Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АГД.Методичка.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Список рекомендованих джерел Основні

 1. Конституція України. Прийнята 28.06.2996 р. – К.: Україна. 1996 – с. 54.

 2. «Про оподаткування прибутку підприємств»: Закон України від 22.05.97 зі змінами і доповненнями.

 3. Господарський Кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16.01.93. –К.: Істина, 2003. – 208 с..

 4. Баканов М. И., Шеремет А.Д. Теорія экономического анализа. Уч. пособие. М., финансы и статистика. 2004 – 416 с.

 5. Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу. Підручник, К.: КНТЕУ, 2006, - 411с.

 6. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа. М.: ИНФРА, 2001 – 222 с.

 7. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. Навч.-метод. посібник – К.: КНТЕУ, 2006 - 176 с.

 8. Житная И.П. и др. Теория экономического анализа. Уч. Пособие. Луганск, ВНУ им. В. Даля, 2004- 336 с.

 9. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. К.: КНТЕУ, 2008 – 514 с.

 10. Теория анализа хозяйственной деятельности. Учебник. Под. Ред. В.В. Осмоловского, Мн. – Новое знание, 2001, – 318с.

 11. Чечевицына Л.Н. Экономический анализ. Уч. пособие. Ростов на Д. Изд-во «Феникс», 2001, – 448 с.

 12. Економический анализ. Учебник для вузов. Под. Ред. Л.Т. Гиляровский, - М., ЮНИТИ-ДАНА, 2001, - 527 с.

Додаткові

 1. Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності. За ред. Є.В. Мниха, К., КНТЕУ, 2005. – 395 с.

 2. Доля В.Т. Экономический анализ: теория и практические методики. – К.: Кондор, 2003, - 208 с.

 3. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика. – Рівне, НУВГП, 2005, - 369 с.

 4. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М., проспект, 2004, - 424 с.

 5. Іванова Н.Ю. Аналіз беззбитковості виробництва: теорія та практика: Навч. посібник – К.. Лібра, 2002, - 72 с.

 6. Савицька Т.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. – К., знання, 2004. – 654 с.

 7. Економічний аналіз. Навч. посібник. За ред. акад. НАНУ Чумаченка М.Г., К КНТЕУ, 2003, - 556 с.

 8. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. – Львів, світ, 1993. – 215 с.

Інтернет- ресурси

1. www.csr.ru – Центр стратегічного розвитку.

2. www.ebrd.com – Європейський банк реконструкції та розвитку.

3. www.gifa.ru – Гільдія інвестиційних та фінансових аналітиків.

4. www.icps.kiev.ua – Міжнародний центр перспективних досліджень.

5. www.ics.org.ua – Інститут конкурентного суспільства.

6. www.invest.delovoy.com – Інвестиційний експерт.

7. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

8. www.mafica.ru – Багатомовний пошуковий каталог.

9. www.rada.kiev.ua – Верховна Рада України.

10. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики.

11. www.usfa.kiev.ua – Українське товариство фінансових аналітиків.

12. www.fas.com.ua – Фінансовий аналітик-сервіс.

39

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.