Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kyrsovoy proekt.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
651.78 Кб
Скачать

2. Методика вибору варіанта оу за техніко-економічними показниками.

2.1.Розрахунок питомої встановленої потужності.

Питому потужність розраховуємо по формулі:

,

де - потужність ламп у світильнику з урахуванням втрат у ПРА, Вт.

,

рл - потужність однієї лампи, Вт;

ΔрПРА - величина втрат у ПРА, Вт;

- число ламп у світильнику;

- число світильників ліхтаря, що відносяться до одного ряду.

Для лампи ДРЛ:

Вт,

Для лампи ДНаТ:

Вт,

Для світлодіодів:

Вт.

2.2.Розрахунок питомих приведених втрат.

Питомими приведеними витратами С називається сума експлуатаційних витрат на утримання установки і 15 % витрат на придбання і монтаж сві-

тильників, придбання та установку опор, віднесених до довжини вулиці.

.

Складовими річних експлуатаційних витрат є:

Се - питомі витрати на оплату електроенергії, споживаної установкою за рік, грн./м2;

- питома вартість замінюваних протягом року ламп, грн/м2 ;

- питома вартість обслуговування установки за рік, грн/м2.

Значення Се , СЛ і Соб знаходять за формулами:

10,

,

mM,

де - коефіцієнт, що враховує втрати потужності в мережі, дорівнює 1,03;

Т - число годин використання ОУ за рік; год.

q - вартість 1 кВт/год електроенергії, грн;

Kл - вартість однієї лампи, грн.;

Кс - вартість одного світильника без ламп, грн.;

- строк служби ламп, год;

jоб - коефіцієнт відносних витрат на обслуговування світильників, дорівнює 0,1.

Значення Се , СЛ і Соб приводимо розрахунок для одного із варіантів, інші результати заносимо до таблиці 2.

10= 2,97,

,

.

Таблиця 2 – Розрахунок питомої вартості електроенергії, замінюваних протягом року ламп і вартості обслуговування.

Варіант

Ро, Вт/м2

Т, год.

q,

грн/

(квт.

год).

Се, грн/м2

КЛ, грн.

М

ТЛ, год.

СЛ, грн/м2

КС, грн.

Соб, грн/м2

1

1,03

0,71

2400

0,27

1,66

69,5

2

24000

0,0177

757,4

0,216

2

1,03

1,27

2400

0,27

2,97

22,5

2

14000

0,1544

895,1

0,221

3

1,03

0,91

2400

0,27

2,43

16,5

2

70000

0,34

6500

0,194

2.3. Визначення строку окупності порівнюваної установки.

Розмір питомих річних капіталовкладень на 1 м2 знаходять за формулою:

,

де - вартість опори і її монтажу, грн.

м3.

Таблиця 3 - Питомі капіталовкладення і питомі витрати за варіантами:

Варіант

кс, грн.

кл, грн.

ко, грн.

D,

м

К, грн/м2

Се, грн/м2

Сл, грн/м2

Соб, грн/м2

грн/м²

РО

Вт/м²

1

757,4

69,47

8342

40,4

5,67

0,47

0,029

0,34

7,96

0,71

2

895,1

22,5

8342

36,2

6,39

0,85

0,014

0,422

9,79

1,27

3

6500

16,5

8342

29,3

12,7

0,607

0,154

4,5

19,56

0,91

Строк окупності , рік, порівнюваної установки визначають за формулою:

,

де ,- питомі капіталовкладення за порівнюваними варіантами, грн.;

, - сумарні питомі експлуатаційні витрати в рік за цими ж варіантами, грн.

За питомими річними витратами економічним є 1-й варіант, за питомими витратами на придбання і монтаж світильників та опор, також перший.

.

Таблица 4 – Сумарні показники за варіантами:

Варіант

Сі=Се+Сл+Соб,

грн/м²

εК,

грн/м²

,

грн/м²

1

2,29

5,67

7,96

2

3,4

6,39

9,78

3

6,88

12,68

19,56

За сумарними показниками вибираємо світловий прибор з лампо ДНаТ.

Таблица 5 – Розподіл сили світла світильника ЖКУ 08У-150 -в поздовжній Со (β=90°) і поперечній С90 (β=0°) площинах:

α°

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

С0

310

310

310

315

320

320

340

350

350

375

410

475

425

350

200

С90

310

225

240

240

220

200

200

175

150

115

100

75

50

25

1

Рис. 3 – Криві розподілу сили світла світильника ЖКУ -08У-150

з умовною лампою (Фл = 1000 лм) у прямокутних координатах

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]