Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
20
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
145.41 Кб
Скачать

Vіі. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття

Розподіл балів, що можуть отримати студенти:

При засвоєнні теми №23-34 із змістовного модулю №2 за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х бальною (традиційною) шкалою, яка потім конвертуються у бали наступним чином:

Оцінка

Бали

“5”(відмінно)

6 балів

“4” (добре)

4 балів

“3”(задовільно)

2 балів

“2” (незадовільно)

0 балів

Технологічна карта заняття

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Рівень засво-

єння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Розподіл часу (хв.)

1.

2.

3.

Підготовчий етап

Організаційні заходи

Постановка навчальних цілей та мотивація

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь

1. Структура чистої та гнійної перев’язочної.

2. Організація роботи в пере­в’я­зочних.

3. Види прибирань в перев’я­зочних.

4. Санітарно-гігієнічні вимоги до персоналу перев’язочних, перев’язочного матеріалу, інструментарію, що запобіга­ють розповсюдженню внутрі­шньо­лікарняної інфекції.

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

Індивідуальне

опитування

Тести ІІ р.

П.1 "Актуальність теми"

П.2 "Навчальні цілі"

Таблиця: структура перев’язочної

Таблиця: способи дез­ін­фекції інструментів, перев’язочного мате­ріалу

1-3

5

15

4.

Основний етап

1. Порядок накривання сте­рильного столу в перев’я­зочній.

2. Порядок проведення утилізації використаного перев’язочного матеріалу.

3. Організація догляду за хворими з анаеробною інфекцією.

ІІІ

ІІІ

ІІІ

Професійний тренінг у вирі­шенні нетипо­вих клінічних задач

Практичний тренінг

Заняття проводиться в перев’язочних

Хворі в чистій і в гнійній перев’я­зочній

Задачі ІІІ р.

20

15

20

5.

6.

7.

Заключний етап

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок

Підведення підсумків заняття

Домашнє завдання (основна і додаткова література за темою)

ІІІ

Індивідуальний контроль навичок

Тести ІІІ р.

Тести ІІІ р.

Задачі ІІІ р.

“Короткі” методич­ні вказівки до робо­ти на практичному занятті.

12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Методичні вказівки 2 курс, догляд за хворими