Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2004 база / E06_profile 5

.rtf
Скачиваний:
26
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
761.4 Кб
Скачать

C. Колагену

D. Гепарину

E. Альбуміну

2657 Известно, что в некоторых биогеохимических зонах распространено заболевание эндемичный зоб. Недостаток какого биоэлемента вызывает это заболевание?

A. *Йода

B. Железа

C. Цинка

D. Меди

E. Кобальта

2658 У больного наблюдаются дерматит, диарея, деменция. Данные нарушения связаны с недостатком витамина

A. *РР

B. В2

C. В1

D. В9

E. В8

2671 В суточном рационе взрослого здорового человека должны быть жиры, белки, углеводы, витамины, минеральные соли и вода. Какое количество белка в сутки, обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма.

A. *100-120 г

B. 50-60 г

C. 10-20 г

D. 30-40 г

E. 40-50 г

2672 Больному, страдающему тромбоэмболической болезнью, назначен искусственный антикоагулянт пелентан. Антагонистом какого витамина является это соединение?

A. *Витамина К

B. Витамина Е

C. Витамина А

D. Витамина Д

E. Витамина С

2673 Для повышения результатов спортсмену рекомендовали применять препарат, содержащий карнитин. Какой процесс в наибольшей степени активизируется карнитином?

A. *Транспорт жирных кислот в митохондрии

B. Синтез стероидных гормонов

C. Синтез кетоновых тел

D. Синтез липидов

E. Тканевое дыхание

2674 У ребенка имеется нарушение формирования эмали и дентина зубов из-за пониженного содержания ионов кальция в крови. Дефицит какого гормона может вызвать такие изменения?

A. *Тиреокальцитонина

B. Соматотропного гормона

C. Тироксина

D. Паратгормона

E. Трийодтиронина

2675 У больного наблюдается гемералопия (куриная слепота). Какое из перечисленных веществ будет обладать лечебным

A. *Каротин

B. Кератин

C. Креатин

D. Карнитин

E. Карнозин

2683 У хворого виявили глюкозурію, вміст глюкози в крові в межах норми. Результатом яких порушень може бути викликаний цей стан?

A. *Функції ниркових канальців

B. Розпад глікогена нирки

C. Функції підшлункової залози

D. Глюконеогенеза

E. Гліколіза

2684 У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з перелічених речовин, що екскретуються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки?

A. *Гіпурової кислоти

B. Амонійних солей

C. Креатиніну

D. Сечової кислоти

E. Амінокислот

2685 При жировій інфільтрації печінки порушується синтез фосфоліпідів. Вкажіть, яка з перелічених речовин може посилювати процеси метилювання в синтезі фосфоліпідів?

A. *Метіонін

B. Аскорбінова кислота

C. Глюкоза

D. Гліцерин

E. Цитрат

2689 Після лікування хворого антибіотиками внаслідок подавлення мікрофлори кишечника можливий гіповітаміноз вітамінів:

A. *В12

B. С

C. А

D. Р

E. Д

2691 При отруєнні аманітином – отрутою блідої поганки блокується РНК-полімераза В(ІІ). При цьому припиняється:

A. *Синтез мРНК

B. Синтез тРНК

C. Зворотня транскрипція

D. Синтез праймерів

E. Дозрівання мРНК

2692 У хворого , виснаженого голодуванням, в печінці та нирках підсилюється процес:

A. *Глюконеогенезу

B. Синтезу сечовини

C. Синтезу білірубіна

D. Утворення гіпурової кислоти

E. Синтезу сечової кислоти

2723 У крові хворих на цукровий діабет спостерігається підвищення вмісту вільних жирних кислот (НЕЖК). Причиною цього може

A. *Підвищення активності тригліцеридліпази адипоцитів

B. Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА

C. Активація утилізації кетонових тіл

D. Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4.

E. Зниження активності фосфатидилхолін-холестеин-ацилтрансферази плазми крові

2724 Посилення пероксидного окиснення ліпідів та біополімерів є одним із основних механізмів пошкодження структури та функції клітинних мембран і загибелі клітини. Причиною цього є:

A. *Посилене утворення вільних радикалів кисню та пригнічення антиоксидантних систем

B. Гіповітаміноз В1

C. Гіпервітаміноз В1

D. Гіповітаміноз В12

E. Гіпервітаміноз В12

2727 Вітамін А у комплексі зі специфічними циторецепторами проникає через ядерні мембрани, індукує процеси транскрипції, що стимулює ріст та диференціювання клітин. Ця біологічна функція реалізується наступною формою вітаміну А:

A. *Транс-ретиноєва кислота

B. Транс-ретиналь

C. Цис-ретиналь

D. Ретинол

E. Каротин

2737 Тривале вживання великих доз аспірину викликає пригнічення синтезу простагландинів в результаті зниження активності фермента:

A. *Циклооксигенази

B. Пероксидази

C. 5-ліпоксигенази

D. Фосфоліпази А2

E. Фосфодіестерази

2759 Єритроцит для своєї життедіяльності потребує енергію у вигляді АТФ. Який процес забезпечує цю клітину необхідною кількістю АТФ?

A. *Анаєробний гліколіз

B. Аєробне окислення глюкози

C. Пентозний цикл

D. Бета-окислення жирних кислот

E. Цикл трикарбонових кислот

2760 У хворого на гострий панкреатит при аналізі крові та сечі різко підвищена активність одного з вказаних ферментів, що підтверджує діагноз захворювання:

A. *Альфа-амілаза

B. Пепсин

C. Дипептидаза

D. Сахароза

E. Лактаза

2761 При недостатності тіаміну - вітаміну В1 виникає хвороба бері-бері (поліневрит) та порушується вуглеводний обмін. Який метаболіт при цьому накопичується в крові?

A. *Піруват

B. Лактат

C. Сукцинат

D. Цитрат

E. Малат

2762 При декарбоксилюванні амінокислоти гістидину утворюється надзвичайно активний амін-медіатор запалення та алергії, а

A. *Гістамін

B. Серотонін

C. Дофамін

D. (-аміномасляна кислота

E. Триптамін

2763 Злоякісна гіперхромна анемія – хвороба Бірмера – виникає внаслідок нестачі вітаміну В12. Який біоелемент входить до складу цього вітаміну?

A. *Кобальт

B. Молібден

C. Цинк

D. Залізо

E. Магній

2764 Виродженість генетичного коду – здатність декількох триплетів кодувати 1 амінокислоту. А яка аімнокислота кодується 1 триплетом?

A. *Метионін

B. Серин

C. Аланін

D. Лейцин

E. Лізин

2766 Продуктами гідролізу та модифікації деяких білків є біологічно активні речовини-гормони. Вкажіть, з якого із приведених білків в гіпофізі утворюються ліпотропін, кортикотропін, меланотропін та ендорфіни?

A. * Проопіомеланокортин (ПОМК)

B. Нейроальбумін

C. Нейростромін

D. Нейроглобулін

E. Тиреоглобулін

2767 Використання гюкози відбувається шляхом її транспорту з екстрацелюлярного простору через плазматичну мембрану в середину клітини. Цей процес стимулюється гормоном:

A. *Інсуліном

B. Глюкагоном

C. Тироксином

D. Альдостероном

E. Адреналіном

2768 Назвіть фермент, визначення якого в крові є найбільш інформативним в перші години після виникнення інфаркту міокарда:

A. *Креатинфосфокіназа

B. Аспартатамінотрансфераза

C. Аланінамінотрансфераза

D. Лактатдегідрогеназа

E. Глутаматдегідрогеназа

2769 В слині міститься фермент, який володіє сильною бактерицидною дією завдяки здатності руйнувати пептидоглікани бактеріальної стінки. Вкажіть на цей фермент:

A. *Лізоцим (мурамідаза)

B. (-амілаза

C. Трипсин

D. Фосфатаза

E. Рибонуклеаза

2770 В процесі лікування парадонтозу застосовують антиоксидант природного та штучного походження. Вкажіть, яка з наведених природних сполук використовується в якості антиоксидантного засобу?

A. *Токоферол

B. Тіамін

C. Глюконат

D. Піридоксин

E. Холін

2771 При парадонтозі відбувається деструкція білкових та полісахаридних компонентів сполучної тканини. Який з наведених білків входить до складу сполучної тканини:

A. *Колаген

B. Альбумін

C. Трансферин

D. Церулоплазмін

E. Антитрипсин

2772 В якості антикоагулянтів використовують різноманітні речовини, в тому числі полісахарид природного походження, а саме:

A. *Гепарин

B. Гіалуронова кислота

C. Дерматансульфат

D. Хондроітинсульфат

E. Декстран

2773 У хворих з непрохідністью жовчевивідних шляхів пригнічується зсідання крові, виникають кровотечі, що є наслідком недостатнього засвоєння вітаміну:

A.

B. А

C. D

D. Е

E. Каротину

2775 Анаєробне розщеплення глюкози до молочної кислоти регулюється відповідними ферментами. Вкажіть, який фермент є головним регулятором цього процесу?

A. *Фосфофруктокіназа

B. Глюкозл-6-фосфат ізомераза

C. Альдолаза

D. Енолаза

E. Лактатдегідрогеназа

2790 В процесі метаболізму в організмі людини виникають активні форми кисню, у тому числі супероксидний аніон-радикал. Цей аніон інактивується за допомогою ферменту:

A. *Супероксиддисмутази

B. Каталази

C. Пероксидази

D. Глутатіонпероксидази

E. Глутатіонредуктази

2802 Для стимуляции родовой деятельности роженицы врач назначил простагландин Е2. Из чего синтезируется это соединение?

A. * Арахидоновой кислоты

B. Фосфатидной кислоты

C. Пальмитиновой кислоты

D. Стеариновой кислоты

E. Глютаминовой кислоты

2815 Для лечения подагры больному назначили аллопуринол, структурный аналог гипоксантина, что привело к возрастанию экскреции последнего с мочой. Какой процесс блокируется при этом лечении?

A. * Образование мочевой кислоты

B. Запасной путь синтеза пуриновых нуклеотидов

C. Основной путь синтеза пуриновых нуклеотидов

D. Синтез мочевины

E. Распад пиримидиновых нуклеотидов

2816 Повышенная хрупкость сосудов, разрушение эмали и дентина зубов при цинге во многом обусловлены нарушением созревания коллагена. Какой этап модификации проколлагена нарушен при этом авитаминозе?

A. * Гидроксилирование пролина

B. Образование полипептидных цепей

C. Гликозилирование гидроксилизиновых остатков

D. Удаление из проколлагена С-концевого пептида

E. Отщепление N- концевого пептида

2817 Причиной заболевание пеллагрой может быть преимущественное питание кукурузой и снижение в рационе продуктов животного происхождения. Отсутствие в рационе какой аминокислоты приводит к данной патологии.

A. * Триптофана

B. Изолейцина

C. Фенилаланина

D. Метионина

E. Гистидина

2855 У хворого відмічається підвищена чутливість шкіри до сонячного світла. При стоянні сеча набуває темно-червоного кольору. Яка найбільш ймовірна причина такого стану?

A. *Порфірія

B. Гемолітична жовтяниця

C. Альбінізм

D. Пелагра

E. Алкаптонурія

2857 При отруєнні цианідами настає миттєва смерть. В чому полягає механізм дії цианідів на молекулярному рівні?

A. *Інгібують цитохромоксидазу

B. Зв,язують субстрати ЦТК

C. Блокують сукцинатдегідрогеназу

D. Інактивують кисень

E. Інгібують цитохром в.

2858 В сечі хворого Б. виявлено цукор, кетонові тіла, вміст глюкози в крові становить 10,1 ммоль/л. Наявність якого захворювання Ви можете припустити у хворого Б?

A. *Цукровий діабет

B. Атеросклероз

C. Токсичний гепатит

D. Панкреатит

E. Інфаркт міокарду.

2859 У хворого А. після переливання крові спостерігається жовтуватість шкіри та слизових оболонок, в крові підвищено рівень загального та непрямого білірубіну, в сечі підвищено рівень уробіліну, в калі- рівень стеркобіліну. Про який вид

A. *Гемолітична жовтяниця

B. Спадкова жовтяниця

C. Обтураційна жовтяниця

D. Паренхіматозна жовтяниця

E. Жовтяниця новонароджених.

2860 У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність і виявлено наявність трипсину, в крові підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить?

A. *Підшлункової залози

B. Печінки

C. Шлунку

D. Нирок

E. Кишечника

2861 У дитини на протязі перших трьох місяців після народження розвинулась важка форма гіпоксії (задуха, синюшність). Який з процесів гемоглобіноутворення зазнав порушення?

A. *Заміна фет-гемоглобіну на гемоглобін А

B. Заміна фет-гемоглобіну на гемоглобін S

C. Заміна фет-гемоглобіну на глікозильований гемоглобін

D. Заміна фет-гемоглобіну на мет-гемоглобін

E. Заміна фет-гемоглобіну на гемоглобін М.

2862 У хворого виявлено зниження рН крові та вмісту бікарбонатних іонів (падіння лужного резерву крові), зростання вмісту молочної, піровиноградної кислот в крові та сечі. Який тип порушення кислотно-основної рівноваги спостерігається?

A. *Метаболічний ацидоз

B. Респіраторний ацидоз

C. Метаболічний алкалоз

D. Респіраторний алкалоз

E. Дихальний алкалоз.

2887 Локалізована в цитоплазмі карбомоїлфосфатсинтетаза ІІ каталізує реакцію утворення карбомоїлфосфату не з вільного аміаку, а з глютаміну. Цей фермент постачає карбомоїлфосфат

A. *піримідинів

B. пуринів

C. сечовини

D. ліпідів

E. амінокислот

2891 Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату служить процес:

A. *пентозофосфатний цикл

B. гліколіз

C. гліконеогенез

D. глюконеогенез

E. глікогеноліз

2900 У хворого відмічені такі зміни: і порушення зору в сутінках, підсихання кон'юнктиви та рогової оболонки. Такі порушення можуть бути при недостачі:

A. Вітаміну А

B. Вітаміну В

C. Вітаміну С

D. Вітаміну D

E. Вітаміну В12

2945 У реанімаційне відділення каретою швидкої допомоги доставлена жінка без свідомості. При клінічному дослідженні рівень глюкози в крові – 1,98 ммоль/л, Нв-82 г/л, еритроцити - 2,1( 10 12 г/л, ШОЕ - 18 мм/год, лейкоцити - 4,3 109г/л. У хворої ймовірно:

A. *Гіпоглікемія

B. Цукровий діабет

C. Галактоземія

D. Нестача соматотропного гормону

E. Нирковий діабет

2950 При якому гіповітамінозі спостерігається одночасне порушення репродуктивної функції і дистрофія скелетної мускулатури?

A. *Вітамін Е

B. Вітамін А

C. Вітамін К

D. Вітамін Д

E. Вітамін В1

2951 У хворого збільшені і болючі суглоби, а у сироватці крові підвищений вміст уратів. Обмін яких речовин порушений?

A. *Пуринів

B. Піримідинів

C. Холестерину

D. Фенілаланіну

E. Гліцерину

2952 Жирні кислоти, як висококалорійні сполуки зазнають перетворень у мітохондріях у результаті яких утворюється велика кількість енергії. Якими шляхами проходять ці процеси ?

A. *Бета - окиснення

B. Декарбоксилювання

C. Трансамінування

D. Дезамінування

E. Відновлення

2953 При підвищенні концентрації чадного газу в повітрі може наступити отруєння. При цьому порушується транспортування гемоглобіном кисню від легень до тканин. Яке похідне гемоглобіну при цьому утворюється?

A. *Карбоксигемоглобін

B. Оксигемоглобін

C. Метгемоглобін

D. Карбгемоглобін

E. Гемохромоген

2954 Відомо, що синовіальна рідина зменшує тертя суглобових поверхонь. При ревматизмі чи артриті її в’язкість знижується внаслідок деполімеризації (руйнування) такої речовини :

A. *Гіалуронової кислоти

B. Глікогену

C. Колагену

D. Гепарину

E. Альбуміну

2955 У новонародженої дитини у шлунку відбувається “згурджування” молока, тобто перетворення розчинних білків молока казеїнів у нерозчинні – параказеїни за участю іонів кальцію і ферменту. Який фермент приймає участь у цьому

A. *Ренін

B. Пепсин

C. Гастрин

D. Секретин

E. Ліпаза

2991 У хворого встановлено зниження синтезу вазопресину, що призводить до поліурії і , як наслідок, до вираженої дегідратації організму. Що з переліченого є найбільш ймовірним механізмом поліурії?

A. Зниження канальцієвої реабсорбції води

B. Порушення канальцієвої реабсорбції іонів Nа

C. Зниження канальцієвої реабсорбції белка

D. Порушення реабсорбції глюкози

E. Підвищення гідростатичного тиску

3055 Після ремонту автомобіля в гаражному приміщенні водій потрапив в лікарню з симптомами отруєння вихлопними газами. Концентрація якого гемоглобіну в крові буде підвищена?

A. *Карбоксигемоглобіну

B. Метгемоглобіну

C. Карбгемоглобіну

D. Оксигемоглобіну

E. Глюкозильованного гемоглобину

3080 Известно, что в некоторых биогеохимических зонах распространено заболевание эндемичный зоб. Недостаток какого биоэлемента вызывает это заболевание?

A. *Йода

B. Железа

C. Цинка

D. Меди

E. Кобальта

3081 В организме человека химотрипсин синтезируется поджелудочной железой и в полости кишечника подвергается ограниченному протеолизу с превращением в активный химотрипсин под действием:

A. *Трипсина

B. Энтерокиназы

C. Пепсина

D. Аминопептидазы

E. Карбоксипептидазы

3082 У больного в крови увеличена концентрация пирувата, значительное количество экскретируется с мочой. Какой авитаминоз наблюдается у больного?

A. *Авитаминоз В1

B. Авитаминоз Е

C. Авитаминоз В3

D. Авитаминоз В6

E. Авитаминоз В2

3083 Больному, страдающему тромбоэмболической болезнью, назначен искусственный антикоагулянт пелентан. Антагонистом какого витамина является это соединение?

A. *Витамина К

B. Витамина Е

C. Витамина А

D. Витамина Д

E. Витамина С

3084 Для повышения результатов спортсмену рекомендовали применять препарат, содержащий карнитин. Какой процесс в наибольшей степени активизируется карнитином?

A. *Транспорт жирных кислот в митохондрии

B. Синтез стероидных гормонов

C. Синтез кетоновых тел

D. Синтез липидов

E. Тканевое дыхание

3085 У ребенка имеется нарушение формирования эмали и дентина зубов из-за пониженного содержания ионов кальция в крови. Дефицит какого гормона может вызвать такие изменения?

A. *Тиреокальцитонина

B. Соматотропного гормона

C. Тироксина

D. Паратгормона

E. Трийодтиронина

3086 У больного наблюдается гемералопия (куриная слепота). Какое из перечисленных веществ будет обладать лечебным

A. *Каротин

B. Кератин

C. Креатин

D. Карнитин

E. Карнозин

3087 Больной жалуется на общую слабость и кровоточивость десен. Недостаток какого витамина может быть причиной такого состояния?

A. *Витамина С

B. Витамина Е

C. Витамина А

D. Витамина Н

E. Витамина Д

3088 В суточном рационе взрослого здорового человека должны быть жиры, белки, углеводы, витамины, минеральные соли и вода. Укажите количество белка, потребление которого в сутки, обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма.

A. *100-120 г

B. 50-60 г

C. 10-20 г

D. 80-90 г

E. 40-50 г

3089 У больного сахарным диабетом после инъекции инсулина наступила потеря сознания, судороги. Какой результат может дать биохимический анализ крови на содержание сахара?

A. *1,5 ммоль/л

B. 8,0 ммоль/л

C. 10,0 ммоль/л

D. 3,3 ммоль/л

E. 5,5 ммоль/л

3090 Пациентке с высокой степенью ожирения в качестве пищевой добавки рекомендован карнитин для улучшения “сжигания” жира. Какое непосредственное участие принимает карнитин в процессе окисления жиров?

A. *Транспорт ВЖК из цитозоля в митохондрию

B. Транспорт ВЖК из жировых депо в ткани

C. Участвует в одной из реакций бета-окисления

D. Активация ВЖК

E. Активация внутриклеточного липолиза

3101 Яка карбонова кислота – проміжний продукт циклу трикарбонових кислот – приймає участь зв'язуванні кальцію в

A. *Лимонна кислота (цитрат)

B. Оцтова кислота (ацетат)

C. Яблучна кислота (малат)

D. Янтарна кислота (сукцинат)

E. Альфа-кетоглутарова кислота (альфа-кетоглутарат)

3102 Стан зубів залежить від надходження в організм фтору, у тому числі з водою. Яка гігієнічна норма вмісту фтору в 1л питної

A. *1,5мг

B. 3,0мг

C. 6,0мг

D. 9,0мг

E. 12,0мг

3103 Муцин – один з основних компонентів слини, по хімічній природі є складним білком, а саме:

A. *Глікопротеїном

B. Нуклеопротеїном

C. Фосфопротеїном

D. Ліпопротеїном

E. Метало протеїном

3104 В слині міститься фермент, який володіє сильною бактерицидною дією завдяки здатності руйнувати глікозидні зв’язки пептидогліканів бактеріальної стінки. Вкажіть на цей

A. *Лізоцим (мурамідаза)

B. Альфа-амілаза

C. Трипсин

D. Фосфатаза

E. Рибонуклеаза

3105 Біохімічний механізм дії лізоциму полягає в тому що він руйнує :

A. *( 1-4 глікозидний зв’язок

B. Складноефірний зв’язок

C. Пептидний зв’язок

D. N-глікозибний зв’язок

E. Дисульфідний зв’язок

3106 В процесі лікування парадонтозу застосовують антиоксиданти. Вкажіть, яка з наведених природних сполук використовується в якості антиоксидантного засобу?

A. *Токоферол

B. Тіамін

C. Глюконат

D. Піридоксин

E. Холін

3107 При парадонтозі відбувається деструкція білкових та полісахаридних компонентів сполучної тканини. Який з наведених білків входить до складу сполучної тканини:

A. *Колаген

B. Альбумін

C. Трансферин

D. Церулоплазмін

E. Антитрипсин

3130 Больной был госпитализирован в клинику с предварительным диагнозом прогрессирующая мышечная дистрофия.Увеличение содержания какого вещества в моче может подтвердить этот диагноз?

A. * Креатина

B. Пирувата

C. Карнозина

D. Тропонин

E. Гидроксипролина

3153 Важливим ферментом слини є лужна фосфатаза. До якого класу ферментів вона відноситься?

A. *Гідролаз

B. Трансфераз

C. Оксидоредуктаз

D. Ліаз

E. Лігаз

3178 Агрегати муцину затримують воду, що забезпечує їх в’язкість та захисну дію. Це можливо тому, що до структури муцину

A. *Глікозаміноглікани

B. Гомополісахариди

C. Дисахариди

Соседние файлы в папке 2004 база