Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Форма № Н - 5.03 (в)- Відомість обліку успішності з практики

.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
131.07 Кб
Скачать

Форма № Н – 5.03 (в)

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут педагогіки і психології

(інститут / факультет)

____________ н. р. Напрям підготовки (спеціальність) ________________________________

Курс ___ Група ________ Форма навчання _денна_

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ № _____

з _______________________________________________________

(тип практики, назва практики)

Кількість годин ____ Кількість кредитів ЄКТС ____

за ___ навчальний семестр терміни: з _____ _____ __________ р. по з _____ _____ __________ р.

Дата звітної конференції ______________

Керівники практики __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ініціали)

з/п

Прізвище, ініціали

студента

Реєстраційний номер

ІНПС

(залікової книжки)

Підсумкова оцінка за:

Підпис

викладача

100-баловою шкалою

4-баловою

національною шкалою або відмітка про зарахування

шкалою

ЄКТС

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Студентів у групі

_________

Допущено

_________

Не допущено

(з обов'язковим повторним курсом)

_________

Всього оцінок

Сума балів

Оцінка ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

90-100

A

відмінно

зараховано

80-89

B

добре

70-79

C

65-69

D

задовільно

60-64

E

35-59

FX

незадовільно

не зараховано

0-34

F

Керівники ____________________ ___________________________

практики ____________________ ____________________________

_________________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

«___» ____________ 20___ р. Директор (декан) _____________ _____________________

­­­­­ (підпис) (прізвище та ініціали)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.