Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ - вопросы на ГОС

.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
24.58 Кб
Скачать

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ

 1. Об’єкт, предмет та методи перекладознавства.

 2. Передача в перекладі фразеологічних одиниць.

 3. Стилістичні аспекти перекладу. Передача стилістичних прийомів (метафора, порівняння, алюзія, каламбур, цитата, зевгма, алітерація).

 4. Передача без еквівалентної лексики. Реалії. Залежність способу передачі реалії від характеру тексту.

 5. Контекст. Передача контекстно-залежних слів у перекладі. Розкриття контекстуальних значень в перекладі.

 6. Історія перекладу та думок про переклад як складова частина перекладознавства. Тенденції в думках про переклад, що домінували в різні епохи.

 7. Лексико-граматичні трансформації (генералізація, конкретизація, модуляція тощо).

 8. Еквівалентність перекладу. Типи (рівні) еквівалентності.

 9. Основні види перекладу: інформативний та художній, усний та письмовий.

 10. Складові частини перекладознавства.

 11. Перекладацькі прийоми: заміни, перестановки, додавання, опущення.

 12. Передача власних імен в перекладі.

 13. Передача субкультур них елементів у перекладі.

 14. Питання можливості / неможливості перекладу. Межі перекладності.

 15. Прагматичні аспекти перекладу (пов’язані з адресатом мовлення, із суб’єктом мовлення та взаємодією суб’єкта та адресата та ситуацію спілкування).

 16. Жанрово-стилістичні підвиди перекладу та особливості передачі НТ-матеріалів. Відмінності НТ-стилю в українській мові та іноземній мові.

 17. Стилістичні аспекти перекладу. Передача стилістично-маркованих слів, словосполучень та синтаксичних конструкцій. Парафраза.

 18. Жанрово-стилістичні підвиди перекладу та особливості в передачі газетних новинних матеріалів. Передача заголовків новинних дописів.

 19. Передача термінів та неологізмів в процесі перекладу.

 20. Переклад як акт міжмовної комунікації.

 21. Передача неологізмів та термінів в процесі перекладу.

 22. Особливості перекладу поезії, драми та прози.

 23. Коротка історія перекладу в Україні.

 24. Граматичні аспекти перекладу.

 25. Довідкова література та робота перекладача із джерелами інформації.