Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задачі СМ, ФР для студентів1.doc
Скачиваний:
73
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
288.77 Кб
Скачать

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І «СПОРТИВНА МЕДИЦИНА»

Тема 1: «Загальні основи спортивної медицини (см). Організація служби см»

1. Який процес відноситься до оздоровчого тренування:

А. Регулярність

В. Тривалість

С. Системність

Д. Індивідуальність

Е. Всі відповіді вірні

 1. Спеціальні завдання ЛКце всі, окрім:

А. Проведення спортивного (професійного) відбору.

В. Вивчення захворюваності і травматизму, повязаних з нераціональними

заняттями спортом.

С. Відновлення спортивної працездатності.

Д. Санітарно-гігієнічний контроль за місцями занять.

 1. До загальних завдань лікарського контролю відносять:

А. Раціональне використання засобів фізичної культури з метою збереження та зміцнення здоровя.

В. Визначення та оцінка стану здоровя осіб, що займаються або тільки приступають до занять фізичною культурою.

С. Обгрунтування режиму занять та тренувань в залежності від фізичної підготовки, статі, віку та конституції.

 1. Всі вище перераховані.

4. Об’єктом лікарського контролю є:

А. Практично здорові люди.

В. Пацієнти з відхиленнями в стані здоров'я у стадії компенсації.

С. Пацієнти з хронічною патологією у стадії декомпенсації.

 1. Особи, що знаходяться на диспансерному обліку з приводу захворювань.

5. До клінічних ознак синдрому гіподинамії відносять всі, окрім:

А. Задуха.

В. Швидка втома.

С. Біль за грудиною.

 1. Збільшення ваги тіла.

6. Що не входить до поняття змісту лікарського контролю:

А.Лікарське обстеження фізкультурників, призначення їм оптимального рухового режиму та його корекція;

В. Лікарська консультація з питань фізкультури та спорту;

С. Лікарсько-педагогічний контроль в процесі тренувань;

 1. Проведення спортивного (професійного) відбору;

7.Основна робота по організації служби спортивної медицини на обласному рівні покладена на:

А. Обласне управління охорони здоров'я , обласний комітет по фізичній культурі та спорту.

В. Відділення профілактики поліклініки, кабінети ЛФК та лікарського контролю.

С. Спортивні колективні товариства, клуби, ЛФД.

D. Лікарсько-фізкультурний диспансер.

 1. Яким вищим інстанціям підпорядковується обласний лікарсько-фізкультурний диспансер?

А. ДЮСШ.

В. Спортивні колективи.

С. Обласне управління охорони здоров'я , обласний комітет по фізичній культурі та спорту.

D. ВУЗи.

С. Фізкультурно-оздоровчі центри.

9. Спортивна медицина вивчає:

А. Позитивний і негативний вплив фізичного навантаження на організм людини.

В. Стан здоров'я фізкультурників і спортсменів .

С. Стан фізичного розвитку фізкультурників і спортсменів.

D. Все перераховане.

 1. Практичним розділом спортивної медицини:

А. Лікарська консультація.

В. Лікарський контроль за здоров'ям фізкультурників та спортсменів.

С. Санітарно-гігієнічний контроль.

D. Лікарсько-педагогічний нагляд.

 1. Основні принципи оздоровчих тренувань:

А.Регулярність.

В. Тривалість.

С. Системність.

D. Всі вище перераховані.

Тема 2: «Об‘єм і зміст лікарського обстеження»

12. Визначити щільність заняття, якщо урок триває 45 хв., а час затрачений на виконання фізичних вправ складає 20 хв.:

А. 44%

В. 55%

С. 60%

Д. 80%

13. Який вид тренувального ефекту буде притаманний при змінах, що відбуваються в організмі під дією фізичного навантаження і проявляються на другий-третій день після дії цього навантаження:

А. Терміновий

В. Відставлений

С. Кумулятивний

14. Назвіть другу фазу реакції організму на фізичне навантаження:

А. Фаза швидкого відновлення

В. Фаза повільного відновлення

С. Негативна фаза реакції

Д. Фаза робочого зростання реакцій

Е. Фаза умовно-рефлекторних реакцій

15. Якщо у спортсмена чи фізкультурника є відхилення в стані здоров’я, то рекомендують щадний, щадно-тренуючий і тренуючий режими. Для щадного режиму допустимий рівень фізичного навантаження не повинен перевищувати:

А. 20% від МСК

В. 25% від МСК

С. 30% від МСК

Д. 35% від МСК

Е. 40% від МСК

16. Під час фізичного навантаження у спортсмена спостерігалось ↑ХОК, ↑ЖЄЛ, ↓pH крові, ↓ОЦК, ↑лейкоцитів і еритроцитів, а також поява гіалінових та зернистих циліндрів. Який висновок можна зробити:

А. Така зміна pH крові не характерна після фізичного навантаження

В. Порушення функціонального стану нирок

С. Усі показники в нормі

Д. ЖЄЛ не повинно змінюватися

17. До лікаря звернувся учень ЗОШ із скаргами на часті головні болі, загальну слабкість, головокружіння при навантаженні. При огляді – недостатній фізичний розвиток. У анамнезі відмічається – ангіни, ГРВІ. До якої медичної групи для занять фізкультурою його можна віднести?

А. Основна

В. Підготовча

С. Спеціальна.

Д. Додаткова.

18. Дайте вірне визначення лікарсько-педагогічного нагляду:

А. Форма робити лікарського контролю яка використовується при звертанні фізкультурника або спортсмена до ЛФД або лікаря ординатора за місцем мешкання.

В. Це система медичного нагляду за особами, які розпочали або вже займаються фізичною культурою і спортсменам з метою призначення їм оптимального оздоровчо-тренувального режиму

С. Це сумісне обстеження, які проводять викладач фізичного виховання або тренер разом з лікарем

Д. Ні одна відповідь не вірна

19. До підготовчої групи для заняття фізкультурою відносяться всі крім:

А. Особи з недостатнім фізичним розвитком

В. Особи з слабкою фізичною підготовкою

С. Особи з хронічною патологією у компенсованому стані

Д. Особи з незначним відхиленням у стані здоров’я

Е. Жодна відповідь неповна

20. У обстежуваного фізкультурника були виявлені незначні відхилення в стані здоров’я при достатньому фізичному розвитку. До якої медичної групи він належить:

А. Основна

В. Підготовча

С. Спеціальна

21. До якої групи фізкультурників належать особи з недостатнім фізичним розвитком та слабою фізичною підготовкою з незначним відхиленням у стані здоров’я:

А. Основна

В. Підготовча

С. Спеціальна

Тема 3: «Визначення та оцінка функціонального стану фізкультурників та спортсменів»

22. Назвіть форму грудної клітини, що має такі характеристики: ребра йдуть вниз, епігастральній кут гострий, передньо-задній діаметр зменшений:

А. Конічна

В. Циліндрична

С. Сплощена

Д. Нормостатична

23. Вкажіть нормальний діапазон ваги по ІВТ:

А. Менше 18,5

В. 30-34,9

С. 18,6-24,9

Д. Менше 40

Е. 25-29

24. Загальна вага в грамах = 50000, а зріст = 170 см. Визначіть індекс Кетле

А. Надмірна вага

В. Недостатня вага

С. Норма

25. Спортсменка 20 років має зріст 162 см., вага тіла 45 кг. Розрахуйте індекс ваги тіла і вкажіть до якої групи відноситься:

А. Нормальний діапазон

В. Перша ступінь ожиріння

С. Друга ступінь ожиріння

Д. Недостатня вага

Е. Надмірна вага

26. У чоловіка 27 років зріст 180 см. Визначити, якою має бути його належна вага за індексом Брокка-Бругша:

А. 80 кг.

В. 75 кг.

С. 70 кг.

Д. 74 кг.

Е. 77 кг.

27. При огляді дитини лікар-педіатр визначив жировідкладення. Товщина підшкірно-жирової складки при цьому мала 1 см. Яка вгодованість дитини:

А. Нормальна

В. Знижена

С. Підвищена

28. В досліджуваного 35 років має зріст 175 см., вагу 72 кг. Індекс ваги тіла дорівнює 23. Як ви оціните вагу тіла досліджуваного за цими показниками:

А. Недостатня вага тіла

В. Нормальна вага тіла

С. Надмірна вага тіла

Д. Перша ступінь ожиріння

Е. Друга ступінь ожиріння

29. Що не відноситься до об’єктивних критеріїв:

А. Загальна втома

В. Біль

С. ЧСС

Д. Головокружіння

30. При огляді грудної клітки лікар відмітив, що епігастральний кут дорівнює 900, а ребра розміщені горизонтально. Визначте яка це форма грудної клітки:

А. Конічна

В. Бочкоподібна

С. Циліндрична

Д. Сплощена

31. У дівчини 17 років з масою тіла 58 кг. і зростом 172 см. визначили індекс ваги тіла, який становить 17,2. Вкажіть який це діапазон ваги:

А. Нормальний діапазон

В. Перша ступінь ожиріння

С. Недостатня вага тіла

Д. Надмірна вага тіла

Тема 4: «Визначення та оцінка загальної фізичної працездатності»

32. Для визначення аеробної здатності людини використовують;

А. Пробу Штанга

В. Тест Купера

С. Пробу Генчі

Д. Субмаксимальний тест

33. Яка величина гарвардського степ-тесту вказує на незадовільний рівень фізичної працездатності:

А. Менше 70

В. Більше 50

С. Менше 50

Д. Більше 80

34. До методів визначення фізичної працездатності належать все крім:

А. Тест Наваккі

В. Ортостатична проба

С. Гарвардський степ-тест

Д. Проба Мартіне

Е. Субмаксимальний тест

35. При яких пробах визначають час затримки дихання:

А. Проба Мартіне і Штанге

В. Ортостатична проба і проба Генчі

С. Тест Купера

Д. Проба Штанге і Генчі

Е. Субмаксимальний тест

36. Яка з проб визначає стан затримки дихання на вдосі:

А. Проба Мартіне

В. Проба Штанге

С. Проба Генчі

Д. Тест Купера

37. При визначенні гарвардського степ-тесту, який дає можливість визначити ЧСС після дозованого фізичного навантаження і кількісно оцінити хід відновлювальних процесів, встановлено показник, що дорівнює 54. Яка фізична здатність фізкультурника:

А. Поганий рівень фізичного розвитку

В. Задовільний рівень фізичного розвитку

С. Середній рівень фізичного розвитку

Д. Добрий рівень фізичного розвитку

Е. Відмінний рівень фізичного розвитку

38. Проба Штанге у тренованих осіб складає (в сидячому положенні):

А. 10-20 сек.

В. 50-60 сек.

С. 5-10 хв.

Д. більше 1 хв.

Е. 30 сек.

39. Яка фізична працездатність людини, якщо ІГСТ складає 81-83:

А. Погана

В. Відмінна

С. Задовільна

Д. Середня

Е. Добра

40. При проведенні ортостатичної проби отримано слідуючі результати: пульс – 79 уд/хв., АТ – 105/80 мм. рт. ст. – сидячи; пульс – 80 уд/хв., АТ – 110/70мм. рт. ст. – стоячи. Яка реакція на дане навантаження:

А. Парадоксальна

В. Неадекватна

С. Адекватна

Д. Реакція відсутня

Е. Нормальна

41. При виконанні тесту Наваккі обстежуваний, студент І курсу педфаку, витримав навантаження 3 Вт/кг протягом 1 хвилини. Визначте працездатність:

А. Висока

В. Задовільна

С. Незадовільна

Д. Нормальна

Е. Низька

42. Які параметри працездатності при виконанні тесту Наваккі є задовільними для спортсменів і відмінними для нетренованих осіб:

А. 4 Вт/кг протягом 2 хв.

В. 5 Вт/кг протягом 1 хв.

С. 3 Вт/кг протягом 2 хв.

Д. 4 Вт/кг протягом 1 хв.

Е. 3 Вт/кг протягом 2 хв.

43. Як називається проба із затримкою дихання на висоті вдоху?

А. Проба Генчі

В. Проба Мартіне

С. Проба Штанге

Д. Тест Навакі

Е. Гарвардський степ-тест

44. У хлопця 20 років, під час проведення визначення індексу Пін'є. Зріст 175 см, вага тіла – 73 кг, ОГК – 80 см. Який тип конституції характерний для даної особи:

А. Добрий

В. Середній

С.Задовільний.

Д. Слабкий

Е. Дуже слабкий

45. При виконанні проби Мартіне у досліджуваного отримали такі результати:

До навантаження – частота пульсу 12 за 10 сек., АТ – 120/70 мм.рт.ст.

Після навантаження частота пульсу 20 за 10 сек.

На 3 хв. відпочинку – частота пульсу 12 за 10 сек., АТ – 110/70 мм.рт.ст.

Вкажіть який тип реакції на фізичне навантаження у даного обстежуваного?

А. Нормотонічний

Б. Гіпостенічний

С. Гіперстенічний

Д. Діастонічний

Е. Ступінчастий

46. Спортсмен виконує тест Купера. Він має результат 2800 м. Що можна сказати про функціональний стан спортсмена:

А. Дуже поганий

В. Поганий

С. Задовільний

Д. Добрий

Е. Відмінний

47. Проба Мартіне визначає:

А. Фізичну працездатність

В. Тип реакції організму на фізичне навантаження

С. Аеробну фізичну здатність

48. Обстежуваному провели тест Наваккі. Тест починався з вихідного положення 60 обертів/хв.. що рівняється 1Вт/кг. Яка працездатність буде у обстежуваного при навантаженні 3 Вт/кг., протягом 2 хв.:

А. Низька працездатність для нетренованих осіб

В. Добра працездатність для нетренованих осіб

С. Задовільна працездатність для спортсменів і добра для нетренованих осіб

Д. Добра працездатність для спортсменів

Е. Задовільна працездатність для нетренованих осіб

49. Визначте тип реакції організму на навантаження при виконанні проби Мартіне:рівень АТ збільшився на 40 %., ЧСС зросла на 75 %. На четвертій хвилині відновлення показників пульсу і рівня АТ до вихідних показників.

А. Астенічний

В. Гіпертонічний

С. Нормотонічний

Д. Парадоксальний

Е. Діастонічний

50. Як називається проба по автору, яка визначає час затримки дихання на вдосі:

А. Проба Генчі

В. Проба Купера

С. Проба Штанге

Д. Проба Мартіне

51. Тест PWC170 оцінюється показниками:

А. Пульсометрії.

В. Спірометрії.

С. Електрокардіографії.

Д. Вимірюванням АТ.

 1. За допомогою тесту PWC170 можна визначити:

А. Максимальну загальну витривалість обстежуваного.

В. Силову витривалість обстежуваного.

С. Субмаксимальну загальну витривалість обстежуваного.

Д. Тип реакції на фізичне навантаження.

 1. Під час проведення тесту PWC170 обстежуваному пропонується виконати на велоергометрі:

А. Два навантаження однакової потужності.

В. Одне навантаження середньої потужності.

С. Два навантаження різної потужності.

Д. Три навантаження із зростанням потужності.