Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Actualni problemy KPU.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
247.3 Кб
Скачать

Тематичний план

Тема 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСНОВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

Тема 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВ, СВОБОД І ОБОВ‘ЯЗКІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Тема 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСНОВ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ

Тема 5. ПРОБЛЕМИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ

Тема 6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Тема 7. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Тема 8 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Тема 9. ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ПО ТЕМАХ

Тема 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 • Вступ. Актуальні проблеми поняття конституційного права як галузі, науки і навчальної дисципліни. Актуальні проблеми історії конститу-ційного права України як галузі, науки і навчальної дисципліни. Акту-альні проблеми системи конституційного права. Актуальні проблеми функцій конституційного права. Актуальні проблеми джерел конститу-ційного права. Актуальні проблеми українського конституціоналізму.

Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСНОВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

 • Вступ. Проблеми поняття, системи і принципів конституційного ладу України. Проблеми державного ладу України. Проблеми суспільного ладу України. Гаранти конституційного ладу України.

Тема 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВ, СВОБОД І ОБОВ‘ЯЗКІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

 • Вступ. Актуальні проблеми поняття прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в Україні. Проблеми класифікації прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в Україні. Механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Тема 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСНОВ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ

 • Вступ. Актуальні проблеми поняття безпосереднього народовладдя (безпосередньої демократії) та її конституційно-правових основ. Принципи безпосереднього народовладдя. Функції безпосереднього народовладдя. Механізм безпосереднього народовладдя. Проблеми форм безпосереднього народовладдя. Акти безпосереднього народовладдя. Гарантії безпосереднього народовладдя.

Тема 5. ПРОБЛЕМИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ

 • Вступ. Загальні проблеми конституційно-правового статусу Верховної Ради – парламенту України. Проблеми структури і складу парламенту України. Проблеми функцій і повноважень Верховної Ради – парламенту України. Проблеми загальних форм роботи парламенту і парламентських процедур.

Тема 6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 • Вступ. Проблеми конституційно-правового статусу Президента України.

 • Інститут Президента в Україні. Інститут президенства в Україні.

Тема 7. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

 • Вступ. Актуальні проблеми органів виконавчої влади в Україні. Проблеми формування органів виконавчої влади України. Проблеми конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України. Проблеми конституційно-правового статусу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Стан і основні напрями адміністративної реформи на сучасному етапі.

Тема 8 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

 • Вступ. Актуальні проблеми судової влади в Україні.

 • Актуальні проблеми основних засад судоустрою в Україні. Актуальні проблеми системи судів загальної юрисдикції. Актуальні проблеми функцій і повноважень судів загальної юрисдикції. Актуальні проблеми судово-правової реформи в Україні.

Тема 9. ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 • Вступ. Актуальні проблеми територіального устрою України та його реформи. Проблеми конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим. Загальні проблеми місцевого самоврядування в Україні. Проблеми нормативно-правових основ місцевого самоврядування в Україні. Проблеми виконавчих органів місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування.

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Література до вказаних тем подається у планах семінарських занять

Тема 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 1. Вступ.

 2. Актуальні проблеми поняття конституційного права як галузі, науки і навчальної дисципліни.

 3. Актуальні проблеми історії конституційного права України як галузі, науки і навчальної дисципліни.

 4. Актуальні проблеми системи конституційного права.

 5. Актуальні проблеми функцій конституційного права.

 6. Актуальні проблеми джерел конституційного права.

 7. Актуальні проблеми українського конституціоналізму.

Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСНОВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

 1. Вступ.

 2. Проблеми поняття, системи і принципів конституційного ладу України.

 3. Проблеми державного ладу України.

 4. Проблеми суспільного ладу України.

 5. Гаранти конституційного ладу України.

Тема 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВ, СВОБОД І ОБОВ‘ЯЗКІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

 1. Вступ.

 2. Актуальні проблеми поняття прав, свобод і обов'язків людини і грома-дянина в Україні.

 3. Проблеми класифікації прав, свобод і обов'язків людини і громадя-нина в Україні.

 4. Механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 5. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Тема 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСНОВ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ

 1. Вступ.

 2. Актуальні проблеми поняття безпосереднього народовладдя (безпосе-редньої демократії) та її конституційно-правових основ. Принципи безпосереднього народовладдя.

 3. Функції безпосереднього народовладдя.

 4. Механізм безпосереднього народовладдя.

 5. Проблеми форм безпосереднього народовладдя.

 6. Акти безпосереднього народовладдя.

 7. Гарантії безпосереднього народовладдя

Тема 5. ПРОБЛЕМИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ

 1. Вступ.

 2. Загальні проблеми конституційно-правового статусу Верховної Ради – парламенту України.

 3. Проблеми структури і складу парламенту України.

 4. Проблеми функцій і повноважень Верховної Ради – парламенту України.

 5. Проблеми загальних форм роботи парламенту і парламентських процедур.

Тема 6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 1. Вступ.

 2. Інститут президента в Україні.

 3. Інститут президенства в Україні.

Тема 7. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

 1. Вступ.

 2. Проблеми формування органів виконавчої влади України.

 3. Проблеми конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України.

 4. Проблеми конституційно-правового статусу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 5. Стан і основні напрями адміністративної реформи на сучасному етапі.

Тема 8 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

 1. Вступ.

 2. Актуальні проблеми судової влади в Україні.

 3. Актуальні проблеми основних засад судоустрою в Україні.

 4. Актуальні проблеми системи судів загальної юрисдикції.

 5. Актуальні проблеми функцій і повноважень судів загальної юрисдикції.

 6. Актуальні проблеми судово-правової реформи в Україні.

Тема 9. ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 1. Вступ.

 2. Актуальні проблеми територіального устрою України та його реформи.

 3. Проблеми конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим.

 4. Загальні проблеми місцевого самоврядування в Україні.

 5. Проблеми нормативно-правових основ місцевого самоврядування в Україні.

 6. Проблеми виконавчих органів місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Курс “Актуальні проблеми конституційного права України” вивчається протягом семестру.

Семінарські заняття проводяться під керівництвом викладачів з використанням різних форм та методів контролю знань студентів: просте опитування, вільна дискусія, виконання контрольних робіт та розв`язання аналітичних вправ та практичних ситуацій.

Доповідачі на семінарах призначаються викладачем як за бажанням слухачів та і на власний розсуд. Доповідачам можуть задаватися додаткові запитання викладачем або студентами. Після відповіді доповідачам студенти можуть виступити з певними доповненнями.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]