Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практичне БЖД.rtf
Скачиваний:
99
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
2.85 Mб
Скачать

1.Основні поняття, терміни та визначення

Радіоактивність – це здатність деяких природних хімічних елементів (Ra,U,To і т.ін ), а також штучних радіоактивних ізотопів спонтанно розпадатися, утворюючи при цьому певні види випромінювань.

Радіонукліди – радіоактивні атоми з певними атомною масою та номером, а для ізомерних атомів – з певним енергнтичним станом атомного ядра.

Активність радіоактивного елемента - це кількість атомних розпадів, що відбуваються за 1 секунду.

Активність радіоактивної речовини пропорційна її

кількості й обернено пропорційна періоду

напіврозпаду

За одиницю активності (активність нукліда в радіоактивному джерелі)-

прийнята:

  • в системі СІ – беккерель (Бк, Bq) – це така кількість радіоактивної речовини, в якій відбувається 1 акт розпаду за 1 с;

  • несистемна одиниця – кюрі (Кі, Сі) – така кількість радіоактивної речовини в якій відбувається 37 млрд актів розпаду за 1 с.

Доза випромінювання – це кількість енергії радіоактивних випромінювань поглинутих одиницею об’єму середовища, яке опромінюється.

Доза випромінювання (або опромінення) є мірою

уражаючої дії радіоактивних випромінювань

на організм людини, тварин і рослини.

Експозиційна доза, що характеризує іонізаційний ефект рентгенівського і гамма-випромінювань у повітрі.

Одиниці вимірювання:

  • в системі СІ - кулон на кілограм (Кл/кг, C/kg).

  • несистемна одиниця – рентген (Р, R).

Поглинута доза – це кількість енергії різних видів іонізуючих випромінювань, поглинутих одиницею маси речовини.

Одиниці вимірювання:

  • в системі СІ – джоуль на кілограм (Дж/кг, J/kg) або грей (Гр, Gy).

  • несистемна одиниця рад (rad)

Поглинута доза більш точно визначає вплив іонізуючих випромінювань на біологічні тканини організму, в яких різні атомний склад і густина.

Є окрема залежність між поглинутою дозою і радіаційним ефектом: чим більша поглинута доза, тим більший радіаційний ефект.

Поглинута доза характеризує радіаційний ефект для всіх видів органічних і хімічних тіл, крім живих організмів.

Еквівалентна доза – це величина яка враховує той факт, що різні види

іонізуючого випромінювання під час опромінювання організму однаковими

дозами приводять до різного біологічного ефекту.

Еквівалентна доза дозволяє оцінити можливу шкоду для здоров’я людини внаслідок хронічного впливу іонизуючого випромінювання довільного складу

Одиниці вимірювання:

  • в системі СІ - зіверт (Зв, Sv).

  • несистемна одиниця – бер - біологічний еквівалент

рентгена.

Радіаційні аварії − це аварії з викидом (виходом) радіоактивних речовин(радіонуклідів) або іонізуючих випромінювань за межі, не передбачені проектом для нормальної експлуатації радіаційно небезпечних об'єктів, в кількостях понад установлену межу їх безпечної експлуатації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.