Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Засечки к практике .doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.92 Mб
Скачать

2.1 Визначення координат точки прямою кутовою засічкою ( при відомих координатах пунктів базису)

Похідні дані:

На початкових пунктах базису 1 і 2 з відомими координатами Xi, Yi виміряні внутрішні кути і.(рис. 1)

Координати пунктів геодезичної основи визначаються за варіантом :

209,209 м 209,209 м

225,442 м 209,209 м

Значення виміряних кутів

2. Обчислювальні роботи

2.1 Обчислення координат пункту виконують по (1):

(1)

Рисунок 1 - Схема прямої кутової геодезичної засічки.

Таблиця 1 Обчислення

1

209,209

9

+

0,5821809

2

209,209

10

62,269

3

225,442

11

64,147

4

209,209

12

0,000

5

3,514407

13

(10)+(11)+(12)

126,416

6

3,359787

14

(13)/ (9)

217,142

7

0,2845430

15

217,142

8

0,2976379

16

Таблиця 2 Обчислення

1

209,209

7

+

0,5821809

2

209,209

8

62,269

3

225,442

9

59,529

4

209,209

10

-16,213

5

0,2845430

11

(8)+(9)+(10) / (7)

181,360

6

0,2976379

12

181,360

2.2.1 Оцінка точності прямої засічки:

ΔX1 = XKX1; ΔY1 = YKY1; (2)

ΔX2 = XKX2; ΔY2 = YKY2;

S21 = ΔX21 + ΔY21 ; S22 = ΔX22 + ΔY22 ;

(3)

(4)

де mβ - середня квадратична похибка вимірювання кутів;

S1, S2 - відстані від пункту, що визначається, до початкових;

a1, b1, a2, b2 - коефіцієнти параметричних рівнянь поправок.

3. Обчислення середньої квадратичної похибки визначення координат точки К. При обчисленні коефіцієнтів а і b лінійні величини S, ,достатньо визначати з точністю до 1 м.

1

209

19

-0,032258

2

209

20

-0,00921

3

225

21

68755

4

209

22

+0,000296

5

217

23

-0,0002974

6

181

24

0,0000014

7

ΔX1 = XKX1;

+8

25

4,94

8

ΔY1 = YKY1;

-28

26

0,000085

9

ΔX2 = XKX2;

-8

27

0,000085

10

ΔY2 = YKY2;

-28

28

(26)+(27)

0,00017

11

ΔX21

64

29

0,00104

12

ΔY22;

784

30

0,00104

13

S21=(11)+(12)

868

31

(30)+(29)

0,00208

14

ΔX22

64

32

24,40

15

ΔY22

784

33

0,000006967

16

S22 = (14)+(15)

868

34

0,000085

17

-0,032

35

0,0096м

18

+0,00922

0,00026м

Остаточні значення похибок за напрямами:

- по осі Х - =0,0026м ; по осі Y - 0,0092м

- абсолютна - 0,0095м

4.Оцінка точності за спрощеною формулою:

; (5)

0,011м

Порівняння похибок при використанні залежностей (4) та (5) показує ,що у даному випадку при застосуванні спрощеної формули (5) абсолютна похибка визначається з відносною похибкою %.