Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабор_Будів_матеріали_вироби_студТГВ.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.04 Mб
Скачать

Таблиця 1.1

Визначення істинної густини матеріалу стандартним методом

Матеріал: пісок кварцовий (абсолютно щільний, сипкий)

Показники

Розмірність

Результати

1

2

3

Маса матеріалу, що був взятий для дослідження (разом з посудом)

г

100

100

100

Маса залишку матеріалу (разом з посудом)

г

Маса матеріалу, що був всипаний в прилад

г

Об‘єм витисненої рідини

см3

20

20

20

Продовження таблиці 1.1

Абсолютно щільний об‘єм матеріалу

см3

20

20

20

Істинна густина матеріалу

г/см3

Середнє значення істинної густини матеріалу

г/см3

1.2 Визначення густини рідини

Для проведення випробувань потрібне наступне обладнання: скляний циліндр, набір ареометрів.

Густина рідини визначається за допомогою ареометра. Рідину, що випробовується, вливають в скляний циліндр. Потім у неї занурюють ареометр, який залежно від густини рідини встановлюється на певному рівні (рис.1.2), за шкалою ареометра беруть відлік, який виражає величину густини рідини (г/см3; кг/м3).

Слід мати на увазі, що відлік за шкалою беруть зверху вниз. Потрібно слідкувати за тим, щоб ареометр вільно плавав у рідині.

Результат випробування заноситься до лабораторного журналу (табл.1.2).

Таблиця 1.2

Визначення густини рідкого матеріалу

Найменування рідини

Розмірність

Показники приладу (густина)

1

Вода питна

г/см3 (кг/м3)

2

Розчин кухонної солі

г/см3 (кг/м3)

3

Мастило машинне

г/см3 (кг/м3)

1.3 Визначення середньої густини зразка правильної геометричної форми

Середня густина – маса одиниці об‘єму матеріалу в природному стані разом з порами (пустотами), що визначається за формулою:

, (1.3)

де ρ0 – середня густина, г/см3, кг/м3;

m – маса зразка, г, кг;

V – об‘єм зразка, см3, м3.

Випробування проводять на зразках, які висушені до постійної маси. Коли зразок має правильну геометричну форму, його об‘єм визначають вимірюванням довжини, ширини, діаметра, а масу визначають зважуванням.

Для проведення дослідження потрібно наступне обладнання:

  • штангенциркуль (точністю до 0,1 мм) або сталева лінійка з поділками (точністю до 0,5 мм) ;

  • технічні ваги з важками.

Вимірювальним приладом вимірюють розміри зразка та, беручи середнє трьох вимірювань кожного елемента, обчислюють його об’єм (рис.1.3), потім зразок зважують з точністю до 1 г.

Рис. 1.3 Схема вимірювання зразків геометричної форми

За формулою (1.3) визначають середню густину зразка. Результат випробування заноситься до лабораторного журналу (табл.1.3).

Таблиця 1.3

Визначення середньої густини зразка правильної геометричної форми

Матеріал: куб з цементно-піщаного розчину

Показники

Розмір-ність

Результати

1

2

3

Розміри зразка:

довжина ( а )

см

ширина ( b )

см

висота ( h )

см

Об‘єм зразка

см3

Маса зразка

г

Середня густина зразка

г/см3, (кг/м3)

Середнє значення середньої густини

г/см3,

(кг/м3)