Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
гемолитическая болезнь новорожденніх (копия).docx
Скачиваний:
327
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
139.6 Кб
Скачать

Гіпоксія і асфіксія плода і новонароджненого

  Гіпоксія і асфіксія плода і новонародженого є основною причиною перинатальної захворюваності і смертності новонародженого. В структурі перинатальної смертності асфіксія займає біля 40 %. Часто після неї настають тяжкі морфологічні та функціональні розлади ЦНС з глибокими порушеннями мозкового кровообігу та нерідко внутрішньочерепними крововиливами. Останні можуть обумовлювати смерть плода, загибель дитини в постнатальному періоді або мають несприятливий вплив на подальший соматичний і психомоторний розвиток дитини. Встановлено, що гіпоксія має сильну тератогенну дію і може стати причиною вроджених вад. Ступінь порушень розвитку плода залежить не тільки від періоду виникнення гіпоксії, але й від інтенсивності кисневого голодування. Нестача кисню сама по собі, при відсутності механічних впливів на головку дитини, може спричинити тяжкі циркуляторні розлади з множинними крововиливами в головний мозок і внутрішні органи. Особливе значення має ця патологія для недоношених новонароджених, в яких в 10-15 разів частіше вона є причиною загибелі дитини. 

Гіпоксія – це патологічний симптомокомплекс, що обумовлений кисневою недостатністю плода і новонародженого (внутрішньоутробна гіпоксія плода і позаутробна гіпоксія новонародженого). Гіпоксія поділяється на: 

  • первинну (є причиною всіх інших патологічних станів новонародженого); 

  • вторинну (виникає як результат хвороби чи патологічного стану дитини, наприклад, при пневмонії, пологовій травмі ЦНС, тощо).    

Внутрішньоутробна гіпоксія, як правило, первинна і обумовлена не патологією плода, а патологією матері (фетоплацентарна недостатність, хвороби серцевосудинної системи з недостатністю кровообігу, анемія матері під час вагітності та інші). 

Вторинна внутрішньоутробна гіпоксія буває рідко (наприклад, внутрішньоутробні інфекції плода, внутрішньоутробна гемолітична хвороба).

Постнатальна гіпоксія, як правило, вторинна і спричиняється недостатністю дихальної функції легень дитини, серцевосудинними розладами новонародженого, обмінними порушеннями тощо. 

Гіпоксія плода поділяється на: 

  • антенатальну (до початку пологів); 

  • інтранатальну (під час пологів). 

  • Можливе поєднання антенатальної, інтранатальної і навіть постнатальної гіпоксії. В такому випадку говорять за перинатальну гіпоксію.

 За тривалістю розрізняють: 

  • гостру гіпоксію (декілька хвилин декілька годин; як правило, в пологах); 

  • хронічну гіпоксію (декілька днів декілька тижнів; антенатальна і постнатальна). 

Гіпоксія веде до асфіксії!

Асфіксія новонароджених – це патологічний стан, зумовлений порушенням газообміну (гіпоксія, гіперкапнія, ацидоз), що призводять або до транзиторного порушення функції нейронів, або до їх необоротного пошкодження.

Етіологія.

Основні етіологічні чинники гіпоксії та асфіксії плода і новонародженого можна розділити на 4 великі групи. 

   1. Гіпоксія і гіперкапнія при захворюваннях і інтоксикаціях у матері:     а) крововтрати, анемії, лейкози;     б) шок;     в) серцевосудинні захворювання в стадії декомпенсації у вагітних;     г) захворюваня дихальної системи, що супроводжуються порушенням газообміну (пневмонії, туберкульоз, емфізема легень тощо);     д) інтоксикації, отруєння;     е) наркоз, прийом наркотичних ліків;     є) інфекційні хвороби матері.     2. Порушення внутрішньоутробного газообміну:     а) справжні вузли пуповини;     б) туге обвиття пуповини навколо шиї;     в) випадіння петель пуповини;     г) передчасне відшарування плаценти;     д) передлежання плаценти;     е) фетоплацентарна недостатність при пізніх токсикозах;     є) переношена вагітність;     ж) аномалії пологової діяльності.     3. Захворювання плода і порушення функції його ЦНС:     а) вроджені вади ЦНС (аненцефалія, кили головного мозку);     б) тяжкі форми вроджених вад серця;     в) внутрішньочерепна травма;     г) гемолітична хвороба новонароджених;     д) лістеріоз, токсоплазмоз, інші внутрішньоутробні інфекції.     4. Часткова чи повна непрохідність дихальних шляхів дитини:     а) вади розвитку дихальних шляхів;     б) аспірація навколоплідних вод, слизу. 

   Патогенез гіпоксії плода і новонародженого залежить від наступних факторів:     1. Вміст О2 та СО2 в крові матері.     2. Стан маткового та матковоплацентарного кровообігу.     3. Стан кровообігу плода. 

Недостатність одного чи декількох з цих факторів веде до ряду компенсаторнопристосовних реакцій:    1. Підвищення швидкості плацентарного кровотоку.     2. Гіперплазія плаценти.     3. Підвищення об’єму капілярної фетальної зони.     4. Підсилення кровотоку плода. 

 Фетоплацентарна недостатність – ведуча причина внутрішньоутробної гіпоксії.   Киснева недостатність – висхідний фактор патогенезу. Але далі все залежить від тривалості гіпоксії.

 «Асфіксія при народженні»це окрема нозологічна форма, яку характеризують лабораторні ознаки шкідливої дії гіпоксії на організм плода до або під час пологів(значний метаболічний або змішаний ацидоз у крові з артерії пуповини), а також клінічні симптоми кардіореспіраторної і неврологічної депресії новонародженого з можливим наступним розвитком енцефалопатії і поліорганної дисфункції.

Можливу наявність «асфіксії при народженні» слід передбачити у кожної дитини, якій надавали реанімаційну допомогу після народження. Однак, остаточний діагноз «асфіксія при народженні» повинен бути ретроспективним і враховувати відповідні дані анамнезу і діагностичні ознаки, які виникли протягом перших 72 год життя новонародженого. Отже, остаточний і обґрунтований діагноз «асфіксія при народженні» може бути встановлений лише на 4 добу після народження дитини, однак, його недоцільно використовувати за межами раннього неонатального періоду.

1. Діагностичні критерії «важкої асфіксії при народженні» [Р21.0]

1.1. Оцінка стану новонародженого за шкалою Апґар менше 4 балів упродовж перших 5 хв. життя.

1.2. Наявність клінічних симптомів ураження ЦНС важкого ступеня (стадія3 гіпоксично-ішемічної енцефалопатії, див. п. 3), які виникли в перші 72 год життя, у дітей, народжених при терміні гестації ≥32-34 тиж.

1.3. Ознаки порушення функції принаймні ще одного життєво важливого органу або системи– дихальної, серцево-судинної, сечовидільної, травного каналу тощо протягом перших 3 днів життя.

1.4. Метаболічний або змішаний ацидоз(рН< 7,0 і(або) дефіцит основ(ВЕ) більше-12 ммоль/л) у крові з артерії пуповини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.