Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ф-н анал¦з До модуля 1.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
53.24 Кб
Скачать

24До традиційних методів, що використовуються у фінансовому аналізі, відносяться:

1) метод експертних оцінок; психологічний, побудови системи показників;

2) кореляційний аналіз, оперативний аналіз, лінійне програмування;

3) теорія ігор, методи сітьового планування, прогнози;

4) абсолютні та відносні величини, групування, метод порівняння, індексний та балансовий метод.

25Порівняння кожної позиції фінансової звітності з попереднім періодом – це:

1) трендовий аналіз;

2) горизонтальний аналіз;

3) вертикальний аналіз;

4) просторовий аналіз.

26Визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат у цілому – це:

!) трендовий аналіз;

2) вертикальний аналіз;

3) горизонтальний аналіз;

4) аналіз відносних показників (коефіцієнтів).

27Порівняльний аналіз, що застосовується при вивченні відносних темпів зростання та приросту показників за кілька років до рівня безпечного росту, - це:

1) трендовий аналіз;

2) вертикальний аналіз;

3) горизонтальний аналіз;

4) аналіз відносних показників.

28Рентабельність власного капіталу.–це:

1. відношення чистого прибутку до середніх залишків інвестованого капіталу.

2.. відношення чистого прибутку до середніх залишків власного капіталу.

3. відношення чистої виручки від реалізації до середнього розміру капіталу підприємства

4. відношення чистої виручки від реалізації до середнього розміру власного капіталу підприємства

29Співвідношення величини явища з величиною будь-якого іншого явища, але взятого за інший час або по іншому об'єкту відображають:

1) відносні показники;

2) абсолютні показники;

3) середні величини;

4) кількісні показники

30Коефіцієнт оборотності капіталу –це:

1. відношення чистого прибутку до середніх залишків інвестованого капіталу.

2.. відношення чистого прибутку до середніх залишків власного капіталу.

3. відношення чистої виручки від реалізації до середнього розміру капіталу підприємства

4. відношення чистої виручки від реалізації до середнього розміру власного капіталу підприємства

31Співвідношення частин цілого між собою характеризують:

1) відносні показники структури;

2) відносні показники інтенсивності;

3) відносні величини ефективності;

4) абсолютні показники структури.

32Коефіцієнт оборотності власного капіталу –це:

1. відношення чистого прибутку до середніх залишків інвестованого капіталу.

2.. відношення чистого прибутку до середніх залишків власного капіталу.

3. відношення чистої виручки від реалізації до середнього розміру капіталу підприємства

4. відношення чистої виручки від реалізації до середнього розміру власного капіталу підприємства

33Середні величини фінансового аналізу характеризують:

1) узагальнену кількісну характеристику сукупності однорідних явищ за певною ознакою;

2) кількісні розміри явища у відповідних одиницях виміру;

3) співвідношення величини окремих явищ;

4) відносні показники структури.

34Оборотність капіталу в днях розраховується як:

1.відношення чистої виручки від реалізації до середнього розміру власного капіталу підприємства.

2.ділення добутку середнього розміру капіталу та кількості днів у аналізованому періоді на загальний розмір чистої виручки підприємства.

3.відношення середнього розміру позикового капіталу до чистого прибутку підприємства.

4.відношення чистого прибутку до середніх залишків позикового капіталу

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.