Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ZNO_chem / CHM

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
664.72 Кб
Скачать

15

Періоди

1

2

3

4

5

6

7

2. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва (довга форма)

Групи елементів

IIА

 

IIIБ

IVБ

 

VIБ

 

VIIБ

 

 

 

VIIIБ

 

 

 

IIБ

IIIА

 

IVА

 

 

VIА

 

VIІА

VIІІА

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He

1,0079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0026

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li

Be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

C

 

N

 

O

 

F

Ne

6,941

9,0122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,811

 

12,011

 

14,007

 

15,999

 

18,998

20,179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

18

Na

Mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al

 

Si

 

P

 

S

 

Cl

Ar

22,99

24,305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,982

 

28,086

 

30,974

 

32,066

 

35,453

39,948

19

20

21

 

 

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

36

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

Ca

 

Sc

 

Ti

V

 

Cr

 

Mn

 

Fe

 

Co

 

Ni

 

 

Cu

 

Zn

Ga

 

Ge

 

As

 

Se

 

Br

Kr

39,098

40,078

44,956

47,88

50,942

 

51,996

 

54,938

 

55,847

 

58,933

 

58,69

 

63,546

65,38

69,723

 

72,59

 

74,922

 

78,96

 

79,904

83,80

37

38

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47

 

48

 

49

 

50

 

51

 

52

 

53

54

Rb

Sr

 

Y

 

Zr

Nb

 

Mo

 

Tc

 

Ru

 

Rh

 

Pd

 

 

Ag

 

Cd

In

 

Sn

 

Sb

 

Te

 

I

Xe

85,468

87,62

88,906

91,224

92,906

 

95,94

 

(99)

 

101,07

 

102,91

 

106,42

 

107,87

112,41

114,82

 

118,71

 

121,75

 

127,60

 

126,90

131,29

55

56

 

 

 

72

 

73

 

74

 

75

 

76

 

77

 

78

 

79

 

80

 

81

 

82

 

83

 

84

 

85

86

Cs

Ba

*

 

 

Hf

Ta

 

W

 

Re

 

Os

 

Ir

 

Pt

 

 

Au

 

Hg

Tl

 

Pb

 

Bi

 

Po

 

At

Rn

132,91

137,33

 

 

 

178,49

180,95

 

183,85

 

186,21

 

190,2

 

192,22

 

195,08

 

196,97

200,59

204,38

 

207,2

 

208,98

 

(209)

 

(210)

(222)

87

88

 

 

 

104

 

105

 

106

 

107

 

108

 

109

 

110

 

111

 

112

 

113

 

114

 

115

 

116

 

117

118

Fr

Ra

**

 

 

Rf

Db

 

Sg

 

Bh

 

Hs

 

Mt

 

Ds

 

 

Rg

UUb

UUt

 

UUq

 

UUp

 

UUh

 

UUs

UUo

223

226,02

 

 

 

(261)

(262)

 

(263)

 

(262)

 

(265)

 

(266)

 

271

 

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

* Лантаноїди

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

 

138,91

140,12

140,91

144,24

(147)

150,36

151,96

157,25

158,93

162,5

164,93

167,26

168,93

173,04

174,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

** Актиноїди

As

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm

Md

No

Lr

 

(227)

232,04

(231)

238,03

(237)

(244)

(243)

(247)

(247)

(249)

(252)

(257)

(258)

(259)

(260)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розчинність кислот, солей та основ у воді (за температури 20–25 °С)

 

 

Аніони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катіони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H+

 

K+

 

Na+

 

NH+4

Ba2+

Ca2+

Mg2+

 

Al3+

 

Cr3+

 

Fe2+

Fe3+

 

Ni2+

 

Mn2+

 

Zn2+

Ag+

Hg2+

Cu2+

 

Pb2+

 

Sn2+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OH

 

 

 

 

P

 

P

 

P

P

M

M

 

H

 

H

H

H

H

 

H

 

H

H

 

H

 

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl

 

P

 

P

 

 

P

 

P

P

P

P

 

 

 

P

 

P

 

P

P

 

P

 

 

P

 

P

H

P

 

P

 

M

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Br

 

P

P

 

P

 

P

P

P

P

 

P

 

P

P

P

 

 

 

 

 

P

 

P

H

M

P

 

M

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

P

P

 

P

 

P

P

P

P

 

P

 

P

 

 

 

H

 

P

 

P

H

M

 

M

 

M

 

 

 

S2–

 

P

P

 

P

 

P

P

 

 

P

H

 

H

 

H

H

H

H

 

H

 

H

 

 

SO23

 

P

P

 

P

 

P

M

M

M

 

 

M

H

 

M

 

P

H

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінець

SO24

 

P

P

 

P

 

P

H

M

P

 

P

 

P

P

P

P

 

P

 

P

M

P

P

 

M

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO34

 

P

P

 

 

P

 

P

H

H

M

 

 

H

 

H

H

H

H

 

 

M

 

H

H

 

 

H

 

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестового

CO23

 

P

P

 

P

 

P

H

H

M

 

 

H

 

H

 

H

M

 

H

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO3

 

P

 

P

 

 

P

 

P

P

P

P

 

 

 

P

 

P

 

P

P

 

P

 

 

P

 

P

P

P

 

P

 

 

P

 

P

 

 

SiO23

 

P

 

P

 

 

P

 

H

H

H

 

 

 

 

 

H

 

 

 

H

 

H

 

 

 

H

 

 

зошита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH3COO

 

P

 

P

 

 

P

 

P

P

P

P

 

 

 

P

 

P

 

P

 

P

 

 

P

 

P

P

P

 

P

 

 

P

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ряд активності металів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li

 

K

 

Ba

 

Sr

Ca

 

Na

 

Mg

Be

 

Al

Mn

 

Zn

 

Cr

 

Fe

 

Cd

 

Co

 

Ni

Sn

 

Pb

 

(H2)

Bi

 

Cu

 

Ag

Hg

 

Pt

 

Au

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОВНІШНЄ

НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ – 2008

ТЕСТ ІЗ ХІМІЇ

Час виконання – 150 хвилин

Тест складається з 60 тестових завдань різних форм. Відповіді на завдання Ви маєте позначити в бланку А. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.

Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті

1.Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.

2.У разі необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.

3.Намагайтеся виконати всі завдання.

4.Ви маєте право скористатися таблицями:«Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва», «Розчинність кислот, солей та основ у воді», «Ряд активності металів», поданими на сторінках 14–16 цього зошита.

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей А

1.До бланка записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.

2.Відповіді вписуйте чітко, згідно з інструкцією до кожної форми завдань.

3.Неправильно записані, закреслені та підчищені відповіді в бланку А – це ПОМИЛКА!

4.Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете виправити її у відповідному місці бланка А.

5.Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних до бланка А.

6.Перед виконанням завдання позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка А.

Ознайомившись з інструкцією, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. Їх має бути 16.

Бажаємо Вам успіху!

© Український центр оцінювання якості освіти, 2008

ЗОШИТ

3

Завдання 1–35 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише ОДИН

ПРАВИЛЬНИЙ. Оберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді та позначте його у бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому

що комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1.Визначте правильне твердження щодо молекули води: А містить два атоми Гідрогену і два атоми Оксигену;

Б складається з двох атомів одного хімічного елемента; В складається з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену;

Гскладається з одного атома Гідрогену і двох атомів Оксигену.

2.Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення Сульфуру однакова:

АK2S; MgSO3; CaSO4;

Б H2SO4; SO3; Na2SO4;

В Na2S; H2SO3; Na2SO3;

Г H2S; SO2; K2SO4.

3.Визначте формулу складної речовини:

АN2;

БO2; В H2O; Г H2.

4.Виберіть формулювання закону сталості складу речовин:

А«якісний і кількісний склад речовин молекулярної будови завжди сталий і не залежить від місцезнаходження та способів добування»;

Б«об’єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного й до об’ємів газуватих продуктів реакції як невеликі цілі числа»;

В«загальна маса речовин, які вступили в хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, які утворилися внаслідок реакції»;

Г«в однакових об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакова кількість молекул».

5.За електронною формулою атома виберіть елемент, який утворює просту речо-

вину, для якої характерні властивості типового неметалу. А 1s22s22p63s25;

Б1s22s22p63s2; В 1s22s22p63s1;

Г 1s22s22p63s23p6.

6.Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до головної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва.

А F; Mn; I;

БCr; Ca; Hg;

ВAl; Ag; S; Г Li; Na; K.

7.Укажіть молярну масу сульфатної кислоти (г/моль): А 98; Б 78;

В68;

Г58.

2

8.Визначте формулу газу, важчого за повітря:

АCH4;

БN2; В H2; Г O2.

9.Визначте символ хімічного елемента, атом якого містить стільки ж електронів, скільки і йон брому.

АKr;

БSe;

ВP; Г Xe.

10.Укажіть схему реакції йонного обміну у водному розчині, під час якої

утворюється осад.

А H3PO4 + KOH ; Б NaNO3 + KCl ;

ВH2SO4 + К2CO3 ;

ГAgNO3 + KCl

11.Визначте подані пари йонів, які не можуть знаходитись одночасно в розчині. А 3Ba2+ i 2PO34 ;

Б2Na+ i SO24 ; В Na+ i Cl;

ГK+ i OH.

12.Визначте рядок сполук, для яких характерний йонний зв'язок. А KF; NaBr; CaCl2;

БPCl3; O2; CO; В Cl2; NaCl; HCl;

ГN2; NH3; NO2.

13.Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до великого періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва.

А C; Si; Mg;

БCa; Cr; Mn; В Si; P; Sn;

ГP; Cl; Ar.

14.Укажіть хімічну формулу кислотного оксиду. A CaO;

БZnO;

ВBaO;

ГSO2.

15.Укажіть хімічну формулу основного оксиду. A SO3;

БCO2;

ВCaO;

ГP2O5.

3

16.Укажіть хімічну формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з утворенням гідроксид йонів.

А Na2SO4; Б NaCl;

В Na3PO4;

Г NaOH.

17.Визначте йони, що утворюються у водному розчині під час дисоціації барій хлориду: А Ba2+ i 2Cl ;

БBa2+ i 2NO3; В Ba2+ i 2OH ; Г Ba2+ i 2Br.

18.Виберіть загальну електронну формулу зовнішнього електронного шару атомів

лужноземельних металів.

А ns2;

Бns2np2;

Вns2np1; Г ns1.

19.Укажіть речовину, з якою водень взаємодіє як окисник: А натрій; Б азот;

Вхлор;

Г кисень.

20.Укажіть хімічну формулу лугу. А AgOH;

БCu(OH)2; В NaOH;

ГFe(OH)2.

21.Визначте речовину, з якою взаємодіє кальцій(ІІ) оксид: А натрій сульфат;

Бнатрій гідроксид;

В натрій оксид;

Г хлоридна кислота.

22.Укажіть хімічну формулу кислоти. А HNO3;

Б CaO;

ВCa(OH)2; Г SO3.

23.Укажіть хімічну формулу альдегіду. А CH3 OH;

Б

ВC6H5 OH;

Г

4

24.Визначте речовину, яка під час взаємодії з водою утворює луги. А вуглець;

Б фосфор; В купрум(ІІ) оксид;

Г натрій.

25.Визначте метал, який взаємодіючи з водою при кімнатній температурі, виділяє водень. А цинк;

Бзалізо; В мідь; Г калій.

26.Укажіть загальну формулу алканів: А CnH2n;

БCnH2n–2;

ВCnH2n+2;

ГCnH2n–6.

27.Визначте метал, який утворює з хлором сіль складу МеCl3.

АAg; Б Ca;

ВAl;

ГCu.

28.Визначте клас органічних сполук, до якого можна віднести бутанол:

Аалкани;

Балкени; В альдегіди; Г спирти.

29.Укажіть речовину, що вступає в реакцію приєднання: А пропанол;

Бетанол;

В метан;

Г етен.

30.Укажіть формулу глюкози:

АC12H22O11;

БC2H5ОH;

ВC6H5OH; Г C6H12O6.

31.Визначте назву речовини, яка має хімічну формулу CH2 = CH2 :

Абензен;

Бетан;

Ветен;

Г етин.

32.Укажіть хімічну формулу алкану: А C5H10;

БC5H8;

ВC5H12; Г C5H12O.

5

33.Визначте клас органічних сполук, для яких характерне утворення біполярних йонів.

А альдегіди;

Бамінокислоти; В спирти; Г естери.

34.Визначте формулу кінцевого продукту перетворень : А Cl–CH2–COOH;

БHO–CH2–COOH;

В H2N–CH2–COOH;

Г HCl.H2N–CH2–COOH.

35. Визначте схему рівняння реакції, в результаті якої утвориться етанол:

А C2H4 + H2O ;

Б C2H5OH + HBr ; В C2H6 + Br2 ;

ГC2H2 + H2O .

Узавданнях 36–40 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених ЦИФРАМИ, виберіть один, на Вашу думку, правильний варіант, позначений БУКВОЮ. Поставте позначки в таблиці зошита на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок ( букви). Перенесіть позначки до бланка А згідно з інструкцією. Усі інші види Вашого запису у бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКУ!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

36.Установіть відповідність між хімічними формулами та назвами неорганічних сполук:

1

P2O5;

А

кальцій оксид;

 

А Б В Г Д

2

H3PO4;

Б

хлоридна кислота;

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

CaO;

В

фосфор (V) оксид;

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

HCl.

Г

ортофосфатна кислота;

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

кальцій гідроксид.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.Установіть відповідність між назвами неорганічних та органічних сполук і найважливішими галузями їх використання:

1

білки;

А

у суміші з бензином – як пальне;

2

фенол ;

Б

у медицині для рентгеноскопії шлунка;

3

глауберова сіль;

В

«будівельний матеріал» для живих організмів;

4

барій сульфат.

Г

у медицині як проносний засіб;

 

 

Д

для виробництва фенолформальдегідних пластмас.

 

 

 

 

А Б В Г Д

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

6

38.Установіть відповідність між назвами електролітів та йонами, на які вони дисоціюють у водних розчинах:

1

барій хлорид;

А

Н+ + NO3;

 

 

2

алюміній сульфат;

Б

2+

+ 2Cl

;

3

нітратна кислота;

Ba

 

В

K+ + OH ;

 

4

калій гідроксид.

Г

2Al3+ + 3SO42 ;

 

 

 

 

Д

Zn2+ i 2Cl.

 

А Б В Г Д

1

2

3

4

39. Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їх типами.

1

3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O;

А

обміну ;

2

K2O + H2O = 2KOH;

Б

заміщення;

3

2AgCl = 2Ag + Cl2;

В

сполучення;

4

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2.

Г

розкладу;

 

 

Д

полімерізації.

А Б В Г Д

1

2

3

4

40.Установіть відповідність між хімічними формулами та класами органічних сполук:

 

А

альдегіди;

1

Б

спирти;

 

В

амінокислоти;

2

Г

карбонові кислоти;

 

Д

естери.

3

 

 

А Б В Г Д

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

4

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

7

У завданнях 41–50 розташуйте певні дії ( поняття, формули, характеристики) у правильній послідовності. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних ряд-

ків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша дія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Зробіть позначки у бланку А

згідно з інструкцією. Усі інші види Вашого запису у бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКУ!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

41.Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші кухонної солі, залізних ошурок і річкового піску:

А

розчинення;

 

А Б В Г

Б

фільтрування;

1

 

 

 

 

 

 

 

 

В

дія магнітом;

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

випарювання.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

42.Установіть послідовність посилення відновних властивостей хімічних елементів, які мають певну електронну конфігурацію атомів. А Б В Г2 2 6 2 6 10 2 6 10 1

А

1s

 

2s 2p

 

2s

 

3p 3d

4s 4p 4d

5s ;

Б

1s

2

2s

1

;

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

6

 

1

 

 

 

 

 

2

В

1s

2s

2p

3s

;

 

 

 

 

2

2

6

2

6

 

1

 

3

Г

1s

2s

2p

3s

3p

4s

.

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Установіть генетичний ланцюжок добування барій нітрату з поданих речовин:

А нітроген(ІІ) оксид;

 

А Б В Г

Б

нітроген(IV) оксид;

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

В

нітратна кислота;

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Г

амоніак.

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

44. Установіть послідовність зростання рівня організації структури білка (від пер-

винної до четвертинної структури):

 

А Б В Г

А білкова глобула;

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

α-спіраль;

 

 

 

 

2

 

 

 

 

В

комплекс субодиниць;

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Г

поліпептидний ланцюг.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Установіть послідовність утворення продуктів під час відновлення заліза в до-

менній печі з червоного залізняку:

 

А Б В Г

А

FeO;

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

Fe2O3;

 

 

 

 

2

 

 

 

 

В

Fe;

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Г

Fe3O4.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.