Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
орієнтований перелік питань.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
35.77 Кб
Скачать

Тестові завдання до змістовного модулю №2

1. Вчення про структуру, логіку організації, методи та засоби діяльності в різних галузях науки – це:

а) методологія порівняльного правознавства;

б) методика порівняльного правознавства;

в) методологія науки;

г) методика наукового пізнання;

д) філософія науки;

є) філософія права;

е) усі відповіді правильні;

ж) жодної правильної відповіді.

2. В результаті застосування порівняльно-правового методу здобуваються знання про:

а) схожість та розбіжність правових явищ, що досліджуються;

б) причини сталості чи повторюваності певних рис об’єктів що досліджуються;

в) загальні і специфічні риси правових явищ, що досліджуються;

г) кількісні характеристики правових явищ, що досліджуються;

д) структуру об’єктів, що досліджуються;

є) фактичну поведінку людей в державно-правовій сфері різних країн;

е)усі відповіді правильні;

ж) жодної правильної відповіді.

3. В систему організаційного забезпечення порівняльно-правових досліджень входять:

а)Українська правнича фундація;

б) Вісник Академії правових наук України;

в) Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого;

г) Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського;

д) Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

є) Інститут законодавства при Верховній Раді України;

е) усі відповіді правильні;

ж) жодної правильної відповіді.

4. Порівняльно-правове дослідження сучасних правових систем Франції та Німеччини можна класифікувати як:

а) діахронне порівняння;

б) синхронне порівняння;

в) бінарне порівняння;

г) мультипорівняння;

д) мікропорівняння;

є) макропорівняння;

е) усі відповіді правильні;

ж) жодної правильної відповіді.

5. Методологія порівняльного правознавства – це:

а) сукупність принципів, методів, засобів пізнання;

б) сукупність способів конкретного застосування діалектичного методу в дослідженні держави і права;

в) вчення про структуру, логіку організації, методи та засоби діяльності в різних галузях науки;

г) сукупність способів та засобів вивчення структури державно-правових явищ;

д) сукупність способів, засобів, методів наукового пізнання державно-правових явищ, серед яких порівняльно-правовий метод є домінуючим;

є) порівняьлно-правовий метод наукового пізнання;

е) усі відповіді правильні;

ж) жодної правильної відповіді.

6. До соціологічних методів пізнання відносять:

а) моделювання;

б) класифікацію;

в) екстраполяцію;

г) синтез;

д) конкретизацію;

є) дедукцію;

е) усі відповіді правильні;

ж) жодної правильної відповіді.

7. Порівняльно-правове дослідження сучасного виборчого законодавства Білорусі, Казахстану та Російської федерації можна класифікувати як:

а) внутрішнє порівняння;

б) зовнішнє порівняння;

в) нормативне порівняння;

г) функціональне порівняння;

д) інституціональне порівняння;

є) мікропорівняння;

е) усі відповіді правильні;

ж) жодної правильної відповіді.

8. До логічних методів пізнання відносять:

а) аналіз;

б) індукцію;

в) абстрагування;

г) синтез;

д) дедукцію;

є) екстраполяцію;

е) усі відповіді правильні;

ж) жодної правильної відповіді.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.