Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кримінальний процес 2.rtf
Скачиваний:
17
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
142.82 Кб
Скачать

1. Поняття учасників кримінального провадження. Їх класифікація

Учасники кримінального провадження - це усі суб'єкти, які під час кримінального провадження вступають між собою у правовідносини, здійснюючи певну процесуальну функцію.

Намагання вчених розмежувати учасників кримінального провадження і учасників кримінального процесуального права не були успішними. Виходячи з того, що всі особи, залучені до участі у кримінальному процесі, вступають у правовідносини, всі вони є учасниками цих правовідносин, а отже, і учасниками кримінального процесуального права. У гл. З КПК вжито термін "учасники кримінального провадження". Термінологія у цьому разі не має принципового значення, і ці терміни можуть вживатися як тотожні. Для зручності і практичного спрямування навчання майбутніх правозастосовувачів надалі будемо використовувати термін, вжитий законодавцем у основному НПА, яким врегульовано кримінальні процесуальні відносини, - КПК.

Ознаки учасників кримінального провадження:

1) їх участь у справі передбачена кримінальним процесуальним законом;

2) вони є учасниками певних процесуальних прав і обов'язків;

3) діють у кримінальному провадженні відповідно до своїх прав і обов'язків;

4) вступають у процесуально-правові відносини.

Класифікація

Учасники кримінального провадження розрізняються за своїм процесуальним становищем, виконанням кримінальних процесуальних функцій і завдань. Вони переслідують кожний свою мету, вступають між собою у різноманітні правовідносини. Це створює передумови для їх класифікації - в наукових, навчальних і правозастосовних цілях. Існують різноманітні класифікації учасників процесу.

Найбільш поширеною у навчальній літературі є класифікація, підставою якої є інтерес, що його має той чи інший учасник у кримінальному провадженні. За цією підставою всі учасники поділяються на 4 групи.

1. Державні органи і посадові особи, які ведуть кримінальне провадження (представляють державні інтереси).

До їх числа належать:

суд, суддя, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий.

2. Учасники, які мають власний інтерес у кримінальному провадженні.

Це: підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий, потерпілий, цивільний позивач і відповідач.

3. Учасники, які залишають або представляють інтереси інших осіб.

До цієї групи належать:

захисник, представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача, законний представник.

4. Інші учасники (особи, які не мають інтересу у кримінальному провадженні).

До цієї групи належать:

заявник; свідок; експерт; керівник експертної установи; спеціаліст; перекладач; особа, яка розуміє знаки німого або глухого; поняті; поручителі; педагог; лікар; батьки або інші законні представники неповнолітнього свідка, які присутні при його допиті; особи, разом з якими особа пред'являється для впізнання; особи, які беруть участь у слідчому експерименті, обшукуваний; особа, в якої беруться зразки для експертного дослідження; особи, що займають приміщення, в якому провадяться обшук, огляд; особи, присутні при провадженні обшуку; особа, котрій передано на зберігання майно, на яке накладено арешт; секретар судового засідання.

Наведена класифікація не враховує того основного положення, що кожний із учасників бере участь у кримінальній процесуальній діяльності, яка розпадається на кілька функцій. Крім того, інтерес не є кримінальною процесуальною категорією. Зважаючи на це, найбільш вдалою є класифікація, основою якої є кримінальна процесуальна функція учасника. За цією класифікаційною ознакою всіх учасників поділяють на 4 групи.

1. Гасники, які виконують функцію правосуддя (суд, слідчий суддя).

2. Учасники, які виконують функцію обвинувачення (слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених КПК).

3. Учасники, які виконують функцію захисту (підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування ПЗМХ чи ПЗВХ або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники);

4. Учасники, які виконують допоміжну функцію (склад учасників цієї групи повністю співпадає із складом четвертої групи - за класифікацією, здійсненою на підставі інтересу).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]