Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2010 база / Нормальна ф_з_олог_я

.rtf
Скачиваний:
26
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
703.2 Кб
Скачать

раціону насичені бульони і овочеві відвари, бо вони стимулюють виділення:

A *Гастрину

B Секретину

C Холецистокініну

D Соматостатину

E Нейротензину

64

Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти

варене, а не смажене м'ясо, оскільки смажене містить речовини, які стимулюють

виділення:

A *Гастрину

B Секретину

C Соматостатину

D Панкреозиміну

E Нейротензину

65

У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок chorda tympani. У

результаті з фістули привушної слинної залози виділялося:

A *Багато рідкої слини

B Мало рідкої сслини

C Слина не виділяється

D Мало в'язкої слини

E Багато в'язкої слини

66

У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних

волокон, що іннервують підязикову слинну залозу. У результаті з фістули протоки

залози виділяється:

A *Мало в’язкої слини

B Мало рідкої слини

C Слина не виділяється

D Багато рідкої слини

E -

67

Вміст яких продуктів доцільно збільшити у харчовому раціоні людини із зниженою

секреторною функцією шлунку?

A *Бульони

B Солодке

C Солоне

D Молоко

E Сало

68

В гострому досліді собаці, що знаходилась під наркозом, ввели вазопресин, внаслідок

чого зменшилась кількість сечі тому, що він у нирках:

A *Збільшує реабсорбцію води

B Збільшує реабсорбцію натрію

C Зменшує реабсорбцію води

D Зменшує реабсорбцію кальцію

E Збільшує реабсорбцію кальцію

69

У чоловіка 60-ти років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон.

Пошкодження якої структури найвірогідніше призвело до цього стану?

A *Ретикулярної формації

B Гіпокампу

C Чотиригорбикової структури

D Кори великих півкуль

E Чорної субстанції

70

Внаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою зменшився з

-90 до -70 мВ. Які канали заблоковані?

A *Калієві

B Натрієві

C Кальцієві

D Магнієві

E Хлорні

71

Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +140С. Вікна і двері

зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?

A *Теплорадіація

B Теплопроведення

C Конвекція

D Випаровування

E Перспірація

72

При аналізі ЕКГ людини з’ясовано,що у другому стандартному відведенні від кінцівок

зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні.Вірним є висновок, що у

шлуночках серця нормально відбувається процес:

A *Реполяризації

B Деполяризаці.

C Збудження

D Скорочення

E Розслаблення

73

У жінки 30 років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм

крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?

A *5 л

B 3,75 л

C 2,5 л

D 2,0 л

E 1,5 л

74

У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано

суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів

регуляції спричинив зміну тиску у тварини?

A *Ангіотензин-11

B Вазопресин

C Адреналін

D Норадреналін

E Серотонін

75

Яка з сполук гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі якщо зарано перекрити

димохід?

A *Карбоксигемоглобін

B Карбгемоглобін

C Дезоксигемоглобін

D Метгемоглобін

E Оксигемоглобін

76

Піддослідному собаці через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м’ясного бульону.

Вміст якої з наведених речовин швидко збільшиться у крові тварин?

A *Гастрин

B Соматостатин

C Інсулін

D Нейротензин

E Вазоінтестинальний поліпептид

77

У тварини заблокували діяльність підслизового нервового сплетіння тонкої кишки. На

якому з зазначених процесів це позначиться найбільш негативно?

A *Секреція кишкового соку

B Пристінкове травлення

C Ритмічна сегментація

D Маятникоподібні рухи

E Всмоктування

78

У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла

на 20%. Найбільш ймовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:

A *Зменшення онкотичного тиску плазми крові

B Збільшення системного артеріального тиску

C Збільшення проникності ниркового фільтру

D Збільшення коефіцієнта фільтрацїі.

E Збільшення ниркового плазмотоку

79

В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено

збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції

еритропоезу еритропоетинами. Що посилює утворення еритропоетинів?

A *Гіпоксемія

B Гіперкапнія

C Гіперосмія

D Гіпоосмяї

E Гіповолюмія

80

У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі

стандартними сироватками груп 0, α-, β (I), В,α- (III), та не виникла - з

сироваткою А,β- (II). Дослуджувана кров належить до групи:

A * А, β (II)

B В, α-(III)

C О, α-, β-(I)

D АВ (IV)

E -

81

У людини 40 років з масою тіла 80 кг під час стресу виявили, що загальний час

зсідання крові становив 2 хв., що є наслідком дії на гемокоагуляцію, перш за все:

A *Катехоламінів

B Кортізолу

C Альдостенору

D Соматотропіну

E Вазопресину

82

Тварині через зонд у дванадцятипалу кишку ввели слабкий розчин хлористоводневої

кислоти. Вміст якого гормону збільшиться внаслідок цього у тварини?

A *Секретин

B Холецистокінін-панкреозимін

C Гастрин

D Глюкагон

E Нейротензин

83

У хворого хронічний неврит трійчастого нерва. Який з травних процесів буде

порушений в найзначній мірі ?

A *Жування.

B Слиновиділення.

C Формування відчуття смаку

D Ковтання.

E Слиноутворення

84

У дитини від народження знижена функція щитовидної залози. Що є головним

наслідком цього?

A *Кретинізм.

B Нанізм.

C Гігантизм.

D Гіпопітуітарізм.

E Гіперпігментація шкіри.

85

Методом непрямої калориметрії встановлено, що основний обмін досліджуваного на

40 % нижче належного. Порушення діяльності якої ендокринної залози є причиною ?

A *Щитовидна залоза.

B Тімус.

C Підшлункова залоза.

D Епіфіз.

E Наднирники.

86

У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Що буде

наслідком цього?

A *Схильність альвеол до спадання.

B Зменшення опору дихальних шляхів.

C Зменшення роботи дихальних м'язів.

D Збільшення вентіляції легень.

E Гіпероксемія.

87

Внаслідокфізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни у яких структурах,

перш за все, є причиною втоми?

A *Нервові центри.

B М’язи

C Аферентні нерви

D Еферентні нерви.

E Нервово-м"язові синапси

88

Якщо температура повітря 38 градусів за Цельсієм, відносна вологість повітря 80%,

швидкість вітру 0 м/с, то тепловіддача буде проходити за рахунок

A *Випаровування поту

B Радіації

C Конвекції

D Теплопроведення

E Радіаційної конвекції

89

При регистрации ЭКГ больного с гиперфункцией щитовидной железы

зарегистрировано увеличение частоты сердечных сокращений. Укорочение какого

элемента ЭКГ об этом свидетельствует?

A * Интервала R-R

B Сегмента P-Q

C Интервала P-Q

D Интервала P-T

E Комплекса QRS

90

Зріст дорослої людини 100 см при пропорціональній будові тіла та нормальному

розумовому розвитку. Недостатнє вироблення якого гормону в дитячому віці є

причиною цього?

A *Соматотропіну

B Гонадотропного

C Адренокортікотропного

D Тиреотропного

E Пролактіну

91

Клинические исследования крови рекомендуется проводить натощак и утром.

Изменения каких компонентов крови возможны, если произвести забор крови после

приема пищи?

A *Увеличение числа лейкоцитов

B Увеличение числа эритроцитов

C Увеличение белков плазмы

D Снижение числа тромбоцитов

E Снижение числа эритроцитов

92

В результате черепно-мозговой травмы у больного были выявлены следующие

симптомы: интенционный тремор, дисметрия, адиадохокинез, дизартрия. Какая

структура головного мозга повреждена?

A *Мозжечок

B Стриатум

C Двигательная кора

D Бледный шар

E Черное вещество

93

У больного камень общего желчного протока прекратил поступление желчи в

кишечник. Нарушение какого процесса пищеварения при этом наблюдается?

A *Переваривание жиров

B Переваривание белков

C Всасывание углеводов

D Переваривание углеводов

E Всасывание белков

94

Больной 60 лет жалуется на боли в нижней части живота, частый стул. При

копрологическом исследовании выявлено увеличение количества нейтрального жира

в кале. Дефицит какого фермента явился причиной неполного переваривания

жиров?

A *Липаза

B Энтерокиназа

C Мальтаза

D Аминопептидаза

E Пепсин

95

У приміщенні підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і

частота) у людини, що увійшла в це приміщення ?

A *Збільшиться глибина і частота

B Зменшиться глибина

C Збільшиться глибина

D Зменшиться частота

E Збільшиться частота

96

Під час операції на головного мозку відмічено, що подразнення певних зони кори

великих півкуль викликало у хворого і тактильні і температурні відчуття. Яку зону

подразнювали?

A *Постцентральна звивина

B Прецентральна звивина

C Верхня латеральна звивина

D Поясна звивина

E Парагіпокампова звивина

97

В гострому експерименті у тварини здійснювали електричне подразнення chorda

tympani, внаслідок чого з протоки привушної слинної залози виділялося:

A *Багато рідкої слини

B Мало рідкої слини

C Не виділялася слина

D Мало в'язкої слини

E Багато в'язкої слини

98

У жінки 40 років при обстеженні виявлений підвищений основний обмін. Надлишок

якого з наведених гормонів зумовить цю картину?

A *Трийодтиронін

B Тиреокальцитонін

C Глюкагон

D Альдостерон

E Соматостатин

99

Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30 років

досягла 112 на хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є

причиною збільшення ЧСС?

A *Синоатріальний вузол

B Волокна Пуркіньє

C Ніжки пучка Гіса

D Атріовентрикулярний вузол

E Пучок Гіса

100

Хлопець віком 12 років має зріст 1 м 80 см. Порушення секреції якого гормону це

обумовило?

A *Соматотропного

B Тироксину

C Тіреотропного

D Гонадотропного

E Інсуліну

101

У больного с расстройством мозгового кровотока нарушен акт глотания, он может

поперхнуться при приеме жидкой пищи. Укажите, какой отдел мозга поражен?

A * Продолговатый мозг

B Средний мозг

C Промежуточный мозг

D Мозжечок

E Шейный отдел спинного мозга

102

У взрослого мужчины ЧСС= 40/мин. Какой элемент проводящей системы сердца

обеспечивает эту частоту?

A *Атриовентрикулярный узел

B Синоатриальный узел

C Волокна Пуркинье

D Пучок Гиса

E Ножки пучка Гиса

103

У хворого після захворювання печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові.

Це призведе, перш за все, до порушення:

A *другої фази коагуляційного гемостазу.

B першої фази коагуляційнго гемостазу.

C судинно-тромбоцитарного гемостазу.

D фібринолізу.

E антикоагулярних властивостей крові.

104

У хворого 70 років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обслідування виявило

підвищення тонусу м’язів згиначів на тлі зниження тонусу м’язів розгиначів.

Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни у тонусі м’язів?

A *Червоних ядер

B Вестибулярних ядер

C Чотирибугір'я

D Чорної речовини

E Ретикулярної формації

105

Під час обертання на кріслі Барані у жінки 25 років з’явилася нудота, блювання,

посилення потовиделення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний

розвиток цих симптомів?

A *Вестибулярних півколових каналів

B Пропріорецепторів скелетних м’язів

C Кортієвого органу

D Зорових

E Отолітових вестибулярних

106

В приймально-діагностичне відділення доставлено жінку 38 років з маточною

кровотечею. Що з наведеного буде виявлено при аналізі крові хворої?

A *Зменшення гематокритного числа

B Еозинофілія.

C Сповільнення ШОЕ

D Лейкоцитоз

E Збільшення кольорового показника

107

У чоловіка 33 років діагностована прободіння шлунку і запалення очеревини, що

призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки “доскоподібний живіт”. Який

рефлекс забезпечує цей симптом?

A *Вісцеро-соматичний

B Вісцеро-вісцеральний

C Вісцеро-кутанний

D Кутанно-вісцеральний

E Сомато-вісцеральний

108

У пацієнта віком 60 років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти.

Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовлює ці зміни?

A *Основної мембрани завитки біля овального віконця

B Основної мембрани завитки біля гелікотреми

C Євстахієвої труби

D М’язів середнього вуха

E Барабанної перетинки

109

Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м'ясного бульйону.

Вміст якої речовини швидко збільшиться у крові?

A *Гастрину

B Соматостатину

C Інсуліну

D Глюкагону

E Нейротензину

110

На изолированном сердце изучалась скорость проведения возбуждения в различных

его участках. Где была обнаружена наименьшая скорость?

A * В атриовентрикулярном узле

B В пучке Гиса

C В волокнах Пуркинье

D В миокарде предсердий

E В миокарде желудочков

111

В эксперименте установлено, что при раздражении усиливающего нерва Павлова

наблюдается увеличение силы сердечных сокращений. С действием какого

медиатора связан указанный результат?

A *Норадреналина

B Ацетилхолина

C Серотонина

D Дофамина

E ГАМК

112

Під час складання іспиту у студентів "пересихає в роті" внаслідок зменшення

слиновиділення. Механізмом, що зумовлює розвиток цього стану, є посилена

реалізація таких рефлексів:

A *Умовних симпатичних

B Безумовних парасимпатичних

C Умовних парасимпатичних

D Безумовних симпатичних

E Безумовних периферичних

113

Малюк попросив Вас надути гумову кульку якомога більше за один видих. Яким з

перелічених об"ємів повітря Ви скористуєтесь:

A *Життєва ємкість легень

B Ємкість вдиху.

C Функціональна залишкова ємкість.

D Загальна ємкість легень.

E Резервний об"єм вдиху.

114

Больной жалуется на мучительную жажду и обильное мочеотделение (до 10 литров

в сутки).Кконцентрация глюкозы в крови - в пределах нормы, в моче глюкоза

отсутствует. Недостаток какого гормона может быть причиной?

A *Вазопрессина

B Окситоцина

C Инсулина

D Трийодтиронина

E Кортизола

115

Водитель после работы уснул в гараже в машине с работающим двигателем.

Проснувшись, он почувствовал головную боль, началась рвота. Образование какого

соединения в крови явилось причиной этого состояния?

A * Карбоксигемоглобина

B Метгемоглобина

C Карбгемоглобина

D Оксигемоглобина

E Дезоксигемоглобина

116

При клиническом обследовании жителей горного аула, расположенного на высоте

3000 метров выявлено повышенное количество эритроцитов в крови. Причиной этого

является:

A * Повышение образования эритропоэтинов

B Увеличение объема циркулирующей крови

C Увеличение синтеза витамина В12

D Изменение функции селезенки

E Сгущение крови

117

В эксперименте у животного был перерезан ствол мозга, после чего у него резко

повысился тонус мышц-разгибателей (децеребрационная ригидность). Устранение

влияния на мышцы какой структуры мозга вызвало это состояние?

A * Красного ядра

B Голубого пятна

C Черной субстанции

D Полосатого тела

E Серого бугра

118

Людина, що приймає блокатор мембранних циторецепторів сипансів автономної

нервової системи, скаржиться на сухість у роті. Які з рецепторів у неї заблоковані?

A *М-холінорецептори

B Н-холінорецептори

C Н2-рецептори

D α-адренорецептори

E β-адренорецептори

119

У людини опік кінчика язика. Сприйняття яких смакових подразників у неї буде

порушено найбільше?

A *Солодких

B Кислих

C Солоних

D Кислих та солоних

E Гірких

120

У студента під час складання iспиту сохне в роті. Причиною цього є реалізація таких

рефлексів:

A *Умовних симпатичних

B Умовних та безумовних симпатичних

C Умовних парасимпатичних

D Безумовних парасимпатичних

E Безумовних симпатичних та парасимпатичних

121

Перед проведенням оперативного втручання з’ясовано, що у людини час кровотечі

збільшений до 15 хвилин. Дефіцит у складі крові яких формених елементів може бути

причиною таких змін?

A *Тромбоцитів

B Еритроцитів

C Лімфоцитів

D Лейкоцитів

E Моноцитів

122

У дитини є порушення формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів

кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може спричинити такі порушення?

A *Паратгормон

B Тирокальцитонін

C Тироксин

D Соматотропний гормон

E Трийодтиронін

123

У дитини порушені терміни прорізування зубів, спостерігаються аномалії емалі,

збільшені губи та язик. Знижена секреція якого гормону є причиною цих змін?

A *Тироксин

B Паратгормон

C Тирокальцитонін

D Соматотропін

E Інсулін

124

В умовах експерименту у тварини вимірювали залежність артеріального тиску від

величини судинного опору. Вкажіть судини, в яких він найбільший ?

A *Артеріолиї

B Артерії

C Аорта

D Вени

E Капіляри

125

При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено,

що він перестав розрізняти переміщення предмета по шкірі. Який відділ кори мозку

пошкоджений?

A *Задня центральна звивина

B Потилична доля кори.

C Тім'яна доля кори

D Лобна доля кори

E Передня центральна звивина

126

У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих

скорочень - 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця?

A *Атріовентрикулярний вузол

B Синусовий вузол

C Пучок Гіса

D Ліва ножка Гіса

E Права ножка Гіса

127

Человек постоянно живет высоко в горах. Какое измененение показателей крови

можно обнаружить у него?

A *Увеличение количества эритроцитов.

B Снижение показателей содержания гемоглобина.

Соседние файлы в папке 2010 база