Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методические Указания.docx
Скачиваний:
18
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
2.88 Mб
Скачать

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

Кафедра геоінформаційних

систем, оцінки землі та нерухомого майна

Розрахунково-графічна робота

з дисципліни

«Геодезія»

Виконала: студентка групи ГІС2009-1

______________Сербін Н.С.

Перевірив: асистент каф. ГІС і геодезії

___________Шаульський Д.В.

Харків – 2013

ЗМІСТ

Завдання 1. Вирахування дирекційних кутів ліній і координат точок…………………………………………………………………….

Завдання 2. Побудова топографічного плану ділянки місцевості….

Додаток А. Відомість координат.……………………………..

Додаток Б. Відомість геометричного нівелювання точок теодолітного ходу ……………………………………………….

Додаток В. Журнал тахеометричного знімання……………….

Додаток Г. Топографічний план ділянки місцевості…………..