Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2006-2007 база / укр / Kr1 Stomat_2006-2007_WORD_profile_2_0

.rtf
Скачиваний:
35
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
616.15 Кб
Скачать

C Печінка

D Жовтий кістковий мозок

E Вилочкова залоза

/..

63

У хворого 42років має місце гнійний запальний процес в ділянці стегна

(післяін’єкційний абсцес). Які лімфатичні вузли будуть збільшені внаслідок

цього процесу?

A Поверхневі та глибові пахові

B Підколінні

C Задні шийні

D Паратрахеальні

E Під нижньощелепні

/..

64

При оперативному втручанні внаслідок злоякісного пухлинного процесу ІІ стадії

молочної залози видаляють не тільки залозу, а й регіонарні лімфатичні вузли.

Яку мету переслідують хірурги роблячи операцію в такому обсязі?

A Зменшити ризик розповсюдження злоякісної пухлини

B Покращити загальний стан хворої

C Ніякої мети немає

D Зменшити об’єм пухлини

E Зменшити кількість лімфовузлів

/..

65

До лікарні надійшла дитина 4 років зі стороннім тілом у дихальних шляхах. У

який бронх найбільш імовірно потрапляння стороннього тіла, якщо його діаметр

приблизно 1,5 см?

A У правий головний бронх

B У частковий бронх

C У лівий головний бронх

D У лівий сегментарний бронх

E У правий сегментарний бронх

/..

66

Під час обстеження хворого похилого віку було встановлено діагноз—блукаюча

нирка. Зміни якої структури нирки найімовірніше призводять до цього стану?

A

ascia renalis

B Corpus adiposum pararenale

C Sinus renalis

D Hilus renalis

E Ureter

/..

67

Після оперативного втручання на органах малого тазу жінки з приводу кровотечі

виникла олігурія та біль у поперековій ділянці справа. Що з матковою артерією

хірург перев’язав випадково?

A Правий сечовід

B Праву маткову трубу

C Круглу зв’язку матки

D Лівий сечовід

E Внутрішню клубову вену

/..

68

У жінки діагностоване запалення жирової клітковини між листками широкої

зв’язки матки. Дайте визначення цього утворення.

A Параметрій

B Периметрій

C Міометрій

D Ендометрій

E Передміхуровий простір

/..

69

Лікар аналізує рентгенограму серця. Патологія знайдена по правому контуру

серцево-судинної тіні. Які відділи серця її утворюють

A Праве передсердя та правий шлуночок

B Легенева артерія та праве передсердя

C Легенева артерія та правий шлуночок

D Висхідна аорта та праве передсердя

E Висхідна аорта та правий шлуночок

/..

70

У хворого інфаркт міокарда задньої стінки правого шлуночка, гілки якої артерії

тромбовані?

A Правої коронарної артерії

B Лівої коронарної артерії

C Лівої та правої коронарної артерії

D Правої підключичної артерії

E Лівої підключичної артерії

/..

71

При виконанні оперативного втручання на діафрагмі ротової порожнини, хірургу

необхідно виділити ділянку, що має назву трикутника Пірогова. Яка структура

займає його площю?

A *M. hyoglossus

B M. stylohyoideus

C M. geniohyoideus

D M. digastricus

E M. hypoglossus

/..

72

При втручанні з метою лікування вивіху нижньої щелепи, лікар повинен пам’ятати

про дію м’язу, задні пучки якого тягнуть назад висунуту нижню щелепу. Про

який з м’язів йде мова?

A *M. temporalis

B M. masseter

C M. pterygoideus medialis

D M. pterygoideus lateralis

E M. mylohyoideus

/..

73

У хворого з клінікою порушення функції спинного мозку на рівні VІ-VІІ грудних

сегментів необхідне оперативне втручання. Де згідно правилу “скелетотопії

сегментів” розташовані вони?

A *На рівні IV-V грудних хребців

B На рівні VII-X грудних хребців

C На рівні XI-XII грудних хребців

D На рівні XII грудного - I поперекового хребця

E На рівні I-II поперекових хребців

/..

74

У хворого 49 років спостерігається ушкодження білої речовини спинного мозку в

межах латеральної частини заднього канатику, а також клініку порушення

пропріоцептивної чутливості від суглобів та м’язі верхньої кінцівки. Волокна

якого з провідних шляхів утворюють латеральний відділ заднього канатику?

A *asciculus cuneatus tr.bulbothamici

B Tr. spinothalamicus lateralis

C Tr. spinocerebellaris anterior

D Tr. spinocerebellaris posterior

E asciculus gracilis tr.bulbothamici

/..

75

У хворого на інсульт спостерігається гематома та порушення структури кінцевої

частини задньої ніжки внутрішньої капсули. Які з провідних шляхів у нормі там

проходять?

A * Radiatio acustica et optica

B ibrae corticonuclearis

C ibrae corticospinalis

D ibrae parietopontinae

E ibrae occipitopontinae

/..

76

При проведенні томографії у пацієнта 48 років було виявлено пухлину, що

локалізується в присередньому відділі основи ніжки мозку. Волокна якого

провідного шляху в нормі локалізовані в цієї ділянці?

A * Tr. rontopontinus

B Tr. pyramidalis

C Tr. occipitotemporoparietopontinus

D Tr. rubrospinalis

E Tr. tectospinalis

/..

77

При обстеженні хворого 54 років було встановлено пухлину внутрішньої будови

мосту мозку на рівні формування

ibrae pontis transversae. Якому з провідних

шляхів мозку вони належать?

A *Tr. corticopontocerebellaris

B Tr. Pyramidalis

C Tr. spinocerebellaris anterior

D Tr. rubrospinalis

E Tr. Tectospinalis

/..

78

У хворої жінки 70 років було встановлено наявність пухлини на межі покриву

середнього мозку та основи ніжок. Яка з внутрішніх структур середнього мозку

розташована в цій ділянці?

A * Substantia nigra

B Nucleus ruber

C Tr. rontopontinus

D Lemniscus medialis

E Tr. reticulospinalis

/..

79

До лікарні поступив хворий з підозрою на крововилив у ділянку мозку. При

томографічному обстеженні було встановлено ушкодження ділянки, що має

назву (trigonum lemnisci). Якому з провідних шляхів належить ця ділянка?

A * Слуховому шляху

B Зоровому шляху

C Tr. rontopontinus

D Tr. Tectospinalis

E Tr. Reticulospinalis

/..

80

У хворого 52 років при томографічному обстеженні було виявлено пухлину в

покривній частині мосту з ушкодженням волокон медіальної петлі. Якому з

провідних шляхів мозку вони належать?

A * Tr. bulbothamicus

B Tr. rubrospinalis

C Tr. rontopontinus

D Tr. tectospinalis

E Tr. reticulospinalis

/..

81

У хворого 27 років при обстеженні було виявлено зміну секреторної функції

привушної слинної залози, що пов’язане з порушеннями її вегетативної

іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає після- вузлові

парасимпатичні волокна для неї?

A * Ganglion oticum

B Ganglion ciliare

C Ganglion pterygopalatinum

D Ganglion submandibulare

E Ganglion parotideum

/..

82

У хворого 32 років при обстеженні сльозового апарату було встановлено зміни

секреторної функції сльозової залози, що пов’язано з порушенням її

вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає

післявузлові парасимпатичні волокна для неї?

A *Ganglion pterygopalatinum

B Ganglion ciliare

C Ganglion oticum

D Ganglion submandibulare

E Ganglion parotideum

/..

83

У хворого 33 років виявлено порушення секреторної функції піднижньощелепної

слинної залози. Який з нервів несе волокна вегетативної іннервації до неї і в

складі якого з більш крупних?

A * Сhorda tympani у складі n.lingualis

B N. auriculotemporalis у складі n. mandibularis

C N. mandibularis у складі n.lingualis

D N. petrosus major у складі n. acialis

E N. petrosus minor у складі n.tympanicus

/..

84

У хворого з остеомієлітом верхньої щелепи виявлено ознаки пошкодження plexus

dentalis superior та порушення іннервації зубів верхньої щелепи. Гілками якого з

нервів утворено це сплетіння?

A * N. in

raorbitalis

B N. dentalis superior

C N. mandibularis

D N. buccalis

E N. acialis

/..

85

У хворого 32 років при обстеженні було встановлено зміни секреторної функції

залоз носової порожнини, що пов’язано з порушенням функції її вегетативного

вузла. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові

парасимпатичні волокна до них?

A *Ganglion pterygopalatinum

B Ganglion ciliare

C Ganglion oticum

D Ganglion submandibulare

E Ganglion nasale

/..

86

Во время рентгенографического исследования верхних больших коренных зубов,

особенно третьих, у пациентов часто возникает рвотный рефлекс. Какие

анатомические структуры раздражает рентгеновская пленка, вызывая рвотный

рефлекс?

A *Небную зановеску

B Десны

C Язык

D Небные миндалины

E Заднюю стенку глотки

/..

87

У пациента 64 лет во время рентгенографии 17-го зуба возник рвотный рефлекс

и снимок получился нечетким. Рефлекс возник в результате раздражения

рентгеновской пленкой мягкого неба. Какие черепные нервы были вовлечены в

этот процесс?

A *9 и 10

B 8 и 9

C 7 и 9

D 5 и 7

E 6 и 10

/..

88

Пациенту 27 лет хирург-стоматолог удалил нижний левый второй моляр.

Укажите номер зуба по классификации ВОЗ.

A *36

B 26

C 15

D 72

E 63

/..

89

Пациенту 5 лет, хирург–стоматолог удалил правый нижний боковой резец.

Укажите номер зуба по классификации ВОЗ.

A *82

B 42

C 52

D 24

E 22

/..

90

Мать 6-ти месячного ребенка обратилась к педиатру с жалобой на беспокойное

поведение и плач. Врач, осмотрев ребенка, объяснил, что у него началось

прорезывание зубов. Укажите, какие молочные зубы, по классификации ВОЗ,

обычно прорезываются первыми?

A *71 и 81

B 31 и 41

C 72 и 82

D 71 и 72

E 12 и 13

/..

91

У ребенка 6 лет началась смена молочных зубов на постоянные. Укажите, какие

постоянные зубы обычно прорезываются первыми?

A * Нижние первые моляры

B Нижние первые премоляры

C Верхние первые премоляры

D Верхние медиальные резцы

E Нижние клыки

/..

92

Пациент 20 лет обратился к стоматологу с жалобами на боли в области

задних зубов верхней челюсти. После осмотра врач объяснил пациенту, что у

него прорезываются зубы “мудрости”. Укажите эти зубы по классификации

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

A *18 и 28

B 38 и 48

C 28 и 38

D 18 и 48

E 81 и 82

/..

93

Во время профилактического осмотра стоматолог обнаружил, что у пациента 28

лет удален верхний правый латеральный резец, а в антимере этого зуба

имеется кариозная полость. Назовите, какой зуб нуждается в лечении?

A * Верхний левый латеральный резец

B Нижний левый латеральный резец

C Нижний правый латеральный резец

D Верхний правый латеральный резец

E Верхний правый медиальный резец

/..

94

На приеме стоматолог обнаружил у пациента 36 лет кариозные полости на

передних зубах, которые не имеют добавочных антогонистов. Назовите, какие это

зубы.

A *Нижние медиальные резцы

B Нижние медиальные резцы

C Верхние латеральные резцы

D Верхние медиальные резцы

E Верхние клыки

/..

95

Пациент 54 лет обратился к ортопеду-стоматологу по поводу протезирования

задних зубов. Врач определил, что в протезировании нуждаются зубы не

имеющие добавочных антогонистов. Определите какие это зубы.

A *Верхние третьи моляры

B Нижние третьи моляры

C Нижние вторые моляры

D Верхние вторые моляры

E Нижние первые моляры

/..

96

Через несколько лет после удаления нескольких больных зубов пациент 49 лет

обратился к стоматологу по поводу протезирования. При осмотре врач не

отметил стоматологической патологии со стороны санированной ротовой

полости. Однако он обратил внимание, что некоторые зубы выступают из

зубного ряда и у них увеличена высота клинической коронки. Назовите причину.

A *Отсутствие контакта с зубами-антогонистами

B Уменьшение промежутков между зубами

C Увеличение промежутков между зубами

D Ретенция зубов

E Пульпит

/..

97

В нефрологическое отделение обратился больной 53 лет с жалобами на боли в

области левой почки. Проведя клинические и лабораторные исследования врач

определил воспаление внутрипочечных мочевыводящих путей.

A *Почечная лоханка

B Почечное тельце

C Прямые мочевые канальцы

D Извитые мочевые канальцы

E Извитые мочевые канальцы

/..

98

В нефрологическое отделение обратился пациент 48 лет с жалобами на боли и

тяжесть в области правой почки. В результате обследования врач

предположил, что в патологический процесс вовлечены структуры нефронов.

Определите эти структуры.

A *Прямые мочевые канальцы

B Собирательные трубочки

C Междольковые артерии и вены.

D Сосочковые протоки

E Форникальный аппарат

/..

99

В клинику скорой помощи поступил больной с ножевым ранением левой

поясничной области. В ходе операции хирург установил, что внутренние органы

не повреждены, но лезвие ножа повредило одну из мышц почечного ложа.

Назовите эту мышцу.

A * Большая поясничная мышца

B Малая поясничная мышца

C Выпрямитель позвоночника

D Внутренняя косая мышца живота.

E Наружная косая мышца живота

/..

100

У женщины 53 лет острый панкреатит. Врач обнаружил, что заболевание

вызвало нарушение кровоснабжения отделов тонкой кишки и большей части

толстой кишки. Сдавление каких сосудов могло вызвать такие нарушения ?

A * Верхних брыжеечных

B Нижних брыжеечных

C Позвоночных

D Поджелудочных

E Селезеночных

/..

101

Ребенок 5 лет во время игры получил удар в область рукоятки грудины. В

результате травмы пострадал орган, находящийся за рукояткой грудины.

Назовите этот орган.

A *Вилочковая железа

B Щитовидная железа

C Сердце

D Перикард

E Гортань

/..

102

У больного с хроническим заболеванием почек была диагностирована киста

почки. Компьютерная томография выявила, что патологический процесс

поразил почечную пирамиду и прилежащий участок коркового вещества почки.

Какая структура почки поражена?

A * Почечная доля

B Почечный сегмент

C Корковая долька

D Почечная ножка

E Почечный синус

/..

103

Во время прохождения медкомиссии у пациента 25 лет был выявлен

патологически тип грудной клетки. При этом поперечные размеры были

уменьшены, а грудина сильно выступала вперед. Определите тип грудной

клетки.

A *Килевидная грудная клетка

B Воронкообразная грудная клетка

C Плоская грудная клетка

D Цилиндрическая грудная клетка

E Бочкообразная грудная клетка

/..

104

У пациента при осмотре в клинике был выявлен патологический тип грудной

клетки. При этой аномалии мечевидный отросток был сильно смешен кзади,

образуя углубление в нижней частим передней грудной стенки. Определите тип

аномалии.

A Воронкообразная грудная клетка

B Бочкообразная грудная клетка

C Килевидная грудная клетка

D Коническая грудная клетка

E Цилиндрическая грудная клетка

/..

105

У пациента при осмотре в клинике был выявлен патологический тип грудной

клетки. При этом ребра занимали более горизонтальное положение (в норме

около 45 градусов) Передне-задние размеры грудной клетки примерно равны ее

поперечному размеру. Определите тип грудной клетки.

A *Бочкообразная грудная клетка

B Плоская грудная клетка

C Воронкообразная грудная клетка

D Килевидная грудная клетка

E Коническая грудная клетка

/..

106

При травмі голови у постраждалого порушена піраміда скроневої кістки. Лінія

перелому пройшла перпендикулярно вісі піраміди, латерально внутрішнього

слухового отвору. Який канал скроневої кістки вірогідніше всього порушений?

A *Канал лицевого нерва

B М(язово-трубний канал

C Барабанний канадець

D Сонний канал

E Каналець барабанної струни

/..

107

При травмі голови у ділянці скроневої кістки виник відрив її луски. Який канал

скроневої кістки вірогідніше всього порушений?

A *М(язово-трубний канал

B Лицевий канал

C Барабанний каналець

D Сонний канал

E Каналець барабанної струни

/..

108

Під час операції на нижній поверхні скроневої кістки хірург може порушити

утворення, яке розташоване попереду від яремної ямки. Порушення якого каналу

можливе при невдалих рухах хірурга?

A *Сонний канал

B Лицевий канал

C Барабанний канадець

D М(язово-трубний канал

E Каналець барабанної струни

/..

109

Під час травми голови виникло пошкодження заднього гострого кута великих крил

клиноподібної кістки, виникла значна кровотеча. Пошкодження якого отвору

клиноподібної кістки призвело до кровотечі?

A *Остьового отвору

B Колового отвору

C Верхньої очноямкової щілини

D Нижньої очноямкової щілини

E Зоровий канал

/..

110

Яремний отвір розташований на нижній поверхні черепа. Через нього проходять

нерви та велика венозна судина. У яку порожнину черепа буде розповсюджена

кровотеча, якщо судина буде пошкоджена у ділянці отвору?

A *Задня черепна ямка

B Передня черепна ямка

C Середня черепна ямка

D Верхня черепна ямка

E Нижня черепна ямка

/..

111

Після тривалих концертів у нетренованого сурмача виникла біль у обох щоках.

Напруження якого м(язу призвело до болю?

A *Щічного м(яза

B Жувального м(яза

C Величного м(яза

D Скроневого м(яза

E Крилоподібнного м(яза

/..

112

У хворого після крововилива у мозок порушена рухова іннервація деяких

жувальних м(язів , а також постраждало виразне мовдення. Функція якого м(яза

постраждала?

A *Скроневого м(яза

B Жувального м(яза

C Величного м(яза

D Щічного м(яза

E Крилоподібного м(яза

/..

113

При забитті бічної поверхні голови виник перелом величної дуги з частковим

порушенням жувального м(яза. Як змінеться акт жування при таких умовах?

A *Зменшиться ступінь стискання

B Збільшиться ступінь стискання

C Зменшаться бічні рухи нижньої щелепи

D Посиляться бічні рухи нижньої щелепи

E Бічні рухи будуть відсутні

/..

114

При запаленні лицевого нерва виникло стискання поверхневих вен шиї з

частковим порушенням мімічних рухів. Який м(яз постраждав?

A *Груднино-ключично-соскоподібний м(яз

B Двочерепцевий м(яз

C Лопатково-під(язиковий м(яз

D Трапецієподібний м(яз

E Щелепно-під(язиковий

/..

115

При операції на м(яких тканинах шиї з правого боку порушилась регулярна

рухова екскурсія правого склепіння діафрагми. Це сталося в результаті

пошкодження нерва. Якого?

A *Правого діафрагмального

B Лівого діафрагмального

C Правого поперечного нерва шиї

D Лівого поперечного нерва шиї

E Надключичного нерва

/..

116

При об( єктивному обстеженні на рентгенограмі чоловіка 45 років виявлені

“парадоксальні” рухи діафрагми. Такі порушення пов’язані з відсутністю

досконалої іннервації. Порушення якого нерва вірогідніше всього в цьому

випадку?

A *Діафрагмального нерва

B Великого вушного нерва

C Малого вушного нерва

D Поперечного нерва шиї

E Надключичного нерва

/..

117

До лікаря звернувся хворий зі скаргами на підвищену больову чутливість шкіри

вушної раковини і зовнішнього слухового проходу. Подразнення якого нерва є в

даному випадку?

A *Великого вушного нерва

B Правого малого потиличного нерва

C Великого потиличного нерва

D Лівого малого потиличного нерва

E Надключичного нерва

/..

118

До лікаря звернувся хворий зі скаргами на підвищену больову чутливість

заднього великого та малого прямих м(язів голови (підпотиличних м(язів).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.