Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2005-2006 база / укр / Kr1 Stomat_2005-2006_WORD_profile_4_0

.rtf
Скачиваний:
34
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
317.54 Кб
Скачать

A *Під час сну

B При пробудженні

C При фізичному навантаженні

D В стані стресу

E При розумовій діяльності

/..

60

Під час фізичного навантаження після максимального скорочення в серці знаходиться:

A *Залишковий об’єм крові

B Резервний об’єм крові

C Ударний об’єм крові

D Кінцеводіастолічний об’єм крові

E Залишковий та резервний об’єм крові

/..

61

Після кровотечі в крові хворого підвищився рівень вазопресину, що забезпечує при цьому:

A *Підвищення ОЦК

B Підвищення згортання крові

C Зниження ОЦК

D Підвищення діурезу

E Зниження тонусу судин

/..

62

При скороченні лівого шлуночка найбільша частина енергії витрачається на просунення крові по:

A *Артеріолам

B Капілярам

C Артеріям

D Венам

E Венулам

/..

63

При токсичному ушкодженні клітин печінки з порушенням білковосинтезуючої функції у пацієнта різко знижена кількість альбумінів у плазмі крові та онкотичний тиск. Яке явище буде наслідком цих змін?

A *Поява набряків

B Зменшення діурезу

C Зменшення ШОЕ

D Збільшення об’єму крові

E Збільшення щільності крові

/..

64

У чоловіка захворювання ясен. Спостерігається гіперемія ясен унаслідок розширення приносячих судин мікроциркуляторного русла. Яка речовина лейкоцитів забезпечила вказані зміни?

A *Гістамін

B Субстанція

C Адреналін

D Ендорфіни

E Ацетилхолін

/..

65

К лікарю звернулася дівчина з скаргами на те, що у неї достатньо часто і

спонтанно, без травм і інших пошкоджень, виникають підшкірні крововиливи, які

потім довго не зникають. Аналіз крові показав, що кількість тромбоцитів знижена

до 60109/л. На чому позначиться знижений вміст тромбоцитів?

A *Трофіці ендотелію судин

B Транспорті газів кров'ю

C Фагоцитарних особливостях крові

D Підтримці осмотичного тиску крові

E Кислотно-лужній рівновазі

/..

66

Жінка з підвищеним артеріальним тиском щодня один раз на доба – в 16-17

годин приймає ліки, що знижують тиск. Ефект лікування завжди був позитивний.

Але одного разу вона прийняла ліки в 7 годину ранку. Це привело до упадку сил

і такого надмірного зниження тиску, що жінка навіть знепритомніла. Як пояснити

неоднаковий ефект ліків?

A *Циркадіаннимі ритмами організму

B Інфрадіаннимі ритмами організму

C Ультрадіаннимі ритмами організму

D Різним психологічним настроєм

E Прийомом ліків на голодний і ситий шлунок

/..

67

В лікарню звернувся хворий зі скаргами на швидку стомлюваність і сильну

м'язову слабкість. В результаті обстеження було встановлено аутоіммунне

захворювання, зв'язане з інактивацією рецепторів в нервово-м'язових синапсах.

Дія якого медіатора буде заблокована?

A *Ацетілхоліну

B Норадреналіну

C Дофаміну

D Серотоніну

E Гліцину

/..

68

У хворого в результаті травми знайшли зникнення тактильної і вібраційної чутливості, відчуття положення тіла в просторі і пасивних рухів тіла. Які провідні шляхи спинного мозку постраждали найімовірніше?

A *Вентральний спіномозочковий

B Тонкої пучок Голля і клиновидний пучок Бурдаха

C Ретікулоспінальний

D Спіноталамічний

E Дорсолатеральний

/..

69

В експерименті у собаки зруйнований гиппокамп з обох боків. Яка з функцій, що

регулюється лімбічною системою, буде порушена в найбільшму ступені?

A *Пам'ять

B Мотивації

C Полові поведінка

D Харчова поведінка

E Емоції

/..

70

За медичним показанням пацієнту було проведено видалення одній із структур

ЦНС. В результаті видалення у пацієнта розвинулися атонія, астазия,

интенционный тремор, атаксія, адиадохокинез. Частина якої структури ЦНС була вилучена?

A *Мозочка

B Мігдальовідного комплексу

C Гиппокампа

D Базальних гангліїв

E Лімбічной системи

/..

71

У хворого 40 років в результаті щелепно-лицьової травми порушилася функція

під'язикової і підщелепної залоз зліва – залози почали секретувати невелику

кількість густої слини. Функція якого нерва порушена?

A *Лицьового

B Під'язикового

C Язикоглоткового

D Трійчастого

E Блукаючого

/..

72

Хворий переведений на без сольову дієту. Як у нього змінився поріг смакової

чутливості до солоного?

A *Знизився

B Не змінився

C Мало змінився

D Підвищився

E Спочатку підвищився, а потім знизився

/..

73

В експерименті у тварини дратували периферичний відрізок симпатичного нерва

іннервуючого під'язикову слинну залозу. Як змінилася секреція цієї залози?

A *Виділяється мало в'язкої слини

B Слина не виділяється

C Виділяється мало рідкісної слини

D Виділяється багато рідкісної слини

E Виділяється багато в'язкої слини

/..

74

У людини відбувся обпік кінчика язика. Сприйняття яких смакових подразників

порушується в першу чергу?

A *Солодких

B Солоних

C Кислих

D Кислих і солодких

E Гірких

/..

75

У гранулах базофілів є гепарин. Акитивність якого антикоагулянта підвищується

завдяки дії гепарину?

A *Антитромбіну ІІІ.

B Антитромбіну І.

C Фібрину.

D Протромбіну.

E Фібриногену.

/..

76

Під час гострого експерименту тварині зруйнували верхні грудні сегменти

спинного мозку. Які зміни в діяльності серця будуть спостерігатися в цих умовах?

A *Зменшення ЧСС

B Збільшення ЧСС

C Збільшення сили серцевих скорочень

D Зменшення кінцево-діастолічного об'єму .

E Збільшення швидкості проведення збудження в атріо-вентрикулярому вузлі

/..

77

При вимірюванні артеріального тиску у чоловіка віком 56 років встановлено

зростання діастолічного артеріального тиску до 100 мм рт. ст. Від якого із

наведених факторів в основному залежить величина діастолічного артеріального тиску?

A *Периферичного опору судин

B Величини кінцево-діастолічного об'єму лівого шлуночка

C Величини ударного об'єму лівого шлуночка

D Швидкості кровотоку

E Об'єму циркулюючої крові

/..

78

У жінки 49 років, після тривалого перебування у вертикальному положенні, виявлено набряк ніг. Яка можлива причина появи набряків?

A * Підвищення гідростатичного тиску крові у венах.

B Зменшення гідростатичного тиску крові у венах.

C Зменшення гідростатичного тиску крові в артеріях

D Збільшення онкотичного тиску плазми крові.

E Підвищення артеріального тиску.

/..

79

На прийомі у лікаря-стоматолога пацієнт скаржиться на постійну гіперсалівацію,

що може свідчити про порушення секреторної функції. Вкажіть пари

черепномозкових нервів, подразнення яких викликає дані симптоми.

A *VII, ІХ пари черепномозкових нервів.

B VIIІ, Х пари черепномозкових нервів.

C V, ІІІ пари черепномозкових нервів.

D VI, ІІ пари черепномозкових нервів.

E ІV, ХII пари черепномозкових нервів.

/..

80

При захворюванні зубів, збудження розповсюджується по анатомо-фізіологічних

зв’язках трійчастого нерва. При цьому людина не може вказати точну локалізацію хворого зуба. Який принцип розповсюдження збудження демонструє цей приклад?

A *Іррадіація.

B Реверберація.

C Оклюзія.

D Домінанта.

E Дивергенція

/..

81

Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога

супроводжується анурією (відсутністю сечовиділення). Чим зумовлене це явище?

A *Збільшенням секреції АДГ та адреналіну.

B Збільшенням активності парасимпатичної нервової системи.

C Зменшенням активності симпатичної нервової системи.

D Збільшенням секреції АДГ та зменшення адреналіну.

E Зниженням секреції АДГ та збільшення адреналіну.

/..

82

При типовому видаленні зуба найоптимальнішим є такий вид знеболення:

A *Ін’єкційна анестезія.

B Аплікаційна.

C Електроаналгезія.

D Загальний наркоз.

E Невротомія.

/..

83

У хворого непереносимість ін’єкційних знеболюючих засобів. На які структури

ЦНС має вплинути спосіб знеболення, який доцільно використати в даній ситуації?

A *Ядра таламуса, гіпоталамуса, центральну сіру речовину, соматосенсорну кору.

B Специфічні ядра таламуса, амігдалярні тіла, зовнішні колінчасті тіла, потиличні зони кори.

C Чотиригорбкове тіло, внутрішні колінчасті тіла, оливи, скроневі ділянки кори.

D Коркоподібне, кулясте, червоні ядра, моторну кору.

E Передні ядра гіпоталамуса, бліду кулю, смугасте тіло, поясну закрутку.

/..

84

Чи зміниться рівень глюкози в крові у піддослідної тварини після проведеного

експерименту зі стимуляцією гілок n.vagus?

A *Знизиться. Стимуляція n.vagus супроводжується гіпоглікемією внаслідок

підвищення секреції інсуліну.

B Підвищиться. Стимуляція n.vagus супроводжується гіпоглікемією внаслідок

зниження секреції інсуліну.

C Підвищиться. Стимуляція n.vagus супроводжується гіпоглікемією внаслідок

підвищення секреції інсуліну.

D Не зміниться. Стимуляція n.vagus не має впливу на секрецію інсуліну.

E Підвищиться. Стимуляція n.vagus не має впливу на секрецію інсуліну, але

одночасно зменшиться активність симпатичної нервової системи.

/..

85

У пацієнта, який строго виконував рекомендації по дотриманню певної дієти

протягом 10 днів, було проведено дослідження величини дихального коефіцієнту

(результатДК=10). Якої дієти дотримувся пацієнт?

A *З переважанням вмісту вуглеводів.

B З переважанням вмісту білків і жирів.

C З переважанням вмісту жирів і вуглеводів.

D З переважанням вмісту білків і вуглеводів.

E Змішаної їжі.

/..

86

У спортсмена перед стартом відмічається збільшення енергоутворення. В основі

цього лежать:

A *Умовно-рефлекторні механізми.

B Безумовно-рефлекторні механізми.

C Активація функції наднирників.

D Більша м’язова маса.

E Гіпервентиляція легень.

/..

87

Обстежуваному після фізичного навантаження визначили ДК, який виявився:

A *Вищим за 1.

B Нижчим за 1.

C 0,7.

D Нижчим за 0,7.

E Не змінився порівняно з вихідним.

/..

88

У хворого М., 42 років, діагностовано порушення ядра n. glossopharingeus. При

обстеженні було виявлено порушення чутливості:

A *Гіркого, на задній третині язика.

B Температурної чутливості слизової оболонки порожнини рота і язика.

C Больової чутливості слизової оболонки порожнини рота і язика.

D Солодкого, на передніх двох третинах язика.

E Шкіри обличчя і, частково, шиї.

/..

89

Хворому М., 50 років, необхідно провести обстеження з метою вивчення акту жування. Лікар-стоматолог призначив:

A *Мастікаціографію.

B Міографію м’язів язика.

C Проведення жувальних проб.

D Стоматоскопію.

E Визначення стоматологічного статусу.

/..

90

Хворому С., 48 років, з множинною втратою зубів необхідно обстежити фунгкціональну активність шлунку. Слід призначити:

A *Фракційне зондування шлунку.

B рН-метрію шлункового соку.

C Фіброгастродуоденоскопію.

D Рентгенографію шлунку.

E Біопсію шлунку.

/..

91

У хворої А., 60 років, порушена функціональна активність основного травного ферменту слини. В цьому випадку порушується первинний гідроліз:

A *Вуглеводів.

B Жирів.

C Білків.

D Клітковини.

E Молочних сахарів.

/..

92

У обстежуваного виявлено глюкозурію. Вкажіть мінімальний рівень глюкози в крові (нирковий поріг для глюкози), при якому з’являється глюкоза?

A *10 ммоль/л.

B 24 ммоль/л..

C 3,5 ммоль/л.

D 5,5 ммоль/л.

E 8 ммоль/л.

/..

93

Обстежуваний не сприймає солодкого смаку їжі. Скажіть, де розташовані

рецептори, що відповідають за відчуття солодкого?

A *На кінчику язика.

B На корені язика.

C Бокові поверхні язика.

D Середина язика.

E Вся поверхня язика.

/..

94

Після черепно-мозкової травми у хворого спостерігається порушення функції

сечовидільної системи – поліурія. Порушення виділення якого гормону ви запідозрите?

A *Вазопресину.

B АКТГ.

C Адреналіну.

D Інсулін.

E Мінералокортикоїди.

/..

95

В чому полягає рефлекс Гольца?

A *Зупинка серця при нанесенні удару в живіт.

B При натисканні на очні яблука зменшується ЧСС.

C Посилення перистальтики кишківника після удару в живіт.

D Збільшення артеріального тиску при натисканні на очні яблука.

E Зменшення ЧСС при зміні положення тіла з вертикального на горизонтальне.

/..

96

У хворого видалена дванадцятипала кишка. Це призведе до:

A *Зменшення утворення секретину

B Зменшення утворення гастрину

C Збільшення утворення холецистокініну

D Збільшення утворення гістаміну

E Збільшення утворення мотиліну

/..

97

У пацієнта стоматолог виявив ороговіння епітелію слизової оболонки ротової порожнини, атрофію малих слинних залоз. Відсутність якого вітаміну може бути причиною даного стану?

A * Вітаміну А

B Вітаміну В6

C Вітаміну В12

D Вітаміну С

E Вітаміну Д

/..

98

Для діагностики секреторної функції якого органа в клініці використовують

парааміногіпурову кислоту?

A * Нирок

B Шлунка

C Слинних залоз

D Печінки

E Підшлункової залози

/..

99

У легенях відбувається біотрансформація ряду хімічно активних речовин, зокрема:

A * Перетворення ангіотензину I на ангіотензин II

B Перетворення пепсиногену на пепсин

C Перетворення глюкози на глікоген

D Перетворення холестеролу на прогестерон

E Перетворення дийодтирозину на тироксин

/..

100

У п’ятнадцятирічного підлітка, який прийшов на прийом до стоматолога, раптово

виникла зупинка серця з наступною втратою свідомості та зупинкою дихання.

Яким має бути співвідношення між частотою дихання та частотою серцевих

скорочень під час проведення штучної вентиляції легень та непрямого масажу

серця (виходячи із фізіологічних співвідношень)?

A * 1:5

B 1:2

C 1:3

D 1:8

E 1:10

/..

101

Надання невідкладної допомоги – обов’язок лікаря будь-якої спеціальності.

Проведення штучної вентиляції легень “рот у рот”, “рот у ніс” вимагає відтворення ним наступних параметрів легеневої вентиляції:

A * Дихального об’єму, частоти дихання

B Загального об’єму легень, частоти дихання

C Функціональної залишкової ємкості, частоти дихання

D Життєвої ємкості легень, частоти дихання

E Всі відповіді вірні

/..

102

Яке з указаних тверджень відповідає дійсності?

A * У крові здорової дорослої людини гемоглобін знаходиться в еритроцитах

B У крові здорової дорослої людини лейкоцитів більше, ніж еритроцитів

C У крові здорової дорослої людини тромбоцитів більше, ніж еритроцитів

D У крові здорової дорослої людини лімфоцитів більше, ніж нейтрофілів

E У крові здорової дорослої людини еозинофіли є найпоширенішим типом лейкоцитів

/..

103

Лікар у пацієнта виявив запалення слизової оболонки ротової порожнини, яке

супроводжувалось нестерпним болем. Із ураженням якого нерва це пов’язано?

A * Трійчастого

B Язикоглоткового

C Блукаючого

D Лицьового

E Барабанної струни

/..

104

Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність розрізняти

смаки на корені язика. Лікар встановив, що це пов'язано з ураженням нерва. Якого?

A * Язикоглоткового

B Блукаючого

C Лицьового

D Верхньогортанного

E Трійчастого

/..

105

У пацієнта на верхівці серця вислуховується розщеплєння I тону. Це виникає

внаслідок:

A * Неповної поздовжньої блокади серця

B Повної поздовжньої блокади серця

C Повної поперечної блокади серця

D Неповної поперечної блокади серця

E Неповної блокади пучка Гіса

/..

106

У пацієнта на ЕКГ спостерігається значне розширення зубця R (до 0,18 с.). Це

обумовлено:

A * Порушенням проведення імпульсів по шлуночках

B Порушенням виникнення імпульсів автоматії у синоатріальному вузлі

C Порушенням проведення збудження по передсердях

D Неодночасною деполяризацією передсердь

E Повною поперечною блокадою серця

/..

107

У пацієнта при обстеженні виявили сенсорну афазію. В якій ділянці кори

головного мозку розташований осередок пошкодження?

A * Центр Верніке

B Постцентральна звивина

C Кутова звивина

D Центр Брока

E Прецентральна звивина

/..

108

У хворого внаслідок травми головного мозку виникла моторна афазія. В якій ділянці кори головного мозку розташований осередок пошкодження?

A * Центр Брока

B Звивина Гешле

C Центр Верніке

D Кутова звивина

E Постцентральна звивина

/..

109

У пацієнта встановлено зростання кровотоку у тканинах. Який із факторів може призвести до цього?

A * Зростання напруги СО2

B Зростання напруги кисню

C Зменшення вмісту К+ у плазмі

D Зменшення осмолярності плазми

E Зменшення кров’яного тиску

/..

110

У пацієнта встановлено збільшення концентрації вазопресину в крові. Причиною цього може бути:

A * Зменшення тиску у правому передсерді

B Збільшення тиску у правому шлуночку

C Зменшення тиску у правому шлуночку

D Збільшення тиску у правому передсерді

E Збільшення тиску в аорті

/..

111

Викликаючи колінний рефлекс у хворого, спостерігаємо скорочення чотириголового м’яза стегна, яке є:

A * Специфічною ознакою збудження

B Неспецифічною ознакою збудження

C Ознакою періоду відносного спокою

D Ознакою періоду відпочинку

E Ознакою умовного рефлексу

/..

112

Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні) вантажу в певному положенні?

A * Ізометричним

B Ізотонічним

C Ауксотонічним

D Концентричним

E Ексцентричним

/..

113

При пошкодженні слизової оболонки ротової порожнини її запалення попереджується завдяки бактерицидній дії:

A * Лізоциму

B Амілази

C Муцину

D Лінгвальної ліпази

E Нуклеаз

/..

114

В експерименті встановлено підвищення проникності клітинних мембран для

глюкози, посилення надходження її всередину клітин (за винятком клітин

головного мозку), активація перетворення глюкози на глікоген у печінці та м’язах,

зниження глюконеогенезу. Який гормон викликає зазначені ефекти?

A * Інсулін

B Глюкагон

C Соматостатин

D Трийодтиронін

E Альдостерон

/..

115

Гормони якої із залоз внутрішньої секреції мають значення для розвитку статевих органів у ранньому дитячому віці і появи вторинних статевих ознак у той період, коли внутрішньосекреторна функція статевих залоз ще незначна?

A * Наднирникових

B Щитоподібної

C Прищитоподібної

D Підшлункової

E Підгрудинної

/..

116

У хворого бронзове забарвлення шкіри, особливо обличчя, шиї та рук; втрата

апетиту, нудота, блювання; підвищена втомлюваність при фізичній та розумовій

праці; підвищена чутливість до холоду та болю, висока сприйнятливість до інфекцій. Що призвело до цієї хвороби?

A * Гіпофункція кори надниркових залоз

B Гіперфункція кори надниркових залоз

C Гіперфункція щитоподібної залози

D Гіпофункція щитоподібної залози

E Гіперфункція підгрудинної залози

/..

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.