Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2005-2006 база / укр / Kr1 Stomat_2005-2006_WORD_profile_4_0

.rtf
Скачиваний:
25
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
317.54 Кб
Скачать

----- Материалы взяты с сайта KrokTest.org.ua----

Все материалы для подготовки к экзаменам КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3 и КРОК-М

Крок 1. Стоматологія. 2005 - 2006 рік

4.0 Нормальна фізіологія

1

В складі слини виділяють екскрети:

A *Вуглекислий газ, сечова кислота, молочна кислота

B Вода, мікроелементи, іони

C Лізоцим, муцин

D Мальтаза, амілаза

E Продукти життєдіяльності мікробів

/..

2

Внутрішній фактор Касла продукується:

A * парієтальними

B епітеліальними

C головними

D мукоцитами

E усіма названими клітинами.

/..

3

До складу слини входять речовини, які синтезуються в секреторних клітинах – секрети:

A * ?-амілаза, мальтаза, муцин, лізоцим, нуклеази

B Лізоцим, муцин

C Вода, іони, мікроелементи

D Вуглекислий газ, сечовина, сечова кислота

E Продукти життєдіяльності мікробів

/..

4

До складу слини входять рекрети:

A * Вода, іони, мікроелементи

B Вуглекислий газ, сечовина, сечова кислота

C ?-амілаза, мальтаза

D Лізоцим, муцин

E Продукти життєдіяльності мікробів

/..

5

Яка з наведених функцій не є головною для плазми крові?

A * Транспортування О2

B Транспортування гормонів

C Підтримка розмірів еритроцитів

D Транспортування хіломікронів

E Транспортування антитіл

/..

6

В організмі людини в результаті тривалого еволюційного розвитку

сформувались наступні типи травлення:

A * Порожнинне, внутрішньоклітинне, мембранне

B Внутрішньоклітинне (фагоцитоз)

C Позаклітинне, внутрішньоклітинне

D Мембранне, дистантне

E Пристінкове, внутрішньоклітинне

/..

7

Гематокрит 41 \% означає, що в одиниці об’єму крові:

A * 41 \% від загального об’єму становлять еритроцити, лейкоцити і тромбоцити.

B 41 \% гемоглобіну є у плазмі.

C 41 \% від загального об’єму становить плазма крові.

D 41 \% гемоглобіну міститься в еритроцитах

E 41 \% елементів крові становлять еритроцити

/..

8

Відстань, за якої два дотикові подразники можуть бути сприйняті як окремі, найбільша:

A * На спині в околі лопатки.

B На губах

C На долоні руки

D На дорзальній поверхні руки

E На кінчиках пальців

/..

9

Зорова акомодація передбачає:

A * Скорочення війкових м’язів.

B Збільшення напруження у зв’язках кришталика.

C Зменшення кривини кришталика.

D Розслаблення м’яза звужувача зіниці.

E Збільшення внутрішньоочного тиску.

/..

10

Імпульси, генеровані у смакових бруньках на язику, прямують до кори головного

мозку через:

A * Таламус.

B Внутрішню капсулу.

C Задні корінці першого шийного спинномозкового нерва.

D Блоковий нерв.

E Під’язиковий нерв.

/..

11

Швидкість плину крові:

A * Більша у венах ніж у венулах

B Більша у капілярах ніж у артеріолах

C Більша у венах ніж артеріях

D Зменшується до 0 у низхідній аорті під час діастоли

E Зменшується у звуженій ділянці кровоносної судини.

/..

12

Після падіння зі сходів у молодої жінки простежується часкова втрата довільних

рухів у правій частині та втрата відчуття болю у лівій частині грудного відділу.

Ймовірне, що у жінки таке ураження:

A * Розрив правої половини спинного мозку у верхньогрудному відділі.

B Розрив лівої половини спинного мозку у поперековому відділі.

C Розрив сенсорних та моторних провідних шляхів праворуч у мості

D Розрив лівої половини спинного мозку у верхньогрудному відділі

E Розрив дорсальної половини спинного мозку у верхньогрудному відділі

/..

13

Спрагу стимулює:

A * Збільшення осмолярності плазми та зменшення об’єму плазми.

B Збільшення осмолярності та об’єму плазми.

C Зменшення осмолярності та збільшення об’єму плазми.

D Зменшення осмолярності і об’єму плазми.

E Ін’єктування вазопресину у гіпоталамус.

/..

14

У новонароджених дефекація часто настає після споживання їжі. У цих випадках

причиною скорочень ободової кишки є:

A * Шлунково-кишковий рефлекс

B Гастроілеальний рефлекс

C Збільшення рівня холіцистокініну у крові

D Збільшення рінвя соматостатину

E Ентерогастральний рефлекс

/..

15

Чому під час фізичного навантаження людина не відчуває біль?

A Гальмування релейних ланок ноцицептивного шляху

B Звільнення агонистів опіатних рецепторів із депо

C Підвищення рівню кортизолу

D Посилення активності катехоламінергічної системи мозку

E Дегідратація організму

/..

16

Чим пояснюється розвиток відбитих болів?

A Перекриттям зон інтероцепції з зонами соматичної чутливості на рівні

відповідних сегментів спинного мозку

B Виникненням збудження нейронів кори головного мозку, що сприймають

свідоме відчуття болю

C Виникненням збудження соматотопічної зони таламусу, яка сприймає

підсвідоме відчуття болю

D Некоординованим збудженням нейронів спинного мозку

E Надзвичайно інтенсивним подразненням усіх типів рецепторів зону розвитку альтерації

/..

17

У пацієнта має місце пошкодження волокон дев’ятої пари черепно-мозкових

нервів. Який вид смакової чутливості буде зниженим за цих умов?

A Відчуття гіркого

B Відчуття солодкого

C Відчуття соленого

D Відчуття кислого

E Всі види смаку

/..

18

За допомогою простої спірографії можна визначити таки показники зовнішнього

дихання у людини:

A Життєву ємність легень

B Індекс Тіфно

C Об`єм форсованого вдиху

D Об`єм форсованого видиху

E Залишковий об`єм

/..

19

Які фактори підтримують тонус дихального центра?

A Збудження хемо- і механорецепторів, вплив кори мозку і безпосередній вплив СО2

B Збудження хеморецепторів рефлексогенних зон

C Збудження механорецепторів легень

D Безпосереднє подразнення дихального центру СО

E Вплив кори мозку і баро- та механорецепторів

/..

20

Центр вдиху довгастого мозку отримує імпульси на припинення вдиху від:

A Центра пневмотаксиса, центра видиху, механорецепторів легень і дихальних м`язів

B Дихального центра довгастого мозку і варолієвого моста

C Механорецепторів легень, міжреберних м`язів і діафрагми

D Хеморецепторів дуги аорти і каротидного синуса

E Центра вдиху довгастого мозку і пневмотаксичного центру варолієвого моста

/..

21

Збільшення системного кров`яного тиску призводить до:

A Збільшенню об`ему крові, яка залишилася у лівому шлуночку по закінченню систоли

B Збільшенню швидкості викидання крові лівим шлуночком

C Збільшенню серцевого викиду

D Скороченню часу, необхідного для досягнення піку скорочення стінок лівого шлуночка

E Максимальному зниженню напруження, створеного стінкою лівого шлуночка

/..

22

Підчас діастоли потік крові у шлуночку іноді викликає:

A Третій тон

B Другий тон

C Перший тон

D Звук вигнання крові

E Шум, викликаний викидом

/..

23

Жінка, 38 років скаржиться на постійну спрагу, часте моче випорожнення,

зниження апетиту, головну біль. Загальний біохімічний аналіз крові – без змін.

Сеча безколірна, прозора, слабо-кислої реакції, не містить цукру. Добовий діурез

до 12 л. Нестача, якого гормону призводить до виникнення цього стану?

A Вазопресин

B Передсерцевий натрійуретичний фактор

C Норадреналін

D Інсулін

E Глюкагон

/..

24

Вкажіть будову простішої рефлекторної дуги

A Включає два нейрони та один синапс

B Включає не менш ніж три нейрони та два чи більше синапса

C Включає лише три нейрони та два синапса

D Мотонейронна, яка не містить нейро-нейрональних синапсів

E Включає лише аферентний нейрон та відповідний надсегментарний нервовий центр

/..

25

Що називають центральним часом рефлексу?

A Час проведення імпульсів в нервовому центрі

B Тривалість відповідної реакції при одиночному пороговому подразненні рецепторів

C Мінімальну тривалість подразнення рецепторів, необхідну для виникнення

відповідної реакції

D Час від моменту нанесення подразнення на рецептор до початку відповідної реакції

E Тривалість рефлекторної відповідної реакції

/..

26

Вкажіть відділи вегетативної нервової системи

A Симпатичний, парасимпатичний та метасимпатичний

B Симпатичний, парасимпатичний та автономний

C Симпатичний, парасимпатичний та центральний

D Симпатичний, парасимпатичний та периферичний

E Тільки симпатичний та парасимпатичний

/..

27

До ендокринологічного відділення потрапив хворий з характерним бронзовим

забарвленням шкірних покровів, особливо шкіри лиця, шиї та рук, а також зі

скаргами на зниження апетиту, нудоту, підвищену втому при фізичних

навантаженнях. Недостатність функцій якої залози внутрішньої секреції може

призвести до розвитку вказаних явищ?

A Кіркової речовини наднирників

B Епіфізу

C Аденогіпофізу

D Нейрогіпофізу

E Щитовидної залози

/..

28

Які з перерахованих нижче гормонів виробляються в мозковій речовині наднирників?

A Катехоламіни

B Статеві стероїди

C Йодовмісні гормони

D Рилізінг-гормони

E Мінералокортикоїди

/..

29

Яка з перерахованих субстанцій є класичним гальмуючим медіатором?

A Гліцин

B Серотонін

C Норадреналін

D Глутамін

E Дофамін

/..

30

ГАМК – виконує гальмівну дію внаслідок впливу на наступні йоні канали:

A На CL- – канали

B На Na+ - канали

C На вольт-залежні натрієві та кальцієві канали

D На K+ – канали

E На Са2+ – канали

/..

31

У пацієнта з ураженням коронарної артерії за допомогою артеріографії виявлено

зниження на 50\% радіусу просвіту лівої передньої низходящої коронарної

артерії. При усіх артеріовенозних градієнтах тиск потіка крові через цю артерію

буде зниженим:

A В 16 разів

B В 2 рази

C В 4 рази

D В 8 разів

E В 12 разів

/..

32

Шестиосьова система відведень враховує вісі відведень утворених:

A Стандартними та посиленими відведеннями від кінцівок

B V1-V6

C Сагітальною плоскістю

D Горизонтальною плоскістю

E Усіма біполярними відведеннями

/..

33

Найбільша артеріовенозна різниця по кисню знайдена в:

A Серці

B Печінці

C Скелетних м`язах

D Нирках

E Легенях

/..

34

Стимуляція барорецепторів високого тиску викликає:

A Збільшення частоти розрядів низхідних впливів блукаючого нерву

B Збільшення скорочуємості міокарду

C Збільшення частоти серцевих скорочень

D Зниження системного кров`яного тиску

E Стимуляцію сосудорухового центру

/..

35

Клапан легеневої артерії зазвичай зачиняється після аортального клапана, тому що:

A Швидкість вигнання крові з правого шлуночка менше, ніж швидкість вигнання з

лівого шлуночка

B Діаметр легеневої артерії, менше, ніж аорти

C Скорочення правого шлуночка починається після скорочення лівого шлуночка

D Діастолічний тиск в легеневій артерії нижче, ніж в аорті

E Стулки клапану легеневої артерії закриваються важче, ніж стулки аортального клапану

/..

36

Імпрінтінг – це:

A Форма навчання, формується під час перших годин або днів при одноразовому

сполученні сенсорних подразнень з вродженими елементами поведінки

B Складова форма безумовного рефлексу

C Форма поведінки, що характерна для новонароджених дітей

D Форма поведінки, що характерна тільки для нижчих тварин

E Форма поведінки, зовсім не характерна для живих організмів

/..

37

Чим з перерахованого нижче характеризується тепловий стрес, викликаний знаходженням людини в жаркому кліматі;

A Розвитком позитивних хроно- та інотропних ефектів

B Зниженням активності симпатичної нейропередачі

C Посиленням резистивної функції артерій лівої руки

D Активацією В – адренорецепторів

E Активацією L – адренорецепторів

/..

38

Що з перерахованого нижче є найтяжчим проявом зриву адаптаційних механізмів

організму при знаходженні людини в умовах високогір`я?

A Гострий відтік легень

B Втрата свідомості

C Гіперглікемічна кома

D Гостра серцева недостатність

E Гостра дихальна недостатність

/..

39

Студенти засвоюють метод дослідження – спірографію. Який з нижче вказаних

показників дихання вони не зможуть визначити?

A *Силу дихальних м’язів

B Дихальний об’єм

C Хвилинний об’єм дихання

D Життєву ємність легень

E Частоту дихання

/..

40

При аналізі ЕКГ знайдено, що зубець R спрямований вгору та однаковий за

амплітудою в ІІ та ІІІ відведеннях та мінімальний в першому відведенні. Куди

спрямована електрична вісь серця?

A *Праворуч

B Сильно ліворуч

C Ліворуч

D Нормальне відхилення

E Немає вірної відповіді

/..

41

До лікаря звернувся чоловік 27 років зі скаргами на зростання часу згортання

крові до 15-18 хвилин. Нестача якого фактору згортання різко підвищує тривалість фази незворотної агрегації тромбоцитів?

A *Тромбіну

B Фібриногену

C Антигемофільного глобуліну В

D Антигемофільного глобуліну С

E Кініногену

/..

42

Згортання крові – це послідовний ферментативний процес. На яку фазу

судинно-тромбоцитарного гемостазу впливає фактор Віллібранда?

A *Адгезію тромбоцитів

B Рефлекторний спазм судин

C Зворотну агрегацію тромбоцитів

D Незворотну агрегацію тромбоцитів

E Ретракцію тромбоцитарного тромбу

/..

43

У чоловіка 55 років, який втратив роботу, через декілька днів виникли негативні

емоційні зрушення. Якими вони будуть, найімовірніше?

A *Страх

B Агресія

C Гнів

D Лють

E Стан афекту

/..

44

Під час катастрофи на ЧАЕС у повітря була викинута велика кількість

радіоактивного йоду. Діяльність якої залози внутрішньої секреції, найімовірніше,

буде порушена у людей, що жили біля ЧАЕС?

A *Щитовидної

B Підшлункової

C Нейрогіпофіза

D Підгрудинної

E Гіпоталамуса

/..

45

При дослідженні загального обміну у здорової жінки 28 років, яка користувалася

різними дієтами для схуднення, знайдено зміни обміну при різних режимах

харчування. У якому випадку, найімовірніше, буде спостерігатися максимальне

збільшення обміну?

A *При використанні переважно білків

B При використанні переважно жирів

C При використанні переважно вуглеводів

D При голодуванні

E При використанні великої кількості води

/..

46

Юнакові 20 років, вагою 50кг з підозрою на збільшення щитоподібної залози

перед визначенням основного обміну методом непрямої калориметрії необхідно

знати нормальний рівень обміну. Найбільш точні результати отримуються при врахуванні:

A *Ваги тіла, зросту, віку та статі

B Ваги тіла та його поверхні

C Ваги тіла, його зросту та дихального коефіцієнту

D Калоричного еквіваленту кисню, зросту, ваги

E Ваги тіла, зросту, віку, статі, дихального коефіцієнта, калорічного еквіваленту кисня

/..

47

Хворому чоловіку 75 років, в якого частота серцевих скорочень була 40/хвилину,

імплантували серцевий електростимулятор. Після цього ЧСС зросла до 70/хв.

Функцію якого відділа серця, найімовірніше, взяв на себе електростимулятор?

A *Синоатрільного вузла

B Атріовентрикулярного вузла

C Шлуночків

D Волокон жмутка Гіса

E Волокон Пуркін’є

/..

48

Під час обстеження хворої жінки 50 років було виявлено порушення секреторної

функції тонкої кишки. Надлишок якої речовини, що є хімічним регулятором складу кишкового соку, у змозі гальмувати його секрецію?

A *Соматостатин

B Секретин

C Мотилін

D Холецистокінін

E Вазоактивний інтестинальний пептид

/..

49

До лікаря звернулася жінка 55 років із скаргами на порушення процесу травлення. Під час складання харчового раціону для неї лікар особливу увагу звернув на азотистий баланс, тому що той є показником:

A *Обміну білків

B Обміну вуглеводів

C Обміну жирів

D Обміну води та мінеральних солей

E Обміну вітамінів

/..

50

Після операції резекції кишечника в сечі чоловіка 45 років виявили глюкозу, що,

як з’ясувалося, було викликане порушенням всмоктування. У якому відділі

травної системи відбувається максимальне всмоктування глюкози?

A *Порожня кишка

B Ротова порожнина

C Шлунок

D Дванадцятипала кишка

E Клубова кишка

/..

51

У чоловіка 50 років виявили порушення обміну жирів, що, як з’ясувалося, було

спричинено недостатнім їх гідролізом. Які речовини обумовлюють основний

механізм гідролізу жирів?

A *Панкреатичні ліпази

B Кишкові ліпази

C Шлункові ліпази

D Жовчні кислоти

E Жирні кислоти

/..

52

У жінки 50 років під час обстеження виявили порушення процесу травлення, що,

як з’ясувалося, було спричинене уповільненням евакуації хімуса зі шлунка у

дванадцятипалу кишку. Яка речовина допомогла б цій пацієнтці?

A *Соматостатин

B Секретин

C Холецистокінін

D Нейротензін

E Ентероглюкагон

/..

53

Перед лікарем-ендокринологом стоїть задача – оцінити вуглеводний та жировий

обмін. До яких кінцевих продуктів окислюються в організмі людини жири та вуглеводи?

A *СО2, Н2О

B Аміак, креатинін, сульфати

C Н2О, креатинін, сечова кислота

D СО2, креатинін, О2

E Аміак, креатинін, О2

/..

54

У чоловіка 64-х років спостерігаються симптоми різкого порушення процесів

обміну речовин та енергії. При проведенні комп’ютерної томографії в одній із

ділянок головного мозку виявлена пухлина. Яка структура головного мозку, яка

має головну роль в регуляції процесів обміну речовин може бути уражена в даному випадку?

A *Гіпоталамус

B Ретикулярна формація

C Таламус

D Червоне ядро

E Чорна субстанція

/..

55

До лікаря-стоматолога звернулася жінка 45-ти років із скаргами на постійне

виділення великої кількості рідкої слини. В результаті проведення додаткових

досліджень лікарем було виявлено суттєве підвищення тонусу одного із нервів,

який іннервує слинні залози. Нерв якої функціональної групи, найбільш вірогідно,

може бути гіперактивним в даній ситуації?

A *Парасимпатичний нерв

B Симпатичний нерв

C Соматичний нерв

D Додатковий нерв

E

/..

56

При детальному дослідженні функції ниркової системи була встановлена область секреції реніну. В яких клітинах синтезується ренін?

A *Гранулярних клітинах аферентної артеріоли

B Подоцитах капсули ниркового клубочку

C Дистальної звивчастої канавки

D Проксимальної звивчастої канавки

E Петлі Генлі юкстамедулярного нефрону

/..

57

В нефрологічній клініці у юнака 19-ти років була виявлена підвищена кількість калію во вторинній сечі. Підвищення рівню та активності, якого гормону, вірогідно, могло викликати такі зміни?

A *Альдостерону

B Окситоцину

C Адреналіну

D Глюкагону

E Тестостерону

/..

58

Після внутрішньовенного введення певного розчину серце жаби зупинилось в систолі. Який розчин було введено?

A *Ca2+

B Na+

C K+

D Cl-

E Mg2+

/..

59

Фізіологічний мертвий простір змінюється в процесі життєдіяльності людини. За яких умов він буде найбільшим?