Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 2. Білки.doc
Скачиваний:
76
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.06 Mб
Скачать

20

Лекція № 2. Білки

 1. Загальна характеристика та функції білків.

 2. Амінокислоти.

 3. Пептиди.

 4. Класифікація білків.

  1. Прості білки.

  2. Складні білки.

 5. Амінокислотний склад рослинних білків.

 6. Проблема харчового білка та шляхи її вирішення.

 7. Обмін амінокислот і білків.

  1. Особливості азотного обміну рослин.

  2. Загальні шляхи синтезу амінокислот.

  3. Утворення амінокислот при фотосинтезі.

  4. Механізми знешкодження аміаку.

  5. Утворення і роль амідів у рослині.

  6. Утворення сечовини.

  7. Утворення амонійних солей.

  8. Загальні шляхи розпаду амінокислот.

  9. Утворення амінів.

  1. Метилювання амінокислот.

  2. Пул вільних амінокислот та їхня роль у рослині.

  1. Біосинтез білка.

  2. Розпад білків.

Загальна характеристика та функції білків

Білки є найважливішими природними сполуками живої клітини – як рослинної, так і тваринної.

Основні функції білків у рослинному організмі такі самі, як у тваринному.

1. Структурна функція. Білки беруть участь у побудові всіх клітинних органел.

2. Каталітична функція. Всі ферменти – білки.

 1. Регуляторна функція. Наприклад, гістони і ряд негістонових білків регулюють транскрипцію.

 2. Механо-хімічна функція. Білки беруть участь у здійсненні рухів цитоплазми й клітинних органел.

 3. Транспортна функція. Білки-переносники транспортують різні речовини як через плазматичну мембрану, так і усередині клітини.

 4. Захисна функція. Наприклад, гідролітичні ферменти лізосом і вакуолей розщеплюють шкідливі речовини, що потрапили в клітину. Крім того, глікопротеїни беруть участь у захисті рослин від патогенів.

 5. Запасна функція. Ця функція характерна в основному для рослин. Запасні білки відкладаються в насінні та використовуються для живлення проростків у процесі проростання.

У наш час функції багатьох білків ще не з'ясовані. Крім того, відомо, що один білок може виконувати дві або більше функцій. Наприклад, деякі білки мембран можуть виконувати структурну і ферментативну функції.

Молекули рослинних білків, як і тваринних, містять С, Н, О, N, а також майже завжди S і деякі Р. У рослин, що ростуть на ґрунтах, багатих на селен, цей елемент може замінювати у білках сірку. При цьому ріст рослин відбувається нормально, проте страждають тварини, які їх поїдають. У них у першу чергу порушується синтез білків шерсті, рогів, копит.

Як правило, вміст білків у рослинах менше, ніж у тварин. У вегетативних органах кількість білка складає звичайно 5-15 % від сухої маси. Так, у листках тимофіївки міститься 7 % білка, а в листках конюшини і вики – 15 %. Більше білка в насінні: у злаків в середньому 10-20 %, у бобових і олійних – 25-35%.

Вміст білка в насінні (%):

Пшениця

15

Горох

25

Кукурудза

10

Квасоля

23

Жито

12

Люпин

35

Овес

12

Гірчиця

28

Просо

12

Соняшник

26

Рис

7

Рапс

30

Найбагатше на білок насіння сої – до 40 %, а іноді й більше.

У рослинних клітинах білки звичайно пов'язані з вуглеводами, ліпідами й іншими сполуками, а також із мембранами. Тому їх важко виділяти з рослин і одержувати чисті препарати, особливо з вегетативних органів. У зв'язку з цим у рослинах краще вивчені білки насіння, де їх більше і звідки їх легше виділити.

Рослинні білки за своїми властивостями, молекулярною масою та структурою молекул близькі до білків тваринного походження.