Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
записка жилой дом.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
344.58 Кб
Скачать

Підлога

Конструктивне рішення підлоги безпосередньо відповідає призначенню приміщень і залежить від пропонованих до нього звуко-, тепло- і влагоізоляційних вимог. При виборі конструкцій ураховується режим експлуатації, архітектура інтер'єра.

4.Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни

Задамося конструкцією зовнішньої стіни (рис. 1) та виберемо вихідні дані до розрахунку.

Рисунок 1 Конструкція зовнішньої стіни

Вихідні дані.

Район будівництва: м. Яремча

Температурна зона - II

Режим вологості приміщення: нормальний – Б

1 – зовнішня штукатурка – цементно-пісчаний розчин =1800 кг/м3, товщиною 0,02 м, =0,76 Вт/м.

2- утеплювач – жорсткі мінераловатні плити на синтетичних сполуках =80 кг/м3, =0,045 Вт/м.С.

3- кладка з силікатної цегли на цементно-пісчаний розчині, товщиною 0,38 м =1800 кг/м3, =0,87 Вт/м.С.

Місто Яремча згідно з ДБН В.2.6-31:2006 відноситься до другої кліматичної зони з кількістю градусо-діб опалювального періоду 3001 – 3500. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішньої стіни для II температурної зони Rq min= 2,5 м2·К/Вт.

Для опалювальних будинків обов'язково виконання умов

де RΣпр – сумарний опір теплопередачі непрозорої конструкції, що обгороджує, м2·К/Вт розраховується по формулі:

де: в – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні зовнішньої стіни, приймаємо рівний 8,7 Вт/м2∙С ;

н – коефіцієнт тепловіддачі для зимових умов поверхні зовнішньої стіни приймаємо рівним 23,0 Вт/м2∙С ;

 - коефіцієнт теплопровідності ;

 - товщина шару, м.

м20С/Вт,

звідки 3 = 0,085 м.

Отже, для забезпечення нормативних параметрів мікроклімату приміщень товщина утеплювача із жорстких мінераловатних плит повинна бути не меншою ніж 0,09 м. Приймаємо – 0,1 м.

Теплотехнічний розрахунок горищного перекриття

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі горищного перекриття для II температурної зони Rq min= 3,0 м2·К/Вт.

Задамося конструкцією горищного перекриття (рис. 2) та виберемо вихідні дані до розрахунку.

Рисунок 2 Конструкція горищного перекриття

1 – плита збірна залізобетонна багатопустотна =2500 кг/м3, товщиною 0,22 м, =2,04 Вт/м.

2- утеплювач – жорсткі мінераловатні плити на синтетичних сполуках =110 кг/м3, =0,047 Вт/м.С.

3- стяжка з цементно-пісчаного розчину, товщиною 0,03 м =1600 кг/м3, =0,81 Вт/м.С.

м20С/Вт,

звідки 3 = 0,127 м.

Отже, для забезпечення нормативних параметрів мікроклімату приміщень товщина утеплювача із жорстких мінераловатних плит повинна бути не меншою ніж 0,13 м. Приймаємо – 0,15 м.

5.Розрахунок звукоізоляції стіни

Оцінка звукоізолюючих вертикальних огороджувальних конструкцій будівель (стін та перегородок) виконується на основі СНиП II-12-77 .

в – поправка

а)

б)

Рисунок 3. Графік для визначення координат точки В

Визначити звукоізолюючу здатність повітряного шуму міжкімнатної стіни великопанельного житлового будинку із залізобетону питомою вагою γ0=1800 кг/м3, товщиною h = 380 мм = 0,38 м.

Основна розрахункова формула: Iв = 50 + в ≥ Iвн

Iвн – нормативний індекс ізоляції повітряного шуму в дБ між сходовими клітками, який дорівнює для житлових будинків Iвн= 50 дБ.

Визначаємо поверхневу щільність міжкімнатної стіни:

m=1800 · 0,38=684 кг/м2

За рисунком 3”а” при γ0=1800 кг/м3 та при h=0,38 м визначаємо ƒв=240 Гц.

За рисунком 3”б” при m=684 кг/м2 визначаємо Rв=47 дБ.

відкладемо значення абсциси ƒв=260 Гц та значення ординати, яка дорівнює Rв = 39 дБ. На їх перетині отримаємо точку В. Місце розташування точок А, С та D отримаємо за методикою, описаною вище. Отримаємо рисунок 4.

Рисунок 4. Нормативна, фактична та зміщена нормативна частотна

характеристики ізоляції повітряного шуму огороджувальної конструкції

Записуємо в розрахункову таблицю 1 для кожної частоти в октавних смуг в межах 100 – 5000 Гц розрахункові та нормативні значення звукоізоляції в дБ. Після цього визначаємо несприятливі відхилення.

Таблиця 1- Розрахункова таблиця

Частота, Гц

Розрахункове

значення

звукоізоляції, дБ

Нормативні

значення

звукоізоляції, дБ

Відхилення

розрахункових

значень від

нормативних, дБ

Значення

звукоізоляції

нормативної кривої

зміщеної на 2 дБ

Відхилення

розрахункових

значень від зміщених

нормативних значень

звукоізоляції, дБ

100

125

160

200

250

320

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3200

4000

5000

47

47

47

47

47,5

50

52

55

59

60

60

60

60

60

60

60

60

27

32

37

42

45

48

51

53

55

56

56

56

56

56

55

54

52

50

20

15

10

5

2,5

2

1

2

4

4

5

4

4

4

5

6

8

10

33,5

38,5

43,5

48,5

51,5

54,5

57,5

59,5

61,5

62,5

61,5

62,5

62,5

62,5

61,5

60,5

58,5

56,5

0

0

0

-1,5

-4

-4,5

-5,5

-4,5

-2,5

-2,5

-1,5

-2,5

-2,5

-2,5

-1,5

-0,5

0

0

Підсумок

[-∑]=[-111,5]

[-∑]=[-36]

Підсумок несприятливих відхилень[-∑]=[-111,5]. Тоді середнє несприятливе відхилення дорівнює: >[-2].

Зміщуємо нормативну частотну характеристику вверх на 6,5 дБ.

Після цього середнє несприятливе відхилення дорівнюватиме: <[-2], максимальне відхилення складає. Тоді, підсумуємо отримані дані в основну розрахункову формулу:

Iв=(50+6,5)=48 дБ >Iвн=50 дБ.

Нерівність виконана.

Висновок: міжкімнатна стіна товщиною 380мм у житловому будинку з цегли забезпечує ізоляцію від повітряного шуму.