Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тесты методичка осн..docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
81.62 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики та продовольства україни

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра філософії і соціології

Тест по дисципліні «Соціологіята політологія», «Політологія і соціологія»

для спеціальності (напрямпідготовки)

6.100102 «Процеси, машини та обладнанняагропромисловоговиробництва», 6.100101 «Енергетика та електротехнічнісистеми в агропромисловомукомплексі»

ОКР Бакалавр

Механіко-технологічний факультет,

Енергетичний факультет

2013 р.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА ТЕСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Загальні дані

1.1. Спеціальність (напрямок)

1.1.1. Найменування «Процеси, машини та обладнанняагропромисловоговиробництва» , «Енергетика та електротехнічнісистеми в агропромисловомукомплексі».

1.1.2. Шифр 6.100102, 6.100101.

1.2. Дисципліна

1.2.1. Найменування: «Соціологія і політологія», «Політологія та соціологія»

1.2.2. Індекс по ОПП

         1. RЗагальні гуманітарні й соціально-економічні дисципліни

□ Загальні математичні й естественнонаучные дисципліни

□ Загальнопрофесійні дисципліни

□Спеціальні дисципліни

    1. 1.2.3. Обсяг годин 72 год.

  1. 1.3. Авторський колектив розробників

П.І.Б.

Кваліфікація

Посада, місце роботи

Ступінь

Звання

В області тестології

Городецька О.Г.

к.соц.н.

-

доцент кафедри філософії і соціології

 1. 1.4. Мета створення банку тестових завдань: формування тестів для оцінки якості навчання студентів (поточний контроль/ підсумковий контроль/ контроль залишкових знань)контроль залишкових знань

1.5. Період розробки

початок:17.12.12. закінчення: 26.01.13

1.6. Апробація банку тестових завдань (якщо була)

     1. 1.6.1. Період: початок: 04.03.2013. закінчення: 12.04.2013.

1.6.2. Місце проведення: ПМК1, ПМК2.

 1. 1.7. Експертиза тестових матеріалів (якщо була)

  1. 1.7.1. Експерти

П.І.Б.

Кваліфікація

Посада, місце роботи

Ступінь

Звання

В області тестології

2. Специфікація тестів, сформованих на основі банку тестових завдань

2.1 Загальна кількість тестових завдань 120 шт.

  1. 2.2. Тип тесту

Rмоноформний (вказати форми завдань) ___________________

□ полиформний

2.3. Методика формування тесту

2.3.1. Довжина тесту: 120 шт. ТЗ

2.3.2. Тимчасові обмеження

тест обмежений у часі 30 хв. (вказується максимально припустима тривалість тесту)

2.3.3. Правило формування тестової послідовності

□ задана послідовність ТЗ (перерахування ТЗ у необхідному порядку)______________________________________________

□ випадковий вибір завдань

  1. 2.4. Оцінка результату тестових випробувань

  2. 2.4.1. Спосіб обчислення результату оцінювання виконання тесту

□ підсумовування балів за виконання кожного завдання

тесту

2.4.2. Тип шкали оцінки

□ номінальна □ порядкова

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]