Скачиваний:
41
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
7.03 Mб
Скачать

ТФУТУ· МВ ФУБ‚УОflВЪ ФУОЫ˜ЛЪ¸ ˆВПВМЪМ˚В ‡ТЪ‚У ˚

‚˚ТУНУИ

ФОУЪМУТЪЛ,

Т ФУПУ˘¸˛ ‚ЪУ У„У ПУКМУ В„ЫОЛ У‚‡Ъ¸ ФОУЪМУТЪ¸ ‚

¯Ë ÓÍËı

Ô Â‰Â·ı ‚

Б‡‚ЛТЛПУТЪЛ УЪ НУОЛ˜ВТЪ‚‡ ЫЪflКВОЛЪВОfl, В„У „ ‡МЫОУПВЪ ЛЛ Л ‚О‡„УВПНУТЪЛ.

СОfl ТМЛКВМЛfl НУОЛ˜ВТЪ‚‡ ‚У‰˚ Т ˆВО¸˛

ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl

ФОУЪМУТЪЛ

ˆВОВТУУ·-

‡ÁÌÓ ‚‚Ó‰ËÚ¸

‚ ‡ТЪ‚У В‡„ВМЪ˚-ФО‡ТЪЛЩЛН‡ЪУ ˚,

ËÁ ÍÓÚÓ ˚ı ̇˷ÓÎÂÂ

˝ЩЩВНЪЛ‚М˚

ÒÛθÙËÚ-ÒÔË ÚÓ‚‡fl

·‡ ‰‡,

ÒÛθÙËÚ-ˆÂÎβÎÓÁÌ˚È

˝ÍÒÚ ‡ÍÚ

Ë ‰ .

 

 

 

 

 

иОУЪМУТЪ¸ ЫЪflКВОЛЪВОВИ ‰УТЪ‡ЪУ˜МУ ‚˚ТУН‡, Ф Л˜ВП Ы ЩВ УЩУТЩУ ‡

Ó̇ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ (‚ „/ÒÏ3) 7,69, Ы „ВП‡ЪЛЪ‡ – 4,35; Ы П‡„МВЪЛЪ‡ – 4,52.

 

и‡ ‡ПВЪ ˚ ЫЪflКВОВММ˚ı Ъ‡ПФУМ‡КМ˚ı ˆВПВМЪУ‚

‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó-

‚‡Ъ¸ БМ‡˜ВМЛflП, Ф Л‚В‰ВММ˚П ‚ Ъ‡·О. 6.38. кВКЛП ЛТФ˚Ъ‡МЛИ ˆВПВМЪУ‚ мсЙ Л мтс УФ В‰ВОВМ ‚ ТУУЪ‚ВЪТЪ‚ЛЛ Т Ййлн 26798.0–85.

е‡ Н‡ ˆВПВМЪ‡..............................................

ìñÉ-1, ìñÉ-2 ìòñ1-120,

ìòñ1-200,

 

 

ìòñ2-120

ìòñ2-200

Ç ÂÏfl ‚˚ıÓ‰‡ ̇ ÂÊËÏ, ÏËÌ ...........................

25±3

60±5

нВПФВ ‡ЪЫ ‡, °ë ............................................

75±3

120±5

200±5

С‡‚ОВМЛВ, еи‡ .............................................

ДЪПУТЩВ МУВ

40±6

60±9

ЗТОВ‰ТЪ‚ЛВ М‡ОЛ˜Лfl ФУТЪУ УММЛı Ф ЛПВТВИ ‚ ЫЪflКВОЛЪВОВ Ъ В·ЫВЪТfl ‚‚В‰ВМЛВ ‚ ‡ТЪ‚У ˚ ЛБОЛ¯МВ„У НУОЛ˜ВТЪ‚‡ ‚У‰˚, ˜ЪУ ‚У‰ЛЪ Н ФУМЛКВМЛ˛ ФОУЪМУТЪЛ ЫЪflКВОВММ˚ı ˆВПВМЪМ˚ı ‡ТЪ‚У У‚. иОУЪМУТЪ¸ ‡ТЪ‚У ‡ Ф Л ЛТФУО¸БУ‚‡МЛЛ У‰МУ„У Л ЪУ„У КВ ЫЪflКВОЛЪВОfl ПУКМУ ФУ‚˚ТЛЪ¸ ‚ ВБЫО¸Ъ‡ЪВ ·УОВВ „ Ы·У„У ФУПУО‡ ФУТОВ‰МВ„У, Ъ‡Н Н‡Н ‚ ˝ЪУП ТОЫ˜‡В М‡ В„У ТП‡˜Л‚‡МЛВ Ъ В·ЫВЪТfl ПВМ¸¯В ‚У‰˚.

З˚ТУНУН‡˜ВТЪ‚ВММ˚П ЫЪflКВОЛЪВОВП ‰Оfl ФУ‚˚¯ВМЛfl ФОУЪМУТЪЛ ˆВПВМЪ- М˚ı ‡ТЪ‚У У‚ ПУ„ЫЪ Т˜ЛЪ‡Ъ¸Тfl БВ М‡ УНТЛ‰‡ КВОВБ‡ ЛОЛ ‰ Ы„Лı ЪflКВО˚ı П‡ЪВ Л‡ОУ‚, „ ‡МЫОУПВЪ Л˜ВТНЛИ ТУТЪ‡‚ НУЪУ ˚ı У„ ‡МЛ˜Л‚‡ВЪТfl ‡БПВ УП ТЛЪ 0,6–0,15 ПП ЛОЛ ВТОЛ ЫН‡Б‡ММ‡fl Щ ‡НˆЛfl В˘В ·УОВВ МЛБН‡ (0,6–0,4 ПП). ЗВ ıМ˛˛ „ ‡МЛˆЫ БВ ВМ ЫЪflКВОЛЪВОfl ТОВ‰ЫВЪ ФУ‰·Л ‡Ъ¸ Т Ы˜ВЪУП УЪТЫЪТЪ‚Лfl

퇷Îˈ‡ 6.38

и‡ ‡ПВЪ ˚ ЫЪflКВОВММ˚ı Ъ‡ПФУМ‡КМ˚ı ˆВПВМЪУ‚

è‡ ‡ÏÂÚ ˚

 

 

е‡ Н‡ ˆВПВМЪ‡

 

 

 

ìñÉ-1

ìñÉ-2

ìòñ1-120

ìòñ2-120

ìòñ1-200

ìòñ2-200

нУМНУТЪ¸ ФУПУ-

2500±200

2200±200

2500±200

2200±200

2500±200

2200±20

·, ÒÏ2/„

 

 

 

 

 

 

к‡ТЪВН‡ВПУТЪ¸

20–21

20–21

19–22

19–20

20–23

20–21

ˆВПВМЪМУ„У

(0,35)

(0,32)

(0,35)

(0,32)

(0,35)

(0,32)

‡ÒÚ‚Ó ‡

 

 

 

 

 

 

(Ç/ñ), ÒÏ

 

 

 

 

 

 

иОУЪМУТЪ¸

2,06–2,15

2,16–2,3

2,06–2,15

2,16–2,3

2,06–2,15

2,16–2,3

ˆВПВМЪМУ„У

 

 

 

 

 

 

‡ÒÚ‚Ó ‡, „/ÒÏ3

 

 

 

 

 

 

ë ÓÍË Òı‚‡Ú˚-

 

 

 

 

 

 

‚‡ÌËfl, ˜:

 

 

 

 

 

 

̇˜‡ÎÓ (ÌÂ

1–45

1–45

2

2

2

2

‡ÌÂÂ)

 

 

 

 

 

 

ÍÓ̈ (ÌÂ

5

5

10

10

8

8

ÔÓÁ‰ÌÂÂ)

 

 

 

 

 

 

è Ó˜ÌÓÒÚ¸ ͇Ï-

 

 

 

 

 

 

Ìfl ˜Â ÂÁ 24 ˜

 

 

 

 

 

 

éáñ, åè‡:

 

 

 

 

 

 

̇ ËÁ„Ë·

2–4,5

2–4

2,5–7

2,5–7

2,5–8

2,5–8

̇ ÒʇÚËÂ

5–20

5–18

9–25

9–25

12–30

12–30

Ç˚ıÓ‰ ‡ÒÚ‚Ó ‡

0,62–0,64

0,58–0,6

0,63–0,65

0,6–0,65

0,63–0,65

0,58–0,6

ЛБ 1 Ъ ˆВПВМЪ‡,

 

 

 

 

 

 

Ï3

 

 

 

 

 

 

185

ТВ‰ЛПВМЪ‡ˆЛЛ Л ТУı ‡ММУТЪЛ У·У Ы‰У‚‡МЛfl Ф Л Ъ ‡МТФУ ЪЛ У‚‡МЛЛ ˆВПВМЪМУ„У ‡ТЪ‚У ‡ ‚ Б‡Ъ Ы·МУВ Ф УТЪ ‡МТЪ‚У ТН‚‡КЛМ˚.

З‚У‰fl П‡„МВБЛ‡О¸М˚И ФВТУН ‚ ФУ ЪО‡М‰ˆВПВМЪ˚, ПУКМУ ФУОЫ˜‡Ъ¸ Т ‡‚- МЛЪВО¸МУ ЪflКВО˚В ˆВПВМЪМ˚В ‡ТЪ‚У ˚. н‡Н, ‰У·‡‚Н‡ 50–100 % П‡„МВЪЛЪУ‚У„У ФВТН‡ ‚ ФУ ЪО‡М‰ˆВПВМЪ ФУ‚˚¯‡ВЪ ФОУЪМУТЪ¸ ‡ТЪ‚У У‚ ‰У 2,14–2,33 „/ТП3. з‡Л·УО¸¯ЛВ ‰УБЛ У‚НЛ (‰У 0,4–0,5 %) ТЫО¸ЩЛЪ-ТФЛ ЪУ‚УИ ·‡ ‰˚ ТФУТУ·ТЪ‚Ы- ˛Ъ ‡БКЛКВМЛ˛ ‡ТЪ‚У У‚, ˜ЪУ ФУБ‚УОflВЪ ТМЛБЛЪ¸ НУОЛ˜ВТЪ‚У ‚У‰˚ Л ЪВП Т‡П˚П ‰УФУОМЛЪВО¸МУ Ы‚ВОЛ˜ЛЪ¸ ФОУЪМУТЪ¸. и Л ТУУЪМУ¯ВМЛЛ 1:1 (ФУ ЪО‡М‰- ˆВПВМЪ : П‡„МВЪЛЪУ‚˚И ФВТУН) Л 0,4–0,6 % ллЕ ·˚О ФУОЫ˜ВМ ‡ТЪ‚У ФОУЪМУТ- Ъ¸˛ 2,45 „/ТП3.

и Л ЛТФУО¸БУ‚‡МЛЛ Н‚‡ ˆВ‚У„У ФВТН‡ ВТЪВТЪ‚ВММУИ Н ЫФМУТЪЛ Н‡Н П‡ЪВ-Л‡О‡, ‚У‰УФУЪ В·МУТЪ¸ НУЪУ У„У БМ‡˜ЛЪВО¸МУ ПВМ¸¯В, ˜ВП ˆВПВМЪ‡, ПУКМУ ФУОЫ˜ЛЪ¸ ‡ТЪ‚У ˚ ФОУЪМУТЪ¸˛ 2,05 „/ТП3. З‚В‰ВМЛВ ллЕ ‚ ‰‡ММУП ТОЫ˜‡В ТФУТУ·ТЪ‚ЫВЪ МВБМ‡˜ЛЪВО¸МУПЫ Ф Л УТЪЫ ФОУЪМУТЪЛ. и Л ‚˚ТУНЛı ЪВПФВ ‡ЪЫ-‡ı Л ‰‡‚ОВМЛflı Ф ЛПВМfl˛Ъ ЫЪflКВОВММ˚В ¯О‡НУ‚˚В ‡ТЪ‚У ˚. мЪflКВОЛЪВОflПЛ fl‚Оfl˛ЪТfl ЪВ КВ П‡ЪВ Л‡О˚, НУЪУ ˚В ЛТФУО¸БЫ˛ЪТfl ‰Оfl ФУ‚˚¯ВМЛfl ФОУЪМУТЪЛ Ъ‡ПФУМ‡КМ˚ı ‡ТЪ‚У У‚ М‡ УТМУ‚В ФУ ЪО‡М‰ˆВПВМЪ‡.

тО‡НУ‚˚И ˆВПВМЪ ФУ Т ‡‚МВМЛ˛ Т Ъ‡ПФУМ‡КМ˚П ФУ ЪО‡М‰ˆВПВМЪУП ЛПВВЪ ФУМЛКВММЫ˛ ФОУЪМУТЪ¸, У‰М‡НУ М‡ ·‡БВ ¯О‡Н‡ ФУОЫ˜‡˛Ъ Ъ‡ПФУМ‡КМ˚В‡ТЪ‚У ˚ ФОУЪМУТЪ¸˛ 2,2–2,25 „/ТП3. З‚В‰ВМЛВ „ВП‡ЪЛЪ‡ Л П‡„МВЪЛЪ‡ ТФУТУ·- ТЪ‚ЫВЪ МВНУЪУ УПЫ Б‡ПВ‰ОВМЛ˛ Т УНУ‚ Тı‚‡Ъ˚‚‡МЛfl ¯О‡НУ‚˚ı ‡ТЪ‚У У‚. з‡ЛОЫ˜¯ЛВ ВБЫО¸Ъ‡Ъ˚ ФУ ЫЪflКВОВМЛ˛ ‡ТЪ‚У У‚ ФУОЫ˜ВМ˚ Ф Л ЛТФУО¸БУ‚‡- МЛЛ П‡„МВЪЛЪ‡.

СОfl УФ В‰ВОВМЛfl НУОЛ˜ВТЪ‚‡ П‡ЪВ Л‡ОУ‚, Ъ В·ЫВПУ„У ‰Оfl Ф Л„УЪУ‚ОВМЛfl МВУ·ıУ‰ЛПУ„У У·˙ВП‡ Ъ‡ПФУМ‡КМУ„У ‡ТЪ‚У ‡, ‡Б ‡·УЪ‡М‡ ТОВ‰Ы˛˘‡fl ПВЪУ- ‰ЛН‡.

З ТУУЪ‚ВЪТЪ‚ЛЛ Т „ВУОУ„Л˜ВТНЛПЛ ЫТОУ‚ЛflПЛ ЛОЛ ЫТОУ‚ЛflПЛ ОЛН‚Л‰‡ˆЛЛ „‡БУФ Уfl‚ОВМЛfl ЫТЪ‡М‡‚ОЛ‚‡˛Ъ МВУ·ıУ‰ЛПЫ˛ ФОУЪМУТЪ¸ ρ Ъ‡ПФУМ‡КМУ„У ‡Т- Ъ‚У ‡ Л ‚˚·Л ‡˛Ъ УЪМУ¯ВМЛВ k П‡ТТ˚ ˆВПВМЪЛ Ы˛˘В„У П‡ЪВ Л‡О‡ Н П‡ТТВ М‡ФУОМЛЪВОfl.

дУОЛ˜ВТЪ‚‡ ˆВПВМЪЛ Ы˛˘В„У П‡ЪВ Л‡О‡ êˆ.Ï (ˆВПВМЪ, ¯О‡Н, „ЛФТ Л ‰ .), М‡ФУОМЛЪВОfl êÌ (ФВТУН, УФУН‡ Л Ъ.‰.) Л КЛ‰НУТЪЛ, ЛТФУО¸БЫВПУИ ‰Оfl Б‡Ъ‚У В-

ÌËfl êÊ.Á (‚У‰‡, ТУОВТУ‰В К‡˘ЛВ ‡ТЪ‚У ˚ Л ‰ .), МВУ·ıУ‰ЛП˚В ‰Оfl Ф Л„УЪУ‚- ОВМЛfl 1 П3 ‡ТЪ‚У ‡ Б‡‰‡ММУИ ФОУЪМУТЪЛ, УФ В‰ВОfl˛Ъ ФУ ‡М‡ОЛЪЛ˜ВТНЛП Б‡-

‚ЛТЛПУТЪflП, НУЪУ ˚В ФУОЫ˜ВМ˚ ФУТОВ ТУ‚ПВТЪМУ„У В¯ВМЛfl Ы ‡‚МВМЛИ

Pˆ.Ï =

 

 

 

ρ −

ρÊ.Á

 

 

 

 

 

;

(6.92)

 

ρˆ.Ï − ρÊ.Á

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

1 ρÌ − ρÊ.Á

 

 

 

 

ρˆ.Ï

 

 

 

 

 

 

ρÌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

êÌ = êˆ.Ï/k;

 

 

 

 

 

 

(6.93)

êÊ.Á = ê – (êˆ.Ï + êÌ).

 

 

 

(6.94)

Ç ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚

 

‰Îfl

Á‡Ú‚Ó ÂÌËfl

‡ÒÚ‚Ó Ó‚

ЛТФУО¸БЫ˛Ъ ‚У‰Ы

Ê.Á = 1 Ú/Ï3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ê= ê – (êˆ.Ï êÌ).

 

 

 

 

мФ УТЪЛП Ы ‡‚МВМЛВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pˆ.Ï

=

 

 

ρ − 1

 

 

,

 

 

(6.95)

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1 −

 

 

+

 

 

1 −

 

 

 

 

 

 

 

 

ρˆ.Ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

ρÌ

 

 

 

 

186

„‰Â ρˆ.Ï, ρÌ, ρ – ФОУЪМУТЪ¸ ТУУЪ‚ВЪТЪ‚ВММУ ˆВПВМЪЛ Ы˛˘В„У П‡ЪВ Л‡О‡, М‡ФУОМЛЪВОfl Л Ъ‡ПФУМ‡КМУ„У ρ‡ТЪ‚У ‡, Ъ/П3.

мЪflКВОВММ˚И ·ВТНОЛМНВ М˚И НУ УБЛУММУ-ТЪУИНЛИ Ъ‡ПФУМ‡КМ˚И ˆВПВМЪ ЪЛФ‡ снмд-1210 Ф В‰М‡БМ‡˜ВМ ‰Оfl ˆВПВМЪЛ У‚‡МЛfl МВЩЪflМ˚ı Л „‡БУ- ‚˚ı ТН‚‡КЛМ, ‚ТН ˚‚¯Лı БУМ˚ Т ‡МУП‡О¸МУ ‚˚ТУНЛПЛ ФО‡ТЪУ‚˚ПЛ ‰‡‚ОВМЛflПЛ (ДЗиС), Ф Л М‡ОЛ˜ЛЛ ‚ ЛМЪВ ‚‡ОВ ˆВПВМЪЛ У‚‡МЛfl ФУОЛПЛМВ ‡ОЛБУ‚‡М- М˚ı ФО‡ТЪУ‚˚ı ‚У‰, Ы„ОВНЛТОУИ Л ТВ У‚У‰У У‰МУИ ‡„ ВТТЛИ. нВПФВ ‡ЪЫ М˚И ‰Л‡Ф‡БУМ Ф ЛПВМВМЛfl – УЪ 80 ‰У 150 °ë.

сВПВМЪ снмд-120 ФУОЫ˜‡˛Ъ Ф Л ТПВ¯Л‚‡МЛЛ ТУ‚ПВТЪМУ ЛБПВО¸˜ВММ˚ı ‰УПВММУ„У „ ‡МЫОЛ У‚‡ММУ„У ¯О‡Н‡, Н‚‡ ˆВ‚У„У ФВТН‡ Л Ф‡ ‡ЩЛМ‡ („Л‰ УЩУ·ЛБЛ Ы˛˘‡fl ‰У·‡‚Н‡) Т ·‡ ЛЪУП (ЫЪflКВОfl˛˘‡fl ‰У·‡‚Н‡).

З˚ФЫТН‡˛Ъ ‰‚В П‡ НЛ ˝ЪУ„У ˆВПВМЪ‡: снмд-1-120 Т ФОУЪМУТЪ¸˛ Ъ‡ПФУ- М‡КМУ„У ‡ТЪ‚У ‡ 2050–2150 Н„/П3 Л снмд-2-120 Т ФОУЪМУТЪ¸˛ 2160– 2300 Н„/П3.

н‡ПФУМ‡КМ˚И ˆВПВМЪ снмд-120 УЪОЛ˜‡ВЪТfl Ы‚ВОЛ˜ВММ˚П Т УНУП ТУı ‡- МflВПУТЪЛ Л МВТОВКЛ‚‡ВПУТЪ¸˛ Ф Л ı ‡МВМЛЛ, ‡ Ъ‡ПФУМ‡КМ˚И Н‡ПВМ¸ ЛБ МВ- „У – ФУ‚˚¯ВММУИ НУ УБЛУММУИ ТЪУИНУТЪ¸˛ ‚ ‡„ ВТТЛ‚М˚ı „Л‰ УЪВ П‡О¸М˚ı ‚У‰‡ı. щЪЛ Т‚УИТЪ‚‡ У·ВТФВ˜Л‚‡˛ЪТfl М‡ОЛ˜ЛВП ‚ ТУТЪ‡‚В снмд-120 ıЛПЛ˜ВТНЛ ТЪУИНЛı НУПФУМВМЪУ‚ Л „Л‰ УЩУ·ЛБЛ Ы˛˘ВИ ‰У·‡‚НЛ.

н‡ПФУМ‡КМ˚И ‡ТЪ‚У ЛБ снмд-120 „УЪУ‚flЪ М‡ ТВ ЛИМУП ˆВПВМЪЛ У- ‚У˜МУП У·У Ы‰У‚‡МЛЛ. З Н‡˜ВТЪ‚В В‡„ВМЪУ‚-Б‡ПВ‰ОЛЪВОВИ ПУКМУ ЛТФУО¸БУ- ‚‡Ъ¸ дллЕ-2, ‰ВНТЪ ЛМ, ОЛ„МУТЫО¸ЩУМ‡Ъ˚, ·Лı УП‡Ъ˚, ‡ ‚ Н‡˜ВТЪ‚В КЛ‰НУТЪЛ Б‡Ъ‚У ВМЛfl – ФЛЪ¸В‚Ы˛, ЪВıМЛ˜ВТНЫ˛, ПУ ТНЫ˛ ЛОЛ ФО‡ТЪУ‚Ы˛ ‚У‰Ы. и В‰ВО Ф У˜МУТЪЛ Ъ‡ПФУМ‡КМУ„У Н‡ПМfl ЛБ снмд-120 ˜В ВБ 24 ˜ Ъ‚В ‰ВМЛfl Ф Л ЪВПФВ ‡ЪЫ В 120 °л Л ‰‡‚ОВМЛЛ 60 еи‡ ТУТЪ‡‚ОflВЪ 2,5–3,5 еи‡.

кВ„ЫОЛ У‚‡МЛВ Т‚УИТЪ‚ ˆВПВМЪМУ„У ‡ТЪ‚У ‡ Л Н‡ПМfl Т ФУПУ˘¸˛ В‡- „ВМЪУ‚. мТОУКМВМЛВ „ÂÓÎÓ„Ó-ÚÂıÌ˘ÂÒÍËı ЫТОУ‚ЛИ ТУУ ЫКВМЛИ ТН‚‡КЛМ, ‡ Ъ‡НКВ ТУ‚В ¯ВМТЪ‚У‚‡МЛВ ЪВıМЛНЛ Л ЪВıМУОУ„ЛЛ Лı ·Ы ВМЛfl Л Н ВФОВМЛfl ФУ‚˚¯‡˛Ъ Ы У‚ВМ¸ Ъ В·У‚‡МЛИ Н Ъ‡ПФУМ‡КМ˚П П‡ЪВ Л‡О‡П Л Ф Л„УЪУ‚ОflВ- П˚П ЛБ МЛı ‡ТЪ‚У ‡П. щЪУ ‚˚Б˚‚‡ВЪ МВУ·ıУ‰ЛПУТЪ¸ ˆВОВМ‡Ф ‡‚ОВММУ„У ЛБПВМВМЛfl Т‚УИТЪ‚ ˆВПВМЪМ˚ı ‡ТЪ‚У У‚ Л У· ‡БЫ˛˘В„УТfl Н‡ПМfl ФЫЪВП У· ‡- ·УЪНЛ Лı ıЛПЛ˜ВТНЛПЛ В‡„ВМЪ‡ПЛ.

д ФУН‡Б‡ЪВОflП Ъ‡ПФУМ‡КМ˚ı ТЛТЪВП, НУОЛ˜ВТЪ‚ВММУВ ЛБПВМВМЛВ НУЪУ-˚ı ˜‡ТЪУ ‚˚Б˚‚‡ВЪТfl МВУ·ıУ‰ЛПУТЪ¸˛ ЪВıМУОУ„ЛЛ ЛОЛ УТУ·ВММУТЪflПЛ ЫТОУ- ‚ЛИ ТН‚‡КЛМ˚, УЪМУТflЪТfl ‚ ВПfl Б‡„ЫТЪВ‚‡МЛfl ЛОЛ Т УНЛ Тı‚‡Ъ˚‚‡МЛfl, ВУОУ- „Л˜ВТНЛВ Т‚УИТЪ‚‡, ТВ‰ЛПВМЪ‡ˆЛУММ‡fl ЫТЪУИ˜Л‚УТЪ¸ ‰Оfl Ъ‡ПФУМ‡КМ˚ı ‡Т- Ъ‚У У‚ Л ПВı‡МЛ˜ВТН‡fl Ф У˜МУТЪ¸, Ф УМЛˆ‡ВПУТЪ¸, НУ УБЛУММ‡fl ЫТЪУИ˜Л- ‚УТЪ¸ ‰Оfl Ъ‡ПФУМ‡КМУ„У Н‡ПМfl.

и Л НУОЛ˜ВТЪ‚ВММУП ЛБПВМВМЛЛ У‰МУ„У ФУН‡Б‡ЪВОfl Ъ‡ПФУМ‡КМУ„У ‡Т- Ъ‚У ‡ ЛБПВМflВЪТfl ‰ Ы„УИ (ЛОЛ ‰ Ы„ЛВ) Ф‡ ‡ПВЪ Л ‚ МВНУЪУ ˚ı ТОЫ˜‡flı ‚ МВКВО‡ЪВО¸МУП М‡Ф ‡‚ОВМЛЛ. д‡Н Ф ‡‚ЛОУ, В‡„ВМЪ˚ Л П‡ЪВ Л‡О˚, ‚‚У‰ЛП˚В ‚ Ъ‡ПФУМ‡КМ˚В ТЛТЪВП˚, УН‡Б˚‚‡˛Ъ НУПФОВНТМУВ ‚УБ‰ВИТЪ‚ЛВ Л ЛБПВМfl˛Ъ У‰МУ‚ ВПВММУ МВТНУО¸НУ Ф‡ ‡ПВЪ У‚.

зВНУЪУ ˚В В‡„ВМЪ˚ Ф Л У‰МЛı ЫТОУ‚Лflı ЛБПВМfl˛Ъ Т‚УИТЪ‚‡ Ъ‡ПФУМ‡К- М˚ı ТЛТЪВП ‚ У‰МУП М‡Ф ‡‚ОВМЛЛ, ‡ Ф Л ‰ Ы„Лı ЫТОУ‚Лflı ‚ОЛflМЛВ ЪВı КВВ‡„ВМЪУ‚ ПУКВЪ ·˚Ъ¸ Ф УЪЛ‚УФУОУКМ˚П. д УПВ ЪУ„У, У‰ЛМ Л ЪУЪ КВ В‡„ВМЪ Ф Л ‡БОЛ˜М˚ı ‰УБЛ У‚Н‡ı ПУКВЪ ‚˚Б˚‚‡Ъ¸ Ф УЪЛ‚УФУОУКМ˚В ‚УБ‰ВИТЪ‚Лfl.

и ЛПВМВМЛВ Ъ‡ПФУМ‡КМ˚ı ˆВПВМЪУ‚ ‚ ‡БОЛ˜М˚ı ЫТОУ‚Лflı Т‚flБ‡МУ Т ЛТФУО¸БУ‚‡МЛВП В‡„ВМЪУ‚, Ф В‰ТЪ‡‚ОВММ˚ı ‚ Ъ‡·О. 6.39.

нВПФВ ‡ЪЫ М˚В Л ЩЛБЛНУ-ıЛПЛ˜ВТНЛВ ЫТОУ‚Лfl Ф ЛПВМВМЛfl ФВМУ„‡ТЛЪВОВИ Ф Л‚В‰ВМ˚ ‚ Ъ‡·О. 6.40.

187

 

 

퇷Îˈ‡ 6.39

 

нВПФВ ‡ЪЫ М˚В У·О‡ТЪЛ Ф ЛПВМВМЛfl ‡БОЛ˜М˚ı В‡„ВМЪУ‚

 

 

 

 

нВПФВ ‡ЪЫ ‡ ‚

Çˉ Ú‡ÏÔÓ̇ÊÌÓ„Ó

 

ꇄÂÌÚ˚ Ë Ëı ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËfl

ÒÍ‚‡ÊËÌÂ, °ë

ˆВПВМЪ‡

 

 

 

ê Â ‡ „Â Ì Ú ˚ - ÛÒ ÍÓ Ë Ú Â Î Ë

0–10

иУ ЪО‡М‰ˆВПВМЪ

0–20

 

20–75

 

75–100

иУ ЪО‡М‰ˆВПВМЪ Л

 

ФВТУН

 

ò·ÍÓ‚˚È

> 100

иУ ЪО‡М‰ˆВПВМЪ Л

 

¯Î‡ÍÓ‚˚È ÔÓ Ú·̉-

 

ˆВПВМЪ

 

ò·ÍÓ‚˚È

 

 

Ò Ó ÍÓ ‚ Ò ı ‚‡ Ú ˚ ‚‡ Ì Ë fl Ë Ú ‚  ‰Â Ì Ë fl

CaCl, NaCl, NaCl + CaCl2, KCl, K2CO3, HHK, HHC, HHXK, HKM, HHXK + M, HK, HH CaCl2, NaCl, CaCl2 + NaCl, NaOH, Na2CO3, Na2SO4, HK, HH, HHK, HHC, HKX, ÏӘ‚Ë̇ CaCl2, NaCl, NaOH, Na2CO3, Na2SO4, ТЛОЛН‡Ъ М‡Ъ Лfl, зз, зд, ПВО‡ТТ‡, нщД, ЩЫО¸Щ‡МЛОУ‚‡fl НЛТОУЪ‡ мТНУ ЛЪВОЛ Ф ЛПВМfl˛ЪТfl ЪУО¸НУ ‚ПВТЪВ Т Б‡ПВ‰-

ОЛЪВОflПЛ-ФО‡ТЪЛЩЛН‡ЪУ ‡ПЛ Л Б‡ПВ‰ОЛЪВОflПЛФУМЛБЛЪВОflПЛ ЩЛО¸Ъ ‡ˆЛЛ

CaCl2, NaCl, Na2CO3, Na2SO4, NaOH, ТЛОЛН‡Ъ М‡Ъ Лfl, K2CO3, зд, зз, ззл, ззд б‡ПВ‰ОЛЪВОЛ Тı‚‡Ъ˚‚‡МЛfl

Na2CO3, NaOH ‚ ТУ˜ВЪ‡МЛЛ Т Б‡ПВ‰ОЛЪВОflПЛФУМЛБЛЪВОflПЛ ЩЛО¸Ъ ‡ˆЛЛ Ф Л П‡ОУ‡НЪЛ‚М˚ı ‚flКЫ˘Лı ·ВБ Б‡ПВ‰ОЛЪВОВИ

 

ê  ‡ „Â Ì Ú ˚ - Á ‡ Ï ‰Î Ë Ú Â Î Ë Ò ı ‚‡ Ú ˚ ‚‡ Ì Ë fl Ë Ú ‚  ‰Â Ì Ë fl

20–75

 

иУ ЪО‡М‰ˆВПВМЪ

дес, лСЕ, иогп, иДД, дллЕ, зуд, ТЫМЛО,

 

 

 

лЗд, ˝ФУНТЛ‰М˚В ТПУО˚, ЩЫ ЩЫ УО, „ВНТ‡ПВЪ‡-

 

 

 

ЩУТЩ‡Ъ, ФЛ УЩУТЩ‡Ъ, дЕС, иДС-3

75–100

 

 

зно, йщСо, лССЕ, УНБЛО, опгл, еД, лЗд,

 

 

 

г-7, иДД, дллЕ, иогп, ЩЫ ЩЫ УО, ТЫМЛО,

 

 

 

äåñ, ÏӘ‚Ë̇, ‰ÂÍÒÚ ËÌ, „ËÔ‡Ì, ëÇä + ëÑÅ

 

 

ò·ÍÓ‚˚È

мТНУ ЛЪВОЛ Тı‚‡Ъ˚‚‡МЛfl

100–130

 

ò·ÍÓ‚˚È Ë ÔÓ Ú-

зно, йщСо: „ЛФ‡М, дес, йщс, д-4, УНБЛО,

 

 

О‡М‰ˆВПВМЪ

ı УПФЛН, лСЕ, дллЕ, ‰ВНТЪ ЛМ, лСЕ + еД,

 

 

 

лЗд, еД, лЗд + лСЕ, лСЕ + ı УПФЛН, Ед,

 

 

 

èîãï

130–160

 

ò·ÍÓ‚˚È

зно, йщСо, ·Ы ‡, ‰ВНТЪ ЛМ, дес + ı УПФЛН,

 

 

 

åÄ, „ËÔ‡Ì, ëÇä ËÎË Çää, ëÑÅ + åÄ, „ËÔ‡Ì +

 

 

 

+ ı УПФЛН, СЕо, Ед, нйЙд, ед, ı УПФЛН,

 

 

 

èîãï, äëëÅ

> 160

 

 

çíî, éùÑî, Åä + ëÇä, íéÉä, ëÇä, „ËÔ‡Ì +

 

 

 

+ ı УПФЛН, УНБЛО, ı УПФЛН, УНБЛО + ı УПФЛН,

 

 

 

лЗд + ı УПФЛН, дллЕ

 

 

ê  ‡ „Â Ì Ú ˚ - Ô Î ‡Ò Ú Ë ÙË Í‡ Ú Ó ˚

< 75

 

иУ ЪО‡М‰ˆВПВМЪ

äëëÅ, ëÑÅ, ë-3, 10-03, „ÂÍÒ‡ÏÂÚ‡ÙÓÒÙ‡Ú, ÔË Ó-

 

 

 

ÙÓÒÙ‡Ú, çóä, èîãï, èÄò, îïãë, Çãïä,

 

 

 

лиС, Йао-1, ТЫМЛО, С-1, С-4, сзаил-1, ЙдЬ-

 

 

 

10 Ë ÉäÜ-11, Ï˚ÎÓ̇ÙÚ, Çêè-1, Äëåê

75–100

 

иУ ЪО‡М‰ˆВПВМЪ Л

зно, йщСо, лСЕ, дллЕ, ТЫМЛО, опгл,

 

 

¯О‡НУ‚˚И ˆВПВМЪ

иогп, ПУ˜В‚ЛМ‡, УНБЛО

100–130

 

ò·ÍÓ‚˚È

зно, йщСо, ı УПФЛН, лСЕ, дллЕ, опгл,

 

 

 

лСЕ + ı УПФЛН, ТЫМЛО, УНБЛО, иогп

130–160

 

ò·ÍÓ‚˚È

зно, йщСо, лСЕ + ı УПФЛН, дллЕ + ı УП-

 

 

 

ÔËÍ, èîãï

> 160

 

 

зно, йщСо, ı УПФЛН, УНБЛО + ı УПФЛН

 

 

ê Â ‡ „Â Ì Ú ˚ - Ô Ó Ì Ë Á Ë Ú Â Î Ë Ù Ë Î ¸Ú ‡ ˆ Ë Ë

< 75

 

иУ ЪО‡М‰ˆВПВМЪ

иЗл, ес, дес, иДД, ‰ВНТЪ ЛМ, ед, ·ВМЪУМЛ-

 

 

 

ÚÓ‚‡fl „ÎË̇

75–100

 

ò·ÍÓ‚˚È Ë ÔÓ Ú-

йНБЛО, ‰ВНТЪ ЛМ, ед, „ЛФ‡М, дес, ес, д-4,

 

 

О‡М‰ˆВПВМЪ

·ВМЪУМЛЪУ‚‡fl „ОЛМ‡

100–130

 

 

ЙЛФ‡М + ı УПФЛН, „ЛФ‡М, дес, йщс, д-4, УН-

 

 

 

БЛО, ‰ВНТЪ ЛМ, УНБЛО + ı УПФЛН, ·ВМЪУМЛЪУ‚‡fl

 

 

 

„ÎË̇, ÏÂÚ‡Ò

130–160

 

ò·ÍÓ‚˚È

ЙЛФ‡М + ı УПФЛН, дес + ı УПФЛН, УНБЛО +

 

 

 

+ ı УПФЛН, ·ВМЪУМЛЪУ‚‡fl „ОЛМ‡, ПВЪ‡Т + ı УПФЛН

> 160

 

 

ЙЛФ‡М + ı УПФЛН, УНБЛО + ı УПФЛН, ·ВМЪУМЛЪУ-

 

 

 

‚‡fl „ОЛМ‡, ПВЪ‡Т + ı УПФЛН

 

 

 

 

188

 

퇷Îˈ‡

6.40

нВПФВ ‡ЪЫ М˚В Л ЩЛБЛНУ-ıЛПЛ˜ВТНЛВ ЫТОУ‚Лfl Ф ЛПВМВМЛfl ФВМУ„‡ТЛЪВОВИ

 

 

 

 

нВПФВ ‡ЪЫ ‡ ‚

ê‡ÒÚ‚Ó ˚ ·ÂÁ ‰Ó·‡‚ÓÍ

 

к‡ТЪ‚У ˚ Т ‰У·‡‚ОВМЛВП

ÒÍ‚‡ÊËÌÂ, °ë

ТУОВИ-˝ОВНЪ УОЛЪУ‚

 

ТУОВИ-˝ОВНЪ УОЛЪУ‚

< 50

кл, ищл, ТУ‡ФТЪУН, Н‡ ·УОВ-

 

кл (Н УПВ МВЩЪВ˝ПЫО¸ТЛУММ˚ı ‡ТЪ‚У-

 

ÌËÛÏ, ͇θˆËÌË Ó‚‡ÌÌ˚È

 

У‚), ищл, ТУ‡ФТЪУН, Н‡О¸ˆЛМЛ У‚‡ММ˚И

 

Ï˚ÎÓ̇ÙÚ, í-66, çóä, ëå,

 

Ï˚ÎÓ̇ÙÚ (Í ÓÏ ‡ÒÚ‚Ó Ó‚ ıÎÓ Ë‰‡

 

èåë-1000Ä, èåë-200Ä, ëá-

 

͇θˆËfl), í-66, çóä, èåë-1000Ä Ë

 

6, è-79, Çåë-12, Çåë, ÓÍÒË-

 

èåë-200Ä (Í ÓÏ ‚˚ÒÓÍËı ÍÓ̈ÂÌÚ ‡ˆËÈ

 

‰‡Ú, Çåëë, ëÜä, éäè-50,

 

ТУОВИ), и-79, Зел-12, Зел, УНТЛ‰‡Ъ

 

ÜÜí, çÉÇ-1, ÒÚ‡ ‡Ú ‡Î˛-

 

ÇÜë, ëÜä, éäè-50, ÜÜí, çÉÇ-1,

 

ÏËÌËfl, ÔÓΡÏˉ, ÒÚ‡ ÓÍÒ-6

 

ÔÓΡÏˉ, ÒÚ‡ ‡Ú ‡Î˛ÏËÌËfl

50–100

кл, ищл, ТУ‡ФТЪУН, Н‡ ·УОВ-

 

êùë,èùå, ͇θˆËÌË Ó‚‡ÌÌ˚È Ï˚ÎÓ̇ÙÚ

 

ÌËÛÏ, ͇θˆËÌË Ó‚‡ÌÌ˚È

 

(Í ÓÏ ‡ÒÚ‚Ó Ó‚ ıÎÓ Ë‰‡ ͇θˆËfl), í-66,

 

Ï˚ÎÓ̇ÙÚ, í-66, çóä, çåë-

 

çóä, èåë-1000Ä Ë èåë-200Ä (Í ÓÏÂ

 

1000Ä, èåë-200Ä, è-79,

 

‚˚ТУНЛı НУМˆВМЪ ‡ˆЛИ ТУОВИ), и-79,

 

Çåë-12, Çåë, ÓÍÒˉ‡Ú

 

Çåë-12, Çåë, ÓÍÒˉ‡Ú ÇÜë, ëÜä,

 

ÇÜë, ëÜä, éäè-50, ÜÜí,

 

éäè-50, ÜÜí, ÒÚ‡ ‡Ú ‡Î˛ÏËÌËfl, ÔÓÎË-

 

ÒÚ‡ ‡Ú ‡Î˛ÏËÌËfl, ÔÓΡÏˉ,

 

‡Ïˉ

 

ÒÚ‡ ÓÍÒ-6

 

 

100

д‡ ·УОВМЛЫП (‰У 150 °ë),

 

í-66, çóä, Çåëé12, Çåë, éäè-50,

 

í-66, çóä, Çåë-12, Çåë,

 

ÒÚ‡ ‡Ú ‡Î˛ÏËÌËfl, ÔÓΡÏˉ

 

éäè-50, ÒÚ‡ ‡Ú ‡Î˛ÏËÌËfl,

 

 

 

ÔÓΡÏˉ, ÒÚ‡ ÓÍÒ-6

 

 

 

 

 

 

189

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Теория и практика предупреждения осложнении и ремонта скважин пр