колір тексту): синій колір.

 15. Для елемента Label властивості Aligment (вирівнювання) присвоїти значення – 2-Center.

 16. Додати на форму елемент Image1.

 17. Для елемента Image1 властивості Streath присвоїти значення true – розмір малюнка дорівнює розміру елемента Image.

 18. Для елемента Image1 вставити малюнок за допомогою властивості Picture.

 19. Додати кнопку керування CommandButton1, яка змінює колір фону мітки Label1 з білого на жовтий.

Private Sub Command1_Click()

Label1.BackColor = &H80000018

End Sub

 1. Додати кнопку керування CommandButton2, яка змінює розмір шрифту мітки Label1 з 22 на 20.

Private Sub Command2_Click()

Form1. Label1.Font.Size = 20

End Sub

 1. Додати кнопку керування CommandButton3, яка змінює шрифт мітки Label1 з Times New Romane на Arial.

Private Sub Command3_Click()

Label1.Font = Arial

End Sub

 1. Додати кнопку керування CommandButton4, яка приховує Image1.

Private Sub Command5_Click()

Image1.Visible = False

End Sub

 1. Додати кнопку керування CommandButton5, яка показує Image1.

Private Sub Command6_Click()

Image1.Visible = True

End Sub

 1. Додати кнопку керування CommandButton6, яка змінює розмір Image1 на 1000 х 2000 та підганяє картинку по вікну.

Private Sub Command4_Click()

Image1.Height = 1000

Image1.Width = 2000 Рисунок 1.6 – Приклад форми

Image1.Stretch = True

End Sub

 1. Стартувати проект.

 2. Зберегти проект.

   1. Самостійна робота

 1. Створити новий проект.

 2. Створити форму розмістив на неї необхідні об’єкти (див. рисунок 1.5)

Рисунок 1.7 – Приклад форми

 1. Заповніть таблицю описавши кожний елемент

Тип об’єкту

Ім’я

(Name)

Найменування

(Caption)

Положення верхнього лівого кута

Розміри

зверху (Top)

Зліва

(Left)

ширина

(Width)

висота

(Height)

Кнопка керування (CommandButton)

Вікно вводу

(TextBox)

 1. Зберегти проект.

 2. Виконайте створений додаток.

 3. Додайте форму Form2.

 4. На формі розмістити текстове поле, в якому запишіть: Людина без друзів - що дерево без коріння.

 5. На формі розмістити кнопку керування, що встановлює шрифт Times New Romane.

 6. На формі розмістити кнопку керування, що встановлює розмір шрифту 16.

 7. На формі розмістити кнопку керування, що встановлює вирівнювання тексту по центру.

 8. На формі розмістити кнопку керування, що змінює місце знаходження TextBox.

 9. Створити меню для зміни кольору фону за допомогою редактору меню Menu Editor.

  1. Вимоги до оформлення звіту

Звіт повинний містити:

 • Короткий конспект теоретичних відомостей;

 • Результати виконаних дій.

  1. Контрольні питання

 1. Чим Visual Basic відрізняється від інших версій мови Basic?

 2. Що в середовищі Visual Basic прийнято називати проектами?

 3. Яким чином можна створити новий проект у середовищі Visual Basic?

 4. Назвіть основні робочі вікна середовища Visual Basic.

 5. Для чого потрібно вікно конструктора форм?

 6. Яким чином можна відкрити вікно конструктора форм?

 7. Для чого потрібна сітка у вікні конструктора форм?

 8. Як змінити крок сітки вікна конструктора форм?

 9. Для чого потрібна панель елементів управління?

 10. Як помістити нові компоненти на панель елементів управління?

 11. Як показати у вікні вибору компонентів тільки активні (зазначені ключами) пункти?

 12. Як розмістити об'єкти на формі?

 13. Як зберегти підготовлений проект?

 14. Що треба зробити для запуску (виконання) створеного в Visual Basic програми?

 15. Для чого призначений редактор вихідного коду?