Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2004 база / E06_profile 5

.rtf
Скачиваний:
29
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
761.4 Кб
Скачать

A. Ввести глюкозу.

B. Ввести фізіологічний розчин.

C. Ввести комплекс вітамінів.

D. Ввести гідролізат білка.

E. Ввести інсулін.

3705 З віком знижується активність навколовушних слинних залоз. Активність акого ферменту буде різко зменшуватись в слині?

A. Амілази.

B. Лізоциму.

C. Фосфатази.

D. Гексокінази.

E. Мальтази.

3706 У дитини встановлено гостру ниркову недостатність. Яким біохімічним показником слини це можна підтвердити?

A. Збільшенням в слині вмісту сечовини.

B. Збільшенням в слині вмісту глюкози.

C. Зменшенням в слині вмісту глюкози.

D. Збільшенням вмісту ВЖК.

E. Зниженням вмісту нуклеїнових кислот.

3707 Жінка 42 років звернулась до лікаря зі скаргами на болі в суглобах, збільшення та зміну їх форми. В аналізах крові виявлено підвищення концентрації уратів. Встановлено діагноз – подагра. Причиною цього захворювання є порушення обміну:

A. Пуринів.

B. Порфіринів.

C. Піримідинів.

D. Амінокислот.

E. Вітамінів.

3742 У юнака 19 років явні ознаки депігментації шкіри, обумовленої порушенням синтезу меланіну. Вкажіть порушенням обміну якої амінокислоти це викликано?

A. *Тирозина.

B. Триптофана.

C. Гистидина.

D. Проліна.

E. Гліцина.

3743 Для визначення антитоксичної функції печінки хворому призначено бензонат натрію, який в печінці перетворюється в гіппурову кислоту. Яка сполука використовується для цього

A. *Гліцин.

B. Цистеїн.

C. Метіонін.

D. ФАФС.

E. УДФ – Глюкуронова к-та.

3758 При цукровому діабеті збільшується вміст кетонових тіл у крові, що приводить до метаболічного ацидозу. З якої речовини синтезуються кетонові тіла?

A. *Ацетил-КоА

B. Сукциніл-КоА

C. Пропіонил-КоА

D. Малонил-КоА

E. Метилмалонил-КоА

3759 У новонародженної дитини в сечі виявленна фенілпіровиноградна кислота. Вкажіть патологію, з якою

A. *Фенілкетонурія

B. Алкаптонурія

C. Альбінізм

D. Тирозином

E. Подагра

3763 Гемоглобін дорослої людини (HbA) – білок-тетрамер, який складається з двох альфа- та двох бета-пептидних ланцюгів. Яку назву має така структура цього білка?:

A. * Четвертинна

B. Третинна

C. Вторинна

D. Первинна

E. -

3771 В слині міститься фермент, який здатний руйнувати альфа-1,4- глікозидні зв’язки в молекулі крохмалю. Вкажіть на цей фермент.

A. альфа-Амілаза;

B. Фосфатаза;

C. Фруктофуранозидаза;

D. Бета-галактозидаза;

E. Лізоцим.

3772 Хворий дуже схуд внаслідок захворювання шлунково-кишкового тракту, порушення процесів травлювання та всмоктування. Які зміни білкових фракцій можна очікувати при обстеженні?

A. Зниження альбумінів;

B. Підвищення альфа-глобулінів;

C. Підвищення бета-глобулінів;

D. Зниження гама-глобулінів;

E. Підвищення гама-глобулінів.

3773 У хворого спостерігається кетонурія. При якому захворюванні в сечі з’являються кетонові тіла?

A. *Цукровий діабет

B. Гострий гломелуронефрит

C. Сечокам’янна хвороба

D. Туберкульоз нирки

E. Інфаркт нирки

3774 Аналіз слини хворого на пародонтоз вказав на зниження активності каталази. Активація якого процесу відмічена у цього

A. Уторення пероксидів;

B. Мікросомального окислення;

C. Субстратного фосфорилювання;

D. Мітохондріального окислення;

E. Анаеробного окислення.

3775 Через 20 хвилин після видалення зуба, пацієнт звернув увагу на те, що рана не перестає кровоточити. Відсутність якого вітаміну спричиняє такий стан?

A. вітаміну К;

B. вітаміну А;

C. вітаміну D;

D. вітаміну Е;

E. вітаміну РР.

3779 При огляді порожнини роту у пацієнта лікар-стоматолог визначив сухість слизової оболонки, численні ерозії. Недостатність якого вітаміну спричинила ці явища?

A. Вітамін А;

B. Вітамін К;

C. Вітамін Р;

D. Вітамін Н;

E. Вітамін РР.

3780 У пацієнта спостерігається ерозія емалі. Якій вітамін треба призначити для лікування?

A. Вітамін Д3

B. Вітамін С;

C. Вітамін К;

D. Вітамін В1;

E. Вітамін РР.

3781 У хворого К. в слині знижена амілазна активність. Про яку патологію це свідчить?

A. Гіпофункція коловушної залози;

B. Гіперфункція коловушної залози;

C. Гіпофункція підязикової залози;

D. Гперфункція підязикової залози;

E. Гіпофункція підщелепної залози.

3782 Відомо, що в слині курців значно більше роданідів, ніж у некурців. З надходженням якої кислоти та бачного диму це

A. Синільної;

B. Оцтової;

C. Азотної;

D. Лимонної;

E. Нікотинової.

3786 У дитини 2 років після тривалої антибіотикотерапії розвинувся дисбактеріоз: майже повна відсутність кишкової палички. Недостатність вітамінів якої групи може виникнути у зв‘язку з

A.

B. А

C. С

D. Е

E. D

3794 Для запобігання післяопераційної кровотечі 6 - річній дитині рекомендовано приймати вікасол, який є синтетичним аналогом вітаміну К. Вкажіть, які посттрансляційні зміні факторів згортання крові активується під впливом вікасолу.

A. *Карбоксилювання глутамінової кислоти

B. Фосфорилювання радикалів серину

C. Частковий протеоліз

D. Полімеризація

E. Глікозилювання

3795 У чоловіка 58 років клінічна картина гострого панкреатиту. Підвищення в сечі якої з перерахованих нижче речовин буде підтвердженням діагнозу?

A. *Амілази

B. Залишкового азоту

C. сечовини

D. Альбуміну

E. Сечової кислоти

3803 60-літній чоловік звернувся до лікаря після появи болю в грудній клітці.В сироватці крові виявлено значне зростання активності ферментів: креатинфосфокінази та її МВ-ізоформи, аспартатамінотрансферази. Про розвиток патологічного процесу в якій тканині свідчать ці зміни?

A. *В серцевому м(язі.

B. В тканині легень.

C. В скелетних м(язах.

D. В тканині печінки.

E. В гладеньких м(язах.

3804 У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну настала втрата свідомості, спостерігаються судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст цукру?

A. *1,5 ммоль/л.

B. 3,3 ммоль/л.

C. 8 ммоль/л.

D. 10 ммоль/л.

E. 5,5 ммоль/л.

3805 В ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет лікується жінка 40 років зі скаргами на спрагу, підвищений апетит. Які патологічні компоненти виявлені при лабораторному дослідженні сечі пацієнтки?

A. *Глюкоза, кетонові тіла.

B. Білок, амінокислоти.

C. Білок, креатин.

D. Білірубін, уробілін.

E. Кров.

3811 Іони Са2+ - один з еволюційно найдревніших вторинних месенджерів в клітинах. Вони є активаторами глікогенолізу, якщо взаємодіють з:

A. *Кальмодуліном.

B. Кальцитоніном.

C. Кальциферолом.

D. Кіназою легких ланцюгів міозину.

E. Фосфорилазою С.

3812 У хворого спостерігаються часті кровотечі з внутрішніх органів, слизових оболонок. Аналіз виявив недостатність гідрооксипроліну та гідроксилізину у складі колагенових волокон. Через нестачу якого вітаміну порушено в організмі пацієнта процеси гідроксилювання названих амінокислот?

A. *Вітаміну С

B. Вітаміну А

C. Вітаміну Н

D. Вітаміну К

E. Вітаміну РР

3813 Недостатня секреція якого ферменту зумовлює неповне перетравлювання жирів в кишково-шлунковому тракті та появу великої кількості нейтральних жирів в калових масах?

A. *Панкреатичної ліпази

B. Фосфоліпази

C. Ентерокінази

D. Амілази

E. Пепсину

3814 Чоловік 55 років, що страждає на болі в області нирок, надійшов в лікарню. При ультразвуковому обстеженні пацієнта виявлено наявність ниркових каменів. Наявність якої речовини в сечі є найбільш вірогідною причиною утворення каменів в даного пацієнта?

A. *Сечової кислоти.

B. Білірубіну.

C. Білівердину.

D. Уробіліну.

E. Креатиніну.

3823 Молодой человек после имплантации сердечного клапана систематически получает непрямые антикоагулянты. Его состояние осложнилось кровотечением. С уменьшением в крови какого вещества это связано?

A. * Протромбина

B. Гаптоглобина

C. Гепарина

D. Креатина

E. Церулоплазмина

3832 У хлопчика 4 років після перенесеного важкого вірусного гепатиту спостерігається блювання, втрати свідомості, судоми. У крові – гіперамоніємія. Порушення якого біохімічного процесу викликало подібний патологічний стан хворого?

A. *Порушення знешкодження аміаку в печінці.

B. Порушення знешкодження біогенних амінів.

C. Посилення гниття білків у кишечнику.

D. Активація декарбоксилування амінокислот.

E. Пригнічення ферментів транс амінування.

3833 Ріст дорослого чоловіка становить 112 см при пропорційному складові тіла та нормальному розумовому розвитку. Недостатність вироблення якого гормону спричинила такі

A. *Соматотропного гормону.

B. Гонадотропного гормону.

C. Антидіуретичного гормону.

D. Тиреотропного гормону.

E. Тироксину.

3834 Під дією опромінення ультрафіолетовими променями у людини темніє шкіра, що є захисною реакцією організму. Яка захисна речовина – похідне амінокислот – синтезується в клітинах під впливом ультрафіолету?

A. *Меланін.

B. Аргінін.

C. Метіонін.

D. Фенілаланін.

E. Тироксин.

3835 Після крововиливу в мозок з пошкодженням ядер гіпоталамусу у хворої 67-річної жінки виник нецукровий діабет. Що стало причиною поліурії в даному випадку?

A. *Зменшення реабсорбції води.

B. Зменшення реабсорбції іонів калію.

C. Прискорення клубочкової фільтрації.

D. Гіперглікемія.

E. Гіпоглікемія.

3836 Хворому з печінковою недостатністю проведено дослідження електрофоретичного спектру білків сироватки крові. Які фізико-хімічні властивості білкових молекул лежать в основі цього методу?

A. *Наявність заряду.

B. Гідрофільність.

C. Здатність набрякати.

D. Оптична активність.

E. Нездатність до діалізу.

3841 Травма мозга вызвала повышенное образование аммиака. Какая аминокислота участвует в удалении аммиака из этой ткани?

A. *Глутаминовая

B. Тирозин

C. валин

D. Триптофан

E. Лизин

3842 Педиатр при осмотре ребенка отметил отставание в физическом и умственном развитии. В анализе мочи было резко повышено содержание кетокислоты, дающей качественную цветную реакцию с хлорным железом. Какое нарушение обмена веществ было обнаружено?

A. * Фенилкетонурия

B. Алкаптонурия

C. Тирозинемия

D. Цистинурия

E. Альбинизм

3848 У больного, страдающего анемией, в эритроцитах увеличилось содержание протопорфирина ІХ. Недостаток какого минерального элемента привел к данной патологии?

A. * Железа

B. Фосфора

C. Магния

D. Калия

E. Натрия

3858 При осмотре ребенка в возрасте 11 месяцев педиатр обнаружил искривление костей нижних конечностей и задержку минерализации костей черепа. Недостаток какого витамина приводит к данной патологии?

A. * Холекальциферола

B. Тиамина

C. Пантотеновой кислоты

D. Биофлавоноидов

E. Рибофлавина

3859 Уотсон и Крик установили, что двойная спираль ДНК стабилизируется за счет связей между комплементарными азотистыми основаниями. Какие это связи?

A. * Водородные

B. N- гликозидные

C. Фосфодиэфирные

D. Пептидные

E. Сложно-эфирные

3860 У больного хроническим гепатитом выявлено значительное снижение синтеза и секреции желчных кислот. Какой процесс в кишечнике нарушен у этого больного?

A. * Эмульгирование жиров

B. Переваривание белков

C. Переваривание углеводов

D. Всасывание глицерина

E. Всасывание аминокислот

3872 После лечения воспалительного процесса антибиотиками у больного нарушилось свертывание крови вследствие поражения микрофлоры кишечника. Недостаток какого витамина наблюдается у больного?

A. * К

B. В1

C. Д

D. Р

E. С

3873 У больного усилено гниение белков в кишечнике. Как обезвреживаются токсичные продукты этого процесса?

A. * Реакцией конъюгации

B. Частичным протеолизом

C. Гидролизом

D. Изомеризацией

E. Сольватацией

3874 У больного в крови повышено содержание мочевой кислоты, что клинически проявляется болевым синдромом вследствие отложения уратов в суставах. В результате какого процесса образуется эта кислота?

A. * Распада пуринових нуклеотидов

B. Распада пиримидиновых нуклеотидов

C. Катаболизма гема

D. Расщепления белков

E. Реутилизации пуриновых оснований

3899 При изучении свойств фермента к системе фермент-субстрат было добавлено неизвестное вещество. В результате константа Михаэлиса увеличилась в 2 раза. Какое явление имело место?

A. *Конкурентное ингибирование

B. Неконкурентное ингибирование

C. Бесконкурентное ингибирование

D. Аллостерическая активация

E. Необратимое ингибирование

3900 У больного в результате неполноценного питания паявилась диарея, деменция и дерматит. Недостатком какого витамина вызвано данное состояние?

A. *Витамина РР

B. Витамина В1

C. Витамина В2

D. Витамина С

E. Витамина В12

3901 У пациента при полноценном питании развилась гиперхромная (мегалобластическая) анемия. Накануне он перенес операцию по резекции желудка. Какова причина анемии?

A. *Недостаток фактора Касла

B. Недостаток витамина С в пище

C. Недостаток витамина РР в пище

D. Недостаток белка в пище

E. Недостаток фолиевой кислоты в пище

3902 У всех живых организмов одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты, что позволяет пересадить

E.Coli ген инсулина человека. Как называется это свойство генетического кода?

A. *Универсальностью

B. Вырожденностью

C. Избыточностью

D. Триплетностью

E. Непрерывностью

3903 При избыточной секреции гормона у больного развился экзофтальм, возникла тахикардия, раздражительность и исхудание. О каком гормоне идет речь?

A. * Тироксине

B. Адреналине

C. Дезоксикортикостероне

D. Тестостероне

E. Эстрадиоле

3904 У больного в возрасте 28 лет вследстие опухоли наблюдается непропорционально интенсивный рост рук, ног, подбородка (акромегалия). Избыток какого гормона вызвал подобные нарушения?

A. * Соматотропина

B. Тироксина

C. Гонадотропина

D. Аденокортикотропина

E. Тиротропина

3905 При декарбоксилировании глутамата в ЦНС образуется медиатор торможения. Назовите его.

A. * ГАМК.

B. Глутатион.

C. Гистамин.

D. Серотонин.

E. Аспарагин.

3906 Особенностью обмена тирозина является включение его в процесс синтеза гормонов. Укажите один из них, образующийся в мозговом слое надпочечников.

A. * Адреналин.

B. Глюкагон.

C. Тироксин.

D. Гистамин.

E. Серотонин.

3907 Тирозин используется в качестве субстрата в процессе синтеза тироксина. Укажите химический элемент, участвующий в этом процессе.

A. *Йод.

B. Кальций.

C. Железо.

D. Медь.

E. Цинк.

3908 При декарбоксилировании аминокислот образуется ряд биологически активных веществ. Укажите одно из них.

A. * ГАМК.

B. Оксалоацетат.

C. Глутамин.

D. Глутатион.

E. (-Кето-глутарат.

3909 В ходе катаболизма гистидина образуется биогенный амин, обладающий мощным сосудорасширяющим действием. Назовите его.

A. *Гистамин.

B. Серотонин.

C. ДОФА.

D. Норадреналин.

E. Дофамин.

3910 При утилизации арахидоновой кислоты по циклооксигеназному пути образуются биологически активные вещества. Укажите их.

A. *Простагландины.

B. Тироксин.

C. Биогенные амины.

D. Соматомедины.

E. Инсулиноподобные факторы роста.

3918 Наряду с нормальными типами гемоглобина в организме взрослого человека могут присутствовать патологические. Укажите один из них.

A. *HbS.

B. Hb

C. HbA1.

D. HbA2.

E. HbO2.

3919 При беге на короткие дистанции у нетренированного человека возникает мышечная гипоксия. К накоплению какого метаболита в мышцах это приводит.

A. *Лактата.

B. Кетоновых тел.

C. Ацетил(SKo

A.

D. Глюкозо-6-фосфата.

E. Оксалоацетата.

3920 В очаге воспаления образуется биогенный амин, обладающий сосудорасширяющим действием. Назовите его.

A. *Гистамин.

B. Серотонин.

C. ДОФА.

D. Триптамин.

E. ГАМК.

3921 В цитоплазме миоцитов растворено большое количество метаболитов окисления глюкозы. Назовите один из них, непосредственно превращающийся в лактат.

A. *Пируват.

B. Оксалоацетат.

C. Глицерофосфат.

D. Глюкозо-6-фосфат.

E. Фруктозо-6-фосфат.

3922 При эмоциональном стрессе в адипоцитах активируется гормончувствительная триглицеридлипаза. Какой вторичный посредник участвует в этом процессе.

A. *цАМФ.

B. цГМФ.

C. АМФ.

D. Диацилглицерола.

E. Ионов Са2+.

3923 У больного диагностирована алкаптонурия. Укажите фермент, дефект которого является причиной этой патологии.

A. *Оксидаза гомогентизиновой кислоты.

B. Фенилаланингидроксилаза.

C. Глутаматдегидрогеназа.

D. Пируватдегидрогеназа.

E. ДОФА-декарбоксилаза.

3924 При хронической передозировке глюкокортикоидов у больного развивается гипергликемия. Назовите процесс углеводного обмена, за счет которого увеличивается концентрация глюкозы.

A. *Глюконеогенез.

B. Гликогенолиз.

C. Аэробный гликолиз.

D. Пентозофосфатный цикл.

E. Гликогенез.

3925 При беге на длинные дистанции скелетная мускулатура тренированного человека использует глюкозу с целью получения энергии АТФ для мышечного сокращения. Укажите основной процесс утилизации глюкозы в этих условиях.

A. *Аэробный гликолиз.

B. Анаэробный гликолиз.

C. Гликогенолиз.

D. Глюконеогенез.

E. Гликогенез.

4000 Хворі на пігментну ксеродерму характеризуються аномально високою чутливістю до ультрафіолетового світла, результатом чого є рак шкіри, внаслідок нездатності ферментних систем відновлювати ушкодження спадкового апарату клітин. З порушенням якого процесу пов'язана ця патологія?

A. * Репарації ДНК

B. Генної конверсії

C. Рекомбінації ДНК

D. Генної комплементації

E. Редуплікації ДНК

4012 При обстеженні чоловіка 45 років,який перебуває довгий час на вегетеріанській рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього?

A. *Недостатня кількість білків

B. Недостатня кількість жирів

C. Надмірна кількість води

D. Надмірна кількість вуглеводів

E. Недостатня кількість вітамінів

4070 У людей, після тривалого фізичного навантаження виникають інтенсивні болі в м”язах. Що може бути найбільш вірогідною причиною цього?

A. * Нагромадження в м”язах молочної кислоти.

B. Посилений розпад м”язевих білків.

C. Нагромадження креатиніну в м”язах.

D. Підвищена збудливість в м”язах.

E. Підивщення вмісту АДФ в м”язах.

4071 Внаслідок дефіциту вітаміну В1 порушується окисне декарбоксилювання альфа-кетоглутарової кислоти. Синтез якого з наведених коферментів порушується при цьому?

A. *Тіамінпірофосфату (ТПФ)

B. Нікотинамідаденіндинуклеотид (НАД)

C. Флавінаденіндинуклеотид (ФАД)

D. Ліпоєвої кислоти (ЛК)

E. Коензиму А

4072 У хворого виявлена серповидноклітинна анемія. Заміна якої амінокислоти в поліпептидному ланцюгу Hb на валін призводить до цього захворювання?

A. *Глутамінової кислоти

B. Аспарагінової кислоти

C. Лецину

D. Аргініну

E. Треоніну

4073 При аналізі сечі 3-х місячної дитини виявлено підвищену кількість гомогентизинової кислоти, сеча при стоянні на повітрі набуває темного забарвлення. Для якого з нижчеперерахованих захворювань характерні описані зміни?

A. *Алкаптонурія

B. Фенілкетонурія

C. Альбінізм

D. Аміноацидурія

E. Цистинурія

4074 У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ-1, ЛДГ-2, АсАТ, креатинфосфокінази. В якому органі найбільш ймовірний розвиток патологічного процесу?

A. *Серце

B. Підшлункова залоза

C. Печінка

D. Нирки

E. Скелетні м”язи

4075 Хворому 65 років з ознаками загального ожиріння жирової дистрофії печінки рекомендована дієта, збагачена ліпотропними речовинами, серед яких важливе значення має:

A. *Метіонін

B. Холестерин

C. Глюкоза

D. Вітамін С

E. Гліцин

4076 У хворого відмічається схуднення, підвищення основного обміну при підвищеному апетиті і доброму харчуванні. Надлишок якого гормону спричиняє такі зміни:

A. *Тироксину

B. Глюкагону

C. АКТГ

D. Інсуліну

E. Адреналіну

4077 За клінічними показами хворому призначено піридоксальфосфат. Для корекції яких процесів рекомендований цей препарат?

A. *Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот

B. Окисного декарбоксилювання кетокислот

C. Дезамінування пуринових нуклеотидів

D. Синтезу пуринових і піримідинових основ

E. Синтезу білка

4095 У жінки 40 років хвороба Іценко- Кушинга –стероїдний діабет. При біохімічному обстеженні: гіперглікемія, гіпохлоремія. Який з перерахованих нижче процесів активується в першу чергу?

A. *Глюконеогенез

B. Глікогеноліз

C. Реабсорбція глюкози

D. Транспорт глюкози в клітину

E. Гліколіз

4096 У хворою 50 років є спрага. Добовий діурез 4-5 літрів. Рівень глюкози в крові 4,6 ммоль/л, в сечі глюкоза не виявлена. У даному випадку доцільно перевірити вміст у крові:

A. *Вазопресину

B. Естрогенів

C. Альдостерону

D. Кортизолу

E. Тироксину

4097 При спадковій оратацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології?

A. *Піримідинових нуклеотидів

B. Пуринових нуклеотидів

C. Біогенних амінів

D. Сечової кислоти

Соседние файлы в папке 2004 база