Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

КРОК Модуль 1 стом 2013

.doc
Скачиваний:
467
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
915.97 Кб
Скачать

Збудливі тканини

До лікаря звернувся чоловік з скаргами на спазм жувальних м’язів, який виник після запалення щелепно-лицевої області. Зниження концентрації якої речовини, найбільш вірогідно, могло викликати такий стан?

АТФ

Піровиноградної кислоти

Молочної кислоти

Креатиніна

Глюкози

А

При обстеженні потерпілого в автокатастрофі виявлено порушення провідності променевого нерва. Які механізми зумовлюють порушення проведення збудження по нервовим волокнам?

Пошкодження мембрани аксона нейрона

Деполяризація мембрани нейронів

Гіперполяризація мембрани нейронів

Слідова деполяризація мембрани нейронів

Зменшення проникливості мембран нейронів

А

При стоматологічних маніпуляціях застосовують з лікувальною метою постійний струм низької напруги. Який стан розвивається при цьому?

Гальванізація

Реполяризація

Слідова гіперполяризація

Субнормальная збудливість

Аккомодація

А

Для знеболювання у стоматології застосовують електротонiчний вплив. Що з перерахованого приводить до ефекту знеболювання?

Анодична гіперполяризація

Катодична депресія (тривала деполяризація)

Локальна відповідь

Потенціал дії

Катодична деполяризація

А

Проводять дослідження на ізольованому м’язовому волокні. Встановлено, що поріг сили подразнення клітини суттєво зменшився. Що з вказаного може бути причиною цього?

Активація натрієвих каналів мембрани

Інактивація натрієвих каналів мембран

Інактивація кальцієвих каналів мембрани

Блокада енергоутворення в клітині

Активація калієвих каналів мембрани

А

У збудливій клітині заблокували іонні канали, внаслідок чого клітина з часом повністю втратила потенціал спокою Які канали заблокували?

Калієві

Натрієві

Калієві та натрієві

Хлорні

Кальцієві

А

У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це не змінило суттєво рівень потенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблокували?

Калієві

Натрієві

Натрієві та калієві

Хлорні

Кальцієві

А

У пацієнта 59 років при обстеженні ротової порожнини виникла необхідність дослідити рухи нижньої щелепи. Який метод застосовують з цією метою?

Мастікаціографію

Електроміографію

Міографію

Електроодонтодіагностику

Гнатодинамометрію

А

В експерименті ізольований м'яз жаби ритмічно подразнюють електричними імпульсами. Кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення попереднього скорочення. Яке скорочення виникне?

Одиночне

Асинхронне

Суцільний тетанус

Тонічне

Зубчастий тетанус

А

В експерименті ізольований м'яз жаби ритмічно подразнюють електричними імпульсами. Кожний наступний імпульс припадає на період скорочення попереднього скорочення. Яке скорочення виникне?

Зубчастий тетанус

Одиночне

Асинхронне

Суцільний тетанус

Тонічне

А

Потужність, що розвиває м’яз, недостатня для піднімання вантажу. Який вид скорочення м’яза у даному випадку?

Ізометричний

Тетанічний

Ізотонічний

Ексцентричний

Концентричний

А

Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?

Калієві

Натрієві

Швидкі кальцієві

Повільні кальцієві

Натрієві та кальцієві

А

Після введення людині курареподібної речовини виникає розслаблення всіх скелетних м’язів. Що є причиною цього?

Блокада Н- холінорецепторів постсинаптичної мембрани

Порушення виділення ацетилхоліну

Блокада Са+2 – каналів пресинаптичної мембрани

Порушення синтезу холінестерази

Порушення синтезу ацетилхоліну

А

Хворому призначено препарат з вираженими ліпофільними властивостями. Яким буде головний механізм його всмоктування?

Пасивна дифузія

Зв'язування з транспортними білками

Піноцитоз

Активний транспорт

Фільтрація

А

У пацієнта 25 років спостерігається виражена м’язова слабість. Вміст яких електролітів в плазмі крові доцільно визначити в першу чергу?

Іонів кальцію

Іонів натрію

Іонів калію

Іонів хлору

Іонів магнію

А

Для місцевого знеболення в стоматології часто використовують провідникову анестезію. З позицій якого закону пояснюється механізм її виникнення?

Фізіологічної і анатомічної цілості нерва

Ізольованого проведення нерва

Електротону

Дюбуа-Реймона

Гоорвега-Вейса

А

Відомо, що однією з причин виникнення мембранного потенціалу спокою є різниця концентрації іонів по обидві сторони клітинної мембрани. Який механізм забезпечує іонну асиметрію в середині і на зовні клітини?

Активний транспорт

Полегшена дифузія

Дифузія

Фільтрування

Піноцитоз

А

Під час жування змінюється довжина і напруга жувальних м’язів. Вкажіть тип м’язових скорочень, які забезпечують вказаний фізіологічний акт?

Ізотонічне

Ізометричне

Поодиноке

Тонічні

Ауксотонічне

А

У хворого з щелепно-лицевою травмою виникло порушення функції жувальних м’язів. Встановлено збільшення хронаксії. Які найбільш імовірні причини цих змін?

Зменшення збудливості нервових волокон

Збільшення збудливості нервових волокон

Збільшення збудливості м’язів

Зменшення збудливості м’язів

Порушення нервово- м’язової передачі

А

Як зміниться збудливість нервової клітини при деполяризації?

Збільшиться

Зменшиться

Не зміниться

Збільшиться, а потім зменшиться

Зменшиться, а потім збільшиться

А

Явище гальванізму в стоматології пов’язано з:

З виникненням патологічного процесу в ротовій порожнині

Використанням різноіменних металів при протезуванні та пломбуванні зубів

З підвищенням електропровідності слизової оболонки рота

Великою гідрофільністю тканин ротової порожнини

Реакцією зубів на електричне подразнення

А

Реакція зуба на електричне подразнення дозволяє виявити специфічну картину змін його електрозбудливості при різних патологічних процесах. Встановлено, що здорові зуби:

Мають різну збудливість

Реагують на одну і ту ж силу струму по-різному

Мають однакову збудливість незалежно від групової приналежності

Не реагують на електричне подразнення

Ні одна відповідь не вірна

А

Транспорт газів із альвеол легень у кров та у зворотному напрямку здійснюється за механізмом:

Дифузії

Активного транспорту

Фільтрації

Осмосу

Секреції

А

Пацієнт скаржиться на зниження зусилля, яке здатне розвинути його жувальні м’язи. Яким методом дослідження можна перевірити скаргу пацієнта?

Гнатодинамометрії

Динамометрії

Електроміографії

Сфігмографії

Мастікаціографії

А

У стоматологічну поліклініку звернувся хворий із скаргами на порушення функції жувальних м’язів. Який метод оцінки у цьому випадку можна рекомендувати?

Мастікаціографії

Динамометрії

Міографії

Гнатодинамометрії

Правильна відповідь відсутня

А

В ортопедичній практиці при переломах кісток, особливо нижніх кінцівок, використовують речовини з курареподібним ефектом. Яка основна мета їх застосування?

Ліквідація м’язового тонусу

Зниження критичного рівня деполяризацї

Активування калій-натрієвої помпи

Порушення синтезу холінестерази

Руйнування АТФ

А

За умов введення новокаїну, місцевого анестетика, відбувається інактивація наступних каналів:

Натрієві канали

Калієві канали

Кальцієві канали

Хлорні канали

Магнієві канали

А

Дослідники в експерименті на тварині вивчали зв’язок між збудженням та скороченням в жувальних м’язах. Яким фактором забезпечується зв’язок мембрани м’язової клітини з роботою скоротливого апарату?

Т-системою та саркоплазматичним ретикулумом

Іонами калію

АДФ

Саркомерами

Іонами калію

А

На ізольованому м'язі, який поміщений у розчин Кребса, подіяли підпороговим подразником. Що він викличе?

Локальну відповідь

Інактивацію іонних каналів

Потенціал дії.

Реполяризацію мембрани

Нічого

А

Збудливу клітину з потенціалом спокою - 90 мВ обробили речовиною, яка вибірково блокує іонні канали. Які канали заблоковано, якщо внаслідок цього потенціал спокою став - 70 мВ?

Калієві

Натрієві

Кальцієві

Магнієві

Хлорні

А

Назвіть основний механізм генерації мембранного потенціалу.

Дифузія калію з клітини

Дифузія натрію в клітину

Дифузія натрію з клітини

Дифузія хлору в клітину

Дифузія калію в клітину

А

Що відбувається в клітині під час реполяризації потенціалу дії?

Активація К+ каналів, зростає дифузія К+ назовні.

Активація Nа+ каналів, зростає дифузія Nа+ у клітину.

Закриття Nа+ каналів, зростає дифузія К+ у клітину.

Активація К+ каналів, зростає дифузія К+ у клітину.

Активація Nа+ каналів, зростає дифузія Nа+ із клітини.

А

Опишіть збудливість м’яза під час фази деполяризації.

М’яз знаходиться в фазі абсолютної рефрактерності

М’яз знаходиться в фазі відносної рефрактерності.

М’яз знаходиться в фазі екзальтації (максимальної збудливості).

Збудливість знижена.

Збудливість підвищена.

А

Внаслідок патологічного процесу уражена ділянка нерва, що містить декілька перехватів Ранв’е. Які явища при цьому спостерігаються?

припинення поширення збудження

збільшення амплітуди потенціалу дії

збільшення швидкості поширення потенціалу дії

збільшення потенціалу спокою

активація пейсмекерних клітин

А

У експерименті під впливом хімічної речовини в м'язах ослаблена робота Са-насоса. Які явища будуть спостерігатися при цьому?

збільшення тривалості розслаблення

збільшення тривалості ПД

зниження потенціалу спокою

зниження швидкості поширення ПД

активація натрію-калієвого насосу

А

Відомо, що вкорочення міоцитів відбувається внаслідок взаємодії скоротливих білків саркомера за участі енергії АТФ. Яка пара білків забезпечує цей процес?

Актин і міозин.

Тропонін і міозин.

Міозин і міоглобін.

Актин і тропоміозин.

Міоглобін і тропонін.

А

Спортсмен-початківець 18 років звернувся до лікаря зі скаргою на розвиток судом м'язів гомілок під час тривалих змагань (забіг на довгі дистанції). Що лежить в основі цього явища?

Зменшення концентрації АТФ.

Підвищення концентрації Сa+.

Зниження збудливості міоцита.

Порушення роботи К+-насоса.

Порушення роботи Na+-насоса.

А

Експериментально доведено, що всі живі клітини мають різний електричний заряд на зовнішній і внутрішній поверхнях мембрани – мембранний потенціал спокою (МПС). Який іон відіграє основну роль у генерації МПС?

K+

Сl-

Na+

Fe2+

Са2+

А

Після нанесення подразнення постійним струмом або впливу медіатора на збудливу клітину в ній розвивається потенціал дії внаслідок зміни проникності мембрани для іонів. Який іон відіграє основну роль в його розвитку?

Na+

Са2+

Сl-

К+

Іони органічних речовин.

А

При подразненні збудливих тканин постійним електричним струмом або під дією медіатора в них формується потенціал дії (ПД), який має фазовий характер. Які фази і в якій послідовності виникають під час розвитку ПД?

Деполяризації, реполяризації, слідових потенціалів.

Деполяризації, латентна, реполяризації.

Овершут, деполяризації, реполяризації.

Деполяризації, слідових потенціалів, реполяризації.

Деполяризації, рефрактерності, реполяризації.

А

Відомо, що нервові волокна характеризуються такими фізіологічними властивостями як збудливість і провідність, які здійснюються за певними законами. Порушення якого закону виникає при застосуванні місцевих анестетиків?

Фізіологічної цілісності.

"Все або нічого".

Двобічної провідності.

Полярного закону.

Ізольованого проведення імпульсів.

А

При отруєнні кураре або курареподібними речовинами настає смерть. Що є її причиною в цьому випадку?

Припинення дихання.

Больовий шок.

Колапс.

Зупинка серця.

Параліч рухових центрів.

А

Нервове волокно закінчується синаптичною бляшкою, в якій містяться мітохондрії та значна кількість пухирців, де концентрується медіатор – речовина, за допомогою якої збудження поширюється з нерва на м'яз. Який медіатор забезпечує нервово-м'язову передачу?

Ацетилхолін.

Норадреналін.

Серотонін.

Адреналін.

ГАМК.

А

У хворого різко знизився вміст Са2+ в крові. Як це може позначитись на функціональному стані скелетних м’язів?

знизиться сила скорочення, зменшиться працездатність

підвищиться скоротливість

покращиться нервово-м’язева передача збудження

подовжиться період розслаблення

функціональний фон не зміниться

А

Спортсмен Н. переміг на змаганнях з важкої атлетики. Що є обов’язковою умовою для виникнення скорочення м’язів?

Збільшення концентрації іонів кальцію в міоплазмі

Діяльність кальцієвого насосу

Зменшення концентрації АТФ у міоплазмі

Збільшення концентрації АТФ у міоплазмі

Зміна напруження кисню в міоплазмі

А

Ізольовану нервову клітину помістили у розчин Рінгера-Люсена. Які іони будуть відігравати основну роль у генерації мембранного потенціалу спокою в цих умовах?

Калію

Натрію

Кальцію

Хлору

Магнію

А

В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть ?

Гіперполяризація

Потенціал дії

Метаболiчний потенціал

Локальна вiдповiдь

Потенціал спокою

А

Повільне наповнення шлунка чи сечового міхура в межах фізіологічної норми не викликає підвищення тиску в цих органах. Яка фізіологічна властивість гладеньких м'язів лежить в основі цього явища ?

Пластичність

Автоматiя

Збудливість

Скоротливість

Рефрактернiсть

А

Внаслідок чого виникне контрактура при тривалому плаванні в холодній воді ?

Зменшення в м'язах концентрації АТФ

Зменшення в м'язах кількості поживних речовин Зменшення в м'язі запасів кисню

Збільшення в м'язі кількості молочної кислоти та вуглекислого газу

Зменшення в м'язі іонів кальцію

А

На тканину наносять подразнення стимулом, сила якого дорівнює 50% від порогового рівня. Які явища при цьому відбудуться на мембрані?

Локальна відповідь

Слідова деполяризація

Акомодація

Реполяризація

Ні одна відповідь не вірна

А

Під час нанесення подразнення на мембрані суттєво збільшується проникливість її для іонів Na+. Яка фаза потенціалу дії спостерігається при цьому?

Деполяризації

Реполяризації

Слідової деполяризації

Слідової гіперполяризації

Na+- інактивації

А

Вивільнення ацетилхоліну у синаптичну мембрану відбувається внаслідок збудження нейрона дискретними порціями. Зміна концентрації всередині нервового закінчення якого катіону є біохімічним сигналом для виходу ацетилхоліну?

Зростання рівня Са2+

Зменшення рівня Са2+

Зростання рівня К+

Зменшення рівня К+

Зростання рівня Na+

А

Потенціал дії в механізмі м'язового скорочення відіграє наступну роль:

Викликає зростання проникності для іонів Ca2+

Викликає деполяризацію скоротливих білків

Викликає активацію АТФ

Зумовлює вкорочення ниток актину

Зумовлює вкорочення ниток міозину

А

При дослідженні збудливості лицевого нерва у пацієнта 42 років виявлено значне її зниження. Які зміни параметрів збудливості дали можливість визначити зміну функціонального стану нерва?

збільшення хронаксії

зменшення реобази

зменшення корисного часу

підвищення лабільності

прискорення акомодації

А

Збудливість тканини під час піка потенціалу дії:

Зникне (стадія абсолютної рефрактерності).

Відновлюється (стадія відносної рефрактерності).

Знизиться (стадія субнормальної збудливості).

Залишиться без змін.

Збільшиться (стадія супернормальної збудливості).

А

Нервово-м'язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м'яза до скорочення у відповідь на пряму стимуляцію, але втрачається у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує ця отрута?

Нервово-м'язовий синапс

Калієві канали

Спряження збудження та скорочення в м’язі

Натрієві канали

Процеси енергоутворення

А

Жінці, 52 років, перед видаленням зуба зробили ін’єкцію місцевого анестетика. Порушення якого процесу в нервових волокнах є знеболюючим механізмом дії цього препарату?

Фізіологічної цілісності..

Ізольованого проведення збудження

Анатомічної цілості.

Функціонування мікротрубочок.

Аксонного транспорту.

А

Внаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою зменшився з –90 до –70 мВ. Які канали заблоковані?

Калієві.

Натрієві.

Кальцієві.

Магнієві.

Хлорні.

А

Які іонні канали блокують міс­цеві анестетики, що застосовують у стоматологічній практиці?

Натрієві.

Калієві.

Швидкі кальцієві.

Повільні кальцієві.

Хлорні.

А

Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її мембрани. Рух яких іонів через мембрану відіграє основну роль у розвитку деполяризації?

Na+.

НСО3.

Са2+.

Сl.

К+.

А

В експерименті збудливу клітину внесли в сольовий розчин, що не містить іонів натрію. Як це позначиться на розвитку процесу збудження?

Потенціал дії не виникне.

Амплітуда потенціалу дії зменшиться.

Амплітуда потенціалу дії збіль­шиться.

Тривалість потенціалу дії збіль­шиться.

Тривалість потенціалу дії зменшиться.

А

У збудливій клітині заблокували роботу натрій-калієвих насосів. Який процес внаслідок цього зникне в клітині?

Іонні градієнти.

Потенціал спокою.

Потенціал дії.

Збудливість.

Рефрактерність.

А

У збудливій клітині заблокували іонні канали, внаслідок чого клітина з часом повністю втратила потен­ціал спокою. Які канали заблокували?

Калієві.

Натрієві.

Калієві та натрієві.

Хлорні.

Кальцієві.

А

У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це не змінило рівня потенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації потенціалу дії. Які канали заблокували?

Натрієві.

Калієві.

Натрієві та калієві.

Хлорні.

Кальцієві.

А

В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Активацію яких іонних каналів доцільно спричинити для цього?

Калієвих.

Натрієвих.

Калієвих і натрієвих.

Кальцієвих.

Натрієвих і кальцієвих.

А

На тканину діють електричним імпульсом катодного напрямку, амплітуда якого дорівнює 70 % порогу. Які зміни мембранного потенціалу це спричинить?

Часткову деполяризацію.

Гіперполяризацію.

Потенціал дії.

Змін не буде.

Часткову гіперполяризацію.

А

Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний вантаж?

Ізометричним

Ізотонічним

Ауксотонічним

Фазичним

Одиночним

А

Якої сили подразнення треба нанести на нервове волокно, щоб викликати збудження у фазі відносної рефрактерності ?

Надпорогове

Підпорогове

Порогове

Підпорогове тривале

Порогове тривале

А

В експерименті досліджували поріг сили подразнення клітин різних тканин. Де він найменший?

В мотонейронах спинного мозку

В залозистих клітинах

В міоцитах скелетного м’язу

В міоцитах гладенького м’язу

В кардіоміоцитах

А

В експерименті на нервово-м’язовому препараті жаби досліджують поодинокі скорочення м’язу у відповідь на електричну стимуляцію нерву. Як зміниться скорочення м’язу після обробки препарату курареподібною речовиною?

Зникне

Збільшиться сила

Збільшиться тривалість

Зменшиться тривалість

Не зміниться

А

Струми надвисокої частоти, що застосовуються в фізіотерапії не викликають збудження, а здійснюють тільки тепловий ефект на тканини. Як можна пояснити це явище?

Тривалістю підпорогового стимулу

Інтенсивністю підпорогового стимулу

Попаданням стимулу в фазу абсолютної рефрактерності

Попаданням стимулу в фазу відносної рефрактерності

Розвитком акомодації

А

Товщина клітинної мембрани збільшилась в декілька разів, що привело до збільшення електричного опору мембрани. Як зміниться збудливість клітини?

Зменшиться

Не зміниться

Збільшиться

Збільшиться, а потім зменшиться

Тимчасово збільшиться

А

У клітині повністю заблокований синтез АТФ. Як зміниться величина потенціалу спокою?

Зникне

Незначно збільшиться.

Суттєво збільшиться

Спочатку збільшиться, потім зменшиться .

Спочатку зменшиться, потім збільшиться.

А

В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період скорочення поодинокого м’язового скорочення?

Суцільний тетанус

Зубчастий тетанус

Асинзхронний тетанус

Серія поодиноких скорочень

Контрактура м’яза

А

Необхідно у хворого оцінити рівень збудливості нерву. Для цього доцільно визначити для нерву величину:

Порогової сили подразника

Потенціалу спокою

Критичного рівня деполяризації

Амплітуди потенціалу дії

Тривалості потенціалу дії

А

Потужність, що розвиває м’яз, недостатня для піднімання вантажу. Який вид скорочення м’яза у даному випадку?

Ізометричний

Тетанічний

Ізотонічний

Ексцентричний

Концентричний

А

Місцеві анестетики (новокаїн, совкаїн тощо) тимчасово знижують рівень збудливості нервових волокон, рецепторів аж до повного її зникнення. Які зміни мембрани є причиною змін збудливості під впливом місцевих анестетиків?

Інактивація натрієвих каналів..

Інактивація калієвих каналів.

Блокада механізмів активного транспорту

Стійка тривала деполяризація.

Розвиток гіперполяризації.

А

Пацієнт відчуває слабість у м’язах при повторному виконанні певних рухів. Повторна пряма стимуляція моторних нервів викликає м’язові скорочення, сила яких поступово зменшується, хоча потенціали дії нерва залишаються нормальними. При цьому пряма електрична стимуляція м’язу викликає нормальне скорочення. Можливою причиною такого стану є порушення:

Механізму передачі імпульсів у нервово-м’язовому синапсі;

Механізму збудження мотонейрону

Механізму збудження мембрани м’язових клітин;

Пари збудження-скорочення;

Механізму скорочення.

А

Для ослаблення або припинення передачі збудження через синапс з нервового закінчення на м'язове волокно в клініці використовуються курареподібні речовини – міорелаксанти. Яку ланку синаптичної передачі блокують ці речовини?

Холінорецептори постсинаптичної мембрани.

Проходження Са 2+ через канали пресинаптичної мембрани.

Роботу Na+/K+-насосів.

Вплив ацетилхолінестерази на ацетилхолін.

Руйнують ацетилхолінестеразу

А

Який енергетичний процес забезпечить достатньою кількістю енергії м’язи спортсмена плавця, щоб той зміг стрибнути у воду далі своїх суперників?

Розпад АТФ

Ресинтез АТФ за рахунок фосфокреатину

Анаеробний гліколіз

Окисне фосфорилювання

Ресинтез глікогену

А

При дослідженні чутливості тканин зубів методом електроодонтодіагностики встановлено, що поріг подразнення другого різця зліва становить 10 мкА. Для якого захворювання характерні одержані результати ?

Пульпіт

Некроз пульпи

Парадонтоз

Періодонтит

Для здорового зуба

А

В експерименті на постсинаптичну мембрану нейрона подіяли речовиною, яка викликала її гіперполяризацію. Проникність для яких іонів на постсинаптичній мембрані збільшилась у даній ситуації?

Калію

Натрію

Магнію

Кальцію

Марганцю

А

Якщо співвідношення концентрації іонів калію всередині та назовні клітинної мембрани дорівнює 100:1, то рівноважний калієвий потенціал рівний:

- -122 мВ

124 мВ

-92 мВ

-61 мВ

-258 мВ

А

До збудливих тканин не відносяться:

Кісткова

Залозиста

Нервова

Міокард

М’язова

А

Проводять дослідження на ізольованому нервовому волокні. Необхідно збільшити швидкість проведення збудження по волокну. Концентрацію яких іонів доцільно збільшити?

Натрію в позаклітинному розчині

Магнію в позаклітинному розчині

Хлору в позаклітинному розчині

Калію у волокні

Натрію у волокні

А

Відомо, що нервові волокна характеризуються такими фізіологічними властивостями як збудливість і провідність, які здійснюються за певними законами. Порушення якого закону виникає при застосуванні місцевих анестетиків?

Фізіологічної цілісності

Двобічної провідності

"Все або нічого"

Ізольованого проведення імпульсів

Полярного закону

А

Сальтаторний спосіб проведення збудження має місце у:

Мієлінових нервових волокнах

Синапсах

Безмієлінових нервових волокнах

Гладеньких м’язових волокнах

Поперечно-посмугованих м’язових волокнах

А

При ізометричному скороченні скелетного м’яза із силою 10 Н він виконує роботу, рівну:

0 Дж

200 Дж

1000 Дж

5 Дж

10 Дж

А

З метою діагностики для визначення збудливості зубів (чутливих нервів і пульпи) застосовують постійний струм. Здорові зуби (незалежно від групової належності) мають однакову збудливість і реагують на силу постійного струму 2-6 мкА. У пацієнта реакція виникає при пороговому подразненні струмом силою 1 мкА. Це свідчить про:

Підвищену збудливість і парадонтоз

Знижену збудливість і парадонтоз

Підвищену збудливість і пульпіт

Руйнування пульпи

Знижену збудливість та пульпіт

А

З метою діагностики для визначення збудливості зубів (чутливих нервів і пульпи) застосовують постійний струм. Здорові зуби (незалежно від групової належності) мають однакову збудливість і реагують на силу постійного струму 2-6 мкА. У пацієнта реакція виникає при пороговому подразненні струмом силою 10 мкА. Це свідчить про:

Знижену збудливість та пульпіт

Підвищену збудливість і парадонтоз

Знижену збудливість і парадонтоз

Підвищену збудливість і пульпіт

Руйнування пульпи

А

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]