Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2010 база / Нормальна ф_з_олог_я

.rtf
Скачиваний:
36
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
703.2 Кб
Скачать

----- Материалы взяты с сайта KrokTest.org.ua----

Все материалы для подготовки к экзаменам КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3, КРОК-Б и КРОК-М

Крок 1. Стоматологія 2000-2010 рр

4.0 Нормальна фізіологія

1

Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату

Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес

має назву:

A * Екзоцитиоз

B Осмос

C Ендоцитоз

D Активний транспорт

E Полегшена дифузія

2

У людини під час активної фізичної праці підвищується концентрація вуглекислоти в

крові. Це призводить до поглиблення та прискорення дихання, унаслідок чого в крові

зменшується концентрація вуглекислоти та іонів водню. Завдяки цьому

підтримується:

A *гомеостаз;

B імунітет;

C онтогенез;

D ортабіоз;

E анабіоз

3

В процессе онтогенеза у здорового человека на организменном уровне проявились

следующие изменения: уменьшились размеры тела, кожа потеряла эластичность,

зрение и слух ослабли. Вероятней всего это период:

A *Старения

B Подростковый

C Молодой возраст

D Начало зрелого возраста

E Юношеский

4

В процессе онтогенеза у человека на организменном уровне проявились следующие

изменения: уменьшилась жизненная емкость легких, увеличилось артериальное

давление, развился атеросклероз. Вероятней всего это период:

A *Пожилой возраст

B Подростковый

C Молодой возраст

D Начало зрелого возраста

E Юношеский

5

В клетках организма человека снижены интенсивность синтеза ДНК и РНК, нарушены

синтез необходимых белков и метаболизм, митотическая активность

незначительная. Вероятней всего такие изменения соответствуют периоду

A *Пожилой возраст

B Подростковый

C Молодой возраст

D Начало зрелого возраста

E Юношеский

6

Звуження крупної судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка. Яка

судина зазнала патологічних змін?

A * Аорта

B Легеневий стовбур

C Легенева вена

D Верхня порожниста вена

E Нижня порожниста вена

7

Хвора К., 30 років, скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті, які з’явилися після

сильного нервового потрясіння. При лабораторному обстеженні виявлено збільшення

цукру в крові до 10 ммоль/л. Захворювання якої ендокринної залози у хворої?

A *Підшлункової

B Щитоподібної

C Статевих

D Наднирникових

E Епіфіза

8

У жінки має місце гіперемія яєчника, підвищення проникливості гемато-фолікулярного

бар’єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула

сегментоядерними лейкоцитами. Об’єм фолікула великий. Стінка його потоншена.

Якому періоду статевого циклу відповідає описана картина?

A *Предовуляторна стадія

B Овуляція

C Менструальний період

D Постменструальний період

E Період відносного спокою

9

У експиременті вибірково стимулювали одну з популяцій клітин крові. В резутьтаті

цього значно підвищилась проникливість судин, що виявилось у формі набряку

пеиваскулярної тканини та сповільнення процесу згортання крові. Які клітини крові

підлягли стимуляції?

A *Базофіли

B Еритроцити

C Тромбоцити

D Еозинофіли

E Лімфоцити

10

У експерименті помітили міткою В-лімфоцити крові. Тварині введено під шкіру

чужорідний білок. Які клітини у сполучній тканині будуть містити цю мітку?

A * плазмоцити

B Т-лімфоцити

C макрофаги

D тканинні базофіли

E фібробласти

11

Жінка 25 років через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на

зменшення кількості молока. Недолік якого гормону призвів до такого стану?

A *Пролактину

B Адренокортикотропного гормону

C Соматостатіну

D Інсуліну

E Глюкагону

12

На электронной микрофотографии красного костного мозга определяется

мегакариоцит, в периферической части цитоплазмы которого выявляются

демаркационные каналы. Какую роль играют данные структуры?

A *Образование тромбоцитов.

B Увеличение площади поверхности клеток.

C Увеличение количества ионных каналов.

D Деление клетки

E Разрушение клетки

13

В експерименті на зародку жаби зруйновано зовнішній зародковий листок –

ектодерму. Яка морфологічна структура з перелічених не буде в подальшому

розвиватись у даного зародка?

A * Епідерміс.

B Соміти.

C Нефротом.

D Спланхнотом.

E Кісткова тканина

14

У хворого 30 років на карієс при маніпулюванні на зубі відбулося порушення пульпи,

що викликало розширення зіниць. Який рефлекс зумовив зіничну реакцію?

A *Симпатичний безумовний

B Симпатичний умовний

C Парасимпатичний безумовний

D Парасимпатичний умовний

E Метасимпатичний

15

Жінці 52 років перед видаленням зубу зробили ін’єкцію місцевого анестетику.

Знеболюючий механізм дії цього препарату полягає у порушенні в нервових

волокнах:

A * фізіологічної цілісності

B ізольованого проведення збудження

C анатомічної цілісності

D функціонування мікротрубочок

E аксонного транспорту

16

У жінки 24-х років під час очікування на видалення зубу збільшився тонус

симпатичного відділу автономної нервової системи. Що з наведеного буде

спостерігатися у пацієнтки?

A *Збільшення частоти серцевих скорочень

B Підсилення перистальтики

C Підсилення секреції травних соків

D Звуження бронхів

E Звуження зіниць

17

У чоловіка 40 років після щелепно-лицевої травми порушилася функція під'язичної та

підщелепної залоз зліва. Залози виділяють невелику кількість густої слини. Функція

якого нерву порушена?

A *лицевого

B під'язичного

C блукаючого

D язикоглоточного

E трійчастого

18

У жінки віком 50 років виявлено послаблені скорочення жовчного міхура.

Недостатність секреції якого гормону може бути причиною цього?

A *Холецистокінін-панкреозимін

B Секретин

C Гастрин

D Шлунково-інгібуючий пептид

E Вазо-інтестинальний пептид

19

У жінки віком 30 років зменшений вміст ферментів у підшлунковому соці. Недостатня

секреція якого гормону може бути причиною цього?

A *Холецистокінін-панкреозимін

B Соматостатин

C Секретин

D Шлунково-інгібуючий пептид

E Вазо-інтестинальний пептид

20

Хворий переведений на безсольову дієту. Як змінюється поріг смакової чутливості на

солоне?

A * Зменшиться

B Не зміниться

C Мало зміниться

D Підвищиться

E Спочатку підвищиться, потім зменшиться

21

У хворого порушено синтез ентерокінази. Який процес порушиться безпосередньо

внаслідок цього?

A * Розщеплення білків

B Всмоктування білків

C Розщеплення жирів

D Розщеплення вуглеводів

E Всмоктування води

22

У тварини в експерименті виведено назовні загальну жовчну протоку. Які процеси

травлення будуть порушені?

A * Гідроліз і всмоктування жирів

B Гідроліз і всмоктування жирів, білків та вуглеводів

C Гідроліз і всмоктування білків

D Гідроліз і всмоктування вуглеводів

E Всмоктування води

23

У хворого закупорено загальну жовчну протоку камінцями. Надходження жовчі в

12-палу кишку припинено. Порушення яких процесів в кишечнику буде?

A * Гідроліз і всмоктування жирів

B Гідроліз жирів

C Всмоктування жирів

D Гідроліз білків

E Гідоліз і всмоктування білків

24

У пожилых людей скорость распространения пульсовой волны выше, чем у молодых.

Причиной этого является уменьшение с возрастом:

A *Эластичности сосудистой стенки

B Линейной скорости кровотока

C Величины сердечного выброса

D Частоты сердечных сокращений

E Объемной скорости кровотока

25

Відомо, що у людей, які постійно мешкають в умовах високогір'я, збільшується вміст

еритроцитів в одиниці об'єму крові. Це сприяє оптимальному виконанню кров'ю,

перш за все, такої функції:

A *Транспорт газів

B Транспорт амінокислот

C Участі у гемостазі

D Підтримка кислотно-лужної рівноваги

E Підтримка іонної рівноваги

26

Хворий 20 років скаржиться на сильну спрагу і збільшене сечовиділення (до 10 л на

добу). Рівень глюкози в крові нормальний, у сечі глюкоза відсутня. Дефіцит якого

гормону може викликати такі зміни?

A *Вазопресину

B Окситоцину

C Інсулину

D Трийодтироніну

E Кортизолу

27

У чоловіка 47-ми років за медичними показаннями була видалена одна із слинних

залоз, після чого різко зменшилась активність амілази у слині. Яка залоза була

видалена?

A *Привушна

B Щьочна

C Підщелепна

D Яснева

E Під’язична

28

Пацієнт скаржиться на постійні кровотечі з ясен, які тривають ще з дитинства. Аналіз

крові виявив дефіцит VIII плазменного фактору зсідання. Це означає, що у пацієнта,

перш за все, порушено:

A *утворення протромбінази

B утворення тромбіну

C утворення фібрину

D адгезії тромбоцитів

E агрегації тромбоцитів

29

У пацієнта спостерігаються точкові крововиливи на яснах, твердому і м’якому

піднебінні, слизовій щік. З порушенням функції яких формених елементів крові це

пов’язано

A *тромбоцитів

B еозинофілів

C моноцитів

D лімфоцитів

E еритроцитів

30

У альпініста при тривалому перебуванні в горах відбувається збільшення кількості

еритроцитів з 5,0*1012/л до 6,0*1012/л. Стимуляція еритропоезу

відбулась завдяки:

A *Зменшенню р О2 в артеріальній крові

B Збільшенню р О2 в артеріальній крові

C Зменшенню р О2 у венозній крові

D Збільшенню р О2 у венозній крові

E Збільшення р О2 у клітинах

31

Людина доівльно затримала дихання протягом 60 c. Після цього хвилинний об'єм

дихання (ХОД) збільшився до 12 л. Головною причиною збільшення ХОД є такі зміни

у крові:

A *Підвищення p СО2

B Зниження p О2

C Підвищення p О2

D Зниження p СО2

E Підвищення pH

32

Експериментатор хоче виробити у собаки слиновидільний умовний рефлекс. Що з

наведено доцільно використати як умовний подразник?

A *Звук помірної гучності

B Сухарі

C М’ясо

D Електричний струм

E Надто гучний звук

33

Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з

частотою 60/хв. Цю клітину отримано з:

A *Сино-атриального вузла

B Передсердь

C Шлуночків

D Атріо-вентрикулчрного вузла

E Пучка Гіса

34

У людини через 10 хвилин після початку інтенсивної фізичної роботи кількість

еритроцитів у крові збільшилася з 4,0*1012/л до 4,5*1012/л. Що є основною

причою цього?

A *Вихід еритроцитів з депо

B Пригнічення руйнування еритроцитів

C Активація еритропоезу

D Збільшення хвилинного об’єму крові

E Втрата води організмом

35

У людини час кровотечі збільшений до 10 хвилин. Причиною цього може бути:

A *Тромбоцитопенія

B Лейкопенія

C Еритропенія

D Лімфопенія

E Гіпопротеінемія

36

У людини травматичне пошкодження грудинно-ключично-сосцевидного м'язу. Це

призвело до зменшення величини:

A *Резервного об'єму вдиху

B Резервного об'єму видиху

C Дихального об'єму

D Залишкового об'єму

E Функціональної залишкової ємкості легенів

37

У людини травматичне пошкодження великого грудного м'язу. Це призвело до

зменшення величини:

A *Резервного об'єму вдиху

B Резервного об'єму видиху

C Дихального об'єму

D Залишкового об'єму

E Функціональної залишкової ємкості легенів

38

У людини травматичне пошкодження м'язів передньої черевної стінки. Це призведе

до зменшення величини:

A *Резервного об’єму видиху

B Резервного об‘єму вдиху

C Залишкового об‘єму

D Дихального об‘єму

E Ємкості вдиху

39

У людини в артеріальній крові напруга кисню збільшена до 104 мм рт.ст., а

вуглекислого газу зменшена до 36 мм рт.ст. Це може бути наслідком:

A *Довільної гіпервентиляції

B Затримки дихання

C Інтенсивного фізичного навантаження

D Помірного фізичного навантаження

E Перебування в горах

40

Що з наведеного може бути причиною збільшення енерговитрат організма людини на

100%?

A *Зниження зовнішньої температури

B Підвищення зовнішньої температури

C Споживання білкової їжі

D Споживання вуглеводної їжі

E Споживання жирної їжі

41

У людини дихальний коефіцієнт збільшився з 0,85 до 0,95. Це означає, що в клітинах

людини збільшилось споживання:

A *Вуглеводів

B Білків

C Жирів

D Білків та жирів

E Поживних речовин

42

У хворого в результаті травми порушене ковтання. Ураження якого відділу ЦНС є

найбільш ймовірною причиною цього порушення ?

A * Довгастий мозок

B Грудний відділ спинного мозку

C Шийний відділ спинного мозку

D Середній мозок

E Проміжний мозок

43

Накладення стоматологічного протезу викликало у пацієнта збільшення

слиновиділення. Це обумовлено реалізацією таких механізмів регуляції:

A * Безумовні рефлекси

B Умовні рефлекси

C Безумовні та умовні рефлекси

D Місцеві рефлекси

E -

44

У стоматологічній практиці широко використовується місцеве знеболювання, коли до

розчину новокаїну додають 0,1% розчин адреналіну. Адреналін, що додається,

викликає:

A *місцеве звуження судин

B місцеве розширення судин

C зниження артерiального тиску

D зниження опору судин

E підвищення артерiального тиску

45

У хворого із зниженою видільною функцію нирок відзначається неприємний запах з

рота. Збільшення екскрецiї слинними залозами якої речовини є причиною цього?

A * Сечовина

B Альфа-амілаза

C Лізоцим

D Фосфатаза

E Муцин

46

У дитини спостерігається затримка росту, психічного розвитку і формування зубів,

запізніла поява точок окостініння, зниження основного обміну. Гіпофункція якої

ендокринної залози (залоз) є причиною такого стану?

A * Щитовидна

B Статеві

C Наднирники

D Нейрогіпофіз

E Підшлункова

47

В гострому досліді тварині в порожєнину 12-палої кишки увели слабкий розчин

хлористоводневої кислоти. Це призведе, перш за все, до збільшення секреції такого

гастроінтестинального гормону:

A *Секретин

B Гастрин

C Мотилін

D Нейротензин

E Гістамін

48

Европеец 40 лет при работе в одной из стран Юго-Восточной Азии жалуется, что ему

тяжело переносить высокую температуру при высокой относительной влажности

воздуха. Причиной этого есть затруднение отдачи тепла организмом путем:

A *Испарения

B Излучения

C Тепропроведения

D Конвекции

E Конвекции и тепропроведения

49

В ходе тренировки на велоэргометре спортсмен подбирал нагрузку для достижения

максимальной величины работы, производимой его мышцами. Какой в данном

случае должна быть величина нагрузки на мышцы спортсменна?

A *Средней

B Максимальной

C Минимальной

D Чередование минимальной и максимальной

E Длительной минимальой

50

У чоловіка 47 років по медичним показанням була видалена слинна залоза, після чого

різко зменшився вміст амілази в слині. Яка залоза була видалена?

A * Привушна

B Підщелепна

C Підщочна

D Ясневі

E Під'язикова

51

Необхідно оцінити перетравлюючі властивості слини. З яким субстратом для цього її

треба змішати?

A *Крохмаль

B Казеін

C Жир

D ДНК

E РНК

52

У здорової людини визначають абсолютні пороги смакової чутливості до різних

речових. До якої з наведених речовин поріг буде найменшим?

A *Хінін

B Хлорид натрію

C Глюкоза

D Лимонна кислота

E -

53

При визначенні групової належності в системі АВО аглютинацію еритроцитів

досліджуваної крові викликали стандартні сироватки першої та другої груп і не

викликала – третьої групи. Якою є група досліджуваної крові?

A *B (III)

B A (II)

C O (I)

D АВ (IV)

E -

54

У людини внаслідок подразнення пухлиною вегетативного ядра черепного нерва

спостерігається посилене виділення слини привушною залозою. На яке ядро тисне

пухлина?

A *N.salivatorius inferior

B N.salivatorius superior

C N.dorsalis nervi vagi

D N.intermediolateralis

E N.accessorius

55

У людини, 40 років, після емоційного збудження виявили півищення артеріального

тиску. Вкажіть можливу причину цього ефекту ?

A *Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

B Розширення артеріол

C Зменшення частоти серцевих скорочень

D Гіперполяризація кардіоміоцитів.

E Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи.

56

У хворого 30 років на електрокардіограмі відмічено зниження амплітуди зубця R. Що

означає цей зубець на ЕКГ?

A * Поширення збудження по шлуночкам

B Поширення збудження від передсердь до шлуночків

C Електричну діастолу серця.

D Реполяризацію шлуночків

E Поширення збудження по передсердям

57

У людини добовий діурез 6 літрів, вміст глюкози в плазмі крові нормальний.

Порушення секреції якого гормону є причиною цього?

A *Вазопресин

B Інсулін

C Глюкагон

D Кортизол

E Окситоцин

58

У людини з захворюванням нирок віявлено збільшення артеріального тиску, особливо

діастолічного. Концентрація якої біологічно-активної речовини збільшена у крові

хворого?

A *Реніну

B Адреналіну

C Норадреналіну

D Вазопресину

E Катехоламінів

59

У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний

об"єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?

A *Катехоламіни

B Симпатичні безумовні рефлекси

C Парасимпатичні безумовні рефлекси

D Симпатичні умовні рефлекси

E Парасимпатичні умовні рефлекси

60

При длительном пребывания в темноте у человека повысилась чувствительность к

свету. Почему?

A *Развилась адаптация рецепторов.

B Увеличилось количество палочек.

C Увеличилось количество колбочек.

D Повысилась преломляющая сила роговицы.

E Повысилась преломляющая сила хрусталика.

61

При стрессе у пожилого человека повысилось артериальное давление.Причиной

является активация:

A *Симпато-адреналовой системы

B Парасимпатического ядра блуждающего нерва

C Функции щитовидной железы

D Функции коры надпочечников

E Функции гипофиза

62

Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового

раціону:

A *М"ясні бульони

B Молоко

C Солодке

D Солоне

E Білий хліб

63

Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 2010 база