Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
fizika / !Lab (1-7).doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
5.49 Mб
Скачать

Додаток

1. Коефіцієнти Стьюдента

n

t,n

 = 0,9

 = 0,95

 = 0,98

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6,3

2,9

2,4

2,1

2,0

1,9

1,9

1,9

1,8

1,6

12,7

4,3

3,2

2,8

2,6

2,4

2,4

2,3

2,3

2,0

31,6

7,0

4,5

3,7

3,4

3,1

3,0

2,9

2,8

2,3

2. Характеристика засобів вимірювання

Таблиця 1.

Характеристика мір

Міри

Номінальне значення мір

Межа допустимої основної похибки

Лінійки металеві з поділками 1 мм

150; 300; 500;1000 мм

0,10 мм; 0,10 мм;

0,15 мм; 0,20 мм

Лінійки дерев’яні з поділками 1мм. трикутники дерев’яні

200; 250; 300; 400; 500; 600; 750 мм

150; 185; 220; 250 мм

0,1 мм на кожні 100 мм частини з поділками

Лінійки дерев’яні з поділками 1 см

50; 100; 150 см

0,1 см на кожні 100 см частини з поділками

Для визначення межі основної похибки відліку використовувати такі значення параметра х :

 при суміщенні початку відліку з нулем шкали х = 0,5 ціни поділки;

 в інших випадках х = 1,0 ціни поділки.

Таблиця 2

Характеристика приладів

Вимірювальний прилад

Інтервал вимірювання

Клас

точності

Межа допустимої основної похибки

Штангенциркуль

0…125 мм

0,05 при значенні відліку за ноніусом 0,05мм

Мікрометр з ціною поділки 0,01 мм

0…25 мм

1

 4 мкм

Ваги шкільні

10…200 г

200 мг при навантаженні більше 20 г

100 мг при навантаженні до

20 г

Секундомір механічний

(калібр

механізму

42 мм)

30 хв.

2(3)

Середня похибка протягом 30 хв.:

 0,4 с при стрибку секундної стрілки 0,1 с та  при стрибку секундної стрілки 0,2 с

Середня похибка протягом 60 с :

 0,2 с та  0,3 с відповідно

Термометр скляний рідинний

–20…+1000С

 значення ціни поділки шкали, якщо вона дорівнює 1; 2; 5 К/под.

Література

1. Савельев И.В. Курс общей физики. -М.: Наука, 1989.-т 1, т 2.- 432 с.

2. Трофимова Т.И. Курс физики. -М.: Высш. шк.,1990.-432 с.

3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики : в 2-х т. -М.: Высш. шк., 1988.

4. Загальна фізика. Лабораторний практикум./ за ред. І.Т. Горбачука. -К.: Вища школа, 1992.-512 с.

  1. Методичні вказівки. Фізичні величини та похибки їх вимірювання. -К.: КАДІ, 1989.

6. В.И.Савенко и др. Применение маятникового метода для анализа механизмов поглощения энергии при качении. – М.: Высш. шк., 1988. – Т.9.

7. Зачек І.Р., Кравчук І.М., Романишин Б.М., Габа В.М., Гончар Ф.М.

Курс фізики.: Навчальний підручник.– Львів. Видавництво “Бескид Біт”, 2002 р. – 376 с.

8. Богацька І.Г., Головко Д.Б., Маляренко А.А., Ментковський Ю.Л. Загальні основи фізики: в 2 кн. Навчальний посібник.– К.: Либідь, 1998.–450 с.

ЗМІСТ

стор.

  1. Вивчення криволінійного руху...........………............................…3

  2. Вивчення моменту інерції системи на прикладі маятника Обербека.....……………………………………………………….10

  3. Визначення коефіцієнта тертя кочення…………………………16

  4. Визначення відношення питомих теплоємностей газів

методом адіабатичного розширення ……....................................…23

  1. Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за методом

Стокса………………………………………………………………..29

  1. Дослідження електростатичного поля .….............................…..32

  2. Електровимірювальні прилади. Вимірювання електричного струму..............................………………………………………....37

  3. Додаток ……...............................................................................…45

  4. Література……..………………………………………………….47

31

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке fizika