Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабор_Будів_матеріали_вироби_студТГВ.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.04 Mб
Скачать

Лабораторна робота №3 цегла кераМічна

120

Рис. 3.1. Стандартні розміри керамічної цегли

Цегла керамічна – найбільш розповсюджений керамічний будівельний матеріал являє собою штучний камінь встановленої форми і розміру, виготовлений шляхом формування і випалу з глини з виснаженими добавками або без них (рис. 3.1).

Цеглу застосовують для мурування зовнішніх і внутрішніх стін та інших елементів будинків і споруд, а також для виготовлення стінових панелей і блоків.

До програми лабораторних випробувань внесені наступні властивості.

3.1. Визначення середньої густини (об’ємної маси) цегли

Висушена до постійної маси цегла керамічна повинна мати середню густину понад 1600 кг/м3. Для її визначення цеглу зважують з похибкою до 1 г. Штангенциркулем вимірюють (у см) довжину, ширину і товщину цегли по серединах його граней. Об'єм цегли знаходять за допомогою множення раніше отриманих показників між собою. Знаючи масу й об'єм цегли, обчислюють її середню густину, кг/м3.

, [г/см3; кг/м3], (3.1)

де т - маса сухої цегли, г;

V - об'єм цегли, см3.

Прилади та обладнання: цегла керамічна, терези, штангенциркуль.

Отримані результати заносять до лабораторного журналу (табл. 3.1).

Таблиця 3.1 Визначення середньої густини (об'ємної маси)

№ зразка

Розміри, см

Об'єм, см3

Маса

зразка, г

Середня густина зразка,

г/см3, (кг/м3)

Середнє значення середньої густини, г/см3, (кг/м3)

довжина

ширина

висота

1

2

3

3.2 Визначення водопоглинення цегли

Водопоглинення цегли, висушеної до постійної маси, повинне бути не менше 8%. Для визначення водопоглинення зразки цегли висушують за температури 105-110 ºС до постійної маси. Висушені зразки встановлюють вертикально на дно посудини, після чого посудину наповняють водою настільки, щоб її рівень відповідав 1/3 висоти цегли. У такому стані зразки витримують протягом 12 год., після чого додають у посудину води до рівня, що відповідає 1/2 висоти цегли, і знову витримують у воді 12 год. Потім посудину наповняють водою до повного занурення зразків і в такому положенні витримують їх протягом 24 год. (рис. 3.2), після чого виймають, дають стекти воді, обтирають вологою тканиною і зважують з похибкою до 1 г.

Штангенциркулем або металевою лінійкою вимірюють по серединах граней довжину, ширину і товщину цеглин. За отриманими даними обчислюють об’єм цегли.

Водопоглинення цегли,%, обчислюють за формулами (за масою Вм і об’ємом Во):

(3.2)

За масою

Заоб’ємом (3.3)

де mн – маса насиченої водою цегли, г;

mс – маса сухої цегли, г;

V – об’єм цегли, см3.

Знаючи водопоглинення за масою і середню густину, обчислюють (для перевірки) водопоглинення цегли за об'ємом:

, (3.4.)

де ρ0 середня густина цегли, г/см3.

Результати випробувань заносять до лабораторного журналу (табл. 3.2).

Таблиця 3.2