Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори 1.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
49.76 Кб
Скачать

2.Розробка стратегії м.

3.Товарна політика включає визначеня споживчих характеристик товару та його позиціюваня на ринку, засобів м-вої діяльності.

4.Цінова політика є складовою у правоздатності товару,кінцева мета якої визначити цінову стратегію та конкретні ціни товару.

5.Найефективнішу стратегію єдиних(диференційованих)цін,високих чи низьких цін,стабільних чи нестабільних цін,пільгових цін,знижки та надбавки.

6.Збутова політика передбачає вибір методу збуту:прямий метод (безпосередно самим підприємс твом) або побічний(через торгових посередників,якими можуть бути оптові та роздрібні торговці, дилери,агенти,комісіонери,брокери)

7.Просування товару на ринок здійснюєтся за допомогою реклами, інформації,персонального продажу та стимулюваня через покупців, продавців та посередників.

8.Організація і контроль м-ї діяльності,що передбачає створеня спеціалних підрозділів м-ї служби за функціями м-ї діяльності, продуктовим принципом,регіонами або групами споживачів.

Управління м-у-це аналіз, плану ваня, втіленя в життя і контролю за проведенням заходів,розрахованих на встановлення заходів здійснення і підтримку обміну з цільовими покупцями заради досягнення.

2.2. Основні види маркетингу

Відповідно до характеру попиту виділяють такі види м:

1) конверсійний м. Його мета — зміна негативного ставлення покупців до продукції компанії на позитивне, котре відбивається у виникненні відповідного попиту. Так, наприклад, недовіра вкладників до банку негативно відображається у попиті на його банківські послуги. Потрібно відповідними заходами переконати клієнтів у тому, що їх побоювання є необґрунтованими, що банк реально дбає про збереження та збільшення їх коштів.

2) стимулюючий м. Порівняно з попереднім випадком ця ситуація є дещо кращою для продавця. У потенційних покупців немає негатив ного ставлення до компанії, її товарів. Вони просто пасивно ставляться до пропозицій компанії.

4) ремаркетинг. Спостерігається зниженя попиту на товари компанії. Зменшуєтся кількіст покупців, змен шуются загалні обсяги покупок. Ремаркетинг — це м-ва діялніст в умовах зниженя попиту на продук цію компанії. Завдання — відновити попит.Причин зниженя попту може бути багато.У деяких випадках вони є очевидними, в деяких ситуаціях потрібні спеціальні дослідження для того, щоб їх виявити. Але в будь-якому випадку ремаркетингові зусилля організації будуть марними, якщо не вдасться правильно виявити причини зниження попиту;

3) розвиваючий маркетинг. Є латентний (прихований) попит. Тобто споживачі мают потенційний інтерес до товару. Такий висновок робится на основі передбачен, вивче ня потреб та переваг споживачів. Товар ще не створено, але компанія має реальні можливості це зробити.

5)підтримуючий м. – збереженя обсягу попиту.

6) синхромаркетинг. Синхронізація потрібна тоді, коли спостерігаються коливання в попиті на продукцію компанії. Відносна нестабільність попиту є його типовою характеристикою. Справа в тому,що багато факторів впливає на попит. Нестабільність може мати внутрішні та зовнішні причини.

7)демаркетинг.Така м-ва діял ніст спрямована на скороченя попиту

8)Щодо протидіючого м, який передбачає усуненя попиту, то у більшості випадків цим займається держава. На шкідливі товари.