Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

КРОСВОРД(2)

.docx
Скачиваний:
145
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
26.71 Кб
Скачать

1. Авторитари́зм — режим правління, за якого всю чи більшу частину влади зосереджено в руках однієї особи чи групи осіб

2.Тоталітаризм система політичного панування,  всезагальний контроль держави над усіма суспільно важливими аспектами життя громадян, включаючи їх спосіб мислення.

3.Демократія політичний режим в якому правління народу, обране народом і для народу.

4.Консерватизм— політична ідеологія суспільно-політичного життя, зорієнтована на збереження і підтримання існуючих форм соціальної структури, традиційних цінностей і морально-правових засад.

5.Маркси́зм — узагальнена назва сукупності теоретичних та політичних положень Карла Маркса та Фрідріха Енгельса

6. Унітарна - єдина неподільна держава, яка не має у своєму складі інших державних утворень , в якій функціонують єдині система права та конституція.

7. Легітимність – здатність того чи іншого політичного режиму досягти суспільного визнання та виправдання обраного політичного курсу, прийнятих ним політичних рішень

8. ПОЛІТОЛОГІЯ – наука, об’єктом якої є політика і її відносини з особистістю та суспільством.

9. Політика – це сфера діяльності людей, пов’язана із взаємовідносинами між класами, соціальними групами і націями, ядром якого є утримання і використання державної влади і повноважень.

10. Еволюціонізм – процес поступових змін політичної сфери суспільства, змістом яких є її ускладнення, диференціації підвищення рівня організації.

11. Консерватизм – політична ідеологія і практика суспільно – політичного життя, що орієнтується на збереження і отримання існуючих форм соціальної структури, традиційних цінностей і морально – правових засад.

12. Біхевіоризм – психологічний напрям у політології, що орієнтується на вивченні проблем політики і політичних відносин крізь кризму поведінку особи і груп, як сукупності різноманітних реалій на вплив оточуючого середовища.

13. Соціалізація – процес залучення індивідів до наявних соціальних норм і культурних цінностей.

14. Монархія — це форма державного правління, за якої влада повністю, частково або номінально належить одній особі (король, цар, імператор, шах) і передається у спадок.

15. Республіка - форма державного правління, за якої верховні органи державної влади обираються на певний термін, з окресленими законами повноважень.

16. Федерація — це форма державного устрою країни, що утворилася на основі об'єднання в союз державно-політичних утвопень (штатів, республік, провінцій, кантонів, земель)

17. Конфедерація - союз політично незалежних держав, обєднаних спільними керівними органами, створений для певних цілей.

18. Консенсус - політичні та практичні позиції, ідеї, питання, які дають змогу різним політичним силам, суб'єктам політики під час переговорів досягти згоди, взаємоприйнятних рішень, встановити взаєморозуміння і взаємодію.

19. Еліта – специфічна верства, яка знаходиться в тих місцях суспільного простору, де перетинаються особливо значущі соціальні зв’язки.

20.фашизм - політична течія та ідеологія, що спирається на войовничий антидемократизм, расизм, шовінізм, доведені до істерії, на звеличування тоталітарної держави, обстоювання сильної, авторитарної партії, що забезпечує абсолютний контроль над людиною і державою

21. Держава – це організація суверенної політичної влади, яка в рамках правових норм і на певній території здійснює управління суспільними процесами і гарантує безпеку особи і нації.

22. лібералізм - сукупність ідейно-політичних вчень що ставлять метою ліквідацію або пом'якшення різних форм державного і суспільного примусу, необмежену свободу підприємництва й торгівлі, парламентський устрій, плюралістичну демократію, широкі свободи індивідів в усіх сферах суспільного життя.

23. Вождизм — політика, направлена на затвердження однієї людини в ролі незаперечного керівника.

24. Абсолюти́зм - монархічна форма правління державою, за якої верховна влада належить одній особі  (царю, імператору, королю тощо), в якій монарх наділений необмеженою владою, уряд призначається монархом і підзвітний тільки йому. 25. В якій країні вперше виникла така політична ідеологія як фашизм? Італія

26.Термін "тоталітаризм" (від лат. "totaliter" — цілковито, повністю) було введено італійським філософом Джентіле

27. Які повноваження у монархії парламентського типу виконує король чи імператор ? представницькі

28. холокост - вираження фашиської ідеології, практичного втілення — геноциду значної частини єврейського народу.

29.  англійський філософ і правознавець, ідеолог буржуазного лібералізму, очолював філософську течію утилітаризму?  Бе́нтам 

30. Абсентеїзм - це байдуже ставлення людей до своїх гро-мадсько-політичних прав

31. Італійський політичний мислитель, що розробив одну з перших світських державно-правових концепцій у XVI ст- Макіавеллі

32. Плюралізм - принцип організації суспільства, заснований на визнанні різноманіття існуючих інтересів і їх конкуренций

33. Локк сформулював політичні принципи, які лягли в основу всіх демократичних правових держав світу. Його вважають основоположником лібералізму та сучасного конституціоналізму.

34.

35. теорія походження держави автор якої французький дипломат граф Жозеф Артюр де Гобіно Психологічна 

36. протиборство суспільних суб'єктів з метою реалізації їх суперечливих інтересів, позицій, цінностей і поглядів – Конфлікт

37. Соціалізм - учення про суспільний устрій, для якого характерний підхід до розв'язання всіх соціальних проблем з погляду суспільства як єдиного цілого

38. Мажорита́рна Яка ви́борча систе́ма має порядок визначення результатів голосування, коли обраним вважається кандидат, який одержав на виборах більшість (абсолютну чи відносну) голосів виборців.

39. схильність у політиці та ідеології до крайніх поглядів і дій Екстремізм

40 об'єднання кількох політичних партій на засадах угоди про утворення уряду з представників цих партій Коалі́ція