Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2010 база / Нормальна ф_з_олог_я

.rtf
Скачиваний:
36
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
703.2 Кб
Скачать

C Появление в крови эритробластов.

D Снижение количества ретикулоцитов.

E Уменьшение цветного показателя

128

При удалении зуба вводят раствор новокаина в область прохождения

чувствительного нерва, что приводит к обезболиванию вследствие нарушения:

A *Проведения болевых импульсов.

B Образования медиаторов боли

C рН тканей

D Аксонального транспорта

E Возбудимости болевых рецепторов.

129

При нормальной чувствительности кожи пальца не ощущается наличие на нем

обручального кольца. Причиной єтого является:

A*Адаптация рецепторов.

B Развитие фиброзной ткани.

C Нарушение структуры эпидермиса.

D Нарушение кровообращение .

E Нарушение структуры рецепторов

130

Сужение приносящей артериолы почечного тельца вызвало уменьшение диуреза.

Причиной является снижение:

A *Эффективного фильтрационного давления

B Реабсорбции воды

C Реабсорбции глюкозы

D Реабсорбции ионов

E Секреции мочевины

131

При пешем подъеме на 5 этаж у человека повысилось артериальное давление.

Причиной является увеличение:

A *Минутного обьема крови

B Количества функционирующих капилляров.

C Вязкости крови

D Содержание ионов в плазме крови.

E Объема циркулирующей крови

132

Хворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти йому потрібно

обмежити в своєму раціоні?

A *Жирне та смажене м'ясо

B Нежирне відварне м'ясо

C Кисломолочні продукти

D Овочі

E Фрукти

133

У давній Індії підозрюваним у злочин пропонували проковтнути жменю сухого рису.

Злочинці не могли проковтнути рис через зменшене слиновиділення внаслідок

A *Активацїя симпато-адреналової системи

B Активації парасимпатичного ядра лицьового нерва

C Зменшення кровопостачання слинних залоз

D Активації парасимпатичного ядра язикоглоткового нерва

E Гальмування симпато-адреналової системи

134

На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих

структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило

скорочення, а далі відновили її з частотою, у 2 рази меншою за вихідну?

A *Синоатріальний вузол

B Атріоветрикулярний вузол

C Пучок Гіса

D Ніжки пучка Гіса

E Волокна Пуркін’є

135

Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормона

найшвидше збільшиться в крові студента?

A *Адреналіна

B Тиреоліберина

C Кортикотропіна

D Кортизола

E Соматотропіна

136

При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено

порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього

може бути зменшення швидкості проведення збудження:

A *Через центральні синапси

B Через нервово-м’язові синапси

C Еферентними нервами

D Аферентними нервами

E Провідними шляхами

137

У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VІ грудного сегменту. Як

внаслідок цього зміниться дихання?

A *Суттєво не зміниться

B Припиниться

C Стане більш рідким

D Стане більш глибоким

E Стане більш частим

138

У больной с отеками в моче большое количество белка. О нарушении функции какого

отдела нефрона это свидетельствует?

A *Почечное тельце

B Проксимальный извитой каналец

C Дистальный извитой каналец

D Нисходящая часть петли Генле

E Восходящая часть петли Генле

139

Під час обстеження пацієнта виникла необхідність визначити силу жувальних м'язів.

Який метод дослідження треба використати?

A *Гнатодинамометрія

B Електроміографія

C Мастікаціографія

D Міоартрографія

E Електроодонтодіагностика

140

Після крововиливу в мозок у пацієнта виникло значне погіршення смакової чутливості.

Яка структура мозку найбільш вірогідно пошкоджена?

A *постцентральна звивина

B гіпокамп

C гіпоталамус

D чорна речовина

E мигдалик

141

Пацієнт скаржиться на часті кровотечі з ясен. При аналізі крові виявлено дефіцит ІІ

фактора зсідання крові (протромбіну). Яка фаза зсідання крові порушена у людини

перш за все?

A *утворення тромбіну

B утворення протромбінази

C утворення фібрину

D фібриноліз

E ретракція згустка

142

У пацієнта після повторного протезування зубів виникла сухість і металічний присмак

в роті, спотворення смаку, запалення слизової язика і ясен. Найбільш вірогідною

причиною вказаних проявів є:

A *явища гальванізму

B пошкодження чутливих нервових волокон

C застосування неякісної пластмаси

D занесення інфекції

E пошкодження смакових рецепторів

143

У кроля в експерименті зменшили швидкість клубочкової фільтрації. Для цього:

A * збільшили онкотичний тиск плазми

B зменшили осмотичний тиск плазми

C збільшили гідростатичний тиск крові в капілярах клубочків

D збільшили проникність ниркового фільтру

E збільшили нирковий кровотік

144

В лабораторії аналізують первинну сечу здорової тварини. Що з наведеного там буде

відсутнім?

A *Високомолекулярні білки

B Сечова кислота

C Сечовина

D Глюкоза

E Натрій

145

У людини звужені зіниці. Це зумовлено:

A *Зростанням тонусу парасимпатичних центрів

B Зростання тонусу симпатичних центрів

C Збільшенням активності симпато-адреналової системи

D Дією адреналіну

E Дією норадреналіну

146

Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори без участі талямусу.

Які це рецептори?

A *Нюхові

B Дотикові

C Смакові

D Зорові

E Слухові

147

У тварини в експерименті викликали дегідратацію. Які з наведених рецепторів

сигналізують про дефіцит води?

A *Волюморецептори передсердь

B Хеморецептори каротидних тілець

C Осморецептори гіпоталамусу

D Механорецептори шлунку

E Смакові рецептори

148

У стоматологічній практиці застосовують місцеві анестетики, які блокують такі іонні

канали:

A *натрієві

B калієві

C швидкі кальцієві

D повільні кальцієві

E хлорні

149

Людина приймає суху їжу. Які слинні залози при цьому секретують найбільше?

A *Привушні

B Щічні

C Підщелепні

D Під'язичні

E Піднебінні

150

Студент перед іспитом скаржився на гострий зубний біль, під час складання іспиту

біль послабився. Розвитком якого виду гальмування у корі головного мозку зумовлене

зменшення больових відчуттів?

A *Зовнішнє

B Позамежне

C Згасаюче

D Диференціювальне

E Запізнювальне

151

У стоматологічній практиці широко використовується місцеве знеболювання, коли до

розчину анестетика додають адреналін. Це робиться з метою:

A *Місцевого звуження судин

B Місцевого розширення судин

C Зниження артерiального тиску

D Місцевого зниження опору судин

E Покращення мікроциркуляції

152

Прийом їжі привзодить до збільшення секреції слини. Які регуляторні впливи

переважають при “харчовій секреції” слинних залоз ?

A *Парасимпатичні рефлекси

B Симпатичні рефлекси

C Місцеві рефлекси

D Гормони ендокринних залоз

E Гастроінтестинальні гормони

153

При огляді пацієнта виявлене надмірне розростання кісток і м'яких тканин обличчя,

збільшені розміри язика, розширені міжзубні проміжки в збільшеній зубній дузі. Які

зміни секреції гормонів найбільш ймовірні ?

A * Збільшена секреція соматотропного гормону

B Зменшена секреція соматотропного гормону

C Збільшена секреція інсуліну

D Зменшена секреція тироксину

E Збільшена секреція вазопресину

154

При обстеженні порожнини рота дитини виявлений множинний карієс із пришиїчною

локалізацією осередків поразки, пов'язаний з порушенням фосфорно-кальцієвого

обміну. Функція якої ендокринної залози явно недостатня?

A * Паращитовидних залоз

B Щитовидної залози

C Острівного апарата підшлункової залози

D Полових залоз

E Задньої долі гіпофізу

155

Хворий після травми черепа втратив зір. Яка ділянка кори великих півкуль мозку

ушкоджена ?

A *Потилична

B Фронтальна

C Тім'яна

D Скронева

E Тім'яна і скронева

156

При аналізі спірограми у обстежуваного встановлено зменшення частоти і глибини

дихання. Це призведе до зменшення:

A *Хвилинного об'єму дихання

B Життєвої ємності легень

C Резервного об'єму вдиху

D Резервного об'єму видиху

E Залишкового об'єму

157

Після вдихання пилу у людини виник кашель, що обумовлено збудженням:

A *Іритантних рецепторів

B Юкстакапілярних рецепторів

C Хеморецепторів легень

D Терморецепторів легень

E Больових рецепторів

158

Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в

камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 мм рт.

ст до 120 мм рт. ст. Назвіть цю камеру серця.

A *Лівий шлуночок.

B Правий шлуночок.

C Праве передсердя.

D Ліве передсердя.

E -

159

У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 45 разів за

хвилину. Що є водієм ритму?

A *Атріовентрикулярний вузол.

B Синоатріальний вузол

C Пучок Гіса.

D Ніжки пучка Гіса.

E Волокна Пуркін'є.

160

Після тривалого тренування у спортсмена розвинулося втомлення з різким

зниженням працездатності. У якій ланці рефлекторної дуги втомлення виникло в

першу чергу?

A *У нервових центрах

B В аферентному провіднику

C У рецепторах

D В еферентному провіднику

E У м'язах

161

У дитини ознаки затримки психічного та фізичного розвитку (кретинізм). З дефіцитом

якого гормону це пов'язано?

A *Тироксину

B Соматотропного

C Кальцитоніну

D Інсуліну

E Тестостерону

162

Людина знепритомніла в салоні автомобіля, де тривалий час очікувала приятеля при

ввімкненому двигуні. В крові у неї знайдено сполуку гемоглобіну. Яку саме?

A *Карбоксигемоглобін

B Дезоксигемоглобін

C Карбгемоглобін

D Метгемоглобін

E Оксигемоглобін

163

Експериментальній тварини перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного

мозку. Які зміни відбудуться у зоні інервації?

A *Втрата рухів

B Втрата дотикової чутливості

C Втрата температурної чутливості

D Втрата пропріоцептивної чутливості

E Гіперчутливість

164

Після накладання джгута у досліджуваного виявили точкові крововиливи. З

порушенням функції яких клітин крові це пов’язано?

A *тромбоцитів

B еозинофілів

C моноцитів

D лімфоцитів

E нейтрофілів

165

При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в

кишківник, спостерігається погіршення гемокоагуляції. Чим можна пояснити це

явище?

A *Дефіцитом вітаміну К

B Дефіцитом заліза

C Тромбоцитопенiєю

D Еритропенією

E Лейкопенією

166

Людина приймає суху їжу. Які слинні залози при цьому секретують найбільше?

A *Привушні

B Щічні

C Підщелепні

D Під'язичні

E Піднебінні

167

Студент перед іспитом скаржився на гострий зубний біль, який послабився під час

складання іспиту. Зменшення больових відчуттів зумовило таке гальмування:

A *Зовнішнє

B Позамежне

C Згасаюче

D Диференціювальне

E Запізнювальне

168

При обстеженні пацієнта виникла необхідність визначити силу жувальних м'язів. Який

метод дослідження треба використати?

A *гнатодинамометрія

B електроміографія

C мастікаціографія

D міоартрографія

E електроодонтодіагностика

169

У пацієнта після крововиливу у стовбур мозку відсутній рефлекс звуження зіниці при

збільшенні освітлення. Ураження якої структури є причиною цього?

A * Вегетативні ядра окорухових нервів

B Латеральні ретикулярні ядра

C Медіальні ретикулярні ядра

D Червоні ядра

E Чорна речовини

170

У чоловіка 30-ти років методом непрямої калориметрії встановлено зменшення

основного обміну на 30%. Зниження концентрації яких гормонів у плазмі крові може

бути причиною цього?

A *Трийодтиронін,тетрайодтиронін

B Тирокальцитонін, паратгормон

C Глюкокортикоїди

D Катехоламіни

E Соматоліберин, соматостатин

171

У пацієнта порушена координацiя рухiв, їх амплiтуда і спрямованість; рухи

розмашистi, непропорцiйнi; хода "пiвняча", "п'яна". Який відділ мозку пошкоджено?

A * Мозочок

B Довгастий мозок

C Спинний мозок

D Гіпоталамус

E Таламус

172

У хворого відмічаються збільшення окремих частин тіла (щелепи, носа, вух, язика,

стопи, кисті) при збереження пропорції тіла. Це може бути пов’язано з збільшеною

секрецією:

A *Соматотропіну

B Соматостатину

C Тетрайодтироніну

D Трийодтироніну

E Кортизолу

173

В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення

мембранного потенціалу спокою (гиперполяризацію). Які іонні канали слід активувати

для цього?

A *Калієві

B Натрієві

C Калієві та натрієві

D Кальцієві

E Натрієві та кальцієві

174

Студентка 18 років має масу тіла 50 кг. Робочий (загальний) обмін студентки складає

11 000 кДж/д. Якою повинна бути калорійність харчового раціону студентки, якщо

вона хоче збільшити масу тіла?

A *12 000 – 13 000 кДж/д

B 10 500 - 11 500 кДж/д

C 10 000 – 11 000 кДж/д

D 9 000 – 10 000 кДж/д

E 8 000 – 9 000 кДж/д

175

У людини суттєво порушено перетравлення білків, жирів та вуглеводів. Знижена

секреція якого травного соку, найімовірніше, є причиною цього?

A *Підшлункового

B Слини

C Шлункового

D Жовчі

E Кишечного

176

При реєстрації фонокардіограми встановлено, що тривалість першого тону серця у

два рази перевищує норму. Правильним є висновок про те, що у досліджуваного

порушений стан:

A *Атріо-вентрикулярних клапанів

B Півмісяцевих клапанів

C Мітральних клапанів

D Міокарду шлуночків

E Міокарду передсердь

177

Під час помірного фізичного навантаження хвилинний об’єм крові у досліджуваного

становив 10 л/хв. Який об’єм крові проходив у нього за хвилину через судини легень?

A * 10 л/хв

B 5 л/хв

C 4 л/хв

D 6 л/хв

E 7 л/хв

178

Людині внутрішньовенно вводять розчин, що спричинило збільшення частоти та сили

серцевих скорочень. Які складові розчину зумовили ці зміни?

A *Іони кальцію

B Іони натрія

C Іоні хлору

D Іони калію

E Глюкоза

179

У нирках досліджуваного збільшена реабсорбція іонів кальцію і зменшена –

фосфатних іонів. Вплив якого гормону викликав такі зміни?

A *Паратгормон

B Тирокальцитонін

C Тироксин

D Альдостерон

E Вазопресин

180

Людина після травми головного мозку втратила зір. Пошкодження яких зон кори

головного мозку може бути причиною цього?

A *Потилична

B Скронева

C Лобна

D Тім’яна

E Скронева та тім’яна

181

У хворого крововилив у задню центральну звивину. До порушення якого виду

чутливості з протилежного боку це призведе?

A *Шкірна та пропріоцептивна

B Зорова

C Слухова

D Нюхова і смакова

E Слухова і зорова

182

В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до

виділення малої кількості густої в’язкої слини підщелепною та під’язиковою залозами.

Який нерв стимулюють?

A *N. sympathicus

B N. glossopharyngeus

C N. facialis

D N. trigeminus

E N. vagus

183

Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі, тому, що у

воді значно ефективнішою є віддача тепла шляхом:

A *Теплопроведення

B Конвекції

C Тепловипромінювання

D Випаровування поту

E -

184

У хворого в результаті травми порушене ковтання. Ураження якого з перерахованих

відділів ЦНС є найбільш ймовірною причиною цього порушення?

A *Довгастий мозок

B Спинний мозок, Th II-IV

C Спинний мозок, С V-VІ

D Середній мозок

E Гіпоталамус

185

У пацієнта розвилися порушення рухової активності: тремор, атаксія й асинергія

рухів, дизартрія. Де, найвірогідніше, локалізуються порушення?

A *Мозочок

B Базальні ганглії

C Лімбічна система

D Стовбур мозку

E Довгастий мозок

186

У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону

може спричинити такі зміни?

A *Альдостерон

B Вазопресин

C Кортизол

D Паратгормон

E Натрійуретичний

187

На тканину діють електричним імпульсом катодного напрямку, амплітуда якого

дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?

A *Часткова деполяризація

B Гіперполяризація

C Потенціал дії

D Змін не буде

E -

188

У чоловіка 40 років з видаленою ниркою були виявлені симптоми анемії. Що зумовило

появу цих симптомів?

A *Зниження синтезу еритропоетинів

B Підвищене руйнування еритроцитів

C Нестача заліза

D Нестача вітаміну В12

E Нестача фолієвої кислоти

189

У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знаходилася людина,

якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін?

A *Сон

B Відпочинок

C Легка робота

D Нервове напруження

E Спокій

190

У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і

психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть

найменшими?

A *3-4 години ранку

B 7-8 годин ранку

C 10-12 годин дня

D 14-16 годин жня

E 17-18 годин вечора

191

У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і

психічного спокою, при температурі комфорту. В який час доби енерговитрати будуть

найбільшими?

A *17-18 годин

B 7-8 годин

C 10-12 годин

D 20-24 години

E 3-4 години

192

При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії

встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл

вуглекислого газу. Яким є дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?

A *0,8

B 1,25

C 0,9

D 0,84

E 1,0

193

При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний

коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно

окислюються:

A *Вуглеводи

B Білки

C Жири

D Білки і вуглеводи

E Вуглеводи та жири

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 2010 база