Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ZVit_1_cherga.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
172.17 Кб
Скачать

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки показникам: на підприємстві випускаються мікроавтобуси різних модифікацій. Основними джерелами забруднення атмосферного повітря є викиди забруднюючих речовин від фарбувально-сушильних камер, устаткування холодної обробки металів, зварювальних робіт. Дані технологічні процеси відбуваються в фарбувально-сушильному цеху, приміщеннях для теплогенераторів, приміщенні для зберігання дизпалива, цеху складання та зварювання кузовів, пресозаготівельному цеху, цеху монтажно-регулювальних робіт та дільниці діагностики. У відібраних пробах на відстані 100 м від джерела забруднення (межа СЗЗ) концентрація сажі, ксилолу, вуглецю оксиду, азоту двоокису, толуолу, спирту бутилового, бутилацетату, ацетону, бензину (нафтового малосірчистого у перерахунку на вуглець) та речовин, що мають сумацію дії не перевищує ГДК згідно "державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць" ДСП 201-97.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: за призначенням.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для ЗАТ "Бориспільський автозавод", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Висновок дійсний до: до 15.03.2013р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони не рідше одного разу на рік згідно вимог „Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць" ДСП №201-97.

  1. Характеристика водоспоживання і водовідведення Умови водокористування

Відділ обліку використання вод по Київській області Київського РУВР Дніпровське БУВР узгоджує дозвіл на спецводокористування для встановлення відомостей про кількість та якість використання вод, наявність систем оборотного водопостачання згідно глави № 6 ст.ст.16, 24 та 25 Водного кодексу України ЗАТ "Бориспільський автозавод" с. Проліски, Бориспільського р-ну.

1.Водозабір здійснювати з артсвердловини в об'ємі не більше 167,9 м/добу, 15,6 тис.м3/рік, в тому числі на:

а) виробничі потреби в об'ємі не більше 122,7 м3/добу, 1,3 тис.м3/рік .

б) госпобутові потреби в об'ємі не більше 45,0 м3/добу, 14,4 тис.м3/рік .

2.Ліміт забору води із артсвердловин встановлений в об'ємі 15,6 тис. м3/рік, буде дійсний після оформлення дозволу на спецводокористування в Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Київській області.

3. Систематично вести облік забраної та скинутої води з записами в журналах первинного водообліку (форма ПОД-11, ПОД-13).

4.Здійснювати своєчасний ремонт та заміну водовимірювального обладнання.

5.Щорічно в січні місяці погоджувати ліміт використання води на поточний рік в відділі обліку використання вод в Київській області Київського РУВР Дніпровському басейновому управлінні водних ресурсів (вул. Солом"янська, 1, кімн.109).

6.Щоквартально здавати квартальний звіт по формі 2ТП(водгосп) в відділі обліку використання вод в Київській області Київського РУВР Дніпровському басейновому управлінні водних ресурсів (вул. Солом"янська, 1, кімн.109).

7.Оформити дозвіл на спецводокористування в Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Київській області та копію направити в відділі обліку використання вод в Київській області Київського РУВР Дніпровському БУВР(вул. Солом"янська, 1, кімн.109).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]