Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kultura_Lektsii_Glebovoy_L_I / политология / Политология. Громов. Метод. вказ_вки.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю.

 1. У яких випадках використовується термін «еліта»?

 2. Дайте визначення політичної еліти.

 3. Дайте характеристику політичної еліти України порівнюючи її з якостями, якими, на вашу думку повинна відповідати ця специфічна соціальна група.

 4. У чому, на ваш погляд, слабкість політичної еліти України?

 5. У чому причини безвідповідальності політичної еліти України?

 6. Чим відрізняється керівник-виконавець від керівника-лідера?

 7. Якими якостями повинен володіти політичний лідер?

 8. Кого з сучасних політичних діячів України ви віднесли б до категорії політичних лідерів? Обґрунтуйте свій вибір.

 9. Наскільки важливою є для України проблема політичного лідерства? Чому?

Завдання для самостійної роботи.

 1. Дайте характеристику сучасної політичної еліти України. Як ви бачите формування майбутньої політичної еліти? Наскільки важливою є ця проблема для України?

 2. Які заходи (зміни, перетворення тощо) необхідно здійснити в Україні для виховання національних політичних лідерів?

Тема 6. Політична свідомість. Політична культура. Політика і мораль. (2 год.)

1. Політична свідомість: сутність, структура, функції.

1.1. Політична свідомість як складова свідомості людини.

1.2. Сутність політичної свідомості.

1.3. Формування політичної свідомості: спостереження та критичне осмислення політичних процесів; усвідомлення і сприйняття цілей активних суб’єктів політики; емоційне сприйняття політики і долучення до тих чи інших політичних поглядів.

1.4. Рівні політичної свідомості: побутовий, емпіричний, теоретичний.

1.5. Функції політичної свідомості: пізнавальна, ідеологічна, прогностична, комунікативна, виховна.

2. Політична культура та її роль у політичному житті суспільства.

2.1. Політична культура і політична свідомість.

2.2. Сутність політичної культури у визначені Г.Алмонда, С.Верби, Є.Вятра.

2.3. Якості, що визначають політичну культуру особи.

2.4. Типи політичних культур: патріархальна, підданицька, активістська.

3. Політика і мораль як система.

3.1. Сутність моралі.

3.2. Сучасні погляди на співвідношення політики і моралі.

Теми рефератів.

1.Фрмування політичної свідомості українського суспільства.

2. Політична культура політичної еліти України.

3. Політика і мораль у сучасній Україні.

Основні поняття:

Об’єкти і суб’єкти політичної свідомості людини, політична свідомість, звичайний, побутовий, емпіричний і теоретичний рівні свідомості, функції політичної свідомості, суспільна думка, методи вивчення суспільної думки, політична культура, пізнавальна орієнтація, емоційна орієнтація, оціночна орієнтація, типологізація політичних культур, етика і мораль у політиці.

Вивчення теми треба розпочинати з розгляду категорії „політична свідомість”. Оскільки в політичній системі визначальним структурним елементом є влада, то політична свідомість пов’язана з певним її сприйняттям та розумінням. Треба уяснити, що свідомість базується на пізнанні політико-владних відносин у цілому і кожної гілки влади окремо, знанні законів політичного розвитку суспільства. Вивчення умов та джерел формування політичної свідомості, відносно досягнутого рівня дозволяє зробити висновки щодо рівня свідомості різних прошарків суспільства. Розгляд функцій, які виконує політична свідомість, різних її проявлень, дозволяє визначити категорію „суспільна думка” , як важливий засіб визначення рівня й оцінки політичної свідомості суспільства. Особливу увагу слід приділити необхідності та шляху формування політичної свідомості в українському суспільстві.

Розгляд питання щодо політичної культури, необхідно почати з визначення цієї категорії, різними поглядами на її сутність та зв'язок співвідношення з політичною свідомістю. Студенти повинні прийти до висновку, що політична культура, як особливий тип орієнтації на певну політичну дію на відміну від політичної свідомості пов’язана тільки з найбільш стійкими, внутрішньо значимими для людини політичними поглядами і проявляється вона у політичній дії. Треба зрозуміти, що політична культура суспільства не є однорідна, як не однорідне і саме суспільство. Поряд з основними типами політичної культури у суспільстві існують й субкультури і навіть контркультури, вплив яких у більшій або менший мірі впливає на сприйняття політичної дійсності суб’єктами політичного життя в державі. Спробуйте пояснити, як субкультури і контркультури впливають на політичну стабільність та ефективність державної влади.

Розуміння різних типів політичної культури дозволяє зрозуміти різноманітність орієнтацій в українському суспільстві, що дає змогу на подолання традиційного, не завжди свідомого стану, утвердження у суспільстві дійсно активістського типу політичної культури, як умови демократизації суспільства. Допомога в розгляді питань семінару в посібнику: стор. 89-98.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.