Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
країнознавство 6-10.docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
43.87 Кб
Скачать

Варіант 9.

Завдання 1. Тести:

 1. Дайте визначення поняття природний кордон.

 2. Вкажіть представників наукового напрямку “енвайронменталізм”.

Б) Г. Тейлор;

В) Р. Сміт;

Природні кордони - встановлювалися по природних рубежах, які забезпечували умови для розвитку держави і його оборони (гори, ріки)

 1. Дайте визначення закономірності створення національних держав. Наведіть приклади.

Закономірність створення національних держав - виявляється в нездоланному бажанні будь-якої нації створити незалежну державу. З цією метою нація мобілізує всі наявні в неї ресурси, аж до ведення перманентних воєн.Наприклад: Югославія.

 1. Яка із країн за формою правління є монархією?

Б) Іспанія;

 1. Вкажіть федеративну державу.

А) Росія;

 1. Яка із країн належить до субрегіону Західна Європа?

А) Андорра;

 1. Яка із країн належить до субрегіону Центральна Європа?

В) Хорватія;

 1. Яка із країн належить до субрегіону Південно-Західна Азія?

Г) Катар.

 1. Які фактори повинна включати характеристика природи країни?

Г) всі вищеназвані.

 1. Вкажіть, який із наведених урбанізованих районів є мегаполісом?

А) Нью-Йоркський;

Завдання 2. Теоретичне питання.

Особливості туристичного районування світу згідно з ЮНВТО (в залежності від обсягів турпоїздок, обсягів валютних надходжень, темпів зростання чисельності відвідувачів).

- згідно даним UNWTO, на розвинені країни припадає більше 50 % всіх туристських прибуттів, але країни, що розвиваються, стрімко збільшують свою присутність на світовому туристському ринку.

За прогнозами UNWTO, високі стійкі темпи зростання економічних показників у сфері туризму збережуться до 2020 року. У 2020 р. кількість міжнародних прибуттів складе 1,56 мільярда, з них 1,2 мільярди складуть внутрішньорегіональні поїздки й 0,4 мільярди складуть подорожі на далекі відстані. До 2020 р. найбільш популярними рекреаційними регіонами світу будуть залишатися Європа, Східна Азія й Тихоокеанський регіон та Америка. Число туристів, що прибувають в Африку може зрости до 75 млн., на Близький Схід – до 70 і в Південну Азію – до 20 млн. Очікується поступовий зсув акцентів у розвитку туризму від традиційних ринків Західної Європи, США, Японії й Канади до альтернативних ринків, таких як Центральна й Східна Європа, включаючи Росію, Китай, Південну Корея, Мексику, а також деякі країни Близького Сходу.

Завдання 3. Теоретичне питання.

Географічна характеристика країни з точки зору туризму. Опис території країни, її властивостей і складу.

Глибина території держави є типовою (середньою) відстанню до кордонів. Значення цього показника залежить від розмірів держави і її конфігурації.

Вивчення параметрів території має теоретико-методичне значення, допомагає формувати просторове уявлення про країну.

Особливості території країни визначаються такими основними параметрами, як розмір, кордони іконфігурація, кожний з яких по-своєму впливає на людську діяльність на цій території.

Розмір території країни - це один з її постійних параметрів, який впливає на різноманітні сфери громадського життя країни, і насамперед, на її соціально-економічний розвиток.

Що більша територія країни, то різноманітніші й багатші її природні ресурси. Великі розміри території зумовлюють значну розмаїтість навколишнього середовища.

У географії поширені такі топологічні показники, як форма, конфігурація, компактність, зв'язаність, центральність території.

Форма території якісно описується термінами "витягнута", "видовжена", "сплюснута", "округла" тощо. Ідеальною є форма кола.

Для характеристики компактності території в географії розроблено низку показників. Наприклад, зіставлення довжини кордонів та площі території, оцінка компактності порівнянням конфігурації території з конфігурацією геометричних фігур (найчастіше з колом, оскільки коло - ідеально компактна геометрична фігура), показники витягнутості відносно малої та великої осей форми території та ін.

Глибина території держави є типовою (середньою) відстанню до кордонів. Значення цього показника залежить від розмірів держави і її конфігурації.

Вивчення параметрів території має теоретико-методичне значення, допомагає формувати просторове уявлення про країну.

ВАРІАНТ 10.

Завдання 1. Тести:

 1. Вкажіть представника наукового напрямку географічний детермінізм”.

А) Е. Реклю;

 1. Дайте визначення поняття енвайронменталізм.

наука про оточуюче людиною середовище та їхній взаємний вплив одне на одного. В ширшому трактуванні під енвайронментологією розуміють науковий напрямок, що вивчає весь комплекс проблем використання, охорони і відтворення умов довкілля.

 1. Вкажіть вченого, який є одним із засновників ідеї євразійства.

В) К. Леонтьєв;

 1. Дайте визначення поняття монархія. Наведіть приклади.

Мона́рхія — форма державного правління, за якої найвища державна влада повністю або частково належить одній особі — спадкоємному монархові.Наприклад: Швеція,Великобританія,Катар,Йорданія,Австралія.

 1. Яка із країн за формою правління є монархією?

А) Ліхтенштейн;

 1. Вкажіть федеративну державу.

А) Нігерія;

 1. Яка із країн належить до субрегіону Західна Європа?

А) Нідерланди;

 1. Яка із країн належить до субрегіону Центральна Європа?

Г) Румунія.

 1. Яка із країн належить до субрегіону Південно-Західна Азія?

В) Ліван;

 1. Вкажіть, який із наведених урбанізованих районів є мегаполісом?

Б) Нью-Йоркський;

Завдання 2. Теоретичне питання.

Типологія країн світу в залежності від геополітичного положення (географічного, демографічного, економічного, політичного, історичного), наявності природно-рекреаційних ресурсів, стану туристичної інфраструктури.

- Типоло́гія у країнозна́встві — це групування країн світу за певними спільними ознаками, властивостями, якостями подібності, які дають можливість об'єднати ряд країн в одну групу й водночас відрізняти їх від інших, ґрунтуючись на певних типологічних рисах.

Типології, що різняться за покладеними в їхню основу критеріями, можна поділити на два великі види: кількісні та якісні.

Типологічний підхід є принципово важливим інструментом пізнання різноманітної специфіки країн і регіонів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.