Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ZNO_chem / CHM

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
664.72 Кб
Скачать

46. Установіть послідовність розташування гомологів алканів у гомологічному ряду

вуглеводнів:

 

А Б В Г

А етан;

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

метан;

 

 

 

 

2

 

 

 

 

В

пропан;

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Г

бутан.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Установіть генетичний ланцюжок добування амінооцтової кислоти з поданих

речовин:

 

А Б В Г

А етиловий спирт;

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

оцтовий альдегід;

 

 

 

 

2

 

 

 

 

В

оцтова кислота;

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Г

хлороцтова кислота.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Установіть генетичний ланцюжок добування метанової кислоти з поданих речовин:

А

метаналь;

 

А Б В Г

Б

метанол;

1

 

 

 

 

 

 

 

 

В

хлорметан;

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Г

метан.

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

49.Розташуйте послідовно схеми хімічних рівнянь реакцій згідно з поданим ланцюжком :

реакція обміну між електролітами не відбувається до кінця – реакція обміну між електролітами з утворенням осаду – реакція обміну між електролітами з утворенням лише слабкого електроліту (води) – реакція обміну між електролітами з утворенням газуватого продукту реакції і слабкого електроліту (води).

А Ba (NO3)2 + K2SO4 ; Б Na2SO4 + KCl ;

В H2SO4 + KOH ;

ГHNO3 + Na2SO3 .

А Б В Г

1

2

3

4

50. Установіть послідовність посилення неметалічних властивостей атомів хіміч-

них елементів.

 

А Б В Г

А

Оксиген;

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

Карбон;

 

 

 

 

2

 

 

 

 

В

Бор;

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Г

Нітроген.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

У завданнях 51–60 після слова «Відповідь» напишіть числа, які Ви отримаєте після

певних обчислень ( запис розв’язання при цьому не вимагається ). Позначте свою відповідь у бланку А.

51.Методом електронного балансу розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-віднов- ної реакції. Укажіть коефіцієнт у відновника.

P + HNO3 + H2O H3PO4 + NO.

Відповідь: _______________________

52.Обчисліть загальну суму коефіцієнтів у рівнянні реакції алюміній гідроксиду та сульфатної кислоти з утворенням середньої солі.

Відповідь: _______________________

53.Під час взаємодії етанової (оцтової) кислоти масою 3 г з надлишком етанолу утворився естер масою 4,18 г. Обчисліть масову частку (у %) естеру від теоретично можливого виходу.

Відповідь: _______________________

54.Обчисліть масу (г) водню, що утворюється при взаємодії цинку кількістю речовини 3 моль і хлоридної кислоти.

Відповідь: _______________________

55.Обчисліть масу продукту реакції (г), що утворюється під час реакції водню масою 4 г та брому масою 160 г, якщо вихід від теоретично можливого становить 50%.

Відповідь: _______________________

10

11

56.Атом елемента має на 2 електрони більше, ніж йон калію. Назвіть протонне число елемента.

Відповідь: _______________________

57.Укажіть число структурних ізомерів н-пентану за розгалуженням карбонового скелета.

Відповідь: _______________________

58.Під час взаємодії лужного металу з водою одержали розчин лугу масою 500г з масовою часткою лугу 2,8% і водень об’ємом 2,8 л (н.у.). Укажіть порядковий номер цього металу в періодичній таблиці Д.І. Менделєєва.

Відповідь: _______________________

59.Серед поданих речовин: метанол, карбон(ІІ) оксид, сахароза та фенол визначте не отруйну. Укажіть число атомів Оксигену в цій речовині.

Відповідь: _______________________

60.Обчисліть об’єм азоту (л)(н.у.), який необхідний для добування амоніаку об’ємом 6 л.

Відповідь: _______________________

12

13

1. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва (коротка форма)

 

Періоди

 

 

 

 

Групи елементів

 

 

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

H

 

 

 

 

 

 

He

 

 

 

 

1,0079

 

 

 

 

 

 

4,0026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

 

 

 

 

6,941

9,0122

10,811

12,011

14,007

15,999

18,998

20,179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

 

 

 

 

22,99

24,305

26,982

28,086

30,974

32,066

35,453

39,948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

 

4

39,098

40,078

44,956

47,88

50,942

51,996

54,938

55,847

58,933

58,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

30

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

 

 

 

 

63,546

65,38

69,723

72,59

74,922

78,96

79,904

83,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

 

 

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

 

5

85,468

87,62

88,906

91,224

92,906

95,94

(99)

101,07

102,91

106,42

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

48

49

50

51

52

53

54

 

 

 

 

 

 

 

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

 

 

 

 

107,87

112,41

114,82

118,71

121,75

127,60

126,90

131,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

56

57

72

73

74

75

76

77

78

 

 

Cs

Ba

* La

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

 

6

132,91

137,33

138,91

178,49

180,95

183,85

186,21

190,2

192,22

195,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

80

81

82

83

84

85

86

 

 

 

 

 

 

 

 

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

 

 

 

 

196,97

200,59

204,38

207,2

208,98

(209)

(210)

(222)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

88

89

104

105

106

107

108

109

110

 

 

Fr

Ra

** As

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Ds

 

7

(223)

226,02

(227)

(261)

(262)

(263)

(262)

(265)

(266)

271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

112

113

114

115

116

117

118

 

 

 

 

 

 

 

 

Rg

UUb

UUt

UUq

UUp

UUh

UUs

UUo

 

 

 

 

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

58

59

60

61

 

62

 

63

64

65

 

66

 

67

 

68

69

70

71

Ce

Pr

Nd

 

Pm

 

Sm

Eu

Gd

 

Tb

 

Dy

 

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

 

140,12

140,91

144,24

 

(147)

 

150,36

151,96

157,25

 

158,93

 

162,5

 

164,93

167,26

168,93

173,04

174,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

90

91

92

93

 

94

 

95

96

97

 

98

 

99

 

100

101

102

103

Th

Pa

U

 

Np

 

Pu

Am

Cm

 

Bk

 

Cf

 

Es

Fm

Md

No

Lr

 

232,04

(231)

238,03

 

(237)

 

(244)

(243)

(247)

 

(247)

 

(249)

 

(252)

(257)

(258)

(259)

(260)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Періоди

1

2

3

4

5

6

7

2. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва (довга форма)

Групи елементів

IIА

 

IIIБ

IVБ

 

VIБ

 

VIIБ

 

 

 

VIIIБ

 

 

 

IIБ

IIIА

 

IVА

 

 

VIА

 

VIІА

VIІІА

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He

1,0079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0026

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li

Be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

C

 

N

 

O

 

F

Ne

6,941

9,0122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,811

 

12,011

 

14,007

 

15,999

 

18,998

20,179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

18

Na

Mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al

 

Si

 

P

 

S

 

Cl

Ar

22,99

24,305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,982

 

28,086

 

30,974

 

32,066

 

35,453

39,948

19

20

21

 

 

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

36

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

Ca

 

Sc

 

Ti

V

 

Cr

 

Mn

 

Fe

 

Co

 

Ni

 

 

Cu

 

Zn

Ga

 

Ge

 

As

 

Se

 

Br

Kr

39,098

40,078

44,956

47,88

50,942

 

51,996

 

54,938

 

55,847

 

58,933

 

58,69

 

63,546

65,38

69,723

 

72,59

 

74,922

 

78,96

 

79,904

83,80

37

38

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47

 

48

 

49

 

50

 

51

 

52

 

53

54

Rb

Sr

 

Y

 

Zr

Nb

 

Mo

 

Tc

 

Ru

 

Rh

 

Pd

 

 

Ag

 

Cd

In

 

Sn

 

Sb

 

Te

 

I

Xe

85,468

87,62

88,906

91,224

92,906

 

95,94

 

(99)

 

101,07

 

102,91

 

106,42

 

107,87

112,41

114,82

 

118,71

 

121,75

 

127,60

 

126,90

131,29

55

56

 

 

 

72

 

73

 

74

 

75

 

76

 

77

 

78

 

79

 

80

 

81

 

82

 

83

 

84

 

85

86

Cs

Ba

*

 

 

Hf

Ta

 

W

 

Re

 

Os

 

Ir

 

Pt

 

 

Au

 

Hg

Tl

 

Pb

 

Bi

 

Po

 

At

Rn

132,91

137,33

 

 

 

178,49

180,95

 

183,85

 

186,21

 

190,2

 

192,22

 

195,08

 

196,97

200,59

204,38

 

207,2

 

208,98

 

(209)

 

(210)

(222)

87

88

 

 

 

104

 

105

 

106

 

107

 

108

 

109

 

110

 

111

 

112

 

113

 

114

 

115

 

116

 

117

118

Fr

Ra

**

 

 

Rf

Db

 

Sg

 

Bh

 

Hs

 

Mt

 

Ds

 

 

Rg

UUb

UUt

 

UUq

 

UUp

 

UUh

 

UUs

UUo

223

226,02

 

 

 

(261)

(262)

 

(263)

 

(262)

 

(265)

 

(266)

 

271

 

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

* Лантаноїди

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

 

138,91

140,12

140,91

144,24

(147)

150,36

151,96

157,25

158,93

162,5

164,93

167,26

168,93

173,04

174,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

** Актиноїди

As

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm

Md

No

Lr

 

(227)

232,04

(231)

238,03

(237)

(244)

(243)

(247)

(247)

(249)

(252)

(257)

(258)

(259)

(260)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розчинність кислот, солей та основ у воді (за температури 20–25 °С)

 

 

Аніони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катіони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H+

 

K+

 

Na+

 

NH+4

Ba2+

Ca2+

Mg2+

 

Al3+

 

Cr3+

 

Fe2+

Fe3+

 

Ni2+

 

Mn2+

 

Zn2+

Ag+

Hg2+

Cu2+

 

Pb2+

 

Sn2+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OH

 

 

 

 

P

 

P

 

P

P

M

M

 

H

 

H

H

H

H

 

H

 

H

H

 

H

 

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl

 

P

 

P

 

 

P

 

P

P

P

P

 

 

 

P

 

P

 

P

P

 

P

 

 

P

 

P

H

P

 

P

 

M

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Br

 

P

P

 

P

 

P

P

P

P

 

P

 

P

P

P

 

 

 

 

 

P

 

P

H

M

P

 

M

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

P

P

 

P

 

P

P

P

P

 

P

 

P

 

 

 

H

 

P

 

P

H

M

 

M

 

M

 

 

 

S2–

 

P

P

 

P

 

P

P

 

 

P

H

 

H

 

H

H

H

H

 

H

 

H

 

 

SO23

 

P

P

 

P

 

P

M

M

M

 

 

M

H

 

M

 

P

H

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінець

SO24

 

P

P

 

P

 

P

H

M

P

 

P

 

P

P

P

P

 

P

 

P

M

P

P

 

M

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO34

 

P

P

 

 

P

 

P

H

H

M

 

 

H

 

H

H

H

H

 

 

M

 

H

H

 

 

H

 

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестового

CO23

 

P

P

 

P

 

P

H

H

M

 

 

H

 

H

 

H

M

 

H

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO3

 

P

 

P

 

 

P

 

P

P

P

P

 

 

 

P

 

P

 

P

P

 

P

 

 

P

 

P

P

P

 

P

 

 

P

 

P

 

 

SiO23

 

P

 

P

 

 

P

 

H

H

H

 

 

 

 

 

H

 

 

 

H

 

H

 

 

 

H

 

 

зошита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH3COO

 

P

 

P

 

 

P

 

P

P

P

P

 

 

 

P

 

P

 

P

 

P

 

 

P

 

P

P

P

 

P

 

 

P

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ряд активності металів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li

 

K

 

Ba

 

Sr

Ca

 

Na

 

Mg

Be

 

Al

Mn

 

Zn

 

Cr

 

Fe

 

Cd

 

Co

 

Ni

Sn

 

Pb

 

(H2)

Bi

 

Cu

 

Ag

Hg

 

Pt

 

Au

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року

Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання програмі з хімії

Відповідність завдання підручникам,

 

зовнішнього незалежного оцінювання 2008р.

посібникам, затвердженим Міністерством освіти

 

 

і науки України

1

Зміст завдання:Виберіть формулювання закону сталості складу речовин:

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е

 

Правильна відповідь: «якісний і кількісний склад речовин молекулярної

вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.45.

 

будови завжди сталий і не залежить від місцезнаходження і способів

 

 

добування».

 

 

Відповідність програмі: сталість складу речовин

 

2

Зміст завданн: Визначте формулу складної речовини:

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е

 

Правильна відповідь: Н2О

вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.43.

 

Відповідність програмі: прості й складні речовини

 

3

Зміст завдання: Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

Сульфуру однакова:

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

Правильна відповідь: H2SO4; SO3; Na2SO4.

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.59

 

Відповідність програмі: ступінь окиснення

 

4

Зміст завдання: Визначте правильне твердження щодо молекули води:

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е

 

Правильна відповідь: складається з двох атомів Гідрогену та одного атома

вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100.

 

Оксигену.

 

 

Відповідність програмі: речовини, молекули, атоми, молекулярна будова

 

 

речовин, будова молекули води

 

5

Зміст завдання: Визначте формулу газу, важчого за повітря:

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е

 

Правильна відповідь: O2.

вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.70,

 

Відповідність програмі: хімічні формули найважливіших сполук

97.

 

неметалічних елементів, відносна густина за іншим газом

 

6

Зміст завдання: Укажіть молярну масу сульфатної кислоти (г/моль):

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е

 

Правильна відповідь: 98.

вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.61 –

 

Відповідність програмі: молярна маса

65.

 

 

 

7

Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

входять до головної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва.

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

Правильна відповідь: Li; Na; K.

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.19.

 

Відповідність програмі: групи і підгрупи періодичної системи хімічних

 

 

елементів Д.І. Менделєєва

 

8

Зміст завдання: За електронною формулою атома виберіть елемент, який

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

утворює просту речовину, для якої характерні властивості типового

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

неметалу.

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.41.

 

Правильна відповідь: 1s22s22p63s25.

 

 

Відповідність програмі: будова електронних оболонок атомів хімічних

 

 

елементів малих періодів. Залежність властивостей хімічних елементів від

 

 

їх положення в періодичній системі

 

9

Зміст завдання: Визначте символ хімічного елемента, атом якого містить

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

стільки ж електронів, скільки і йон брому.

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

Правильна відповідь: Kr.

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.36

 

Відповідність програмі: будова електронних оболонок атомів

– 38; 53, 41.

10

Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

входять до великого періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва.

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

Правильна відповідь: Ca; Cr; Mn.

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.18.

 

Відповідність програмі: великі та малі періоди

 

11

Зміст завдання: Визначте рядок сполук, для яких характерний йонний

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

зв'язок.

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

Правильна відповідь: KF; NaBr; CaCl2.

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.52-

 

Відповідність програмі: йонний зв’язок

54.

12

Зміст завдання: Визначте подані пари йонів, які не можуть знаходитись

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

одночасно в розчині.

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

Правильна відповідь: 3Ba2+ i 2PO43-.

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.87-

 

Відповідність програмі: розчинність речовин, залежність розчинності

89.

 

речовин від їх природи. Йонні рівняння реакцій

 

13

Зміст завдання: Укажіть схему реакції йонного обміну у водному

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

розчині, під час якої утворюється осад.

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

Правильна відповідь: AgNO3 + KCl ¾¾® .

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.88-

 

90.

 

Відповідність програмі: реакції йонного обміну, що відбуваються до кінця.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.