Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2006-2007 база / укр / Kr1 Stomat_2006-2007_WORD_profile_6_0

.rtf
Скачиваний:
34
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
201.71 Кб
Скачать

C Посилена продукція IgЕ

D Зрив імунологічної толерантності

E Полегшення проникнення алергену в організм

/..

55

Гостра недостатність серця супроводжується такими порушеннями, крім:

A Анемія

B Зниження хвилинного об’єму серця

C Підвищення венозного тиску

D Задишка

E Гіпоксія міокарда

/..

56

Фактори, що стимулюють клітинний поділ, можуть порушувати регуляцію його і

сприяти канцерогенезу. До них відносяться

A Естрогени

B Гормони надниркових залоз

C Інсулін

D Ренін

E Ацетилхолін

/..

57

В розвитку набряку при ураженнях печінки основну роль відіграє:

A Зниження колоїдно-осматичного тиску крові

B Підвищення колоїдно-осматичного тиску в тканинах

C Підвищення гідростатичного венозного тиску

D Підвищення проникності капілярних судин

E Порушення відтоку лімфи

/..

58

Хворий 23 років звернувся з скаргами на зниження маси тіла, швидку психічну і

фізичну втомлюваність, поганий апетит, дисфункцію шлунково-кишкового

тракту, прогресуючу гіперпігментацію шкіри, зниження артеріального тиску. При

дослідженні було виявлено туберкульоз наднирникових залоз, що призвело до

розвитку:

A Хвороби Аддісона

B Хвороби Іценко-Кушинга

C Хвороби Кона

D До підвищення функції мозкової речовини наднирникових залоз

E Адрено-генітального синдрому

/..

59

У хворої 40 років після тривалого прийому лівоміцитину, спостерігається

наступні зміни в крові: знижена кількість еритроцитів і гемоглобіна, відсутні

ретикулоцити, знижена кількість нейтрофілів на фоні відносного лімфоцитозу.

Тромбоцитопенія і я к наслідок геморагічний синдром. Яка з перерахованих

анемій розвинулась у хворої

A Апластична

B Залізодефіцитна

C В12-дефіцитна

D Гемолітична

E Білково-дефіцитна

/..

60

Хворий поступив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, підвищення

температури тіла, болі в кістках та суглобах. У крові: Лейкоцити - 68хГ/л

Лейкоцитарна формула: мієлобласти - 62\% мієлоцити - 4\%

метамієлоцити - 2\% палочкоядерні - 2\% сегментоядерні - 18\%

еозинофіли - 1\% базофіли - 2\% лімфоцити - 7\% моноцити - 2\%

Для якої з перелічених патологій характерні такі зміни білої крові:

A Мієлобластний лейкоз

B Мієлоцітарний лейкоз

C Хронічний лімфолейкоз

D Лейкемоїдна реакція мієлоїдного типу

E Гострий недиференційованний лейкоз

/..

61

У жінки 50 років у травмі постійно виникаї набряк Квінке. Який патогенетичний

механізм набряку?

A Дефіцит інгібітора компліменту С-1

B Дефіцит гаммаглобулинів у крові

C Дефіціт по Т-лімфоцитам

D Порушення фагоцитозу

E СНІД

/..

62

Хлопець 14 років, високого зросту з ївнухоподібними пропорціями тіла, вузькі

плечі, широкий таз, підшкірна основа розвинута надмірно, оволосіння в ділянці

лобка по жіночому типу, статевий член нормальних розмірів, інтелект значно

знижений. Яку патологію слід підозрювати?

A Синдром Клайнфельтера

B Трисомія по Х хромосомі

C Хвороба Дауна

D Хвороба Шерешевськьго-Тернера

E Синдром Едвардса

/..

63

Ліквідатор аварії на ЧАЕС отримав дозу опромінення 15 Гр. Який найбільш

імовірний діагноз.

A Кишкова форма гострої променевої хвороби

B Кістково-мозкова форма гострої променевої хвороби

C Церебральна форма гострої променевої хвороби

D Хронічна променева хвороба

E

/..

64

При дослідженні сечі і крові хворої дитини виявляється високий рівень

гомогентизинової кислоти. Для якого захворювання це притаманне?

A Алкаптонурія

B Тірозиноз

C Альбінізм

D Фенілкетонурія

E Галактоземія

/..

65

У хворого, який знаходився в гастроєнтерологічному, відділенні проведено

дослідження шлункового соку і встановлено збільшення базальної та

максимальної секреції. Який найбільш імовірний діагноз:

A Виразкова хвороба 12-палої кишки

B Хронічний атрофічний гастрит

C Рак шлунка

D Невроз

E Перніціозна анемія

/..

66

Відомо, що для артеріальної гіперемії притаманне збільшення кровонаповнення

органа за рахунок надмірного надходження крові артеріальними судинами. Які з

позначених нижче функціональних змін притаманні для неї?

A Підвищення місцевої температури

B Підвищення венозного кровотоку

C Зменшення артеріального кровообігу

D Спазм судин

E Ділатація судин

/..

67

Міжклітинні взаємодії при запаленні визначають початок процесу, його розвиток і

завершення. Які з наведеного переліку клітин приймають участь в процесі

запалення:

A Нейтрофільні гранулоцити

B Гепатоцити

C Остеоцити

D Ендотеліоцити

E Нервові клітини

/..

68

Відомо, що клітина є структурно-функціональним компонентом організму в

цілому. Завдяки дії різноманітних факторів, а також порушення

захисно-компенсаторних механізмів виникають ушкодження клітин. Виділяють

низку молекулярних механізмів, які мають значення в патогенезі ушкодження.

Вкажіть, які з наведеного переліку груп молекулярних механізмів складають

основу в патогенезі ушкодження клітин

A Ліпідні механізми

B Перекисне окислення ліпідів

C Активація мембранних фосфоліпаз

D Детергентна дія надлишку вільних жирних кислот

E Активація фосфоліпази А2

/..

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.