Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ZNO_chem / CHM

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
664.72 Кб
Скачать

14

Зміст завдання: Визначте йони, що утворюються у водному розчині під

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

час дисоціації барій хлориду:

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

Правильна відповідь: Ba2+ i 2Cl-.

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.84.

 

Відповідність програмі: властивості основ, кислот та солей у світлі теорії

 

 

електролітичної дисоціації

 

15

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу речовини, яка у водному

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

розчині дисоціює з утворенням гідроксид йонів.

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

Правильна відповідь: NaOH.

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.82-

 

Відповідність програмі: властивості основ, кислот та солей у світлі теорії

83.

 

електролітичної дисоціації

 

16

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу основного оксиду.

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е

 

Правильна відповідь: CaO.

вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.106.

 

Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація

 

17

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу кислотного оксиду.

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е

 

Правильна відповідь: SO2.

вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.106.

 

Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація

 

18

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу лугу.

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е

 

Правильна відповідь: NaOH.

вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.116-

 

Відповідність програмі: основи, їх склад, назви, луги

117.

19

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу кислоти.

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е

 

Правильна відповідь: HNO3.

вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.108.

 

Відповідність програмі: кислоти, їх склад, назви, класифікація

 

20

Зміст завдання: Виберіть загальну електронну формулу зовнішнього

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

електронного шару атомів лужноземельних металів.

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

Правильна відповідь: ns2.

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.91,

 

Відповідність програмі: металічні елементи, їх положення в періодичній

127.

 

системі, особливості будови атомів

 

21

Зміст завдання: Визначте речовину, з якою взаємодіє кальцій(ІІ) оксид:

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е

 

Правильна відповідь: хлоридна кислота.

вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.111-

 

Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація, властивості

112.

 

 

 

22

Зміст завдання: Укажіть речовину, з якою водень взаємодіє як окисник:

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл:

 

Правильна відповідь: натрій.

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Відповідність програмі: неметалічні елементи: гідроген, проста речовина,

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

властивості

ВТФ «Перун», 2007.-С.137.

 

 

Базелюк І.І. та ін. Довідкові матеріали з

 

 

хімії. – Київ; Ірпінь:DNA «Перун»,1998.-С.47.

23

Зміст завдання: Визначте метал, який утворює з хлором сіль складу

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

МеCl3.

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

Правильна відповідь: Al.

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-

 

Відповідність програмі: металічні елементи, їх положення в періодичній

С.131.

 

системі, особливості будови атомів

 

24

Зміст завдання: Визначте речовину, яка під час взаємодії з водою

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

утворює луги.

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

Правильна відповідь: натрій.

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-

 

Відповідність програмі: лужні метали

С.125.

25

Зміст завдання: Визначте метал, який взаємодіє з водою при кімнатній

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

температурі з виділенням водню.

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

Правильна відповідь: калій.

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.97.

 

Відповідність програмі: хімічні властивості металів

 

26

Зміст завдання: Укажіть загальну формулу алканів:

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл:

 

Правильна відповідь: CnH2n+2 .

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Відповідність програмі: гомологічні ряди насичених вуглеводнів

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

 

ВТФ «Перун», 2005.

 

 

-С.121.

27

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу альдегіду.

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл:

 

Правильна відповідь: HCOH.

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Відповідність програмі: альдегіди, їх склад, будова, функціональна група

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

 

ВТФ «Перун», 2007.-С.19.

28

Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу алкану:

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл:

 

Правильна відповідь: C5H12.

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Відповідність програмі: алкани

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

 

ВТФ «Перун», 2005.-С.116-117.

 

 

 

29

Зміст завдання: Визначте назву речовини, яка має хімічну формулу:

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл:

 

CH2 = CH2.

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Правильна відповідь: етен.

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

Відповідність програмі: етилен як представник алкенів

ВТФ «Перун», 2005.-С.131.

30

Зміст завдання: Укажіть формулу глюкози:

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл:

 

Правильна відповідь: C6H12O6.

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Відповідність програмі: глюкоза, її склад, будова

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

 

ВТФ «Перун», 2007.

 

 

-С.40-41.

31

Зміст завдання: Укажіть речовину, що вступає в реакцію приєднання:

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл:

 

Правильна відповідь: етен.

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Відповідність програмі: етилен як представник алкенів

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

 

ВТФ «Перун», 2005.-С.135.

32

Зміст завдання: Визначте клас органічних сполук, до якого можна

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл:

 

віднести бутанол:

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Правильна відповідь: спирти.

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

Відповідність програмі: спирти, їх будова, склад, номенклатура,

ВТФ «Перун», 2007.

 

функціональна група

-С.3-6.

 

 

 

33

Зміст завдання: Визначте схему рівняння реакції, в результаті якої

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл:

 

утвориться етанол:

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Правильна відповідь: C2H4 + H2O→.

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

Відповідність програмі:синтез етанолу

ВТФ «Перун», 2007.

 

 

-С.29.

 

 

 

34

Зміст завдання: Визначте формулу кінцевого продукту перетворень

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл:

 

+ Cl2 + NH3 + HCl

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

CH3COOH → X → Y → Z:

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

Правильна відповідь: HCl×H2N-CH2-COOH.

ВТФ «Перун», 2007.

 

Відповідність програмі: амінокислоти, їх хімічні властивості

-С.58.

 

 

 

35

Зміст завдання: Визначте клас органічних сполук, для яких характерне

Домбровський А.В., Лукашкова Н.І.,

 

утворення біполярних йонів.

 

Лукашов С.М.. Органічна хімія: Підр. Для

 

Правильна відповідь: амінокислоти.

 

10-11 кл. серед. Загально освіт. Шк.. –К.:

 

Відповідність програмі: властивості амінокислот

Освіта, 1995. -С.128.

 

 

 

 

Сухан В.В. та ін. Хімія: Посібник для

 

 

 

 

вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В.

 

 

 

 

Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач.-К:

 

 

 

 

Либідь, 1995.-С.425.

 

 

 

36

Зміст завдання: Установіть відповідність між рівняннями хімічних

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл:

 

реакцій та їх типами.

 

 

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Правильна відповідь :

 

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

K2O + H2O = 2KOH

 

( сполучення) ;

ВТФ «Перун», 2007.

 

3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O

(обміну);

-С.132-136.

 

2AgCl = 2Ag + Cl2;

 

(розкладу);

 

 

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2.

( заміщення).

 

 

Відповідність програмі: класифікація хімічних реакцій

 

37

Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами електролітів та

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

йонами, на які вони дисоціюють у водних розчинах:

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

Правильна відповідь:

Н+ + NO3-;

 

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.82-

 

нітратна кислота

 

84.

 

алюміній сульфат

2Al3+ + 3SO42-;

 

 

 

барій хлорид

Ba2+ + 2Cl-;

 

 

 

калій гідроксид

K+ + OH- .

 

 

 

Відповідність програмі: йонні рівняння реакцій

 

 

 

 

 

 

38

Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами неорганічних та

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл:

 

органічних сполук і найважливішими галузями їх використання:

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Правильна відповідь:

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

барій сульфат

для рентгеноскопії шлунку;

ВТФ «Перун», 2005.

 

фенол

для виробництва фенолформальдегідних пластмас;

-С.39.

 

глауберова сіль

у медицині як проносний засіб;

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл:

 

білки

«будівельний матеріал» для живих організмів.

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

 

 

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

Відповідність програмі: застосування органічних та неорганічних

ВТФ «Перун», 2007.

 

речовин

 

-С.17; 63.

39

Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними формулами та

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е

 

назвами неорганічних сполук:

вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100,

 

Правильна відповідь:

107.

 

HCl

хлоридна кислота;

 

 

H3PO4

ортофосфатна кислота;

 

 

CaO;

кальцій оксид;

 

 

P2O5

фосфор (V) оксид.

 

 

Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви; кислоти, їх склад, назви.

 

 

 

 

40

Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними формулами та

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл:

 

класами органічних сполук:

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Правильна відповідь:

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

CH3 - COOH

карбонові кислоти;

ВТФ «Перун», 2007.

 

CH3 - OH

спирти;

-С.6-8, 19,23-24,30-31, 57.

 

NH2 - CH2 – COOH амінокислоти;

 

 

H- COH

альдегіди.

 

 

Відповідність програмі: спирти, альдегіди, карбонові кислоти, естери,

 

 

амінокислоти, їх склад, назви.

 

 

 

 

 

41

Зміст завдання: Установіть послідовність фізичних операцій розділення

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е

 

суміші кухонної солі, залізних ошурок і річкового піску:

вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.27-

 

Правильна відповідь:

29.

 

дія магнітом , розчинення , фільтрування , випарювання.

 

 

Відповідність програмі: речовини, чисті речовини, суміші

 

 

 

 

42

Зміст завдання: Установіть послідовність посилення відновних

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

властивостей хімічних елементів, які мають певну електронну

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

конфігурацію атомів.

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.41-

 

Правильна відповідь:

42.

 

1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s1, 1s22s1 , 1s22s22p63s1, 1s22s22p63s23p64s1.

 

 

Відповідність програмі: металічні елементи, особливості будови їх

 

 

атомів.

 

43

Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування барій

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл:

 

нітрату з поданих речовин:

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Правильна відповідь: амоніак , нітроген (ІІ) оксид , нітроген (IV) оксид ,

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

нітратна кислота.

ВТФ «Перун», 2005.-С.62-65.

 

Відповідність програмі: амоніак, його добування, нітроген (ІІ) і

 

 

нітроген(IV) оксиди у виробництві нітратної кислоти

 

44

Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування метанової

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл:

 

кислоти з поданих речовин:

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Правильна відповідь: метан, хлорметан , метанол, метаналь.

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

Відповідність програмі: взаємозв’язок між вуглеводнями, спиртами,

ВТФ «Перун», 2007.-С.29-30.

 

альдегідами і карбоновими кислотами.

 

 

 

 

45

Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл:

 

амінооцтової кислоти з поданих речовин:

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Правильна відповідь: етиловий спирт, оцтовий альдегід, оцтова кислота,

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

хлороцтова кислота.

ВТФ «Перун», 2007.

 

Відповідність програмі: взаємозв’язок між вуглеводнями, спиртами,

-С.66-67.

 

альдегідами і карбоновими кислотами та амінокислотами

 

 

 

 

46

Зміст завдання: Установіть послідовність розташування гомологів

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл:

 

алканів у гомологічному ряду вуглеводнів:

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Правильна відповідь: метан , етан, пропан, бутан.

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

Відповідність програмі: гомологічний ряд насичених вуглеводнів

ВТФ «Перун», 2005.

 

(алканів)

-С.117.

47

Зміст завдання: Установіть послідовність утворення продуктів під час

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

відновлення заліза в доменній печі з червоного залізняку:

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

Правильна відповідь: Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe.

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-

 

Відповідність програмі: хімічні реакції, на яких базується виробництво

С.112.

 

чавуну.

Сухан В.В. та ін. Хімія: Посібник для

 

 

вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В.

 

 

Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач.-К:

 

 

Либідь, 1995.-С.313.

48

Зміст завдання: Установіть послідовність зростання рівня організації

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл:

 

структури білка (від первинної до четвертинної структури):

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Правильна відповідь: поліпептидний ланцюг, α- спіраль, білкова глобула,

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

комплекс субодиниць.

ВТФ «Перун», 2007.

 

Відповідність програмі: будова та біологічна роль білків

-С.60.

 

 

Сухан В.В. та ін. Хімія: Посібник для

 

 

вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В.

 

 

Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач.-К:

 

 

Либідь, 1995.-С.429-430.

 

 

 

49

Зміст завдання: Розташуйте послідовно схеми хімічних рівнянь реакцій

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

згідно з поданим ланцюжком:

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

реакція обміну між електролітами не відбувається до кінця – реакція

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.88-

 

обміну між електролітами з утворенням осаду – реакція обміну між

89.

 

електролітами з утворенням лише слабкого електроліту (води) – реакція

 

 

обміну між електролітами з утворенням газуватого продукту реакції і

 

 

слабкого електроліту (води).

 

 

Правильна відповідь: Na2SO4 + KCl →, Ba(NO3)2 + K2SO4→,

 

 

H2SO4 + +KOH→, HNO3 + Na2SO3→.

 

 

Відповідність програмі: реакції йонного обміну, що відбуваються до кінця

 

50

Зміст завдання: Установіть послідовність посилення неметалічних

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

властивостей атомів хімічних елементів.

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

Правильна відповідь: Бор, Карбон, Нітроген, Оксиген.

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.41.

 

Відповідність програмі: періодичність зміни властивостей простих

 

 

речовин та сполук елементів

 

51

Зміст завдання: Обчисліть об’єм азоту ( л )(н.у.), який необхідний для

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е

 

добування амоніаку об’ємом 6 л.

вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.91

 

Правильна відповідь: 3

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл:

 

Відповідність програмі: добування амоніаку промисловим способом,

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Об’ємні відношення газів

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

 

ВТФ «Перун», 2005.

 

 

-С.62-63.

 

 

 

52

Зміст завдання: Укажіть число структурних ізомерів н-пентану за

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл:

 

розгалуженням карбонового скелета.

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

Правильна відповідь: 3

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

Відповідність програмі: ізомерія алканів

ВТФ «Перун», 2005.

 

 

-С.127-128.

 

 

 

53

Зміст завдання: Атом елемента має на 2 електрона більше, ніж йон калію.

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

Назвіть протонне число елемента.

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

Правильна відповідь: 20

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.37,

 

Відповідність програмі: особливості будови атомів елементів великих

53.

 

періодів

 

54

Зміст завдання: Методом електронного балансу розставте коефіцієнти в

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

рівнянні окисно-відновної реакції. Укажіть коефіцієнт у відновника.

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

 

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.61-

 

P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO.

63.

 

Правильна відповідь: 3

 

 

Відповідність програмі: окисно-відновні реакції, процеси окиснення і

 

 

відновлення, значення їх у природі та техніці

 

 

 

 

55

Зміст завдання: Під час взаємодії лужного металу з водою одержали

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

розчин лугу масою 500г з масовою часткою лугу 2,8% і водень об’ємом

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб.

 

2,8 л (н.у.). Укажіть порядковий номер цього металу у Періодичній

та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.61-

 

таблиці Д.І. Менделєєва.

63.

 

Правильна відповідь:19

 

 

Відповідність програмі: лужні метали, їх характеристика за положенням у

 

 

періодичній системі та будовою атомів. Кількісне вираження складу

 

 

розчинів: масова частка розчиненої речовини

 

56

Зміст завдання: Під час взаємодії етанової (оцтової) кислоти масою 3 г з

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл:

 

надлишком етанолу утворився естер масою 4,18 г. Обчисліть масову

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

частку (у %) естеру від теоретично можливого виходу.

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ

 

Правильна відповідь: 95

«Перун», 2005.

 

Відповідність програмі: естери, їх будова, добування за реакцією

-С. 43-45.

 

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл:

 

етерифікації. Обчислення виходу продукту реакції на прикладах хімічних

 

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

сполук

 

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ

 

 

 

 

«Перун», 2007.

 

 

-С.30-31.

57

Зміст завдання: Обчисліть загальну суму коефіцієнтів у рівнянні реакції

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е

 

алюміній гідроксиду та сульфатної кислоти з утворенням середньої солі.

вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.54-

 

Правильна відповідь: 12

57.

 

Відповідність програмі: хімічні рівняння, закон збереження маси речовин

 

58

Зміст завдання: Обчисліть масу продукту реакції (г), що утворюється під

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл:

 

час реакції водню масою 4г та брому масою 160г, якщо вихід від

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

теоретично можливого становить 50%.

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

Правильна відповідь: 81

ВТФ «Перун», 2005.

 

Відповідність програмі: обчислення маси, об’єму за відомими даними про

-С. 29-34.

 

вихідні речовини, одна з яких узята з надлишком

 

59

Зміст завдання: Обчисліть масу (г) водню, що утворюється при

Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид.,

 

взаємодії цинку кількістю речовини 3 моль з хлоридною кислотою.

-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.58-59.

 

Правильна відповідь: 6

Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для

 

Відповідність програмі: обчислення за хімічними рівняннями. Хімічні

загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та

 

властивості металів

доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.97-98.

 

 

60

Зміст завдання: Серед поданих речовин: метанол, карбон(ІІ) оксид,

Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл:

 

сахароза та фенол визначити не отруйну. Укажіть число атомів Оксигену

Підручник для загальноосвітніх навчальних

 

в цій речовині.

закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь:

 

Правильна відповідь: 11

ВТФ «Перун», 2007.

 

Відповідність програмі: сахароза, її склад, застосування

-С.43-44.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.